Công nghê chế tạo xi măng, BT, BTCT va vừa xây dựng

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CẦU MÁNG XI MĂNG LƯỚI THÉP (XMLT) NHỊP NGẮN

CÔNG NGHỆ  CHẾ  TẠO CẦU  MÁNG XI MĂNG LƯỚI THÉP (XMLT) NHỊP NGẮN
... máng xi măng lới thép Phạm Cao Tuyến Luận văn thạc sỹ- ĐHTL, Hà Nội 2000 [5] Cầu máng xi măng lới thép Vũ Thành Hải ĐHTL, Hà Nội 2001 [6] Nghiên cứu ứng dụng vật liệu công nghệ xây dựng máng xi ... với công tác thủ công để trát vữa hoàn thiện 3.1.2 Yêu cầu vật liệu chế tạo Thi công máng XMLT phơng pháp phun vữa hỗn hợp vữa đa vào ván khuôn có áp lực lớn công nghệ khác Do trình sản xuất máng ... nhu cầu - Khi thân máng đủ cờng độ vận chuyển phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng công trờng để lắp đặt xe tải tự cẩu công nghiệp hoá đại hoá đất nớc Cụ thể 2.4 Ưu nhợc điểm công nghệ chế tạo máng...
  • 9
  • 508
  • 6

Xem thêm