Đề cương tin học môn điều kiên (windows XP và office 2003)(1)

Đề cương tin học ứng dụng trong kinh doanh thực hành

Đề cương tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành
... (Pivot) Học liệu 6.1 Học liệu bắt buộc: + Nhóm giảng viện Khoa Quản trị kinh doanh, Giáo trình Tin học ứng dụng kinh doanh, Đại học Công nghệ Sài Gòn, 2009 + Nhóm giảng viện Khoa Quản trị kinh doanh, ... dạy học Giảng lý thuyết Giảng lý thuyết, thực hành Giảng lý thuyết Ghi P.Lý thuyết P.Máy tính P.Lý thuyết Bài tập thực hành Giảng lý thuyết, thực hành, thực tập Giảng lý thuyết Thực hành Thực hành, ... thuyết Thực hành P.Máy tính P.Máy tính Giải đáp thắc mắc Kiểm tra máy Giảng lý thuyết Thực hành, thực tập P.Máy tính Giảng lý thuyết, thực hành Thực hành, thực tập P.Máy tính Giảng lý thuyết Thực hành, ...
 • 7
 • 1,747
 • 12

Bài giảng môn tin học Hệ điều hành Windows

Bài giảng môn tin học Hệ điều hành Windows
... Alt-Tab Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 27 Câu hỏi Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 28 2.1.4 Bài ... tệp tin 2.2.6 Bài thực hành số Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 37 a Windows Explorer  Sử dụng Windows Explorer Sử dụng menu Start để mở Bài giảng ... nén tệp tin 2.2.6 Bài thực hành số Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 32 a Khái niệm ổ đĩa Ổ đĩa vật lý logic: Đĩa cứng vật lý Hệ điều hành chia...
 • 92
 • 110
 • 0

Đề thi tin học môn Windows form - Đề 3

Đề thi tin học môn Windows form - Đề 3
... hình hành Lưu ý: - - Trên đầu file source code Form, phải điền đầy đủ dòng ghi chú: Lớp, Họ tên, STT, Số hiệu đề thi, ngày thi - Ho ten: Nguyen ... STT: 11 ‘ Lop: Tin Quận 12 ‘ De thi: 01 ‘ Ngay thi: 21/10/2007 ‘ -Tên file Form tên file Project : số thứ tự sinh viên danh sách lớp Bài thi lưu thư ... X:\BaiThiVB\STT ví dụ sinh viên có STT 11 lưu thi thư mục: X:\BaiThiVB\11 Không giải cho trường hợp quên lưu file, lưu sai thư mục hay quên ghi họ tên, STT Sinh viên có thêm phút để đọc kỹ đề sau...
 • 2
 • 145
 • 0

De cuong tin hoc 10 học kì 1.doc

De cuong tin hoc 10 học kì 1.doc
... biểu xác nhất? A Tin học môn học sử dụng máy tính điện tử B Tin học môn học nghiên cứu, phát triển máy tính điện tử C Tin học có mục tiêu phát triển sử dụng máy tính điện tử D Tin học có ứng dụng ... C Bộ nhớ nhớ D Cả câu A C Câu 11 Số 4 110 biểu diễn hệ nhị phân là: A. 1101 002 C 101 1012 B 101 0012 D 1100 112 Câu 12 Số 101 0 1102 biểu diễn hệ thập phân là: A 86 C 67 B.76 D 45 Câu 13 Tên tệp sau ... trình D Cả câu A, B, C Câu 19 Số 1100 0102 biểu diễn hệ thập phân là: A.89 C 98 B.96 D 99 Câu 20 Số 3 810 biểu diễn hệ nhị phân là: A .100 1102 B. 1101 002 C 101 1012 D 1100 112 Câu 21 Tên tệp sau hệ điều...
 • 4
 • 3,016
 • 41

Đề cương tin học

Đề cương tin học
... sách môn học o Thực đầy đủ nhiệm vụ môn học ghi đề cương môn học o Chuẩn bị trư c đến l p theo hư ng dẫn đề cương môn học Phương pháp đánh giá, hình thức kiểm tra – đánh giá kết học tập môn học 5.1 ... tiện ích Bảo mật Học liệu  Học liệu bắt buộc: [1] Giáo trình tin học ứng dụng – Khoa Công nghệ thông tin, 2010 [2] Các thực hành Tin học ứng dụng, Trường Đại học Duy Tân  Học liệu tham khảo: ... microsoft access - 2.Khởi động Microsoft Access - 3.Mở tập tin CSDL Access - 4.Đóng tập tin CSDL Access - 5.Thoát khỏi Access - 6.Các bư c tạo tập tin CSDL công cụ trình thông minh Chương : 1.Các bư...
 • 5
 • 780
 • 0

Đề cương tin học cơ sở 4

Đề cương tin học cơ sở 4
... khích cài đặt LMS ĐHQGHN Chính sách môn học 15 - Sinh viên thực đầy đủ nhiệm vụ môn học ghi đề cương môn học Tự đọc tài liệu chuẩn bị theo hướng dẫn đề cương - Sinh viên phải tham dự 80% số buổi ... hành kiểu liệu học) Tuần 14: Nội dung Bài tập tín (2 tiết thực học) Thực hành 1.5 tín (3 tiết thực học) Tuần 15: Nội dung 10 Lý thuyết tín Giảng đường Thực hành tín (2 tiết thực học) Phòng máy ... Tuần 8: Nội dung Lý thuyết tín Bài tập 0.5 tín (1 tiết thực học) Thực hành 1.5 tín (3 tiết thực học) Tự học 0.5 tín (1.5 tiết thực học) Giảng đường Nội dung Dữ liệu kiểu mảng (tiếp) Giới thiệu...
 • 16
 • 1,921
 • 5

Đề cương tin học đại cương

Đề cương tin học đại cương
... Thông tin chung môn học Ngoài thông tin cụ thể nêu mẫu Đề cương môn học, cần thông tin rõ môn học tiên môn học kế tiếp: - Môn học tiên môn học cung cấp kiến thức phải dạy trước môn học xây dựng đề ... môn học xây dựng đề cương (môn học dạy trước không thiết môn học tiên quyết); Môn học môn học cần kiến thức môn học xây dựng đề cương Mục 3: Mục tiêu môn học Mục tiêu môn học gồm mục tiêu kiến ... Tự - Hạnh phúc HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Đề cương môn học giảng viên nhóm giảng viên dạy môn học biên soạn đạo Chủ nhiệm môn (theo mẫu) Để môn cung cấp thông tin quan trọng cách tương đối...
 • 15
 • 347
 • 1

Đề cương trắc nghiệm môn Điều dưỡng cơ bản - Kỹ thuật điều dưỡng

Đề cương trắc nghiệm môn Điều dưỡng cơ bản - Kỹ thuật điều dưỡng
... tay (cơ delta) B 1/3 mặt trước đùi C 1/4 mông Kể cho đủ tai biến xảy tiêm bắp: A Gãy kim, quằn kim NB giãy dụa, sai lầm kỹ thuật tiêm B Đâm kim vào dây tk hông to gây ko xác định vị trí tiêm mông ... bệnh phải trả phòng: A Điều dưỡng trưởng bệnh viện C Tổ chức bệnh viện B Tổ chức bệnh viện D KHTH Nhiệm vụ chuyển người bệnh từ khoa sang khoa khác: A Bác trị điều trị C Điều dưỡng viên B Hộ lý D ... hoạch GDSK cho người bệnh viện: A Phương pháp điều trị C Chế độ dinh dưỡng B Hẹn ngày tái khám D Chế độ điều trị chăm sóc nhà Sự khác cần lưu ý thực kỹ thuật đếm nhịp thở đếm mạch cho NB: A Cho NB...
 • 14
 • 39,654
 • 114

De cuong tin hoc 6 (HKI)

De cuong tin hoc 6 (HKI)
... Thông tin lưu trữ quản lý đĩa gọi a Thư mục b Tệp tin c Phần cứng d Hệ điều hành Câu 60 : Các thao tác với thư mục a Xem, tạo thư mục tập tin b Sao chép thư mục, tập tin c Xóa thư mục, tập tin d ... gốc; b Tập tin chứa tập tin khác; Trang c Tập tin chứa thư mục con; d Thư mục chứa tập tin Câu 52: Tệp gì? a Tệp phần nhớ dành riêng để lưu trữ liệu b Tệp đơn vị để lưu trữ thông tin thiết bị ... mật d Địa người sử dụng Câu 56: Trong thư mục: a Chứa đĩa thư mục b Chứa đĩa, tệp tin thư mục c Chứa tệp tin thư mục không chứa d Tất sai Câu 57: Một thư mục chứa tập tin? a b 10 c 20 d Không hạn...
 • 6
 • 924
 • 18

De cuong tin hoc 8 (HKI)

De cuong tin hoc 8 (HKI)
... chng trỡnh sau: Begin Writeln((7+5)*2 8/ 2 = , (7+5)*2 8/ 2:4:2); Readln; End a (7+5)*2 8/ 2 = 20 b (7+5)*2 8/ 2:4:2 c (7+5)*2 8/ 2 = 20.00 d (7+5)*2 8/ 2 = 20 Cõu 44: in s ln hn s a v b, ta ... c Var x: Char; d Var x: Real; Cõu 37: Hóy chn nhng kiu HNG nhng biu din sau: a 18a b a812 c 8. 123 d abcd Cõu 38: Trong Pascal, khai bỏo no sau õy l ỳng? a Var tb: real; b Var 4hs: integer; c ... chao cac ban 8A1 - Minh la Turbo Pascal - Chuc cac ban hoc tot va luon yeu thich chuong trinh Cõu 3: Vit cỏc biu thc toỏn sau õy di dng biu thc Pascal: a 15 ì + 30 + 12 b (10 + x) 18 3+ y 5+ y...
 • 5
 • 1,299
 • 23

DE CUONG TIN HOC 7

DE CUONG TIN HOC 7
... tớnh tng giỏ tr cỏc ụ E3 v F7, sau ú nhõn vi 10% ta thc hin bng cụng thc no sau õy? A E3 + F7 * 10% B (E3 + F7) * 10% C = (E3 + F7) * 10% D =E3 + (F7 * 10%) Cõu 17: Ghộp mt cõu ct A vi mt cõu ... cut C paste D new Cõu 23: Mun xúa mt hng hoc ct ta chn hng hoc ct cn xúa ri s dng lnh no sau õy? A Edit / clear B Edit / paste C Edit / cut D Edit / Delete Cõu 24: Ni ý ca ct A vi mi ý ct B ... Typing Test gm cú my trũ chi luyn gừ bn phớm? A B C D Cõu 37 : Hóy in tờn cỏc i tng c ỏnh s trờn mn hỡnh Excel di õy bng cỏch chn t hoc cm t thớch hp danh sỏch: tiờu , cụng thc, ụ tớnh ang c...
 • 5
 • 836
 • 2

Đề Cương Tin Học 6 - HK1(2010 - 2011)

Đề Cương Tin Học 6 - HK1(2010 - 2011)
... C Đóa CD-ROM, đóa USB, đóa mềm D Cả A, B c sai Câu 21: Khi nhìn vào tệp tin người ta biết phần nội dung nhờ: A Tên tệp tin phần mở rộng tệp tin B Kích thước tệp tin C Ngày khởi tạo tệp tin D Tất ... (Đ) (S) vào A So sánh với đơn vò khác (B) a 1024 byte b 10485 76 byte c byte d 1073741824 byte Kết (C) - ……… - ……… - ……… - ……… mệnh đề cho phù hợp: A Máy tính điện tử đưa hình ảnh ăn mùi thơm ăn ... trình) Câu 26: Đâu tên tập tin: A Hoc tap B Bai tap.doc C Thuc hanh D BT1*doc Câu 27: Có thao tác thư mục tệp tin: A B C D Câu 28: Muốn xoá tệp tin em phải thực hiện: A Chọn tệp tin, nháy chuột...
 • 4
 • 436
 • 8

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 7 - HK1 (10 - 11)

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 7 - HK1 (10 - 11)
... F4) B =AVERAGE(C4 ,7, E4:F4) C =AVERAGE(8,D4:F5) D =AVERAGE(C4:F4) GV: Nguyễn Văn Phong ** 0 979 . 178 939 -2 -  Website: www.thcscatchanh.co.cc Trường THCS Cát Chánh Học suy nghó - Đi cẩn thận! Câu ... đến G1; Vùng A2 đến G2; Vùng C3 đến F7; Ô A8; Vùng C8 đến F8; Vùng G3 đến G7 GV: Nguyễn Văn Phong ** 0 979 . 178 939 -4 -  Website: www.thcscatchanh.co.cc ... số 2, điểm thi hệ số GV: Nguyễn Văn Phong ** 0 979 . 178 939 -3 -  Website: www.thcscatchanh.co.cc Trường THCS Cát Chánh Học suy nghó - Đi cẩn thận! Công thức ô G3 là: Công thức ô G8...
 • 4
 • 847
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: đề cương tin họcđề cương tin học văn phòngđề cương tin học trong hoạt động thông tin thư viêntrắc nghiệm tin học hệ điều hành windowsđề cương tin học 7đề cương tin học 6đề cương tin học 6 hk2đề cương tin học 7 học kì 2đề cương tin học 8đề cương tin học 7 hk2đề cương tin học 9 hk2đề cương tin học 8 học kì 2đề cương tin học 8 hk2đề cương tin học lớp 5đề cương tin học tiểu họcThe basics of communication 2nd edition duck test bankTaxation of individuals 2012 3rd edition spilker test bankBÀI GIẢNG TIÊU CHUẨN HÓA VÀ LUẬT THỰC PHẨMKỹ năng cơ bản sử dụng máy tính cầm tay casio giải nhanh toán 10Những lời chúc hay và ý nghĩa nhất viết tặng thầy cô ngày 20 tháng 11The challenge of democracy american government in global politics the essentials 9th edition janda test bankThe challenge of third world development 7th edition howard handelman test bankThe cognitive sciences 2nd edition sobel test bankSự cố giải quyết sự cố các công trình xây dựngBài giảng dịch tễ học dinh dưỡngThe dynamics of mass communication media in transition 12th edition dominick test bankThe management of strategy concepts international edition 10th edition ireland test bankTechnology now your companion to SAM computer concepts 1st edition corinne hoisington test bankTerrorism and homeland security 7th edition white test bankThe economics of money banking and financial markets 1st edition mishkin test bankThe economics of money banking and financial markets fifth canadian edition 5th edition mishkin test bankThe american nation a history of the united states combined volume 14th edition carnes test bankThe anthropology of language an introduction to linguistic anthropology 3rd edition harriet joseph ottenheimer test bankThe mind and heart of the negotiator 6th edition leigh thompson test bankvan mau lop 7 cam nghi ve nguoi me than yeu cua em