KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TẢ XÃ THẠNH LỢI

Kế hoạch hoạt động phòng quản lý khoa học và đối ngoại

Kế hoạch hoạt động phòng quản lý khoa học và đối ngoại
... hoạt động học tập sinh viên, dự kiến 04 mẫu với 680 phiếu 2.4 CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ THỐNG VĂN BẢN, BIỂU MẪU QUẢN LÝ KHOA HỌC, ĐỐI NGOẠI VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 2.4.1.Hệ thống văn bản, biểu mẫu quản ... Hội thảo khoa học Năm học 2012-2013, nhà trường khuyến khích khoa phòng ban tổ chức hội thảo khoa học cấp cở sở để phục vụ cho công tác nghiệp vụ, chuyên môn Năm học này, phòng, ban, khoa, tổ ... cương giảng học phần, môn học 2.1.2.1.3 Tài liệu tham khảo Tập trung vào nhóm môn học lí luận bản, luận ngành, thuyết thiết kế ngành, chuyên ngành thiết kế môn 2.1.2.2 Hội thảo khoa học Nội...
 • 14
 • 316
 • 3

33/KH-PGDĐT ngày 07/8/2009 Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) của phòng GD-ĐT

33/KH-PGDĐT ngày 07/8/2009 Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) của phòng GD-ĐT
... thực đạo sở GD-ĐT Bình Phước cơng văn số 1718/SGDĐT-GDTrH ngày 29/7/2009 việc đẩy mạnh công tác phòng chống đại dòch cúm A(H1N1) sở giáo dục kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) UBND ... ứng dịch cúm A(H1N1) tái phát Kinh phí thực Kinh phí thực từ kinh phí phân bổ ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ tổ chức, cá nhân ngồi nước Trên kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A(H1N1) phòng ... A(H1N1) phòng GD-ĐT, u cầu Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học sở huyện thành viên ban đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) phòng GD-ĐT chủ động triển khai thực Nơi nhận : - Thành viên BCĐ;...
 • 3
 • 234
 • 0

QUYẾT ĐỊNH - Về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1)

QUYẾT ĐỊNH - Về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1)
... 2009 toàn giới, Ban đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm người ban hành Kế hoạch hành động phòng chống cúm A(H1N1) Việt Nam kèm theo Quyết định số 2088/QĐ-BYT Trước tình hình cúm A(H1N1) tiếp ... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH Hành động phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) sở giáo dục (Ban hành kèm theo Quyết định số 4631 /QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng năm 2009 Bộ trưởng ... bùng phát dịch cúm A(H1N1) cao, đặc biệt sơ giáo dục (CSGD) nơi tập trung đông người, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) CSGD sau: Mục tiêu - Nâng cao...
 • 7
 • 375
 • 0

Kế hoạch hoạt động phong trào

Kế hoạch hoạt động phong trào
... hoạt động phong trào - Tổ chức từ 4-5 hoạt động chào mừng ngày lễ lớn năm - Tham gia tất hoạt động phong trào đoàn thể cấp phát động, phấn đấu đạt hiệu quả, nâng cao chất lợng phong trào B/ kế ... truyền Kế hoạch hoạt động phong trào đến toàn thể CBGVNV học sinh nhà trờng Từ đó, tích cực vận động tổ chức đoàn thể cá nhân có liên quan tham gia hoạt động phong trào 2.2 Công tác tổ chức hoạt động ... động - Xây dựng kế hoạch hoạt động từ đầu năm học, có điều chỉnh, bổ sung trình thực kế hoạch vào đặc điểm tình hình nhà trờng kế hoạch phong trào cấp - Thành lập Ban tổ chức phong trào, phân công...
 • 4
 • 418
 • 0

Kế hoạch hoạt động phòng Tin

Kế hoạch hoạt động phòng Tin
... dc o to quyt nh a mụn tin hc vo ging dy cỏc trng tiu hc v trung hc ph thụng Chớnh thc ly nm hc 2008 2009 l nm cụng ngh thụng tin Sau nm thc hin, hu ht cỏc trng ó a mụn tin hc vo ging dy cỏc ... 18/5/2010 19/5/2010 20/5/2010 21/5/2010 Hi ý u tun Chiu Thi hc k mụn tin hc : 4B, 4A Thi hc k mụn tin hc: 5C, 4C Thi hc k mụn tin hc: 5B, 5A Hi ý u tun Thi hc k Thi hc k Chm thi Dy hc bỡnh thng ... Trng Tiu Hc Triu Sn b Tng cng c s vt cht, thit b Trờn c s kho sỏt thc t ca phũng tin hc, cn trang b thờm phũng tin mt s nh, t kớnh v mt s dựng phc v thờm cho vic hc v ging dy ca hc sinh v giỏo...
 • 21
 • 244
 • 1

Kế hoach hoạt động phòng Tin

Kế hoach hoạt động phòng Tin
... theo ỳng phõn phi chng trỡnh i vi mụn hc Tin hc v Ting Anh T chc thnh lp i tuyn, bi dng hc sinh tham gia thi Violympic, thi Ting Anh qua Internet IV Kế hoạch cụ thể: Tháng Ni dung 8+9+10 T chc ... c o to trờn chun (01 giỏo viờn Tin, 01 giỏo viờn Ting Anh u cú trỡnh i hc) Khú khn - Phn ln giỏo viờn cũn cũn ngi tip xỳc vi cỏi mi, cha ch ng t bi dng trỡnh Tin hc ca bn thõn, ú cũn nhiu hn ... t nhm gim ting n, gi n nh nhit v m phũng (Giỳp h thng thit b s dng ớt hng húc, bn p), cỏc ca c lp rốm phớa nhm che bt ỏnh sỏng cn thit - Nh trng cú i ng giỏo viờn b mụn Tin hc v Ting Anh c...
 • 3
 • 212
 • 2

Kế hoạch hoạt động khuyến nông tại trường xuân

Kế hoạch hoạt động khuyến nông tại xã trường xuân
... 10/01/2015 Trường Xuân Nội dung Lập kế hoạch khảo sát Làm việc với ủy ban xã, thu thập thông tin thứ cấp 20/01/2015 Trường Phỏng vấn người am Xuân hiều (chủ tịch xã, cán khuyến nông sở) 20/01/2015 ... sách khuyến nông, khuyến ngư địa bàn khó khăn Căn định số 526/QĐ/BNN-TC ngày 03/3/2009 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn việc quy định tạm thời nội dung mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông, khuyến ... thực kế hoạch: Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - Tổng kinh phí thực kế hoạch: 157 triệu đồng Ngân sách: 61,5 triệu đồng Dân đóng góp: 95,5 triệu đồng 2.5 Các hoạt động, kết mong...
 • 11
 • 1,113
 • 3

kế hoạch hoạt động chuyên môn tổ hội

kế hoạch hoạt động chuyên môn tổ xã hội
... Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- tự do- hạnh phúc Kế hoạch hoạt động tháng 12/ 2009 Tổ hội I) Chuyên môn 1- Thực chơng trình từ tuần 15- tuần 18 2- Thực quy chế chuyên môn dạy học, ... đoàn thể phát động Tổ Trởng Lê Thị Khánh Trờng THCS DTNT Cẩm thuỷ Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- tự do- hạnh phúc Kế hoạch hoạt động tháng 5/ 2010 Tổ hội I) Chuyên môn 1- Thực chơng ... dịch cúm A(H1N1) Tổ Trởng Lê Thị Khánh Trờng THCS DTNT Cẩm thuỷ Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- tự do- hạnh phúc Kế hoạch hoạt động tháng 3/ 2010 Tổ hội I) Chuyên môn 1- Thực chơng...
 • 19
 • 164
 • 0

BÁO CÁO Tổng kết hoạt động Hội khuyến học Thạnh Lợi nhiệm kỳ 2010 2015 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ 2015 2020

BÁO CÁO Tổng kết hoạt động Hội khuyến học xã Thạnh Lợi nhiệm kỳ 2010 2015 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ 2015 2020
... chung hội: Tổ chức thực hiện: - Phương hướng nhiệm vụ sau Đại hội thông qua, giao cho BCH Hội khuyến học nhiệm kỳ ( 2015 2020 ) xây dựng kế hoạch cụ thể hướng dẫn Chi hội khuyến học thực ... vào hội khuyến học - Có 100% cán hội viên tập huấn nghiệp vụ kỷ hoạt động khuyến học - Phấn đấu xây dựng quỹ khuyến học đạt 70 triệu đồng vào năm 2020 III- Nhiệm vụ giải pháp: Về công tác khuyến ... năm vào nội dung thi đua Hội khuyến học cấp nhiệm vụ trị địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể phát động phong trào thi đua đến Chi hội cán hội viên phấn đấu thực tốt nhiệm vụ khuyến học, khuyến...
 • 8
 • 3,792
 • 46

KE HOACH HOAT DONG DOI VA PHONG TRAO THIEU NHI NAM HOC 2010-2011

KE HOACH HOAT DONG DOI VA PHONG TRAO THIEU NHI NAM HOC 2010-2011
... chủ động vai trò tự quản Ban Chỉ huy Đội hoạt động Đội phong trào thiếu nhi -Tổ chức Đại hội Liên đội, Chi đội theo nhi m kỳ năm học *Chỉ tiêu: - Kết nạp 100% nhi đồng lớp vào đội - 100% nhi đồng ... cực", chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam ; tạo nhi u nguồn lực để hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt -Giáo dục thiếu nhi thực nghiêm chỉnh nề nếp học đường, không ... linh hoạt công tác Đội nhi u hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với địa phương, đơn vị Hướng dẫn thiếu nhi tham gia tích cực diễn đàn “Thiếu nhi Việt Nam – Vâng lời Bác dạy”, “Tự hào truyền...
 • 6
 • 536
 • 1

KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 11 PHONG SƠN

KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 11 PHONG SƠN
... loại B HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP I Thanh tra toàn diện lớp: 6/3, 8/1, 8/3, 9/2 Thời gian: từ 09 /11 đến 18 /11/ 2010 Nội dung tra: + Dự sinh hoạt lớp + Ca múa hát sân trường + Kiểm tra hồ sơ chi đội toàn ... sơ chi đội toàn nề nếp Trên kế hoạch trọng tâm tháng Ban HĐNG, chuyên môn nhà trường Liên Đội “ Chào mừng ngày nhà giáo việt Nam 20 -11 Đề nghị tất chi đội thực hiên kế hoạch DUYỆT CỦA BGH GV - ... chủ đề “Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên động vật hoang dã” : Vẽ tranh thiên nhiên, tranh tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã thể đời sống bất hạnh loài động vật người gây nên c/ Tham gia viết...
 • 3
 • 261
 • 0

Gián án Kế hoạch hoạt động học kỳ II tổ văn phòng

Gián án Kế hoạch hoạt động học kỳ II tổ văn phòng
... TỔ: VĂN PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Long Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2010 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2010 TỔ: VĂN PHÒNG I/ CƠ SỞ KẾ HOẠCH - Căn vào công văn ... đạo phòng GD&ĐT năm học 2010-2011 - Căn vào kế hoạch hoạt động học kì I BGH - Căn vào chương trình công việc văn phòng - Căn vào nhiệm vụ tâm cần thực tháng tổ văn phòng II/ CHỦ ĐỀ CỦA THÁNG ... 2010-2011; Căn vào kế hoạch hoạt động học kì I BGH; Căn vào kế hoach tháng 11 BGH; Căn vào chương trình công việc văn phòng; Căn vào nhiệm vụ tâm cần thực tháng tổ văn phòng II/ CHỦ ĐỀ CỦA THÁNG : “Thi...
 • 9
 • 903
 • 4

Kế hoạch hoạt động trong tương lai và các phương án dự phòng

Kế hoạch hoạt động trong tương lai và các phương án dự phòng
... hạn chế hiệu suất sử dụng vốn cao giúp giảm bớt gánh nặng tài giai đoạn ban đầu VI Kế hoạch hoạt động tương lai phương án dự phòng Kế hoạch hành động: 1.1 Định hình doanh nghiệp: Thành lập công ... dự án hoạt động vòng 12 tháng (1 năm) hoàn vốn Từ tính toán ta có NPV dự án là: Với lãi suất tháng: r=0.17 hay 17%/tháng: NPV=254.137.690,56 VND NPV>0 dự án mang lại lợi nhuận dương cho chủ dự ... C12=134.088.550 Bảng tổng hợp doanh thu – chi phí 12 tháng: 49 STT Tháng1 Tháng2 Tháng3 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi ròng(VND)...
 • 56
 • 201
 • 0

Kế hoạch hoạt động tổ văn phòng trong trường phổ thông

Kế hoạch hoạt động tổ văn phòng trong trường phổ thông
... Th ký hội đồng: Nguyễn Văn Phục * Tổng phụ trách đội: Trần Văn Hng * Các tổ CM Tổ chủ nhiệm : HT, PHT + TPT + GVCN Tổ chuyên môn: TT tổ KHTN: Mai, TT tổ KHXH: Huân Tổ văn phòng: Lý, Nga, Tiền * ... thứ hai kế hoạch cụ thể (hàng tháng) * Biện pháp Tăng cờng công tác chủ nhiệm, hoạt động tổ chức đoàn TNCSHCM, đội TNTPHCM Lồng ghép hoạt động giờ, xây dựng tốt nếp tự quản - Cụ thể hoá, văn hoá ... Minh, nếp truy đầu buổi học, tổ chức trò chơi, múa hát tập thể, TD Phối kết hợp với tổ chức đoàn địa bàn dân c tổ chức cho HS sinh hoạt, vui chơi, tham gia hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa,...
 • 18
 • 839
 • 0

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG
... hành 1.2 Văn thư : Chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin văn phục vụ cho công tác quản lý, tổ chức điều hành hoạt động Nhà trường, xây dựng ban hành văn bản, tổ chức quản lý văn bản, giải văn bản, ... môn, nghiệp vụ Xây dựng kế hoạch làm việc khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Kế hoạch thông qua tổ ThượngNông , ngày 27 tháng năm 2013 TỔ TRƯỞNG Hà Thế Thần KẾ HOẠCH THÁNG THÁNG CÔNG VIỆC ... dụng đồ dùng GV - Lập kế hoạch hoạt động, lịch làm việc CB thiết bị - Lập kế hoạch dự trù mua sắm TB cho năm học - Hội nghị viên chức cấp tổ - Cùng Nhà trường, Công đoàn tổ chức Hội nghị CBCC,...
 • 13
 • 469
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: lap ke hoach cong tac phong chong hiv xathảo luận về sự tham gia của trẻ em trong hoạt động phòng chống thiên tai thanh hoádự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động phòng chống tình hình tội phạmkế hoạch tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hộike hoach hoat dong cua phong kinh doanhhay ke ve mot lan ma em tham gia hoat dong phong chong ma tuyĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học