2806 yellow submarine

Nghiên cứu Sugarcane Yellow leaf virut gây bệnh vàng gân lá

Nghiên cứu Sugarcane Yellow leaf virut gây bệnh vàng gân lá
... nghiên cứu ScYLV Việt Nam Hà Đình Tuấn (2004) dựa vào triệu chứng Brix kế để nghiên cứu bệnh vàng gân Kết cho thấy hầu hết giống đƣợc nghiên cứu nhiễm bệnh vàng gân Đây nghiên cứu bệnh vàng gân ... số bệnh virus mía 2.2 Bệnh vàng gân mía sugarcane yellow leaf virus 2.2.1 Bệnh vàng gân mía 2.2.2 Sugarcane yellow leaf virus 2.2.3 Ảnh hƣởng kinh tế bệnh vàng ... lên tới 20% Bệnh đƣợc phát dựa vào triệu chứng kỹ thuật ELISA, PCR, RFLP 7 2.2 Bệnh vàng gân mía sugarcane yellow leaf virus 2.2.1 Bệnh vàng gân mía 2.2.1.1 Ngun nhân Triệu chứng vàng gân đƣợc...
 • 75
 • 194
 • 1

Nghiên cứu sugarcane yellow leaf virus gây bệnh vàng gân lá trên mía bằng kính hiển vi huỳnh quang và kỹ thuật rt-pcr

Nghiên cứu sugarcane yellow leaf virus gây bệnh vàng gân lá trên mía bằng kính hiển vi huỳnh quang và kỹ thuật rt-pcr
... Đại học Nơng Lâm Tp HCM Tháng năm 2006 “NGHIÊN CỨU SUGARCANE YELLOW LEAF VIRUS GÂY BỆNH VÀNG GÂN LÁ TRÊN MÍA (YLS) BẰNG KÍNH HIỂN VI HUỲNH QUANG VÀ KỸ THUẬT RT-PCR đƣợc tiến hành Trung tâm Phân ... quan mía 2.1.1 Về mía 2.1.2 Một số bệnh virus mía 2.2 Bệnh vàng gân mía sugarcane yellow leaf virus 2.2.1 Bệnh vàng gân mía 2.2.2 Sugarcane yellow ... Sugarcane yellow leaf virus cần thiết vi c hạn chế phòng ngừa thiệt hại virus gây Vi t Nam Với thực tế chúng tơi thực đề tài: Nghiên cứu sugarcane yellow leaf virus gây bệnh vàng mía (YLS) kính...
 • 75
 • 556
 • 2

Nghiên cứu sugacane yellow leaf virus gây bệnh vàng gân lá trên mía

Nghiên cứu sugacane yellow leaf virus gây bệnh vàng gân lá trên mía
... quan mía 2.1.1 Về mía 2.1.2 Một số bệnh virus mía 2.2 Bệnh vàng gân mía sugarcane yellow leaf virus 2.2.1 Bệnh vàng gân mía 2.2.2 Sugarcane yellow ... Sugarcane yellow leaf virus cần thiết việc hạn chế phòng ngừa thiệt hại virus gây Việt Nam Với thực tế chúng tơi thực đề tài: Nghiên cứu sugarcane yellow leaf virus gây bệnh vàng mía (YLS) kính ... ELISA, PCR, RFLP 7 2.2 Bệnh vàng gân mía sugarcane yellow leaf virus 2.2.1 Bệnh vàng gân mía 2.2.1.1 Ngun nhân Triệu chứng vàng gân đƣợc biết đến từ lâu với tên gọi khác nhƣ Yellow wilt” châu Phi...
 • 75
 • 292
 • 0

Relationships between Physical Starch Properties and Yellow Alkaline Noodle Quality.pdf

Relationships between Physical Starch Properties and Yellow Alkaline Noodle Quality.pdf
... relationships between physical starch properties (granule size distribution, swelling power, paste viscosity) and end product quality of yellow alkaline noodles, 2) conduct swelling power and paste ... Research and Development Institute Inc., Bozeman MT USA) computer package Table Relationships (Pearson Correlations) between Dry Starch Granule Size Distribution and Yellow Alkaline Noodle Quality ... nwere performed on starch and ts the corresponding flour and meal samples, and they were highly correlated with each other (Table 3) The relationships between swelling power and noodle quality parameters...
 • 8
 • 233
 • 1

Luận văn nghiên cứu bệnh đốm vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus) ở miền bắc việt nam

Luận văn nghiên cứu bệnh đốm vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus) ở miền bắc việt nam
... a TS Hà Vi t Cư ng, ti n hành ñ tài: Nghiên c u b nh vàng l i lúa (Rice yellow stunt virus) mi n B c Vi t Nam Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………………… ... h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………………… T NG QUAN TÀI LI U 2.1 B nh vàng l i th gi i Vi t Nam B nh vàng lùn lúa (rice yellow stunt disease) ñư c phát hi n ñ ... b nh lúa g i b nh vàng t m th i (rice transitory yellowing disease) ñã gây thành d ch ðài Loan (Chiu et al., 1965) virus gây b nh ñư c g i RTSV (Rice transitory yellowing virus) T i Vi t Nam, ...
 • 74
 • 609
 • 2

Bài giảng Yellow Bird

Bài giảng Yellow Bird
... ST:Phan Công Huỳnh Yellow Bird Lời: Allan & Marylin Bergman Nhạc: Norman Luboff Yellow Bird Ca sĩ: The Brothers Four ST : Phan Công Huỳnh DuyHan@rogers.com...
 • 8
 • 130
 • 0

Bài giảng Yellow Bird

Bài giảng Yellow Bird
... Yellow Bird Lời: Allan & Marylin Bergman Nhạc: Norman Luboff Yellow Bird Ca sĩ: The Brothers Four Yêu em mùa xuân nước mắt tràn dâng...
 • 8
 • 106
 • 0

Tài liệu Yellow Ants: Friends of the Farmer pdf

Tài liệu Yellow Ants: Friends of the Farmer pdf
... nghiệm bạn Tài liệu đề nghị đọc Nơi liên hệ Lời tựa V ới tài liệu bạn có du lịch khám phá đầy lý thú để tìm hiểu đời sống kiến tài liệu giúp bạn biết rõ ... dân Tất vấn đề đề cập tài liệu dựa kiến thức khoa học phong phú cộng với hiểu biết, kinh nghiệm phong phú người nông dân Tuy nhiên bạn cần nhớ, tùy theo loại trồng tùy theo điều kiện thời tiết ... vai trò phong phú thiên địch Phần thứ hai đề cập đến đời sống hành vi kiến dệt tơ Ngoài ra, qua tài liệu này, bạn biết kiến phát triển lớn lên từ ấu trùng để trở thành kiến thợ mạnh mẽ, cách chúng...
 • 9
 • 158
 • 1

Tài liệu BỆNH ĐẦU VÀNG TRÊN TÔM SÚ (YELLOW HEAD DISEASE - YHD) pptx

Tài liệu BỆNH ĐẦU VÀNG TRÊN TÔM SÚ (YELLOW HEAD DISEASE - YHD) pptx
... nhiễm bệnh đầu vàng lây truyền cho tôm ao nuôi Có thể số loài chim nước ăn tôm bị bệnh đầu vàng từ ao khác bay đến ao nuôi mang theo mẫu thừa rơi vào ao nuôi Hình 3: Tôm nhiễm bệnh đầu vàng ... Nam Bộ có tôm bị bệnh đầu vàng gây tôm chết (Theo Bùi Quang Tề, 199 4-2 001 Đỗ Thị Hòa, 1995) Bệnh đầu vàng lây truyền theo đường nằm ngang, virus trừ tôm nhiễm bệnh tiết môi trường số tôm tự nhiên ... cao Bệnh xuất sau thả giống 20 ngày thường gặp 5 0-7 0 ngày ao nuôi tôm thâm canh Ngoài ra, bệnh gặp số loài tôm tự nhiên khác: tôm thẻ, tôm bạc (lớt), tôm rảo, Việt nam vùng nuôi tôm tỉnh...
 • 4
 • 577
 • 4

tomato yellow leaf curl virus resistance in solanum lycopersicum through transgenic approaches

tomato yellow leaf curl virus resistance in solanum lycopersicum through transgenic approaches
... well as Tomato yellow leaf curl Vietnam virus (TYLCVV) 1.2 Literature review 1.2.1 Tomato yellow leaf curl virus – Taxonomy Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) is a true ssDNA plant virus, a ... delivery to sink tissues (Rojas et al., 2001) 1.2.5 Resistance breeding through transgenic approaches Multiple approaches to the engineering of resistance to geminiviruses are currently being evaluated ... engineering geminivirus resistance 1.2.5.3.2 Expression of DNA binding proteins The use of transgenically expressed DNA binding proteins to provide virus resistance relies on the identification of virus...
 • 154
 • 163
 • 0

Tài liệu Báo cáo Y học: Novel bradykinins and their precursor cDNAs from European yellow-bellied toad (Bombina variegata) skin potx

Tài liệu Báo cáo Y học: Novel bradykinins and their precursor cDNAs from European yellow-bellied toad (Bombina variegata) skin potx
... This sensitivity is well within the capability of the ES-MS system employed The primary structural diversity displayed within amphibian skin bradykinins may not simply be due to phylogenetic differences ... Pharmacological data on phyllokinin (braykinyl-isoleucyl-tyrosine-0-sulphate) and bradykinyl-isoleucyl-tyrosine Br J Pharmacol 27, 479–485 16 Yasuhara, T., Hira, M., Nakajima, T., Yanaihara, N & Yanaihara, ... preprobradykinin cDNAs were consistently cloned from the skin library and each encoded a single copy of a novel bradykinin-related peptide (Ala3,Thr6)-bradykinin (BVK-1) or (Val1,Thr3,Thr6)-bradykinin...
 • 8
 • 238
 • 0

Xem thêm