giáo án công nghệ lớp 9

Giao an cong nghe lop 10 nam 2008

Giao an cong nghe lop 10 nam 2008
... giáp ranh đồng trung du - Địa hình : dốc - Canh tác : trồng lúa lâu đời, chế độ canh (?) Quan sát hình 9.1 SGK nhận xét tác lạc hậu tầng canh tác đất? 2/ Tính chất đất xám bạc màu: HS: Tầng canh ... ghép đôi giao phối Là PP cho ghép đôi giao phối Khái niệm cá thể đực cá thể khác giống nhằm tạo lai mang giống để có đợc đời mang hoàn toàn đặc tính di tính trạng DT tốt 46 Nguyễn Quang Vinh ... Luân canh, xen canh, gối vụ nguồn? 21 Nguyễn Quang Vinh Tổ Lí Sinh - Kĩ ============================================================== Trờng THPT Thịnh Long Giáo án môn công nghệ lớp 10 ==============================================================...
 • 81
 • 7,167
 • 3

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ LỚP 9

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ LỚP 9
... bảng điện lớp - HS thảo luận nhóm, trả lời: học bảng điện hay nhánh + Bảng điện lớp học bảng mạch điện trờng học ? điện nhánh trờng học Hoạt động giáo viên ? Hãy mô tả cấu tạo bảng điện nhánh mạng ... thiệu học Đèn huỳnh quang loại đèn thông dụng Tuỳ theo hình dáng, kích thớc, màu sắc ánh sáng, công suất mà đèn đợc dùng để chiếu sáng gia đình, đờng phố (compact huỳnh quang), xởng máy Để hiểu ... hành - GV kiểm tra, đánh giá hoạt động cho nhóm Hoạt động 6: Đánh giá thực hành: Cho HS tự đánh giá chéo nhóm cho - HS đổi chéo cho tự kiểm tra, đánh giá kết thực hành - GV đánh giá lại, nhận xét,...
 • 99
 • 1,211
 • 3

Giáo án công nghệ lớp 7

Giáo án công nghệ lớp 7
... hạt trái thời vụ VD: Gieo hạt vào tháng nắng, nóng mưa to (tháng 6- 7) có tốt không, sao? - Tại gieo hạt vào tháng giá lạnh? (SGK) - GV: Cho Hs phân tích 27/ SGK - HS: Nhắc lại cách gieo hạt học ... Biện pháp thủ công: Yêu cầu HS thảo luận ưu nhược HS thảo luận ưu nhược điểm biện pháp điểm biện pháp thủ công thủ công ?Gia đình em sử dụng HS: Dùng tay bắt sâu ngắt bỏ biện pháp thủ công nào? cành, ... 2011 Trang 43 * Thời vụ gieo hạt: Gieo thời vụ - Miền Bắc: từ tháng 11 đến tháng 02 năm sau - Miền Trung: từ tháng 1- - Miền Nam: Từ tháng 2-3 * Quy trình gieo hạt - Gieo luống đất hay bầu đất theo...
 • 92
 • 3,895
 • 14

giáo án công nghệ lớp 7

giáo án công nghệ lớp 7
... HS dựa vào bảng hoàn thành tập - Đáp án: ( phân hữu cơ) a, b, e, g, k, l, m - Đáp án: ( phân hoá học) c, d, h, n - Đáp án: (phân vi sinh vật) i - HS đọc đáp án, HS khác lắng nghe, sửa chữa bổ sung ... Tăng vụ làm ? Tác dụng ln canh, xen canh, tăng vụ ? Bảng thống kê kết kiểm tra tiết mơn cơng nghệ 7T1 7T2 7T3 Tuần: 10 Tiết:19 Ngày soạn: Ngày dạy: PHẦN 2: LÂM NGHIỆP CHƯƠNG I: KĨ THUẬT GIEO TRỒNG ... Thực hành: ghi kết TH theo mẫu SGK trang 19 HS thu dọn dụng cụ VS nơi TH đánh giá kết TH Củng cố- nhận xét đánh giá: GV đánh giá kết TH HS (sự chuẩn bị, thực quy trình, kết TH) GV tun dương HS...
 • 198
 • 2,532
 • 24

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ LỚP 7

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ LỚP 7
... (m) Giáo án công nghệ GV: Nhận xét đánh giá chung vệ sinh an toàn lao động kết thực hành Hớng dẫn nhà 2/: - Về nhà học làm tập SGK - Đọc xem trớc 37 SGK Soạn ngày: 27/ 1/2010 21 Giáo án công nghệ ... háng gà mái HS: Thực hành theo nhóm dựa vào nội dung SGK hớng dẫn học sinh theo bớc GV: Theo dõi uốn nắn 4.Củng cố 17 Giống Đặc vật điểm Kết đo Rộng Rộng háng xơng lỡi hái- Ghi Giáo án công nghệ ... dẫn giáo viên, nhóm thực hành 1kg bột, men 4% Củng cố: 32 Giáo án công nghệ GV: Nhận xét đánh giá thực hành chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, an toàn vệ sinh lao động GV: Thu nhà chấm GV: Hớng dẫn đánh...
 • 86
 • 4,223
 • 13

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ LỚP 6

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ LỚP 6
... chức:1/ - Lớp 6A; Ngày: - Lớp 6B; Ngày: / / / 2005 / 2005 Hoạt động thầy trò Tổng số: Vắng: Tổng số: Vắng: T/g 2.Kiểm tra cũ: 15/ GV: Vì phải sử dụng trang phục hợp lý? 16 Giáo án công nghệ Nội ... bị số mẫu trang phục III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức:2/ - Lớp 6A; Ngày: - Lớp 6B; Ngày: / / / 2005 / 2005 Giáo án công nghệ Tổng số: Vắng: Tổng số: Vắng: 12 Năm học 2009-2010 trờng THCS ... bị số mẫu trang phục III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức:2/ - Lớp 6A; Ngày: - Lớp 6B; Ngày: / / / 2005 / 2005 Giáo án công nghệ Tổng số: Vắng: Tổng số: Vắng: 14 Năm học 2009-2010 trờng THCS...
 • 143
 • 2,275
 • 3

giao an cong nghe lop 9 - ki 1 - hoan chinh 2010-1011

giao an cong nghe lop 9 - ki 1 - hoan chinh 2010-1011
... ………………………………………………………………………………………………… …… Ngµy so¹n: 1 0- 9- 2 010 Ngµy d¹y TiÕt 15 .9. 2 010 15 .9. 2 010 17 .9 2 010 17 .9 2 010 17 .9 2 010 17 .9 2 010 Líp 9D3 9D1 9D4 9D6 9D5 9D2 TiÕn ®é ChËm tiÕt ChËm tiÕt ChËm tiÕt ... ………………………………………………………………………………………………… …… Ngµy so¹n: Ngµy d¹y 13 .10 .2 010 13 .10 .2 010 15 .10 .2 010 15 .10 .2 010 15 .10 .2 010 15 .10 .2 010 25 - 9- 2 010 TiÕt 5 Líp 9D3 9D1 9D4 9D6 9D5 9D2 TiÕn ®é ChËm tiÕt ChËm tiÕt ChËm tiÕt ... ………………………………………………………………………………………………… …… Ngµy so¹n: Ngµy d¹y 29. 9.2 010 30 .9. 2 010 1. 10 2 010 1. 10 2 010 1. 10 2 010 1. 10 2 010 25 - 9- 2 010 TiÕt 5 Líp 9D3 9D1 9D4 9D6 9D5 9D2 TiÕn ®é ChËm tiÕt ChËm tiÕt ChËm tiÕt ChËm...
 • 53
 • 629
 • 4

Giáo án Công nghệ lớp 8

Giáo án Công nghệ lớp 8
... SGK/116 Giáo án công nghệ lớp năm học 2010 - 2011 20 Trờng Phổ thông dân tộc nội trú Văn Chấn Ngày soạn: 13/12/20 08 Ngày giảng: 15/12/20 08 Chơng VI: An toàn điện Tuần 17 Tiết 33 Giáo án công nghệ lớp ... học Dặn dò: Giáo án công nghệ lớp năm học 2010 - 2011 15 Trờng Phổ thông dân tộc nội trú Văn Chấn - Ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra thực hành tiết Ngày soạn: 6/12/20 08 Ngày giảng: 8/ 12/20 08 Tuần: 16 ... liệu dụng cụ nh mục I 28 SGK/96 III Tiến trình lên lớp ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số Lớp 8A: Lớp 8B: Kiểm tra cũ: 1.Thế khớp động ? nêu công dụng khớp động ? 2.Nêu cấu tạo công dụng khớp tịnh...
 • 73
 • 2,743
 • 2

Giáo án Công nghệ lớp 9

Giáo án Công nghệ lớp 9
... SGK/34 - HS: + SGK, vë ghi, III./ TiÕn tr×nh lªn líp 1./ ỉn ®Þnh tỉ chøc: - KiĨm tra sÜ sè 9A:V ; 9B:V ; 9C:V ; 9D: V ; 2./ KiĨm tra bµi cò: 3./ Bµi míi ND kiÕn thøc c¬ b¶n Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng ... häc 2010 - 2011 Trêng Phỉ th«ng d©n téc néi tró V¨n ChÊn Ngµy so¹n: 26/12/20 09 Ngµy gi¶ng: 28/12/20 09 Tn 19 TiÕt 19 Bµi 8: Thùc hµnh L¾p m¹ch ®iƯn hai c«ng t¾c hai cùc ®iỊu khiĨn hai ®Ìn (TiÕt ... buộc lại với để * Giáo viên nhận xét tránh làm nhiệt độ tăng, Hoạt động : hỏng lớp cách điện * Học sinh quan sát, thảo Hoạt động : Kiểm tra luận trả lời cách điện mạng điện ** Giáo viên hướng...
 • 48
 • 518
 • 1

giáo án công nghê lớp 6ky II 2013

giáo án công nghê lớp 6ky II 2013
... sỏt nh mỡnh cú thc hin dựng cỏc bin thc phm khụng? - c v xem trc phn II v III SGK D RT KINH NGHIM Ngy son: 8/1 /2013 Ngy dy: 1 /2013 Tit 40 phỏp v sinh an ton BI 16: V SINH AN TON THC PHM ( tt ) ... HC 2012 - 2013 II Chun b ca hc sinh - SGK , ghi C TIN TRèNH GI DY I n nh lp hc (2) II Kim tra bi c (4) Cõu hi: ? Hóy nờu nhng nguyờn tc c bn chun b ch bin thc phm m bo cht dinh dng ? III Bi mi ... tham kho, giỏo ỏn II Chun b ca hc sinh - SGK , ghi C TIN TRèNH GI DY I n nh lp hc (1) II Kim tra bi c (khụng kim tra) III Bi mi (40) HOT NG CA GV V HS NI DUNG Thi gian GV gii thiu chung v k thut...
 • 102
 • 343
 • 1

Giáo án công nghệ lớp 7 chọn tuyển

Giáo án công nghệ lớp 7 chọn tuyển
... nguyên liệu cho công nghiệp nông sản xuất bông, cà phê, chè,… _ Giáo viên yêu cầu sinh kể số loại lương thực, thực phẩm, công nghiệp trồng phương học cây đòa _ Học sinh cho ví dụ _ Giáo viên nhận ... trồng gì? Đất trồng lớp bề mặt  Là lớp bề mặt tơi tơi xốp vỏ Trái Đất, xốp vỏ Trái Đất thực vật sinh sống tạo thực vật có khả sản phẩm sinh sống tạo sản phẩm + Theo em lớp than  Lớp than đá không ... _ Cung cấp thức ăn _ Giáo viên giải thích cho ngành chăn nuôi hình để học sinh rõ thêm (hình b) vai trò trồng trọt _ Cung cấp nguyên _ Giáo viên giảng giải liệu cho ngành công cho Học sinh hiểu...
 • 105
 • 800
 • 2

Giáo án công nghệ lớp 7

Giáo án công nghệ lớp 7
... quan sát đánh giá trình thực hiện, đặc biệt kĩ thựuc Hoạt động 4: Đánh giá kết thực hành Gv : Hớng dẫn học sinh đánh giá kết IV Đánh giá kết thực hành thực hành Hs : Thực Giáo án Công nghệ - 20 ... hại C Công tác chuẩn bị - Các mẫu thuốc : dạng bột, dạng bột thấm nớc, dạng hạt dạng sữa - Một số nhãn hiệu nhóm thuốc độc D Các hoạt động dạy học Tổ chức ổn định lớp 7G : Giáo án Công nghệ - ... thúc đánh giá - Hs thu dọn dụng cụ, làm vệ sinh nơi thực hành - Gv đánh giá kết thực hành học sinh mặt : + Sự chuẩn bị, thực qui trình + An toàn lao động + Vệ sinh môi trờng Giáo án Công nghệ -7- ...
 • 67
 • 953
 • 6

giáo án công nghệ lớp 8 trung học sơ sở HKI

giáo án công nghệ lớp 8 trung học sơ sở HKI
... thu làm HS GV nhận xét ý thức làm tinh thần chuẩn bị HS Kết quả: Lớp 0-2 3-4 5-6 7 -8 9-10 Rút kinh nghiệm 8A 8B 8C 5, HDVN Đọc 18 trả lời câu hỏi ? Có loại vật liệu khí chủ yếu? ? tính chất vật ... quả: Lớp 0-2 3-4 5-6 7 -8 9-10 Rút kinh nghiệm 8A 8B 8C 5, HDVN Đọc 129 trả lời câu hỏi ? Tại cần truyền chuyển động? ? Có cấu truyền chuyển động nào? Giỏo ỏn Cụng ngh Nm hc 2010-2011 - 48 - Trng ... câu hỏi cho nhóm, phân học sinh nhóm để thảo luận - Cuối GV tập trung toàn lớp, đề nghị nhóm trình bầy đáp án GV nhận xét uốn nắn bổ sung Câu 1: Muốn chọn vật liệu để gia công sản phẩm khí, ngời...
 • 57
 • 1,143
 • 3

giáo án công nghệ lớp 8 trung học sơ sở 1

giáo án công nghệ lớp 8 trung học sơ sở 1
... Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK /85 , SGK /88 - 91 - Cho HS trả lời câu hỏi SGK Hướng dẫn nhà (1 ) - Học thuộc - Đọc trước 25 SGK Ngµy so¹n: 12 /11 /2 011 Ngµy gi¶ng: 18 / 11 /2 011 TiÕt 23 A MỤC TIÊU : ¤n tËp: ... ,lắp (5) -Tháo chi tiết 2-3-4 -1 Lắp chi tiết 1- 4-3-2 -Ghép nối chi tiết hình trụ với chi tiết khác Ngµy so¹n 15 /10 /2 011 Ngµy gi¶ng: 17 /10 /2 011 Phần II: CƠ KHÍ Tiết 16 : VAI TRỊ CỦA CƠ KHÍ TRONG ... Ngµy so¹n 15 /10 /2 011 Ngµy gi¶ng: 25 /10 /2 011 Tiết 18 : DỤNG CỤ CƠ KHÍ A MỤC TIÊU : - HS biết hình dáng, cấu tạo vật liệu chế tạo dụng cụ cầm tay đơn giản sử dụng ngành khí - HS biết công dụng cách...
 • 117
 • 707
 • 4

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ LỚP 8

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ LỚP 8
... Nguyễn Văn Vận – Công nghệ 8, Công nghiệp – NXB Giáo Dục • Nguyễn Minh Đường, Đặng Văn Đào, Trần Hữu Quế, Trần Mai Thu, Nguyễn Văn Vận – Sách Giáo viên Công nghệ 8, Công nghiệp – NXB Giáo Dục - Phương ... Nguyễn Văn Vận – Công nghệ 8, Công nghiệp – NXB Giáo Dục • Nguyễn Minh Đường, Đặng Văn Đào, Trần Hữu Quế, Trần Mai Thu, Nguyễn Văn Vận – Sách Giáo viên Công nghệ 8, Công nghiệp – NXB Giáo Dục • Nguyễn ... Ngày _ tháng _ năm _ GV THỰC HIỆN LÝ VỸ HÀO Phòng Giáo dục Đào tạo Quận Trường THCS Văn Thân GIÁO ÁN MÔN CÔNG NGHỆ BÀI SỐ : 18 Tên : Phần hai : CƠ KHÍ Chương III : GIA CÔNG CƠ KHÍ Bài 18 : VẬT...
 • 151
 • 1,321
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án công nghệ lớp 9 trồng cây ăn quảdownload giáo án công nghệ lớp 9giáo án công nghệ lớp 9 3 cộtgiáo án công nghệ lớp 9 thực hành ghép tiết 1 pptgiáo án công nghệ lớp 9 cấu tạo của xe đạp potgiáo án công nghệ lớp 9 tên bài dạy lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang pdfgiáo án công nghệ lớp 9 tên bài dạy kiểm tra học kì phần thực hành potgiáo án công nghệ lớp 9 điệngiáo án công nghệ lớp 9 nhận biết một số loại sâu bệnh hại cây ăn quả t1 pptxgiáo án công nghệ lớp 9 tên bài dạy lắp mạch điện bảng điện docxgiáo án công nghệ lớp 9 thực hành trồng cây ăn quảtiết 2 pdfgiáo án công nghệ lớp 9 tên bài dạy lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà pdfgiáo án công nghệ lớp 9 cơ bản trọn bộ phần điệngiáo án công nghệ lớp 9 th lắp mạch điện bảng điện tiếp ppsxgiáo án công nghệ lớp 10 bài 9chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả