20572 13 questions 6 dodoesdoing pair work

19573 13 questions 0 am are is pair work

19573 13 questions 0 am are is pair work
... -1 are -1 are is am is is (no, American) are is is is are is are is is is is are 10 are 10 is 11 am 11 are 12 is (no, Japanese) 12 are 13 13 are (no, ... each other their questions; this doubles as a listening exercises Encourage students to answer the questions as well as they can Follow-up questions should be encouraged This worksheet focuses ... Teacher’s notes Two sets of 13 elementary questions that can be used to practise or reinforce basic verb tenses Give students some time to prepare and then let them practise in pairs They should not...
 • 2
 • 77
 • 0

19143 13 questions 2 am are is do does pair work

19143 13 questions 2 am are is do does pair work
... 13 Questions (2) – Answer Key 13 Questions (2) – Answer Key -1 In the Arctic, the North ... Answers may vary Four 10 No, they are herbivores 10 No, they’re carnivores or omnivores 11 In winter 11 Puppy 12 Kitten 12 No, from pigs 13 No, most have scales 13 12 Student A Student B ... collect krill, plankton, small fish) No, they are reptiles To hide themselves in the grass and shadows (camouflage) Grey (gray) Answers may vary To hide itself (camouflage) Answers may vary Answers...
 • 2
 • 39
 • 0

20652 13 questions 7 statements true or false pair work

20652 13 questions 7 statements true or false pair work
... musical) true true false (it’s in Asia) false (you use a corkscrew) false (800-1000 kph) false 10 true 11 false (Michelangelo did) 12 true (they eat everything) 13 false (it’s elevator) Teacher’s ... -1 false (Russia is) -1 false (it’s in New York) true true true false (Vatican City is the smallest) false (They speak Portuguese) false (it’s a musical) true ... – pigs oink or grunt) true false (Mexico and other countries have pyramids as well) 10 false (there are 4: also Italian and Romansh) 11 false (it’s cellar) 12 true (in Alabama) 13 true Student...
 • 2
 • 150
 • 0

8602 pair work listen draw write 6

8602 pair work listen draw write 6
... : : Write the language spoken in New Zealand Write the name of most populous country in the world Draw a broken heart Write the number of states in America Draw an umbrella and some rain Write ... the world Draw the biggest land animal in the world Write the name of the longest river in the world Draw a baseball bat Write the name of the first man on the moon Draw a rain cloud Write the ... of biggest country in the world Draw the biggest animal in the world (it lives in the ocean) Draw an animal without legs that eats rats and mice Draw a spider Write the language spoken in Argentina...
 • 2
 • 37
 • 0

Unit 13 grade 6

Unit 13 grade 6
... about the weather -Ex: What’s the weather like in the summer ? - It’s hot - Prepare A3, A4 ( P 135 ,1 36 ) snowy sunny windy rainy cloudy 1.How’s the weather? • It’s (a) sunny • How’s the weather? ... friends go / and / strong boots Minh Minh water and / and / camping stove warm clothes * * * UNIT 13 A THE WEATHER AND SEASONS A1 Vocabulary _ season _ weather _ spring _ warm _ summer _ hot...
 • 17
 • 299
 • 0

SKKN - pair work and group work - grade 7

SKKN - pair work and group work - grade 7
... dung đoạn hội thoại, Topic : Pair work and group work in grade Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2004 - 2005 đoán số từ  While-listening : - Cho học sinh nghe băng lần - Các em tiếp tục làm việc theo ... vấn đề cho em - Giáo viên gọi nhóm đưa câu trả lời ghi lên bảng Topic : Pair work and group work in grade Giáo viên : Quách Hồng Hưng - Sửa lỗi cần thiết đưa đáp án  Post-reading : - Cho học sinh ... giáo dục đào tạo Gia Lai, 2003 - “Giáo dục Gia Lai” Nguyễn Văn Lợi - “Tiếng Anh 7 - Bộ giáo dục đào tạo Nhà xuất giáo dục Topic : Pair work and group work in grade 11 ...
 • 11
 • 651
 • 4

Bài 13 - Địa 6

Bài 13 - Địa 6
... nông Núi An-đet Núi Xcan-đi-na-vi +Phân biệt núi trẻ, núi già? +Lực tác động hình thành núi trẻ, núi già? Tiết 15 Bài 13 địa hình bề mặt tráI đất 1.Núi độ cao núi: a Núi: - Là dạng địa hình nhô ... tuyệt đối? +Làm 13. 1 VBT Tiết 15 Bài 13 địa hình bề mặt tráI đất 1.Núi độ cao núi: a Núi: - Là dạng địa hình nhô cao rõ rệt mặt đất -Gồm phận: đỉnh núi, sườn núi, chân núi - Phân loại núi theo ... Hang động/ 85 SGK Tiết 15 Bài 13 địa hình bề mặt tráI đất 1.Núi độ cao núi: a Núi: - Là dạng địa hình nhô cao rõ rệt mặt đất -Gồm phận: đỉnh núi, sườn núi, chân núi - Phân loại núi theo độ cao...
 • 12
 • 226
 • 0

Bài giảng 13 - Sử 6 (Thi GVG) năm học 2008 - 2009

Bài giảng 13 - Sử 6 (Thi GVG) năm học 2008 - 2009
... Người chết Củng cố Bài tập 1: Lương thực cư dân Văn Lang A Khoai lang B Thóc lúa C Lúa mì D Ngô Bài tập 2: Lưỡi cày thời Văn Lang làm nguyên liệu A Đá mài B Gỗ C Đồng D Sắt Bài Tập 3: Người Việt ... BÀI 13: ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG I Nông nghiệp nghề thủ công Nông nghệp ... Đồng D Sắt Bài Tập 3: Người Việt Cổ thờ thần: A Đa thần B Thần tự nhiên C Nhân thần D Đơn thần Bài tập 4: Phương tiện chủ yếu để người Văn Lang lại làng: A Võng B Đi C Ngựa D Thuyền Chân thành...
 • 19
 • 189
 • 7

Unit 13- lesson 6 (language focus)

Unit 13- lesson 6 (language focus)
... Here it is It has been (6) ……………… into tfhe sink The fish has gone Mrs Thanh: Who has done all this? Hanh: Mom, it must have been the cat! Date: Unit 13: Festivals Lesson 6: Language focus Passive ... him then Unit 13: Festivals Date: Lesson 6: Language Passive form focus 2.Compound words 3.Reported speech Homework - Do exercises 3,4 again into the notebook - Prepare for Umit 14- Lesson ... f, This is a machine which is used to wash clothes  A clothes- washing machine Unit 13: Festivals Date: Lesson 6: Language Passive form focus 2.Compound words 3.Reported speech “ Yesterday Lan...
 • 12
 • 1,472
 • 3

TIET 12-13 HINH 6

TIET 12-13 HINH 6
... cách = MB Nếu M trung điểm đoạn thẳng AB = = AB Bài 2: Bài 63 sgk: V Dặn dò: - xem lại - Làm BT 61 , 62 , 64 , 65 (SGK) 60 , 61 , 62 (SBT) Duyt ngy: / TTCM: GV Giáo án Hình học Trờng THCS TUN...
 • 5
 • 164
 • 0

bai 13 lop 6

bai 13 lop 6
...
 • 15
 • 172
 • 0

Tiết 11-12-13 AN 6

Tiết 11-12-13 AN 6
... in" - nxb õm nhc 1998 2- dựng dy hc: + Giỏo viờn: - n Organ in t, bng nhc, mỏy hỏt, phỏch, song loan + Hc sinh: - Thanh phỏch, song loan IV Tin trỡnh dy- hc n nh (1') Bi c: (3') 1- Hỏt thuc bi ... m nhc 2001 - n Organ, bng ph, phỏch, song loa, bng - Sỏch giỏo khoa m nhc 6, phỏch, song loan IV TIN TRèNH DY- HC n nh (1') Bi c: (3') 1- em hóy th hin bi hỏt i cy - dõn ca Thanh Húa 2- Hóy c ... qua bng , (a) v xem tranh n bu: ngt ngo quyn r d i vo lũng ngi -GV cho HS nghe mt ln iu qua bng , (a) v xem tranh n tranh: -GV cho HS nghe mt ln iờu qua bng , (a) v xem tranh n nh: -GV cho HS...
 • 8
 • 154
 • 0

kkkkkk bài 13 khoi 6

kkkkkk bài 13 khoi 6
... Mi yờu thng li git bũ liờn hoan Bài 13 I Tỡm chn ni dung ti a Nhn bit v quõn binh chng Hi quõn B i biờn phũng Lc quõn Phũng khụng khụng quõn đề tài đội Bài 13 I.Tỡm chn ni dung ti đề tài ... khụng quõn Cu vai: cp i tỏ Quõn hm i tỏ Bài 13 đề tài đội I.Tỡm chn ni dung ti a Nhn bit quõn binh chng b Nhim v ca b i B i thi khỏng chin đề tài đội Bài 13 I.Tỡm chn ni dung ti a Nhn bit quõn ... v ca b i b i Vit Nam giai on hin Bài 13 đề tài đội I.Tỡm chn ni dung ti a Nhn bit quõn binh chng b Nhim v ca b i c Mt s phng tin v v khớ chin u đề tài đội Bài 13 I Tỡm chn ni dung ti a.Nhn bit...
 • 16
 • 119
 • 0

Xem thêm