CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CỦA MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

CÂU HỎI ĐÁP ÁN CỦA MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CỦA MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... kinh tế + cấu vùng kinh tế : mối quan hệ cách vùng kinh tế theo lãnh thổ Trong cấu kinh tế cấu nghành phận có tầm quan trọng đặc biệt, xương cấu kinh tế + cấu kinh tế tối ưu ( hay gọi cấu kinh tế ... nghiệp nhà nước làm ăn hiệu Kinh tế tập thể - Kinh tế tập thể với kinh tế nhà nước trở thành tảng kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa - Kinh tế tập thể thành phần kinh tế dựa sở hữu tập thể tư liệu ... kinh tế nên tất yếu có nhiều hình thức sở hữu khác tư liệu sản xuất, tức có nhiều thành phần kinh tế + Một số thành phần kinh tế xã hội cũ để lại như: Kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, kinh tế...
 • 44
 • 327
 • 0

tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi kinh tế chính trị

tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi kinh tế chính trị
... Mỗi thành phần kinh tế phận cấu thành kinh tế quốc dân thống Sự phát triển thành phần góp phần vào phát triển kinh tế quốc dân Mỗi thành phần kinh tế dựa Tài liệu Kinh Tế Chính Trị PX 29 ... thành phần kinh tế, làm cho tiềm kinh tế công dân, vùng kinh tế, ngành kinh tế, thành phần kinh tế phát huy mạnh mẽ có hiệu Đại hội X khẳng định, nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị ... triển kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Đảng ta đánh...
 • 51
 • 215
 • 0

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi kinh tế chính trị

Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi kinh tế chính trị
... nặng kinh nghiệm Mặt khác, nước ta nước nông nghiệp với sản xuất nông nghiệp phận kinh tế nông thôn Mà kinh tế nông thôn nước ta chủ yếu kinh tế nông Nhìn cách tổng quát, xét tiêu kinh tế như: ... thành phần kinh tế tư nhân không chấp nhận kinh tế tư nhân chủ đạo kinh tế quốc dân mà kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, với kinh tế tập thể trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Kinh tế nhà nước ... trò chủ đạo Kinh tế tập thể không ngừng củng cố phát triển Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Kinh tế tư nhân động lực kinh tế Kinh tế có vốn đầu tư...
 • 26
 • 159
 • 0

các câu hỏi đáp án bộ môn kinh tế công cộng

các câu hỏi và đáp án bộ môn kinh tế công cộng
... MUA = MUB Câu 42: Đường cầu co giãn nhiều, đường cung co giãn người bán chịu phần lớn gánh nặng thuế Đúng◊ Câu 43: Chi tiêu công cộng hiểu theo nghĩa rộng toàn chi phí cho hoạt động công cộng thông ... chi tiêu công cộng theo nghĩa hẹp◊ Câu 44: Chính phủ phải xác định quy mô công nghệ sản xuất sản phẩm để đem lại lợi nhuận tối đa định trả lời câu hỏi sản xuất nào? sai trả lời câu hỏi sản xuất ... ngang ngưỡng nghèo quốc tế NHTG xác định Câu 28: Nếu nước có ngưỡng nghèo tỉ lệ đói nghèo khoảng cách nghèo Sai nước khác kinh tế khác ngưỡng nghèo khác nên dùng số để so sánh◊ Câu 29: Phân phối theo...
 • 14
 • 553
 • 0

Câu hỏi đáp án ôn môn Lý luận Chính trị

Câu hỏi và đáp án ôn môn Lý luận Chính trị
... công nghiệp hoá, đại hoá nhiệm vụ trung tâm Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu công nghiệp hoá, đại hoá đất nước phải đẩy nhanh công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn - Công nghiệp hoá nông ... trình chuyển sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp sản xuất hàng hoá tác động công nghiệp - Công nghiệp hoá nông thôn trình thay đổi kết cấu kinh tế xã hội nông thôn, đặc biệt kết cấu ... Phủ (tháng 5-1954) vào lịch sử dân tộc ta Bạch Đằng, Chi Lăng hay Đống Đa kỷ XX, vào lịch sử giới chiến công chói lọi, đột phá thành trì đế quốc, báo hiệu sụp đổ hoàn toàn không tránh khỏi chủ...
 • 73
 • 13,408
 • 25

Trắc nghiệm câu hỏi đáp án về luật kinh tế đầu tư

Trắc nghiệm câu hỏi và đáp án về luật kinh tế đầu tư
... động đầu theo quy định pháp luật 26 khác đầu trực tiếp đầu gián tiếp a đầu trực tiếp hình thức đầu nhà đầu bỏ vốn đầu tham gia quản lý hoạt động đầu Còn đầu gián tiếp ... chỉnh luật đầu 2005 có phân biệt nhà đầu nước nhà đầu nước c nhà đầu việt nam chịu điều chỉnh luật đầu 29/11/2005, nhà đầu nước chịu điều chỉnh luật đầu quốc tế d nhà đầu ... Pháp luật đầu nước ta bao gồm a) Luật khuyến khích đầu nước b) Luật đầu nước c) Luật đầu 2005 d) Cả đáp án x 13 Lĩnh vực mà Luật Đầu 2005 không liệt kê vào lĩnh vực ưu đãi đầu tư: ...
 • 15
 • 1,570
 • 4

Câu hỏi đáp án ôn tập Kinh tế quốc tế Đại học Thương Mại

Câu hỏi và đáp án ôn tập Kinh tế quốc tế Đại học Thương Mại
... Câu 3: Nội dung quan hệ kinh tế quốc tế không bao gồm: a Thơng mại quốc tế b Hợp tác quốc tế kinh tế khoa học công nghệ (c.)Quan hệ ngoại giao quốc tế d Hợp tác đầu t quốc tế Câu Chức thơng mại ... d Câu 1: Nền kinh tế giới theo cách tiếp cận hệ thống bao gồm: a Các chủ thể kinh tế quốc tế b Các quan hệ kinh tế quốc tế c Các tập đoàn , công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia (d)Cả a &b Câu ... kinh tế giới a Sự bùng nổ khoa học công nghệ (b)Các quốc gia chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại c Xu quốc tế hoá kinh tế giới d Tốc độ tăng trởng kinh tế giới có xu hớng phát triển chậm không...
 • 189
 • 148
 • 0

Câu hỏi đáp án ôn tập Kinh tế đầu tư

Câu hỏi và đáp án ôn tập Kinh tế đầu tư
... có tổ chức, định hướng mục tiêu vào trình đầu (bao gồm công tác chuẩn bị đầu tư, thực đầu vận hành kết đầu tư) yếu tố đầu tư, hệ thống đồng biện pháp kinh tế - xã hội, tổ chức kỹ thuật biện ... hỗ trợ nhà đầu thực dự án đầu giải vướng mắc, yêu cầu nhà đầu - Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đầu - Hướng dẫn, đánh giá hiệu đầu - Kiểm tra, tra giám sát hoạt động đầu - Giải ... trưởng kinh tế phản ánh thay đổi lượng kinh tế Đầu phát triển làm gia tăng tài sản nhà đầu mà trực tiếp làm tăng tài sản kinh tế quốc dân - Phát triển kinh tế trình lớn lên, tăng tiến mặt kinh...
 • 13
 • 96
 • 3

100 Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị

100 Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị
... Thực chất đời kinh tế tập thể là? Tìm kiếm may làm giàu tốt so với kinh tế cá thể 37 Kinh tế nhà nước kinh tế tập thể nước ta có vai trò gì? Nền tảng chế độ 38 Bộ phận không thuộc kinh tế nhà nước? ... 16 Nền kinh tế thị trường có tác dụng hoạt động chủ thể kinh tế? Buộc họ phải cạnh tranh 17 Nền kinh tế nhiều thành phần có tác dụng phát triển kinh tế thị trường? tạo sở kinh tế 18 Kinh tế thị ... nước 27 Trong cấu kinh tế, phận cấu quan trọng nhất? Cơ cấu nghành kinh tế 28 Một cấu kinh tế quốc dân chuyển dịch theo hướng tiến nghĩa là? Tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng lên, nông nghiệp giảm...
 • 8
 • 406
 • 0

Ngân hàng câu hỏi đáp án học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt

Ngân hàng câu hỏi và đáp án học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt
... dung - Câu hỏi: Trình bày khái niệm đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn môn học - Đáp án: * Khái niệm đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt ... cứu môn học - Môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam nghiên cứu đời Đảng cộng sản Việt Nam đường lối Đảng đề trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến Do đối tượng chủ yếu mônhọc ... nghiên cứu, học tập môn học đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Đáp án * Phương pháp nghiên cứu - Cơ sở phương pháp luận Nghiên cứu môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam phảI...
 • 27
 • 1,792
 • 8

39 câu hỏi đáp án thi môn đường lối.doc

39 câu hỏi và đáp án thi môn đường lối.doc
... ca thi i, thi i cỏch mng chng quc, thi i gii phúng dõn tc, thi i cỏch mng vụ sn ng cng sn Vit Nam i xut phỏt t yờu cu thc tin ca cỏch mng Vit Nam T nm 1858, thc dõn Phỏp xõm lc v tng bc thit ... rt nhiu Nhiu vựng nụng thụn nỳi cũn thiu lng thc, hoc ch cú bp khụng cú go, thiu nc sinh hot, thiu cỏc dch v cụng cng ti thiu Hai l, tỡnh trng tht nghip, thiu vic lm quỏ ln ó gõy rt nhiu khú ... Phỏp bn v hnh ng ca chỳng ta ó d bỏo thi c cỏch mng nc ta Thi c l tỡnh th xut hin thi im nht nh cú li nht cho vic ch ng phỏt huy mi sc mnh ginh thng li Thi c ú cú th l sai lm ca i phng, nng...
 • 43
 • 4,037
 • 89

Câu hỏi đáp án văn hóa kinh doanh pps

Câu hỏi và đáp án văn hóa kinh doanh pps
... o c kinh doanh, 55/60 s ngi c hi cho o c kinh doanh l tuõn th ỳng phỏp lut, ch cú 5/60 ngi c hi cho o c kinh doanh l bo v quyn li cho khỏch hng v khụng cho o c kinh doanh phi bao gm c hai khỏi ... v ao c kinh doanh ó dn n nhng thiu ht thc thi ca doanh nghip Do vy, hiu bit v húa kinh doanh l nn tng cho s thnh cụng ca doanh nghip Th nht : o c kinh doanh gúp phn iu chnh hnh vi ca doanh nhõn ... quyt nh Vic xõy dng o c kinh doanh chớnh l phng thc phỏt trin kinh doanh bn vng Mc tiờu ca kinh doanh l li nhun, doanh nghip cú nhiu cỏch t c mc tiờu ú Mt chng trỡnh kinh doanh vụ o c cú th giỳp...
 • 36
 • 1,109
 • 22

52 câu hỏi đáp án giao tiếp kinh doanh

52 câu hỏi và đáp án giao tiếp kinh doanh
... đầu nói chuyện giao tiếp? a b c d Đáp án: c Câu hỏi sau câu hỏi có cấu trúc cao? a Câu hỏi hẹp b Câu hỏi chuyển tiếp c Câu hỏi gợi mở d Câu hỏi tóm lược ý Đáp án: a Chương 5: Giao tiếp môi trường ... hệ án án: c Giao tiếp trực tiếp giao tiếp gián tiếp phân chia dựa vào: a Nội dung tâm lý giao tiếp b Tính chất tiếp xúc c Hình thức giao tiếp d Thái độ sách lược giao tiếp án án: b 10 Dựa vào ... thức giao tiếp người ta chia thành: a Giao tiếp thức giao tiếp không thức b Giao tiếp mạnh giao tiếp yếu c Giao tiếp nhóm giao tiếp xã hội d Tất sai án án: a Chương 2: Cấu trúc hoạt động giao tiếp...
 • 10
 • 438
 • 5

câu hỏi đáp án thi môn lâm sinh

câu hỏi và đáp án thi môn lâm sinh
... nhân tố sinh thái ánh sáng nhân tố sinh thái có ảnh hởng quan trọng đến đời sống rừng: - ánh sáng cần cho trình quang hợp, từ ảnh hởng đến cờng độ sinh trởng, phát triển rừng - ánh sáng ảnh hởng ... trình hoa kết Trên tán phần nhận đợc ánh sáng nhiều hoa kết nhiều phần tán bị khuất bóng, mọc rừng rậm hoa kết tha mọc bìa rừng - ánh sáng điều hoà hình thành cành nhánh gỗ - ánh sáng ảnh hởng đến ... nhân tố sinh thái Tất điều kiện sinh tồn (các nhân tố sinh thái) cần thi t trình sinh tr ởng phát triển thực vật Những nhân tố sinh thái nhiệt độ, ánh sáng, nớc, không khí, dinh dỡng khoáng v.v,...
 • 31
 • 334
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn Kinh tế phát triển có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn Kinh tế phát triển có đáp án
... 12 Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người (S) Phát triển kinh tế trình tăng tiến mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản lượng tiến cấu kinh tế xã hội 13 Kinh tế cổ điển ... trước 10%, kinh tế tăng trưởng (S) Tăng trưởng gia tăng quy mô sản lượng, sản lượng sản xuất nhau, giá khác Phát triển kinh tế xảy tỉ lệ tiết kiệm GDP tăng (S) Phát triển kinh tế trình lớn ... thức 15 Phát triển kinh tế trình công nghiệp hóa đất nước (S) Ngoài công nghiệp hoá phải đại hoá 16 Tất nước kinh tế thị trưòng phát triển không coi trọng công tác kế hoạch hoá vĩ mô kinh tế (S)...
 • 17
 • 361
 • 3

Xem thêm