THẨM PHÁN HÌNH sự 1

Báo cáo "Quyền sửa bản án sơ thẩm theo hướng không có lợi cho bị cáo về phần hình sự của toà án cấp phúc thẩm" doc

Báo cáo
... no khỏng cỏo v khỏng cỏo theo hng cú li hoc khụng cú li cho b cỏo thỡ khỏng cỏo ca h cng u lm cho bn ỏn, quyt nh b khỏng cỏo cha cú hiu lc phỏp lut v v ỏn phi c xột x li theo th tc phỳc thm Quy ... b hi theo hng khụng cú li cho b cỏo v phn quyt nh hỡnh s ca bn ỏn s thm thỡ dự cú cn c, to ỏn cp phỳc thm cng khụng c chp nhn sa bn ỏn theo hng ny Nh vy, cỏc yờu cu ca khỏng cỏo quy nh cho ngi ... cho phộp cp s thm x theo ti nng hn ti m vin kim sỏt ó truy t nờn HXX cp s thm cng khụng c ỏp dng xột x m phi quyt nh yờu cu iu tra b sung theo quy nh ti im b khon iu 179 BLTTHS vỡ cú cn c cho...
 • 6
 • 142
 • 0

Báo cáo " Phạm vi xét xử phúc thẩm về hình sự và quyền sửa bản án sơ thẩm " docx

Báo cáo
... ỏn ng th i, v i vi c m r ng ph m vi xột x phỳc th m nh v y khụng ch vi ph m nguyờn t c hai c p xột x m cũn cú th d n n s tu 50 ti n t phớa to ỏn c p phỳc th m (h i ng xột x ) vi c th c hi n cỏc ... ng sai l m, vi ph m vi c ỏp d ng phỏp lu t v n i dung, b o m cỏc quy n v l i ớch h p phỏp c a ng i tham gia t t ng, nh t l c a b cỏo Tuy nhiờn, quy nh t i kho n i u 249 BLTTHS v vi c n u cú cn ... u qu nguyờn t c hai c p xột x , m b o phỏp ch t t ng v phự h p v i vi c xu t s a i ph m vi xột x phỳc th m ó nờu m c trờn õy, vi c b quy nh t i kho n i u 249 BLTTHS v quy n s a b n ỏn s th m theo...
 • 5
 • 324
 • 2

Báo cáo "Thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩmthẩm quyền giám đốc thẩm về hình sự của toà án " doc

Báo cáo
... sát có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nh sau: Điều : Những ngời có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm: Viện trởng viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị án định ... ban thẩm phán không phản đối kháng nghị chánh án Phải l câu trả lời cho câu hỏi đa số kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bị bác thờng l kháng nghị viện kiểm sát Vậy, không cho chánh án tòa án ... án kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm để khắc phục sai sót án đ có hiệu lực pháp luật Quan điểm thứ hai cho BLTTHS nớc ta nên quy định ngời có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm...
 • 4
 • 276
 • 0

Ứng dụng viễn thám phân tích sự thay đổi nhiệt độ bề mặt khu vực phong nha kẻ bàng

Ứng dụng viễn thám phân tích sự thay đổi nhiệt độ bề mặt khu vực phong nha  kẻ bàng
... cân bị huỷ diệt Mặt khác, "Ứng dụng Viễn thám phân tích thay đổi nhiệt độ bề mặt khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng" cách lựa chọn tối ưu nhằm giải cách cụ thể biến đổi nhiệt hậu tác động lên hệ sinh ... làm thay đổi nhiệt độ bề mặt Trong bối cảnh Phong Nha - Kẻ Bàng, việc tăng trưởng sở hạ tầng, tăng dân số, hay giảm lớp thực vật bề mặt, gia tăng rác thải nguyên nhân gây biến đổi định nhiệt Sự ... kể; thay đổi lượng Mặt Trời đến Trái đất phản xạ khí bề mặt Trái đất (EPA, 2014) Ngoài ảnh hưởng ấm lên toàn cầu ảnh hưởng đến khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, yếu tố mang tính địa phương thay đổi...
 • 13
 • 152
 • 0

chủ thể có thẩm quyền xét xử vụ sơ thẩm án hình sự

chủ thể có thẩm quyền xét xử vụ sơ thẩm án hình sự
... Những vấn đề lý luận, sở pháp lý xét xử thẩm thẩm quyền xét xử thẩm vụ án hình Xét xử thẩm Xét xử thẩm việc xét xử lần thứ (cấp thứ nhất) Toà án giao thẩm quyền thực theo quy định pháp ... huyện thẩm quyền xét xử Tòa án quân khu vực chuyển cho tòa án quân khu vực thẩm quyền xét xử Trường hợp tòa án thẩm quyền xét xử vụ án tòa án cấp tòa án thụ lý hồ chuyển vụ án chưa xét ... xử Tòa án nhân dân thẩm quyền xét xử thực hiện: Trường hợp tách vụ án Tòa án quân xét xử bị cáo tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án quân sự; Tòa án nhân dân xét xử bị cáo tội phạm thuộc thẩm...
 • 16
 • 242
 • 0

Phân định thẩm quyền trong tố tụng hình sự Việt Nam

Phân định thẩm quyền trong tố tụng hình sự Việt Nam
... quan tiến hành tố tụng tự cấp giải quyết; khiếu nại hành vi định tố tụng quan, người có thẩm quyền tố tụng thẩm quyền giải biện pháp tố tụng hủy bỏ, thay thế, hủy bỏ tiến hành tố tụng lại tự ... khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Còn nhiệm vụ, quyền hạn khác thuộc thẩm quyền tố tụng giải vụ án cụ thể nên quy định cho người tiến hành tố tụng Ngoài ra, vấn đề quan tiến hành tố tụng có bất ... hoá quy định pháp luật trước trình tự, thủ tục tố tụng việc giải vụ án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mối quan hệ quan tiến hành tố tụng; quyền, nghĩa vụ tố tụng người tham gia tố tụng...
 • 8
 • 374
 • 5

địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp

địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp
... thủ tục tố tụng hình phụ thuộc phần không nhỏ vào việc xác định đắn địa vị pháp thẩm phán tố tụng hình Trong khoa học pháp nay, mô hình luận địa vị pháp củaThẩm phán tố tụng hình cha ... tích đặc điểm mô hình tố tụng hình qua thấy rõ đợc địa vị pháp Thẩm phán tơng ứng với mô hình tố tụng - Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật địa vị pháp Thẩm phán tố tụng hình nớc ta thời ... định pháp luật vị trí, vai trò thẩm phán tố tụng hình - Các quy định pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn Thẩm phán tố tụng hình 1.2 Vị trí, chức Thẩm phán Tố tụng hình Trong hoạt động xét xử Tòa án, Thẩm...
 • 75
 • 959
 • 5

Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp

Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp
... l-ợc Cải cách t- pháp đến năm 2020 Bộ luật tố tụng hình năm 1988 Bộ luật tố tụng hình năm 2003 Ban đạo cải cách t- pháp (2004), Tài liệu tập huấn Bộ luật tố tụng hình Bộ T- pháp (2006), Cải cách ... ngày 5/11/2004 Hội đồng thẩm phán án nhân dân tối cao h-ớng dẫn thi hành số quy định phần thứ ba"Xét xử sơ thẩm " Bộ luật tố tụng hình năm 2003 20 Pháp lệnh Thẩm phán Hội thẩm nhân dân năm 1993, ... đốc thẩm Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 20 34 PGS TS Võ Khánh Vinh (2007), Bình luận khoa học luật tố tụng hình sự, Nxb Công an nhân dân 35 Viện nghiên cứu khoa học pháp Bộ t- pháp...
 • 21
 • 850
 • 5

PHÂN LOẠI sử DỤNG đất của HÌNH ẢNH VIỄN THÁM và với dữ LIỆU GIS dựa vào kỹ THUẬT KHAI THÁC dữ LIỆU KHÔNG GIAN

PHÂN LOẠI sử DỤNG đất của HÌNH ẢNH VIỄN THÁM và với dữ LIỆU GIS dựa vào kỹ THUẬT KHAI THÁC dữ LIỆU KHÔNG GIAN
... classification accuracy evaluation And also the GCPs for image rectification are chosen from GIS data Therefor, GIS plays important roles in remote sensing image classification from the beginning to ... the default class The way of utilizing GIS information in data mining based image classification is quite different from the conventional way Conventionally, GIS data are used directly in pre- or ... Sensing Image Analysis with GIS Data Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol.63, No10, pp1185-1194 Li Deren, Cheng Tao 1994 KDG: Knowledge Discovery from GIS - Propositions on the Use...
 • 10
 • 329
 • 0

Báo cáo " Chế định thẩm phán vị thành niên trong Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự Cộng hoà Pháp " ppt

Báo cáo
... phỏn v thnh niờn quỏ trỡnh i u tra V i t cỏch l ng i ti n hnh cỏc ho t tạp chí luật học số 5/2008 Nhà nớc pháp luật nớc ng i u tra, th m phỏn v thnh niờn cú quy n ỏp d ng cỏc bi n phỏp ngn ch ... phỏn v thnh niờn, cn c vo nhõn thõn c a ng i b k t ỏn cng nh thỏi c a ng i tạp chí luật học số 5/2008 Nhà nớc pháp luật nớc b k t ỏn, cú quy n ỏp d ng b sung cỏc bi n phỏp (cỏc ngha v ) c quy nh ... th m quy n i u tra m i tr ng h p thu c v th m phỏn i u tra, i v i nh ng v khinh t i 55 Nhà nớc pháp luật nớc (dộlit) ho c t i vi c nh (contravention) m c 5(5) thỡ c hai th m phỏn (th m phỏn i u...
 • 6
 • 227
 • 2

Báo cáo " Thay đổi thẩm phán, hội thẩm trong tố tụng hình sự " pptx

Báo cáo
... phỏn, h i th m thay th v i th m phỏn, h i th m d khuy t N u c thay th , nh ng th m phỏn, h i th m ny m i tr thnh i t ng b ngh thay i - Th i i m ngh thay i th m phỏn, h i th m + ngh thay i th m ... th m phỏn, h i th m b ngh thay i - Ch th quy n ngh thay i th m phỏn, h i th m + Ki m sỏt viờn Ki m sỏt viờn l i t ng cú th b ngh thay i nhng cng l ch th cú quy n ngh thay i nh ng ng i ti n hnh ... 7/2008 - i t ng b ngh thay i i t ng b ngh thay i l th m phỏn, h i th m cú tờn quy t nh a v ỏn xột x v l thnh viờn h i ng xột x Th m phỏn, h i th m thay th cng l i t ng b ngh thay i Khụng nờn nh...
 • 8
 • 202
 • 0

Hoàn thiện pháp luật về quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán nhằm nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình sự trước yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp

Hoàn thiện pháp luật về quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán nhằm nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình sự trước yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp
... hóa pháp luật cu thành nhiệm v, quy n hạn Thẩm phán Nhìn vào nhiệm vụ, quy n hạn Thẩm phán pháp luật tố tụng hình quy định cho họ thể rõ mô hình ng-ời Thẩm phán T phõn tớch trờn, chỳng ta nhn ... nhiệm, điều động biệt phái Thẩm phán Với t- cách cán Tòa án, Thẩm phán phải chịu trách nhiệm, chấp hành nhiệm vụ đ-ợc giao tr-ớc Chánh án Thứ hai: Mối quan hệ Thẩm phán Chánh án với t- cách Thẩm ... hệ Thẩm phán với t- cách cán quan Chánh án với t- cách thủ tr-ởng quan Đây mối quan hệ hành Thẩm phán phải làm nhiệm vụ theo phân công Chánh án chịu quản lý Chánh án, ví dụ nh- Chánh án quy n...
 • 119
 • 216
 • 1

Vị trí vai trò của Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự (Trên cơ sở các số liệu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

Vị trí vai trò của Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự (Trên cơ sở các số liệu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
... hành vị trí, vai trò Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện xét xử vụ án hình 42 2.2 Vị trí, vai trò Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện Thành phố Hồ Chí Minh thực tiễn hoạt động tố tụng hình ... tiễn xét xử Vì lý Thẩm phán công tác thành phố Hồ Chí Minh, tác giả chọn đề tài Vị trí, vai trò Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện hoạt động xét xử vụ án hình sự- sở số địa bàn Thành phố Hồ Chí ... TRÒ CỦA THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ 11 1.1 Địa vị pháp lý Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện xét xử vụ án hình 11 1.1.1 Khái niệm Thẩm phán...
 • 114
 • 475
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Bai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2Bồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình