một số lệnh hữu ích trong linux

Một số lệnh đồ họa trong Matlab

Một số lệnh đồ họa trong Matlab
... Giải thích: subplot(m,n,p) chia thành cửa sổ đồ họa thành m×n vùng để vẽ nhiều đồ thị cửa sổ m: số hàng chia n: số cột chia p: số thứ tự vùng chọn để vẽ đồ thị Nếu khai báo p > m×n xuất thông báo ... sin(x)’) 14 Lệnh cla a) Công dụng: Xóa tất đối tượng như: đường đồ thị, tên đồ thị…nhưng không xóa trục tọa độ b) Cú pháp: cla 15 Lệnh clf a) Công dụng: Xóa hình ảnh (đồ thị) b) Cú pháp: clf 16 Lệnh ... sin(x)’) grid on Trong cửa sổ tạo độ chia phù hợp với liệu, vẽ đồ thị qua điểm, đồ thị tạo thành việc nối điểm đường nét liền Có thể vẽ nhiều đồ thị hình vẽ cách đưa thêm vào plot cặp đối số, plot tự...
 • 15
 • 29,009
 • 197

Một số lệnh chức năng trong hệ điều hành win xp

Một số lệnh chức năng trong hệ điều hành win xp
... utilman - Windows Firewall ( tường lửa) firewall.cpl - Windows Magnifier magnify - Windows Management Infrastructure wmimgmt.msc - Windows System Security Tool ( công cụ bảo mật) syskey - Windows ... secpol.msc - Local Users and Groups lusrmgr.msc - Logs You Out Of Windows logoff - Microsoft Chat winchat - Minesweeper Game winmine - Mouse Properties control mouse - Mouse Properties main.cpl ... Game freecell - Game Controllers joy.cpl - Group Policy Editor (XP Prof) gpedit.msc - Hearts Card Game mshearts - Iexpress Wizard iexpress - Indexing Service ciadv.msc - Internet Properties inetcpl.cpl...
 • 7
 • 271
 • 0

Một số lệnh run hay trong windows

Một số lệnh run hay trong windows
... - Windows Firewall ( tường lửa) = firewall.cpl - Windows Magnifier = magnify - Windows Management Infrastructure = wmimgmt.msc - Windows System Security Tool ( công cụ bảo mật) = syskey - Windows ... Xoá lệnh dùng hộp thoại Run Khi bạn dùng hộp thoại Run để chạy chương trình, lâu ngày có nhiều dòng lệnh, bạn xoá chúng cách Nháy chuột phải lên Taskbar chọn Properties Trong cửa sổ Taskbar and ... Microsoft Word, Microsoft Frontpage, NotePad, Windows Messenger, Windows Media Player, … từ hộp thoại Run Đó chúng chương trình tiện ích kèm với Windows, ứng dụng khác bạn chạy chúng cách Tuy...
 • 4
 • 211
 • 0

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần một số axit hữutrong lá cây sống đời

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần một số axit hữu cơ trong lá cây sống đời
... không ph n d ch axit phân Xác ñ nh Xác ñ nh c c axit béo axit phân Chu n ñ Xác ñ nh Xác ñ nh axit béo c c 14 3.1.2 Đ nh danh xác ñ nh thành ph n axit d ch chi t s ng ñ i b ng ph GC-MS tươi Chi ... n c a axit lactic, axit malic, axit succinic, axit oxalic B ng 3.10: K t qu xác ñ nh hàm lư ng axit lactic, axit malic, axit succinic, axit oxalic Ch tiêu Vñm F Axit lactic Axit malic Axit succinic ... t tính 0,01N Axit hóa HCl ñ c L c, s y, cân Xác ñ nh axit béo Chu n ñ b ng NaOH 0,01N X/ñ nh axit phân c c Axit hóa HCl ñ c L c, s y, cân X/ñ nh Axit phân X/ñ nh axit béo c c 13 khô Ngâm ki...
 • 26
 • 511
 • 5

14 dòng lệnh hữu ích trong Windows doc

14 dòng lệnh hữu ích trong Windows doc
... /im /f Sau gõ xong dòng lệnh này, ứng dụng kết thúc tiến trình chạy bạn End Process Task Manager Windows Theo dõi hoạt động kết nối mạng (cổng) đến máy tính Bạn dùng dòng lệnh netstat -a 30 để ... từ Command Prompt Start > Run 14 Ánh xạ thư mục thành ổ đĩa Chức cho phép bạn biến thư mục Windows thành ổ đĩa My computer, bạn gõ lệnh subst Ví dụ subst M: C: \windows\ temp tạo ổ đĩa Temp My ... Chuyển tập tin sang cổng kết nối hồng ngoại Bạn dùng dòng lệnh sau để đưa nội dung tập tin thiết bị/cổng kết nối hồng ngoại irftp filename.ext (trong filename.txt đường dẫn đầy đủ tập tin cần sử...
 • 6
 • 211
 • 0

14 dòng lệnh hữu ích trong Windows pptx

14 dòng lệnh hữu ích trong Windows pptx
... Windows cung cấp cho bạn nhiều dòng lệnh hữu ích mà khai thác tốt, bạn có thông tin cấu hình cần xem mà không cần cài đặt thêm công cụ khác Các dòng lệnh sau bạn thực chế ... /im /f Sau gõ xong dòng lệnh này, ứng dụng kết thúc tiến trình chạy bạn End Process Task Manager Windows Theo dõi hoạt động kết nối mạng (cổng) đến máy tính Bạn dùng dòng lệnh netstat -a 30 để ... Bạn vào Start, chọn Run gõ chữ CMD, sau nhấn Enter Xem nhanh thông tin hệ thống dòng lệnh System Info Với dòng lệnh Systeminfo, bạn có thông tin sau: hệ điều hành sử dụng gì, phiên bao nhiêu,...
 • 6
 • 77
 • 0

10 lệnh hữu ích trong Windows bạn nên biết potx

10 lệnh hữu ích trong Windows bạn nên biết potx
... bộ, Windows cung cấp sẵn lệnh giúp bạn test kết nối để xác định tình trạng mạng lệnh Ping Chỉ cần gõ Ping với địa IP địa trang web Enter xong Shutdown: Tạo Shortcut tắt máy nhanh Windows Lệnh ... chỉnh Windows Tính Refresh Your PC Windows cho phép bạn phục hồi lại máy tính trạng thái ban đầu từ cài đặt Windows gọn từ nhà sản xuất Bạn tạo điểm phục hồi tùy chỉnh tùy theo ý tính lại bị ẩn Windows, ... checker, bạn mở cửa sổ lệnh Command Prompt gõ sfc /scannow Telnet: Kết nối với Telnet Servers Telnet Client không cài đặt mặc định nên bạn phải cài đặt từ Control Panel Sau cài đặt, bạn sử dụng lệnh...
 • 7
 • 145
 • 0

Một số hàm tiện ích trong PHP

Một số hàm tiện ích trong PHP
... ($str)  Tác dụng: Ngược lại hàm addslashes() Tham khảo thêm PHP Manual • Tab: Index • Từ khoá: String functions • Tai PHP Manual tren trang http://www .php. net Nhóm hàm xử lý mảng Kiểm tra giá ... ?> Tham khảo PHP Manual: • String functions: Các hàm xử lý chuỗi • Mathematical Functions: Các hàm toán học • Array functions: Các hàm xử lý mảng • Date and time functions: Các hàm xử lý thời ... Nhóm hàm xử lý thời gian • Thời gian PHP tính theo giây • Mốc thời gian xác định 00:00:00 ngày 1/1/1970, tính theo GMT • Các hàm xử lý thời gian bị trễ sớm thời gian máy tính cài đặt GMT Hàm...
 • 28
 • 331
 • 0

Một số plugin hữu ích dành cho Windows Live Writer- P1 pdf

Một số plugin hữu ích dành cho Windows Live Writer- P1 pdf
... (x86) \Windows Live\ Writer\Plugins C:\Program Files \Windows Live\ Writer\Plugins (trên phiên Windows 32 bit) Hoặc bạn sử dụng Live writer cũ cần copy file *.dll tới: C:\Program Files (x86) \Windows Live ... Live Writer\Plugins C:\Program Files \Windows Live Writer\Plugins (trên phiên Windows 32 bit) Vậy plugin đâu? Với Windows Live Writer Wave beta, tất plugin lưu trữ thẻ Insert: Còn với Live Writer ... Một số plugin khác người sử dụng phải làm theo cách thủ công, copy file *.dll vào thư mục Live Writer Plugin Nếu sử dụng Live Writer Wave beta, thư mục xuất...
 • 5
 • 172
 • 0

Một số plugin hữu ích dành cho Windows Live Writer- P2 ppt

Một số plugin hữu ích dành cho Windows Live Writer- P2 ppt
... đặt thêm plugin Writerous Sau cài đặt, bạn khai báo thông tin cụ thể website mục Options: Trên số plugin tiêu biểu sử dụng rộng rãi phổ biến, tất miễn phí hoạt động ổn định với Windows Live Writer ... việc tải cài đặt plugin tương ứng, đăng nhập tài khoản mục Plugin Options: Lưu ý plugin tự động chèn thêm đoạn javascript vào viết, không ổn định áp dụng với blog WordPress.com Plugin Google Buzz, ... Plugin Google Buzz, Tweetmeme, Tweetmeme dành cho blog WordPress.com, DiggThis Facebook Like Tự động đăng tải viết Posterous Ở chế độ mặc định, Windows Live Writer không hỗ trợ blog Posterous...
 • 5
 • 200
 • 0

Một số lệnh thông dụng trong R pot

Một số lệnh thông dụng trong R pot
... deviation) biến số x Phương sai (variance) biến số x Hiệp biến (covariance) hai biến số x y Hệ số tương quan (coefficient of correlation) biến số x y Chỉ số biến số x Hệ số tương quan (correlation coefficient) ... biến số x length(x) Tổng số yếu tố (elements) biến số (hay số mẫu) Số tổng biến số x Khác biệt max(x) min(x) Số trung bình biến số x Số trung vị (median) biến số x Độ lệch chuẩn (standard deviation) ... sd=1) rexp(n, rate=1) rgamma(n,shape,scale=1) rpois(n, lambda) rweibull(n,shape,scale=1) rcauchy(n,location=0,scale=1) rbeta(n, shape1, shape2) rt(n, df) rchisq(n, df) rbinom(n, size, prob) rgeom(n,...
 • 7
 • 170
 • 0

Một số Cominterop hữu ích docx

Một số Cominterop hữu ích docx
... Chương 19: Một số COM Interop hữu ích Hình 19-7 Chọn Microsoft Excel Object Library cửa sổ Add Reference Hình 19-8 Tạo tài liệu Excel (với biểu đồ) 243 Chương 19: Một số COM Interop hữu ích Hình ... thuộc không gian tên MSMAPI 245 Chương 19: Một số COM Interop hữu ích Hình 19-10 Chọn Microsoft MAPI Controls 6.0 cửa sổ Add Reference Hình 19-11 Một MAPI mail-client đơn giản Mail-client hình ... cửa sổ Customize Toolbox 252 Chương 19: Một số COM Interop hữu ích Hình 19-17 Ứng dụng thử nghiệm điều kiểm Masked Edit Đoạn mã ấn định mặt nạ bao gồm chữ số mẫu tự viết hoa/thường, phân cách dấu...
 • 26
 • 72
 • 0

nghiên cứu xác định hàm lượng một số chất hữutrong dược phẩm và nước tiểu bằng phương pháp von-ampe

nghiên cứu xác định hàm lượng một số chất hữu cơ trong dược phẩm và nước tiểu bằng phương pháp von-ampe
... "Nghiên cứu xác định hàm lượng số chất hữu dược phẩm nước tiểu phương pháp von-ampe. " nhằm đánh giá khả áp dụng phương pháp von-ampe để phân tích hoạt chất có tác dụng chữa bệnh chế phẩm thuốc ... quang, phương pháp sắc ký, phương pháp điện hóa, phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử Mỗi phương pháp có ưu điểm riêng 1.2.1 Các phương pháp xác định ofloxacin Theo Dược điển Việt Nam 4, xác định ofloxacin ... hành nghiên cứu định lượng clorpheniramin phương pháp HPLC số chế phẩm thuốc đạt giới hạn định lượng từ 0,16 đến 2,9 µg/ml Bùi Tùng Hiệp, Vũ Khanh định lượng chất chuyển hóa clorpheniramin nước tiểu...
 • 176
 • 532
 • 3

Định lượng một số base hữutrong dung môi ethanol

Định lượng một số base hữu cơ trong dung môi ethanol
... Các phương pháp định lượng 1.2.1 Đ ối với dạng base amỉn bậc II, III - kỷ hiệu R=NH, R=N 1.2.1.1 Định lượng trực tiếp acid dung môi ethanol Hoà tan dạng base vào ethanol 96%, định lượng acid Phản ... Hai phương pháp định lượng Lidocain hydroclorid có độ tin cậy tương đương thay cho 2.2 Định lượng dạng base 2.2.1 Định lượng môi trường ethanol 96% 2.2.1.1 Nguyên liệu - Cloroquine base 2.2.1.2 ... acid — base dung môi acid acetic khan So sánh kết Quả đinh lương hai phương pháp So sánh giá tri trung bình [5]: Từ bảng bảng có : Trong dung môi ethanol 96% : XA = 93,56% ; =6; Trong dung môi...
 • 34
 • 487
 • 0

Xem thêm