các dạng câu so sánh

Bai tap trac nghiem cac dang cau so sanh lop-On tap lop 10

Bai tap trac nghiem cac dang cau so sanh lop-On tap lop 10
... …….as I am” A-as height B -so tall C-as same height D-the same height 30-“I have got ten dollars” “I think I have ……money than you” A-least B-fewer C-less D-fewest 31-“This soup is hot!” –“The ….better.” ... like New York the best A-of B-from C-out D-with Đáp án tập trắc nghiệm câu so sánh 1-A 2-B 3-B 4-C 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 10- A 11-B 12-B 13-D 14-D 15-B 16-D 17-A 18-A 19-A 20-B 21-C 22-A 23-B 24-B ... “Yes,but Tim’s are……” A-worse B-worst C-badder D -so worse 23-“Which dress you think I should wear to the party?” “I like the blue one ……the others”...
 • 3
 • 3,076
 • 112

Tài liệu Lý thuyết về các dạng câu so sánh doc

Tài liệu Lý thuyết về các dạng câu so sánh doc
... any, >> Her husband is much/ far/ a lot/ older than her Tính từ/trạng từ đặc biệt Số So sánh So sánh So sánh Nghĩa bad/badly/ ill worse worst Tồi, dở/ ốm yếu good/ well better best Tốt, giỏi ... much + N as S2 + aux S1 +negative V as/ so few/ little + N as S2 + aux E.g He earns as much money as I I don’t have as/ so many friends as he does So sánh với danh từ Q S1 + V + more/ fewer/ ... sử dụng so sánh muốn nhấn mạnh điều gấp điều lần Ví dụ: Her husband is twicce as old as she (is) (Chồng cô ta già gấp đôi cô) - Một số từ nhấn mạnh thường đứng trước tính từ/trạng từ so sánh: much,...
 • 5
 • 674
 • 11

Thành ngữ sử dụng dạng câu so sánh pot

Thành ngữ sử dụng dạng câu so sánh pot
... Trong thành ngữ tiếng Anh, có nhiều thành ngữ (idioms) sử dụng "as as " cấu trúc Mời người xem kỹ cấu trúc với viết sau Có nhiều thành ngữ (idioms) sử dụng "as as " cấu trúc Những thành ngữ hoạt ... thành ngữ (idioms) sử dụng "as as " cấu trúc Những thành ngữ hoạt động so sánh chúng thường mang ý nghĩa nhấn mạnh Những thành ngữ diễn đạt tính cách ứng xử: As thick as two short planks - very stupid, ... động vật gần giống lừa As good as gold - biết nghe lời, thường sử dụng với trẻ As timid as a mouse - nhút nhát nói Những thành ngữ diễn đạt hình thức bên ngoài: As strong as a horse - khỏe As...
 • 6
 • 415
 • 0

Dạy các dạng thức so sánh của các tính từ ngắn có quy tắc trong môn tiếng anh 6

Dạy các dạng thức so sánh của các tính từ ngắn có quy tắc trong môn tiếng anh 6
... tạo dạng thức so sánh tính từ ngắn quy tắc, tương ứng với bốn quy tắc nó, đồng thời luyện tập từ vựng thông thường - Đồng thời học sinh nắm hai dạng thức so sánh tính từ nói chung tính từ ngắn ... theo loại tính từ ngắn quy tắc dạng thức so sánh chúng; tương ứng với dạng thức tính từ: Dạng nguyên, dạng so sánh dạng so sánh Theo giới hạn đề tài, muốn nhấn mạnh thêm tất bước dạy thông ... kết tất học liên quan đến dạng thức so sánh tính từ nói chung "Các dạng thức so sánh tính từ ngắn quy tắc" nói riêng Đặc biệt chương trình lớp hai chương trình mà phần tính từ so sánh đưa...
 • 18
 • 872
 • 1

Các dạng toán so sánh lớp 6

Các dạng toán so sánh lớp 6
... 37 67 377 67 7 B10 So sánh: A = 2005 2005 + 2005 20 06 + B = 2005 2004 + 2005 2005 + B11 So sánh: A = 20 06 20 06 + 2007 2007 + B = 20 06 2005 + 20 06 20 06 + B12 So sánh biểu thức : a ... A= 102001 + ; 102002 + B= 102002 + 10 2003 + Hãy so sánh A B B14 a) So sánh: b) So sánh: − 22 45 − 51 103 2009 2009 + A= 2009 2010 + B15 So sánh: 2009 20 2009200910 2009 2010 − B= 2009 2011...
 • 2
 • 271
 • 0

CÁCH làm các DẠNG đề SO SÁNH TRONG văn học

CÁCH làm các DẠNG đề SO SÁNH TRONG văn học
... diện so sánh văn học - Giúp học sinh nắm cách làm dạng đề so sánh văn học - Biết liên hệ vận dụng kiến thức học để giải đề có chủ đề, nội dung, cảm hứng từ khái quát trình đóng góp nhà văn tiến ... CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC : CÁCH LÀM CÁC DẠNG ĐỀ SO SÁNH TRONG VĂN HỌC NGƯỜI VIẾT: ĐỖ THỊ QUỲNH LAN TỔ: VĂN - TD - GDCD TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN A: MỤC ĐÍCH ... Nguyễn Minh Châu - Ngoài học sinh gặp dạng đề khác so sánh văn học trào lưu, khuynh hướng, thay đổi phong cách nhà văn - Đây vấn đề quan trọng tác phẩm văn học, đòi hỏi người học phải có kiến thức...
 • 38
 • 467
 • 0

CÁC DẠNG đề SO SÁNH văn học

CÁC DẠNG đề SO SÁNH văn học
... thạch đề tài Tây Bắc, Nguyên Ngọc (sau bút danh Nguyễn Trung Thành) xem nhà văn tiên phong đề tài Tây Nguyên Đây sở trường, niềmsay mê nhà văn ông có đóng góp tích cực cho văn học Việt Nam đề tài ... Nguyễn Minh Châu tác phẩm khác đề tài, phong cách nghệ thuật xuất văn đàn cách tới 30 năm có lẽ, song gặp mối quan tâm người, đặc biệt thân phận người phụ nữ II So sánh Mị nhân vật Tây Nguyên “ ... tuốt thành sợi” Những nhọc nhằn thể xác khiến tinh thần Mị tê liệt Nhà văn dùng phép so sánh nghệ thuật đau đớn “ Mị trâu ngựa Mị không trâu ngựa Mị rùa xó cửa” cách so sánh cực tả nỗi đau kiếp...
 • 75
 • 340
 • 0

Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐH Đà Nẵng - số 4: Các dạng câu hỏi và bài tập phục vụ cho kiểm tra đánh giá kỹ năng lời nói bằng tiếng Nga của sinh viên chuyên ngữ giai đoạn đầu doc

Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐH Đà Nẵng - số 4: Các dạng câu hỏi và bài tập phục vụ cho kiểm tra đánh giá kỹ năng lời nói bằng tiếng Nga của sinh viên chuyên ngữ giai đoạn đầu doc
... dạy học Các câu hỏi, tập phục vụ cho kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ tổng kết 2.1 Các câu hỏi, tập phục vụ cho kiểm tra đánh giá thường xuyên Giáo viên nhiều thời gian với hình thức kiểm ... dụng dạng câu hỏi tập nêu để kiểm tra đánh giá kỹ thực hành giao tiếp sinh viên năm thứ khoa tiếng Nga Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng Thực tế cho thấy, nội dung kiểm tra, đánh giá phù ... thích hợp cho việc sửa nhà tập phân theo nhóm cho sinh viên 151 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(27).2008 - Theo dõi ghi chép ý kiến đánh giá kết học tập sinh viên cách đặn,...
 • 9
 • 457
 • 0

MỘT SỐ ĐỀ THI VÀ CÁC DẠNG CÂU HỎI VÀO CÁC NGÂN HÀNG pdf

MỘT SỐ ĐỀ THI VÀ CÁC DẠNG CÂU HỎI VÀO CÁC NGÂN HÀNG pdf
... thỡ: a Kh nng toỏn hin thi v Li nhun rũng u cao hn; b Kh nng toỏn hin thi tng, nhng Li nhun rũng gim; c Kh nng toỏn hin thi v Li nhun rũng u thp hn; d Kh nng toỏn hin thi gim, nhng Li nhun rũng ... c/ C a v b Cõu 50: Khi xỏc nh k hn tr n thỡ khong thi gian ca k hn n phi m bo: a/ Nh hn thi hn cho vay b/ Nh hn hoc bng thi hn cho vay c/ Bng thi hn cho vay Cõu 51: Quy ch cho vay ca TCTD i vi ... chớnh: a/ Mua sn thit b, mỏy múc ng ký s hu ti sn tờn cụng ty v doanh nghip no cn thỡ cho thuờ di hn, sau thi gian thuờ bờn thuờ c u tiờn mua ti sn b/ Cho doanh nghip vay, nhn n mua thit b mỏy múc...
 • 148
 • 575
 • 13

Chuyên đề các dạng câu b khảo sát hàm số LTĐH

Chuyên đề các dạng câu b khảo sát hàm số LTĐH
... A ' B A ' C A ' C AA ' Ta cú A ' B A ' C = A ' B( BC A ' B) = A ' B. BC A ' B Do ú = A ' BH A ' AC BC BC ( A ' B. BC + A ' B ) 2 BC BC BC = A' B 4 BC V y AA'.HA' (khụng i) BC D ... ng minh a + b3 ab ( a + b ) v i a > 0, b > Do ú: a + b3 + ab ( a + b ) + abc = ab(a + b + c) 1 a +b+ c + + = =1 ab(a + b + c) bc(a + b + c) ca (a + b + c) abc(a + b + c) max A = a = b = c = A ... b + c a + c a + b ( b+ c a b c b+ c + a+c + a +b a+c a +b b+ c ) ( + a+c ) ( + ) a +b a2 b2 c2 + + ( a + b + c ) ( a + b + c ) b+ c a+c a +b a2 b2 c2 a +b+ c + + b+ c a+c a+b...
 • 115
 • 300
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các dạng câu so sánhcác dạng câu so sánh trong tiếng anhbi quyet cac dang cau so sanhcác dạng đề so sánh văn họccác loại câu so sánhcác dạng đề so sánh văn học 12các dạng đề so sánh trong văn họcdạng câu so sánh trong tiếng anhcác kiểu câu so sánhcác kiểu câu so sánh trong tiếng anhcác loại câu so sánh trong tiếng trungcác loại câu so sánh trong tiếng việtcác loại câu so sánh trong tiếng anhcác dạng toán so sánh phân số lớp 5các mẫu câu so sánh trong tiếng anhĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ PHÁT TRIỂN SO SÁNHĐề tài các bước dạy phần listen and read hiệu quảOXI HOA KHU NHOM CHUCBài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNGCác tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo Luật Hình sự Việt NamĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂNBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtHướng dẫn học sinh nhận dạng và giải bài toán hỗn hợp trong hoá học 9MỘT số GIẢI PHÁP GIÁO dục đạo đức học SINH, NHẰM NÂNG CAO CÔNG tác đội TRONG TRƯỜNG THCSPHÂN TÍCH NHÂN vật TRONG TRUYỆN NGẮNTuần 8. Nếu chúng mình có phép lạ2. Mẫu sơ yếu lí lịch So yeu ly lich (1)Hai đường thẳng song songDown load quyết định CV i s 1271Unit 4 special educationGiáo án tiếng anh 10 cơ bảnGiáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn tiếng việtKinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp một