TÀI LIỆU LUYỆN THI đại học môn vật lý (tập 1)

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT - DẠNG 1- ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - VIẾT BIỂU THỨC HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ - DẠNG 1- ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - VIẾT BIỂU THỨC HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
... _Mail: vahanamok@gmail.com Tài liệu luyện thi Đại học môn Vật Chương 2: Điện xoay chiều C©u 25 Khi mắc R, L, C vào hiệu điện xoay chiều ổn định cường độ dòng điện hiệu dụng qua chúng 2A, 1A, ... vahanamok@gmail.com Tài liệu luyện thi Đại học môn Vật Chương 2: Điện xoay chiều 140cos(100t - π/4)V Khi C = Co u pha với cường độ dòng điện i mạch Khi biểu thức hiệu điện gữa hai tụ A uC = 140cos(100t - 3π/4)V ... Chương 2: Điện Tài liệu luyện thi Đại học môn Vật xoay chiều D Có thể dùng ba cách A, B C C©u 18 Đặt hiệu điện xoay chiều u = U 0sinωt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R Gọi U hiệu điện hiệu dụng...
 • 10
 • 171
 • 1

Tài liệu luyện thi đại học môn vật

Tài liệu luyện thi đại học môn vật lý
... tích số momen quán tính vật vận tốc góc vật trục quay D tích số bình phương momen quán tính vật vận tốc góc vật trục quay Câu 96: Một vật rắn quay quanh trục Một điểm vật cách trục quay khoảng ... ánh sáng B tạo ảnh vật đối xứng qua mặt gương C tạo ảnh vật trái chất D Đều có tính chất nêu Câu 84: Một vật đặt cố định trước gương phẳng, tịnh tiến gương xa vật đoạn d ảnh vật qua gương dịch ... Câu 95: Chọn câu Động vật rắn quay quanh trục A tích số momen quán tính vật bình phương vận tốc góc vật trục quay B nửa tích số momen quán tính vật bình phương vận tốc góc vật trục quay C nửa tích...
 • 28
 • 534
 • 3

Tài liệu luyện thi đại học môn vật của Bùi Gia Nội

Tài liệu luyện thi đại học môn vật lý của Bùi Gia Nội
... vân giao thoa biến điều kiện là: S  : 0982.602.602 Trang: 118 (Hình 2) .d a Tài liệu luyện thi Đại Học mơn Vật 2012 GV: Bùi Gia Nội w w w v ie t m a t h s c o m Bài 40: Hiện tượng giao ... Trang: 120 Tài liệu luyện thi Đại Học mơn Vật 2012 GV: Bùi Gia Nội w w w v ie t m a t h s c o m Bài 70: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách khe 0,5mm, từ khe đến giao thoa ... Trang: 123 Tài liệu luyện thi Đại Học mơn Vật 2012 GV: Bùi Gia Nội w w w v ie t m a t h s c o m Bài 112: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực đồng thời với hai xạ đơn sắc thu hai hệ vân giao thoa...
 • 66
 • 564
 • 3

Tài liệu luyện thi đại học môn vật của Bùi Gia Nội

Tài liệu luyện thi đại học môn vật lý của Bùi Gia Nội
... ĐHSP TP.HCM GV: Bùi Gia Nội Câu 17 Kính thi n văn Đònh nghóa: Kính thi n văn dụng cụ quang học hỗ trợ cho mắt tăng góc trông ảnh vật xa (thi n thể) Cấu tạo: Kính thi n văn gồm có: Vật kính thấu ... * Vật thật: Ở OF cho ảnh thật ngược chiều vật * Vật thật: khoảng OF cho ảnh ảo chiều lớn vật * Vật ảo: cho ảnh thật chiều nhỏ vật GƯƠNG CẦ U LỒI * Vật thật: luôn cho ảnh ảo chiều, nhỏ vật * Vật ... ảnh ảo chiều vật nhỏ vật b) Đối với gương cầu lõm: Vật đoạn OC cho ảnh thật ngược chiều vật nhỏ vật Vật tâm C cho ảnh thật ngược chiều, vật tâm C Vật tiêu điểm F cho ảnh vô cực Vật đoạn OF cho...
 • 79
 • 572
 • 0

Tài liệu luyện thi đại học môn Vật

Tài liệu luyện thi đại học môn Vật lý
... mét lo¹i thi n hµ elip lµ ngn ph¸t sãng v« tun ®iƯn rÊt m¹nh - Thi n hµ kh«ng ®Þnh h×nh tr«ng nh− nh÷ng ®¸m m©y (thi n hµ Ma gien-l¨ng) b Thi n Hµ cđa chóng ta: - Thi n Hµ cđa chóng ta lµ thi n ... kÝch th−íc Thi n Hµ cđa chóng ta C¸c thi n hµ cã xu h−íng hỵp l¹i víi thµnh tõng nhãm tõ vµi chơc ®Õn vµi ngh×n thi n hµ - Thi n Hµ cđa chóng ta vµ c¸c thi n hµ l©n lËn thc vỊ Nhãm thi n hµ ®Þa ... u bëi ba thi n hµ xo¾n èc lín: Tinh v©n Tiªn N÷ (thi n hµ Tiªn N÷ M31 hay NGC224); Thi n Hµ cđa chóng ta; Thi n hµ Tam gi¸c, c¸c thµnh viªn cßn l¹i lµ Nhãm c¸c thi n hµ elip vµ c¸c thi n hµ kh«ng...
 • 49
 • 384
 • 1

Tài liệu luyện thi đại học môn Vật

Tài liệu luyện thi đại học môn Vật lý
... tán xạ ánh sáng màu Điều giải thích vật có màu sắc khác - Các vật thể khác có màu sắc khác chúng cấu tạo từ vật liệu khác - Khi ta chiếu ánh sáng trắng vào vật, vật hấp thụ số ánh sáng đơn sắc phản ... không đổi(I = const) vật không quay quay Vật có momen quán tính trục quay thay đổi: - Nếu I vật quay chậm dần dừng lại - Nếu I vật quay nhanh dần Định lí biến thi n momen động lượng ... a, F, P đại lượng , , M, L đại lượng vectơ Tiếp sức mùa thi 2011 Chương Dao động Chủ đề 2.1 Đại cương dao động điều hoà Các định nghĩa dao động 1.1 Dao động: Dao động chuyển động qua lại vật quanh...
 • 65
 • 369
 • 0

Tài liệu luyện thi đại học môn Vật

Tài liệu luyện thi đại học môn Vật lý
... chiếu y học - Chữa ung thư nơng - Nghiên cứu cấu trúc vật rắn, kiểm tra sản phẩm đúc, kiểm tra hành Tài liệu luyện thi Đại Học mơn Vật 2012 GV: Bùi Gia Nội THANG SĨNG ĐIỆN TỪ Hồng ngoại ... 127 Tài liệu luyện thi Đại Học mơn Vật 2012 GV: Bùi Gia Nội w w w v ie t m a t h s c o m Bài 144: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào phần thi u: Nguyên tắc máy quang phổ dựa tượng quang học ... vùng tử ngoại : 0982.602.602 Trang: 146 Tài liệu luyện thi Đại Học mơn Vật 2012 GV: Bùi Gia Nội w w w v ie t m a t h s c o m Bài 356: Theo nhà vật Đan Mạch Niels Bohr, trạng thái dừng nguyên...
 • 66
 • 193
 • 0

Tài liệu luyện thi đại học môn vật

Tài liệu luyện thi đại học môn vật lý
... cực đại vật : A 8(m/s2) B 10(m/s2) C 20(m/s2) D 4(m/s ) Câu 15: Vật khối lượng m=100(g) treo vào lò xo k=40(N/m).Kéo vật xuống VTCB 1(cm) truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng thẳng lên để vật ... T + vật từ: x= ±A → x = ± ∆t = : Qng đường : A S = A2 A T + vật từ: x = ±A → x = ± ∆t = : Qng đường : S = A/2 T + vật từ: x= ±A → x= ∆t = : Qng đường : S = A + vật từ: x=0 → x = ± Câu2 Một vật ... – t1 =T/2) là: S = 2A -Bất kể vật xuất phát từ đâu, qng đường vật sau nửa chu kì ln ln 2A a.Khi vật xuất phát từ vị trí đặc biệt: Vật xuất phát từ VTCB:(x=0) + vật từ: x = → x = ± A ∆t = T :...
 • 87
 • 335
 • 0

Tài liệu luyện thi đại học môn vật

Tài liệu luyện thi đại học môn vật lý
... biểu nói sóng học A Sóng học q trình lan truyền khơng gian phần tử vật chất B Sóng học q trình lan truyền dao động theo thời gian C Sóng học dao động học lan truyền mơi trường vật chất theo thời ... chiều chuyển động vật trục Ox + Trong số trường hợp giải tốn cách sử dụng mối liên hệ dao động điều hồ chuyển động tròn đơn giản TÀI LIỆU LTĐH - MÔN LÝ + Tốc độ trung bình vật từ thời điểm t1 ... câu trả lời Sai A.Sóng học dao động truyền theo thời gian khơng gian B.Sóng học dao động học lan truyền theo thời gian mơi trường vật chất C.Phương trình sóng học hàm biến thi n tuần hồn theo thời...
 • 129
 • 327
 • 1

Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật Chương: Lượng Tử Ánh Sáng

Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật Lý Chương: Lượng Tử Ánh Sáng
... tập Vật Câu 49: Khi chiếu vào chất lỏng ánh sáng chàm ánh sáng huỳnh quang phát A ánh sáng tím B ánh sáng vàng C ánh sáng đỏ D ánh sáng lục Câu 50: Ở nhiệt độ định, đám có khả phát hai ánh sáng ... sóng ánh sáng ứng với phôtôn lớn C Năng lượng phôtôn ánh sáng tím nhỏ lượng phôtôn ánh sáng đỏ D Phôtôn tồn trạng thái đứng yên Câu 4: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Ánh sáng ... phát ánh sáng màu lục Đó tượng A phản xạ ánh sáng B quang - phát quang C hóa - phát quang D tán sắc ánh sáng Câu 55: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, nguyên tử hay...
 • 9
 • 304
 • 4

Xem thêm