ke hoach nang cao Toan 8

ke hoach nang cao mon toan 6

ke hoach nang cao mon toan 6
... số học sinh :45 em G: K: TB: Y: Tỉ lệ tốt nghiệp môn học: Đạt : 92% *kế hoạch tự bồi dỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn: -đọc nghiên cứu kỹ giảng phơng pháp nội dung nhằm đa gia phơng pháp hữu ... thói quen học tập , thực tốt nội dung nội quy -ngoài cần đọc thêm sách giáo khoa, tài niệu để nâng cao, gợi mở kiến thức B, kế hoạch cụ thể: tổng số : 70 tiết học kỳ I: 35 tiết học kỳ II: 35 tiết...
 • 4
 • 176
 • 0

Kế hoạch nâng cao chất lượng môn Toán

Kế hoạch nâng cao chất lượng môn Toán
... vo th vin, - Bn giao hc sinh v a phng sinh hot hố; Kế hoạch giai đoạn 2010-2015 thực theo kế hoạch cấp Trờn õy l Kế hoạch cỏ nhõn tụi để nõng cao cht lng giỏo dc chc chn khụng trỏnh nhng thiu ... chơng nên chất lợng kiểm tra cha cao d.Sỏch giỏo khoa -Bài tập vận dụng cuối học hạn chế III Nhng mc tiờu, ch tiờu, bin phỏp nõng cao cht lng giỏo dc,nõng cao hc sinh khỏ gii Mc tiờu: - Nõng cao cht ... chơng trình, soạn giáo án đầy đủ trớc lên lớp - Kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm - Nắm tình hình học tập HS lớp - Làm kế hoạch môn - Kiểm tra lấy điểm theo đung quy định Tháng 9/ 2010 - Soạn...
 • 5
 • 238
 • 4

Kế hoạch nâng cao sức khoẻ tại bv

Kế hoạch nâng cao sức khoẻ tại bv
... mối liên quan hành vi cá nhân sức khỏe, giúp lập kế hoạch can thiệp nâng cao sức khỏe toàn diện, giúp phát triển công cụ đánh giá kế hoạc Lập kế hoạch nâng cao sức khỏe Bệnh viện 19.8 14 Xác ... Bảng kế hoạch hoạt động: Hoạt động Thời gian Người thực Người phối Địa điểm Bắt đầu Kết thúc hợp Lập kế hoạch nâng cao sức khỏe Bệnh viện 19.8 Phương tiện/công cụ Giám sát Kinh Dự kiến kết phí ... chọn 15 Bảng kế hoạch hoạt động: 15 Bảng 5: Kế hoạch hoạt động .16 Bảng kế hoạch hoạt động theo thời gian (Sơ đồ Gantt): 16 Bảng 6: Kế hoạch hoạt động theo...
 • 22
 • 353
 • 0

Kế hoạch nâng cao công tác chủ nhiệm lớp

Kế hoạch nâng cao công tác chủ nhiệm lớp
... gia II NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 1 .Công tác bàn giao lớp: Căn vào kế hoạch đạo Phòng GD - ĐT, Ban giám trường tiến hành đạo cho giáo viên chủ nhiệm lớp làm công tác bàn giao lớp giáo viên chủ nhiệm lớp năm ... thông qua Kế hoạch Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp năm học 2010-2011 cho toàn thể giáo viên chủ nhiệm lớp nắm bắt cụ thể hoá kế hoạch nhà trường phù hợp với tình hình thực tế lớp Ban ... lớp đưa Người giáo viên chủ nhiệm cần có kế hoạch bồi dưỡng cho ban cán lớp, hướng dẫn ban cán lớp quản lý lớp trường hợp giáo viên chủ nhiệm trực tiếp lớp Đề nội quy lớp vào nội quy nhà trường...
 • 5
 • 1,591
 • 21

ke hoach nang cao chat luong giao duc va cong tac chu nhiem lop

ke hoach nang cao chat luong giao duc va cong tac chu nhiem lop
... viên nhà trờng Bản thân nhận thấy muốn nâng cao chất lợng giáo dục ngày cao thân giáo viên phải không ngừng học tập bồi dỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, luôn tìm tòi để đổi phơng pháp dạy ... nay, công tác chuyên môn ngày đòi hỏi dày công ngời giáo viên yêu cầu ngày cao xã hội phát triển, tình hình sống tồn tác động xấu đến học sinh, mu sinh gia đình nên không phụ huynh giao phó việc ... dục nên công tác chuyên môn đợc quan tâm có đòi hỏi cao Qua trao đổi thảo luận đồng nghiệp, đợc đạo sâu sát nhà trờng, thân giáo viên ý thức sâu sắc tầm quan trọng việc nâng cao chất lợng giáo...
 • 11
 • 2,177
 • 18

Khách hàng, sự thoã mãn khách hàng và kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ pps

Khách hàng, sự thoã mãn khách hàng và kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ pps
... thõa mãn khách hàng quy trình phục vụ khách hàng công ty  Xác định mức độ thõa mãn khách hàng quy trình phục vụ khách hàng công ty  Đưa giải pháp nhằm gia tăng thõa mãn khách hàng quy trình phục ... Công ty Dịch vụ Marketing TCM việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng quy trình phục vụ khách hàng - So sánh nhu cầu mức độ thỏa mãn khách hàng, từ đề xuất giải pháp để nâng cao thỏa mãn khách hàng công ... thể phân khách hàng làm loại khách hàng tiêu thụ khách hàng không tiêu thụ Khách hàng tiêu thụ lại phân tích nhỏ thành khách hàng thu lợi nhuận cao khách hàng thu lợi nhuận thấp, khách hàng có...
 • 116
 • 198
 • 0

Phát triển ứng dụng quản lý kế hoạch nâng cao thực hiện trên windows phone 7

Phát triển ứng dụng quản lý kế hoạch nâng cao thực hiện trên windows phone 7
... công vi c nâng cao Smartphone i u hành Windows Phone c a Microsoft Trang it ng, ph m vi nghiên c u ng d ng qu n lí công vi c nâng cao Smartphone s d ng hi n th c o h i u hành Windows Phone c a ... p trình s d ng phát tri n ng d ng Windows Phone Ch ng s trình bày v ngôn ng l p trình s d ng phát tri n ng d ng Windows Phone Ch ng IV ng d ng qu n lí công vi c nâng cao Smart Phone s d ng hi ... Phone Emulator 25 III.1.6 Microsoft Silverlight 26 III.1 .7 Windows Phone Toolkit 27 III.2 Các i u n Windows Phone Trang 27 III.2.1 Panorama 27 III.2.2 Pivot 29 III.2.3 TelexBox 30 III.2.4 TextBlock...
 • 107
 • 230
 • 0

kế hoạch nâng cao chất lượng GD

kế hoạch nâng cao chất lượng GD
... số học sinh chưa cao nên dẫn đến chán học, lười học IV GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2010 – 2011: Lãnh đạo nhà trường: • Hiệu trưởng: Lập kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục ... sung kế hoạch phù hợp, hoàn chỉnh Trực tiếp đạo toàn trường thực theo kế hoạch đề Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực công tác theo định kỳ hàng tháng, có sơ kết theo học kỳ tổng kết ... học Đại học, Cao học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Tổ chức Hội thảo chuyên đề, Hội thảo chuyên môn với nội dung cụ thể, thiết thực, báo cáo viên có chất lượng, có viết thu hoạch theo...
 • 7
 • 234
 • 1

ke hoạch năng cao chất lượng GD

ke hoạch năng cao chất lượng GD
... không tham gia, xử lí sinh hoạt sáng tạo, kỹ xử lý mâu thuẩn Trên kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục trường Nơi nhận: - Phòng GD T - Các tổ chuyên môn - Lưu VT HIỆU TRƯỞNG ... ngoại khoá hoạt động xã hội; Rèn luyện cho học sinh thói quen học tập, lao động, vui chơi có kế hoạch, biết làm việc theo nhóm Tổ chức hoạt động từ thiện, nhân đạo nhà trường cộng đồng dân cư ... tuyên truyền cho giáo viên củ nhiệm, giáo viên môn dạy dỗ học sinh đức tính tốt đẹp giáo dục thể chất, nhà trường cho học sinh tập thể dục khoảng phút chơi để em không mệt mõi học tập b Rèn luyện...
 • 3
 • 95
 • 0

Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hoá Học tập cộng đồng xã Thạnh Lợi

Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hoá Học tập cộng đồng xã Thạnh Lợi
... vật chất điều kiện cho hoạt động trung tâm nhiều thiếu thốn, bất cập Tập trung thực nhiệm vụ xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng xã, thị trấn, phù hợp ... huyện Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng điểm kết hợp với Nhà văn hoá, bưu điện, văn hoá xã, thư viện xã, để phổ biến kiến thức theo Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, ... dục trung học sở tiến tới phổ cập giáo dục trung học năm Căn vào kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện, đề nghị UBND, TTVHHTCĐ xã, thị trấn xây dựng triển khai thực kế hoạch Nâng cao chất lượng hoạt động...
 • 9
 • 327
 • 4

KẾ HOẠCH nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở xã Thạnh Lợi năm 2016

KẾ HOẠCH nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở xã Thạnh Lợi năm 2016
... Tập trung công tác phát triển nâng cao chất lượng đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán Công đoàn sở xã - Xác định mô hình tổ chức, xây dựng nội dung phương thức hoạt động Công đoàn phù ... cường công tác phối hợp với quan chức để nâng cao hiệu hoạt động Công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn tình hình - Đảm bảo sinh hoạt Ban Chấp hành Công đoàn theo qui định Điều lệ Công đoàn ... lớp tập huấn huyện mở lớp tập huấn cán Công đoàn; ý đổi lề lối làm việc, tác phong công tác cán công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động BCH Công đoàn, phát huy quyền làm chủ CNVCLĐ; kịp...
 • 4
 • 230
 • 1

KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông huyện Tháp Mười giai đoạn 2012 2015

KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông huyện Tháp Mười giai đoạn 2012 2015
... thực đạt kết mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục giáo dục phổ thông huyện giai đoạn 2012 2015 Phấn đấu giữ vững chất lượng giáo dục đứng tốp đầu Tỉnh Chỉ tiêu cụ thể 2.1 Nâng cao chất lượng ... học có kế hoạch thực năm, giai đoạn theo mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Trên kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông huyện Tháp Mười giai đoạn 2012 2015. / Nơi Nhận: - UBND Tỉnh Đồng Tháp; ... công tác giáo dục chưa nhiều, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế trường học địa phương chưa đồng điều trường III Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông huyện Tháp Mười giai đoạn 2012 2015 Mục...
 • 9
 • 126
 • 0

KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2015 2016

KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2015 2016
... học 2015 2016 Tổ chức sơ kết, đánh giá kết cuối học kỳ I, cuối năm học Trên kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2015 2016 trường trung học sở Thạnh Lợi, yêu cầu tất cả các bộ, ... rộng nâng cao đời sống xã hội 2.3.3 Nâng cao chất lượng giáo dục a Nhiệm vụ: Giảm tỷ lệ học sinh yếu cuối năm học Tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi b Giải pháp: Giảm tỷ lệ học sinh yếu cuối năm học: ... thuật Tin học điều ảnh hưởng trực tiếp đến công tác nâng cao chất lượng giáo dục, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu, dẫn đến kết thi chọn học sinh giỏi hàng năm chưa cao chất lượng đại...
 • 19
 • 53
 • 0

KẾ HOẠCH Nâng cao chuẩn năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

KẾ HOẠCH Nâng cao chuẩn năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
... hướng phân cấp sở giáo dục d Thực việc soát, xếp, bố trí giáo viên cán quản lý: - Thành lập hội đồng nhà trường công tác nâng cao chuẩn lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục học ... truyền giáo dục: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người công tác nâng cao chuẩn lực giáo viên cán quản lý giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đối nâng cao chất lượng giáo ... quát: Nâng cao chuẩn lực phẩm chất giáo viên cán quản lý giáo dục đáp ứng cao yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn đổi giáo dục theo yêu cầu phát triển xã hội b Mục tiêu cụ thể: Đối với giáo viên: Năng...
 • 5
 • 252
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn tấn suất thiết kế để nâng cao hiệu quả trong xây dựng- quy hoạch các công trình thủy lợi

Nghiên cứu lựa chọn tấn suất thiết kế để nâng cao hiệu quả trong xây dựng- quy hoạch các công trình thủy lợi
... phím enter, kết hiển thò Winsdow 98.Nhấn phím F2 để lưu kết SVTH : Nguyễn Toàn Vẹn Khoa : Quy hoạch & Quản lý HTCT Thủy Lợi Trang NCKH : N/C lựa chọn tần suất thiết kế để nâng cao hiệu XD-QH ... Quy hoạch & Quản lý HTCT Thủy Lợi Trang NCKH : N/C lựa chọn tần suất thiết kế để nâng cao hiệu XD-QH GVHD : Th.s Nguyễn Thanh Tuyền Bảng (III.2.2) : Tính toán tần suất kinh nghiệm mưa tưới thiết ... lý HTCT Thủy Lợi Trang 17 NCKH : N/C lựa chọn tần suất thiết kế để nâng cao hiệu XD-QH GVHD : Th.s Nguyễn Thanh Tuyền PHỤ LỤC SVTH : Nguyễn Toàn Vẹn Khoa : Quy hoạch & Quản lý HTCT Thủy Lợi Trang...
 • 46
 • 778
 • 2

Xem thêm