GNU linux tools summary

Bắt đầu dùng GNU Linux.

Bắt đầu dùng GNU Linux.
... bạn cần thay đổi mật mã người dùng, bạn chọn tên người dùng ấn vào nút « Properties » (Thuộc tính) để điền mật mã xác định lại mật mã cũ Sau ấn nút Bắt đầu dùng GNU/ Linux 3/6 « OK » để áp dụng ... bản, bạn dùng máy tính cài GNU/ Linux Nếu bạn muốn biết thêm cách tốt để khai thác Linux, bạn tham khảo sổ tay « Ultimate Guide to Linux » địa : http://tinyurl.com/388ddh Bắt đầu dùng GNU/ Linux ... Bắt đầu dùng GNU/ Linux Bạn đừng cảm thấy bất lực với máy tính dùng Linux Bây cho bạn cách lượt web, gửi thư điện tử xếp ảnh số...
 • 6
 • 83
 • 0

Advanced Linux Programming: 11-A Sample GNU/Linux Application

Advanced Linux Programming: 11-A Sample GNU/Linux Application
... about how GNU /Linux locates man pages, consult the man page for the command itself by invoking this: % man man man 13 0430 CH11 5/22/01 10:46 AM Page 256 256 Chapter 11 A Sample GNU /Linux Application ... and are not declared in server.h 13 0430 CH11 5/22/01 10:46 AM Page 222 222 Chapter 11 A Sample GNU /Linux Application Listing 11.1 (server.h) Function and Variable Declarations #ifndef SERVER_H ... else return ptr; } */ continues 13 0430 CH11 5/22/01 10:46 AM Page 224 224 Chapter 11 A Sample GNU /Linux Application Listing 11.2 Continued void* xrealloc (void* ptr, size_t size) { ptr = realloc...
 • 40
 • 181
 • 0

Tài liệu Linux hay GNU/Linux và cấu trúc nhân Linux pptx

Tài liệu Linux hay GNU/Linux và cấu trúc nhân Linux pptx
... x86-64, …) III Các hệ thống nhân Linux Hình mô tả hệ thống nhân Linux Hình 3: Các hệ thống nhân Linux III. 1Nhân gì? Như hình 3, nhân Linux thực quản lý tài nguyên Các tài nguyên gồm: tiến trình ... thống tạo liên kết ứng dụng nhân Linux Giao diện quan trọng nhân Linux ứng dụng chiếm vùng địa nhớ bảo vệ khác Mỗi ứng dụng có vùng địa ảo riêng nhân có vùng địa Nhân Linux chia thành ba lớp Trên ... phần mã nhân hệ điều hành (kernel code) xác mã nhân độc lập với kiến trúc vi xử lý (processor) Các mã lệnh lớp dùng chung cho loại processor mà Linux hỗ trợ Lớp mã lệnh phụ thuộc vào kiến trúc loại...
 • 7
 • 413
 • 2

Tài liệu Tờ ghi nhớ ubuntu GNU/Linux docx

Tài liệu Tờ ghi nhớ ubuntu GNU/Linux docx
... apt-file search file xác định tập tin file thuộc gói phần mềm Tờ ghi nhớ apt-file list soft liệt kê tập tin có gói phần mềm soft ubuntu deborphan liệt kê gói phần mềm « mồ côi » alien -di paquet.rpm ... apt-get upgrade cập nhật gói phần mềm cài /etc/network/interfaces apt-get dist-upgrade nâng cấp phiên Ubuntu có đến phiên thông tin cấu hình phần giao diện (interfaces) uname -a cài phần mềm soft đồng...
 • 2
 • 211
 • 0

Tài liệu Advanced Linux Programming: 2-Writing Good GNU/Linux Software pptx

Tài liệu Advanced Linux Programming: 2-Writing Good GNU/Linux Software pptx
... following from a shell prompt on most GNU /Linux systems: % info “(standards)User Interfaces” 19 03 0430 CH02 20 5/22/01 Chapter 10:20 AM Page 20 Writing Good GNU /Linux Software 2.1.3 Using getopt_long ... Interaction With the Execution Environment %s\n”, argv[i]); } return 0; } 2.1.2 GNU /Linux Command-Line Conventions Almost all GNU /Linux programs obey some conventions about how command-line arguments are ... 03 0430 CH02 18 5/22/01 Chapter 10:20 AM Page 18 Writing Good GNU /Linux Software 2.1.1 The Argument List You run a program from a shell prompt by typing the name...
 • 28
 • 159
 • 0

Tài liệu Bắt đầu dùng GNU/Linux doc

Tài liệu Bắt đầu dùng GNU/Linux doc
... để khởi động Evolution trình đọc thư diện tử quản lý Bắt đầu dùng GNU/Linux 2/6 lịch làm việc, (3) biểu tượng hình dấu hỏi cho phép đọc tài liệu giúp đỡ Ubuntu Bên phải nhiệm vụ trên, bạn thấy ... bạn cần thay đổi mật mã người dùng, bạn chọn tên người dùng ấn vào nút « Properties » (Thuộc tính) để điền mật mã xác định lại mật mã cũ Sau ấn nút Bắt đầu dùng GNU/Linux 3/6 « OK » để áp dụng ... bản, bạn dùng máy tính cài GNU/Linux Nếu bạn muốn biết thêm cách tốt để khai thác Linux, bạn tham khảo sổ tay « Ultimate Guide to Linux » địa : http://tinyurl.com/388ddh Bắt đầu dùng GNU/Linux...
 • 6
 • 167
 • 0

Tài liệu Study Guide for GNU/Linux System Administation pdf

Tài liệu Study Guide for GNU/Linux System Administation pdf
... Study Guide for GNU/Linux System Administration Lab work for LPI 101 (RPM) released under the GFDL by LinuxIT April 2004 GNU ... programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text ... input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification Examples of transparent image formats...
 • 101
 • 293
 • 1

Tài liệu Pro Bash Programming: Scripting the GNU/Linux Shell doc

Tài liệu Pro Bash Programming: Scripting the GNU/Linux Shell doc
... ■ CONTENTS Pro Bash Programming Scripting the GNU/Linux Shell ■■■ Chris F.A Johnson i www.it-ebooks.info ■ CONENTS Pro Bash Programming: Scripting the GNU/Linux Shell Copyright © 2009 ... Pike, The UNIX Programming Environment, Prentice-Hall, 1984 The shell is a programming language Don’t let anyone tell you otherwise The shell is not just glue that sticks bits together The shell ... at the beginning of a word and continue until the end of the line The shell ignores them I often add a character after the hash to indicate the type of comment I can then search the file for the...
 • 257
 • 134
 • 0

GNU/Linux Basic operating system ppt

GNU/Linux Basic operating system ppt
... have Welcome to GNU/Linux! GNU/Linux Basic operating system GNUFDL • PID_00148369 Contents Module 1 Basic GNU/Linux Introduction Basic concepts and commands Knoppix workshop GNU/Linux installation ... information Basic GNU/Linux 14 GNUFDL • PID_00148393 Basic GNU/Linux about the operating system on the Internet We can download most programs from the Internet, packaged using any of the usual systems ... file system hierarchy Any operating system needs to save numerous files: from system configuration files, to log files or user files etc In general, each operating system uses its own file system...
 • 255
 • 186
 • 0

debian gnu linux bible phần 1 ppt

debian gnu linux bible phần 1 ppt
... 11 3 11 4 11 5 11 8 11 8 11 9 12 0 12 1 xxi 4 710 -0 FM.F xxii 4 /10 / 01 3:38 PM Page xxii Debian GNU/ Linux Bible mail Mail utilities News Clients ... 17 9 18 0 18 6 18 8 18 8 18 8 18 9 19 1 19 1 19 2 19 4 19 5 19 6 19 7 19 8 19 8 200 Chapter 10 : Multimedia 203 Listening to Audio Files Audio file formats Audio CDs MP3 on Linux ... 13 15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 4 710 -0 FM.F xx 4 /10 / 01 3:38 PM Page xx Debian GNU/ Linux Bible Configuring the Debian system Apt configuration...
 • 68
 • 145
 • 0

debian gnu linux bible phần 2 ppt

debian gnu linux bible phần 2 ppt
... users root users users users steve steve steve steve 1 024 1 024 383 1155 3036 24 23 0 163 1 024 21 10 327 1 024 349 1 024 510 1 024 1 024 9 62 1 024 20 8896 1190 43439 Mar May Aug May Jun May May Feb Feb ... Jupiter Mars Pluto 1 92. 168.0.1 1 92. 168.0 .2 1 92. 168.0.3 Network Venus 1 92. 168.0.4 1 92. 168.0.5 Earth 1 92. 168.10.3 Saturn 1 92. 168.0.6 Network Africa Asia 1 92. 168.10.0 1 92. 168.10 .2 Figure 5-1: Two networks ... Aug 31 13 13 13 21 18 21 31 18 31 19 18 8 7 10:47 09:04 1999 1999 09:01 1999 1999 06 :29 17:43 06 :23 1998 1999 17:53 1999 1998 1999 12: 15 13:35 1998 09 :21 1999 1999 1999 .FVWM2-errors Xdefaults...
 • 68
 • 121
 • 0

Xem thêm