Shell intro

Shell trong Linux

Shell trong Linux
... -eq ] ; then echo "You Pick up Linux (Red Hat)" else echo "What you don't like Unix /Linux OS." fi fi Multilevel if-then-else Cú phap : ́ SHELL_ LINUX 6-18 SHELL - _LINUX if điêu kiên ̀ ̣ then điêu ... nao khac ́ ̀ ́ Điêu kiện if : ̀ Cú phap : ́ if condition then command command SHELL_ LINUX 4-18 SHELL - _LINUX fi Trong đó : condition là true hoăc exit status cua lênh là (zero) thì thưc ... /etc/passwd IFS không đổi Tham số lệnh SHELL_ LINUX 3-18 SHELL - _LINUX Giả sử ta có script tên myself , để thực thi script ta cần truyền vào tham số sau : $ myself one two Trong myself tên script one :...
 • 18
 • 492
 • 6

Extract GSM intro

Extract GSM intro
... 2.2 Introduction to GSM (3) Time Division Multiple Access (TDMA): è In GSM, Timeslot lasts 577 µs and Timeslots are combined to TDMA frame that lasts 4.615 ms è Two adjacent frequencies in GSM ... to the full extent of German and international laws Version Number: 2.2 Introduction to GSM (1) The GSM Bursts: Part The GSM Air-Interface © INACON GmbH 1999 - 2001 All rights reserved Reproduction ... international laws Version Number: 2.2 Introduction to GSM (2) The GSM Bursts: Each TDMA system achieves information transfer by means of so called bursts In GSM, five different burst types have...
 • 16
 • 409
 • 1

Food Sensory - S1-Intro.pdf

Food Sensory - S1-Intro.pdf
... et al, 1991 Sensory evaluation techniques CRC Press Jellinek, 1985 Sensory evaluation of food- Theory and practice The Camelot Press Germany Larmond E., 1997 Laboratory methods for sensory evaluating ... • Sản phẩm (tự nhiên, nhân tạo) FOOD TECHNOLO OGY Thực phẩm • Nước, protid, lipid, glucid FOOD SENSORY D Thành phần • C, H, O • N, S, P FOOD SCIENCE Nguyên tố FOOD CHEMISTRY 2/13/2009 ĐÁNH GIÁ ... Camelot Press Germany Larmond E., 1997 Laboratory methods for sensory evaluating of food Food research Instititue Chawa-Canada Tiếng Việt Hà Duyên Tư, 1996 Kỹ thuật đánh giá cảm quan thực phẩm Giáo...
 • 8
 • 373
 • 2

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Shell Việt Nam trên thị trường hóa chất Polyols ở Việt Nam.pdf

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Shell Việt Nam trên thị trường hóa chất Polyols ở Việt Nam.pdf
... đoàn Shell, Công ty Shell Việt Nam Ngành Hóa chất Công ty Shell Việt Nam 22 2.2.2 Tình hình kinh doanh sản phẩm Polyols Công ty Shell Việt Nam 22 2.2.3 Môi trường cạnh tranh Công ty Shell Việt Namtrên ... TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT POLYOLS VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG POLYOLS VIỆT NAM 2.1.1 Giới thiệu sản phẩm Polyols Polyols ... thò trường - 48 - 2.2 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT POLYOLS VIỆT NAM HIỆN NAY 2.2.1 Sơ lược tập đoàn Shell, Công ty Shell Việt Nam Ngành Hóa...
 • 131
 • 593
 • 0

Máy nâng chuyển - Intro

Máy nâng chuyển - Intro
... thiết bị máy nâng máy chuyển liên tục  Phương pháp tính toán số phận thiết bị máy nâng máy chuyển liên tục  Yêu cầu an toàn thiết bị nâng Tài liệu tham khảo [1] Đào Trọng Thường: Máy nâng chuyển ... việc nâng/ hạ vận chuyển vật nặng  Các thiết bị dùng vận chuyển vật liệu với số lượng lớn Nội dung môn học  Các phận thiết bị máy nâng Máy chuyển liên tục  Yêu cầu an toàn thiết bị nâng ... Đào Trọng Thường: Máy nâng chuyển ĐHBK Hà Nội, 1993 Huỳnh Văn Hoàng, Đào Trọng Thường: Tính toán máy trục Nxb KHKT, Hà Nội, 1975 Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng: Máy thiết bị nâng Nxb KHKT, Hà...
 • 7
 • 462
 • 7

Hợp đồng mua bán nhựa đường Shell – Singapore tại công ty thương mại và xây dựng Hải phòng.doc

Hợp đồng mua bán nhựa đường Shell – Singapore tại công ty thương mại và xây dựng Hải phòng.doc
... trờng II Thực tiễn ký kết thực hợp đồng mua bán nhựa đờng Shell Singapore công ty thơng mại xây dựng Hải phòng Hợp đồng kinh tế - Căn pháp lệnh hợp đồng kinh tế Hội đồng nhà nớc ban hành ngày 25/9/1989 ... 2 Điều khoản hợp đồng mua bán hàng hoá II Thực tiễn ký kết thực hợp đồng mua bán nhựa đờng Shell Singappore Công ty thơng mại xây dựng Hải Phòng III ... Ký tên III Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện hợp đồng mua bán nhựa đờng Shell singapore công ty thơng mại xây dựng Hải Phòng Quan hệ hợp đồng kinh tế quan hệ đa dạng với nhiều quan, đơn...
 • 12
 • 958
 • 0

Shell trong Linux.

Shell trong Linux.
... /etc/passwd IFS không đổi Tham số lệnh SHELL_ LINUX 3-18 SHELL -_LINUX Giả sử ta có script tên myself , để thực thi script ta cần truyền vào tham số sau : $ myself one two Trong myself tên script one : ... tham số thứ truyền vào script two : tham số thứ hai Trong shell, bạn truy xuất đến tham số sau : myself $0 one $1 two $2 Và biến $# (có sẵn shell) cho giá trị (có tham số one two) Bạn lấy tất ... nao khac ́ ̀ ́ Điêu kiện if : ̀ Cú phap : ́ if condition then command command SHELL_ LINUX 4-18 SHELL -_LINUX fi Trong đó : condition là true hoăc exit status cua lênh là (zero) thì thưc...
 • 18
 • 253
 • 0

01-Intro

01-Intro
...
 • 49
 • 175
 • 0

Luận văn thạc sĩ về nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Shell Việt Nam trên thị trường hoá chất Polyols Việt Nam

Luận văn thạc sĩ về nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Shell Việt Nam trên thị trường hoá chất Polyols Việt Nam
... đoàn Shell, Công ty Shell Việt Nam Ngành Hóa chất Công ty Shell Việt Nam 22 2.2.2 Tình hình kinh doanh sản phẩm Polyols Công ty Shell Việt Nam 22 2.2.3 Môi trường cạnh tranh Công ty Shell Việt Namtrên ... lý luận cạnh tranh lực cạnh trang - Chương 2: Phân tích lực cạnh tranh Công ty Shell Việt Nam thò trường hóa chất Polyols Việt Nam - Chương 3: Những giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Shell ... khác công ty Shell Việt Nam đạt hiệu nào, nghiên cứu lực cạnh tranh Công ty Shell Việt Nam thò trường hóa chất Polyols Việt Nam chương sau - 42 - CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG...
 • 131
 • 584
 • 2

397 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Shell trên thị trường hóa chất Pholyols ở Việt Nam

397 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Shell trên thị trường hóa chất Pholyols ở Việt Nam
... đoàn Shell, Công ty Shell Việt Nam Ngành Hóa chất Công ty Shell Việt Nam 22 2.2.2 Tình hình kinh doanh sản phẩm Polyols Công ty Shell Việt Nam 22 2.2.3 Môi trường cạnh tranh Công ty Shell Việt Namtrên ... thò trường - 48 - 2.2 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT POLYOLS VIỆT NAM HIỆN NAY 2.2.1 Sơ lược tập đoàn Shell, Công ty Shell Việt Nam Ngành Hóa ... sở lý luận cạnh tranh lực cạnh trang - Chương 2: Phân tích lực cạnh tranh Công ty Shell Việt Nam thò trường hóa chất Polyols Việt Nam - Chương 3: Những giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty...
 • 131
 • 219
 • 0

Xem thêm