File và hệ thống file trên linux góc IT

File hệ thống file trên linux góc IT

File và hệ thống file trên linux  góc IT
... 3/8/2016 File hệ thống file Linux | Góc IT Các kiểu hệ thống file: Hệ thống file ổ cứng (Disk file systems): FAT, NTFS, ext2/3/4, HFS, …Riêng file trong Compact Disk hoặc DVD lưu theo hệ thống file ISO 9660 hoặc UDF. Từ Linux 2.6 ... http://www.gocit.vn/bai-viet /file- va-he-thong -file- tren -linux/ 4/12 3/8/2016 File hệ thống file Linux | Góc IT cập file (permissions) Hệ thống phụ các cờ hạn chế quyền truy cập file Timestamps: các mốc thời gian khi: bản ... Mỗi lần hệ thống khởi động, lúc partition chính http://www.gocit.vn/bai-viet /file- va-he-thong -file- tren -linux/ 9/12 3/8/2016 File hệ thống file Linux | Góc IT chưa mount, fsck tự động chạy kiểm tra, sửa...
 • 12
 • 511
 • 0

Đề xuất phương án phối hợp làm việc giữa hệ thống UMTS hệ thống GSM trên giao diện vô tuyến

Đề xuất phương án phối hợp làm việc giữa hệ thống UMTS và hệ thống GSM trên giao diện vô tuyến
... th ng 2.2 B O M T TRÊN GIAO DI N VÔ TUY N TRONG H TH NG GSM 2.3 B O M T TRÊN GIAO ĐI N VÔ TUY N TRONG H TH NG UMTS 2.4 CHUY N Đ I CÁC KHÓA B O M T GI A H TH NG GSM VÀ H TH NG UMTS Các hàm chuy ... GI A H TH NG UMTS GSM 3.4.1 Th t c chuy n giao khác h th ng gi a h th ng UMTS sang h th ng GSM Hình 3.7: Th t c chuy n giao khác h th ng t UMTS sang GSM 10 3.4.2 Th t c chuy n giao khác h th ... PH I H P LÀM VI C GI A H TH NG GSM VÀ H TH NG UMTS 2.6 K T LU N CHƯƠNG Qua chương ñã xem xét l p b o m t giao di n n c a h th ng GSM UMTS cách th c ñ chuy n ñ i vector nh n th c UMTS sang...
 • 26
 • 298
 • 0

Luận văn: Đề xuất phương án phối hợp làm việc giữa hệ thống UMTS hệ thống GSM trên giao diện vô tuyến ppt

Luận văn: Đề xuất phương án phối hợp làm việc giữa hệ thống UMTS và hệ thống GSM trên giao diện vô tuyến ppt
... th ng 2.2 B O M T TRÊN GIAO DI N VÔ TUY N TRONG H TH NG GSM 2.3 B O M T TRÊN GIAO ĐI N VÔ TUY N TRONG H TH NG UMTS 2.4 CHUY N Đ I CÁC KHÓA B O M T GI A H TH NG GSM VÀ H TH NG UMTS Các hàm chuy ... GI A H TH NG UMTS GSM 3.4.1 Th t c chuy n giao khác h th ng gi a h th ng UMTS sang h th ng GSM Hình 3.7: Th t c chuy n giao khác h th ng t UMTS sang GSM 10 3.4.2 Th t c chuy n giao khác h th ... PH I H P LÀM VI C GI A H TH NG GSM VÀ H TH NG UMTS 2.6 K T LU N CHƯƠNG Qua chương ñã xem xét l p b o m t giao di n n c a h th ng GSM UMTS cách th c ñ chuy n ñ i vector nh n th c UMTS sang...
 • 26
 • 210
 • 0

đồ án tốt nghiệp khai thác kỹ thuật hệ thống lái hệ thống treo trên xe toyota innova g

đồ án tốt nghiệp khai thác kỹ thuật hệ thống lái và hệ thống treo trên xe toyota innova g
... xe i thng GVHD: TH.S Trơng Mạnh Hùng SV: Ngô Đức Thắng Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Giao thông VT-HN Hỡnh 2.6 V trớ van ụ tụ i thng GVHD: TH.S Trơng Mạnh Hùng SV: Ngô Đức Thắng Đồ án tốt nghiệp ... Thắng Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Giao thông VT-HN Kớch thc tng th (di - rng - cao) mm Chiu di c s mm Chiu rng c s mm Khong sỏng gm xe mm Trng lng khụng ti kg Trng lng ton ti kg KHUNG XE H ... di GVHD: TH.S Trơng Mạnh Hùng SV: Ngô Đức Thắng Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Giao thông VT-HN Hỡnh 2.18 Tay ũn di CHNG GVHD: TH.S Trơng Mạnh Hùng SV: Ngô Đức Thắng Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại...
 • 103
 • 1,011
 • 3

Xây dựng hệ thống webhosting trên linux

Xây dựng hệ thống webhosting trên linux
... tự động hóa quy trình hệ thống quản lý cPanel thiết kế để hoạt động máy chủ chuyên dụng máy chủ ảo cPanel phiên hỗ trợ cài đặt CentOS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CloudLinux Đến phiên CPanel ... trình dành cho máy chủ đối thoại qua giao thức HTTP Apache chạy hệ điều hành tương tự Unix, Microsoft Windows, Novell Netware hệ điều hành khác Apache đóng vai trò quan trọng trình phát triển ... /etc/httpd/ssl/hoasen2.cert SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/hoasen2.key Giám sát hệ thống 4.1.Cài đặt log analyzer với Vistors Step 1: Cài đặt graphviz Yum –y install graphviz wget...
 • 70
 • 177
 • 0

Xây dựng hệ thống mail trên linux sử dụng zimbra

Xây dựng hệ thống mail trên linux sử dụng zimbra
... Ngành Xây Dựng Hệ Thống Mail Trên Linux Sử Dụng Zimbra II Kiến trúc hệ thống Hình thể kiến trúc ZCS SVTH: Đào Quốc Cường Phạm Xuân Thành Trang 12 Đồ Án Chuyên Ngành Xây Dựng Hệ Thống Mail Trên Linux ... Thành Trang 18 Đồ Án Chuyên Ngành Xây Dựng Hệ Thống Mail Trên Linux Sử Dụng Zimbra Chương Cài đặt hệ thống mail đơn giản (Single Server) sử dụng ZCS Bản cài đặt sử dụng báo cáo ZCS Open Source 6.0.10 ... LDAP 389 HTTPS Mailboxd IMAP SSL Mailboxd POP SSL Mailboxd LMTP 443 993 995 7025 Trang 19 Đồ Án Chuyên Ngành Xây Dựng Hệ Thống Mail Trên Linux Sử Dụng Zimbra II Yêu cầu hệ thống Hệ thống đánh giá...
 • 56
 • 565
 • 3

xây dựng hệ thống cluster trên linux

xây dựng hệ thống cluster trên linux
... hợp 25 Đề tài: xây dựng hệ thống Cluster Linux GVHD: Ths Trương Hoài Phan 26 Đề tài: xây dựng hệ thống Cluster Linux GVHD: Ths Trương Hoài Phan Chương V: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CLUSTER Mô hình ... thống Thiết kế hệ thống 17 Đề tài: xây dựng hệ thống Cluster Linux GVHD: Ths Trương Hoài Phan Hình 4.1: mô hình triển khai Cơ chế hoạt động 3.1 thuật ngữ thống cluster Cluster : Là hệ thống song ... trúc Cluster Chương IV: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG Yêu cầu giải pháp Thiết kế hệ thống Đề tài: xây dựng hệ thống Cluster Linux GVHD: Ths Trương Hoài Phan Chương V: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG...
 • 51
 • 284
 • 0

Quản lý đĩa hệ thống file trong linux

Quản lý đĩa và hệ thống file trong linux
...  Khái niệm đĩa, phân vùng hệ thống tệp  Quản đĩa Quản phân vùng  Quản hệ thống tệp  Quản hạn ngạch @Hà Quốc Trung 2009 10/30/2009 Các khái niệm  Các loại đĩa vật  IDE, SCSI, ... dụng Linux cần phân vùng nào?  phân vùng  phân vùng  phân vùng mở rộng @Hà Quốc Trung 2009 10/30/2009 Quản hệ thống tệp  Tạo hệ thống tệp-định dạng  Kiểm tra hệ thống tệp  Tối ưu hệ thống ... tệp  Sử dụng hệ thống tệp @Hà Quốc Trung 2009 10/30/2009 Tạo hệ thống tệp  mkfs  Tạo hệ thống tệp phân vùng trống  -t để khai báo kiểu hệ thống tệp  Liên kết với lệnh tạo hệ thống tệp tương...
 • 24
 • 264
 • 0

slike bài giảng linux phần mềm mã nguồn mở - hà quốc trung chương 9 quản lý đĩa hệ thống file

slike bài giảng linux và phần mềm mã nguồn mở - hà quốc trung chương 9 quản lý đĩa và hệ thống file
...  Khái niệm đĩa, phân vùng hệ thống tệp  Quản đĩa Quản phân vùng  Quản hệ thống tệp  Quản hạn ngạch @Hà Quốc Trung 20 09 10/30/20 09 Các khái niệm  Các loại đĩa vật  IDE, SCSI, ... đổi vào MBR @Hà Quốc Trung 20 09 10/30/20 09 Ví dụ  Sử dụng Linux cần phân vùng nào?  phân vùng  phân vùng  phân vùng mở rộng @Hà Quốc Trung 20 09 10/30/20 09 Quản hệ thống tệp  Tạo hệ thống ... thống tệp-định dạng  Kiểm tra hệ thống tệp  Tối ưu hệ thống tệp  Sử dụng hệ thống tệp @Hà Quốc Trung 20 09 10/30/20 09 Tạo hệ thống tệp  mkfs  Tạo hệ thống tệp phân vùng trống  -t để khai...
 • 24
 • 190
 • 0

Tìm hiểu về các Web server thông dụng hiện nay. Trình bày các đặc điểm của ứng dụng Web. Tìm hiểu hệ thống mailing list. Tìm hiểu cách vận hành cài đặt của các hệ thống mail trên hệ điều hành Internet mail Linux mail

Tìm hiểu về các Web server thông dụng hiện nay. Trình bày các đặc điểm của ứng dụng Web. Tìm hiểu hệ thống mailing list. Tìm hiểu cách vận hành và cài đặt của các hệ thống mail trên hệ điều hành Internet mail và Linux mail
... one-to-one với Network, trình giao tiếp với trình khác thông qua việc nhận biết IPCE Mail ứng dụng cách dùng giao tiếp liên trình, Mail giao tiếp trình IPCE khác cách chia ca thông qua trình kết nối đến ... sử dụng sử dụng ISAPI để chạy ứng dụng từ xa Yêu cầu URL mà ánh xạ đến lọc hoạt động ứng dụng Có thể sử dụng thông cài đặt để ánh xạ tên file đến lọc cho phép Web server Home Direcory: Sử dụng ... mở rộng lọc Cài đặt IIS Windows NT server: Microsoft cung cấp chương trình cài đặt thân thiện để cài đặt IIS Windows NT server Các bước lấy chương trình từ NT Option Pack tải từ Internet chạy...
 • 101
 • 789
 • 1

Tài liệu Quản lý đĩa hệ thống tập file doc

Tài liệu Quản lý đĩa và hệ thống tập file doc
... l i kích th t c a file nh, so sánh v i k t qu lúc u 20 óng file nh ó l i 21 Click ph i vào Picture1.bmp ch n Cut 22 Dán tr l i C: 23 Click ph i vào Picture1.bmp ch n copy 24 Vào l i folder Brochure ... Corporation Trang 14 70-270 Tài li u dành cho h c viên 12 Trong h p tho i Attributes c ô Width, Height ánh 2048 r i click Ok 13 T File menu click Save 14 óng MSPaint l i 15 Click vào file nh v a t o ch ... n copy 24 Vào l i folder Brochure Images dán file v a copy vào 25 Click ph i m t l n n a vào Picture1.bmp ch n Properties…ki m tra l i dung l ng file nh so sánh v i k t qu tr c Nh n xét 26 óng...
 • 7
 • 202
 • 0

Xem thêm