24195 whats a maid 4 pages

24195 whats a maid 4 pages

24195 whats a maid 4 pages
... A part time maid will be paid $10 - $20 per Mark or color correct hour Full time maids will the earn $25K option - $40 K* perAyear part time maid is paid: The maid may be allowed to: Laundry ... Y It’s a machine used to help the maid one of her duties E G V R I It’s usually kitchen B W in the © Zailda Coirano, 2012 http://zailda.com.br What’s a maid? A maid is a full time or part time ... will the earn $25K option - $40 K* perAyear part time maid is paid: The maid may be allowed to: Laundry normally: A $25K – $40 K per year A live where she works A includes all clothes B $10K – $20K...
 • 4
 • 124
 • 0

Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p. 32,33

Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p. 32,33
... 12/ a student Mother/ Nga/ 35/ a teacher Father/ Hµ/ 40/ a teacher Sister/ Lan/ 15/ a student Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 IV Practice: Picture drill: Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 IV Practice: ... Vocabulary: a family: Gia ®×nh a father: Bè a mother: MÑ a sister: ChÞ/em g¸i a brother: Anh/em trai Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 Listen to the tape: II Listen and repeat: Read the text: Ba ... mother This/that is Mai Ba Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 III Answer the questions: a) What’ s her name? Her name’ s Nga b) What’ s his name? His name’ s Ha c) Who’ s that? It’ s Ba How old is...
 • 16
 • 283
 • 0

G/A lớp 4 tuần 6 ( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 6 ( chi tiết)
... giải , lớp giải vào nháp Tóm tắt : 120 m TB ngày ? m vải Giải Ngày thứ hai bán : 120 : = 60 (m) Ngày thứ ba bán : 120 x = 240 (m) Trung bình ngày cửa hàng bán : (1 20 + 60 + 240 ) :3 = 140 (m) Đáp ... Sai tuần cửa hàng bán 200m vải hoa 100m vải trắng - Đúng 100m x = 40 0m - Đúng tuần bán đựơc 300m, tuần bán 300m, tuần bán 40 0m, tuần bán 200m so sánh ta có 40 0m > 300m > 200m - Số m vải hoa mà tuần ... ô trống HS nêu yêu cầu đề -GV sửa theo đáp án a .47 59 36 >47 5 8 36 Giáo viên :Trần Thò Thanh 20 Trường tiểu học Kim Đồng Giáo án lớp 4- Tuần b)903 8 76 < 913 000 c tấn175 kg > 5075 kg d 750 kg = 2750...
 • 39
 • 249
 • 0

G/A lớp 4 tuần 7( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 7( chi tiết)
... 32 54 + 146 + 1698 = 340 0 + 1698 = 5098 43 67 + 199 + 501 = 43 67 + 700 = 5067 44 00 + 2 148 + 252 = 44 00 + 240 0 = 6800 921 + 898 + 2079 = 898 + 3000 = 3898 1255 + 43 6 + 145 = 43 6 + 140 0 = 1836 46 7 ... a )46 8+379= 847 b)6509+2876=9385 379 +46 8= 847 2876+6509=9385 c )42 68+76 =43 44 76 +42 68 =43 44 _bài -Đọc đề bài,nêu yêu cầu -Hs nối tiếp lên ghi bảng vào chỗ trống 48 +12=12 +48 65+297=297+65 m+n = n+m 84+ 0=0+ 84 ... = 48 48 x – 707 = 3535 x = 48 48 – 262 x = 3535 + 707 x = 45 86 x = 42 42 Bài : Bài giải Núi Phan-xi-păng cao núi Tây Côn Lónh: Vì: 3 143 > 242 8 Núi Phan-xi-păng cao núi Tây Côn Lónh là: 3 143242 8...
 • 46
 • 617
 • 2

G/A lớp 4 tuần 8( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 8( chi tiết)
... Hai lần số lớp 4A là: 600 – 50 = 45 0 (cây) Số lớp 4A là: 45 0 : = 275 (cây) Số lớp 4B : 275 + 50 = 325 (cây ) Đáp số:4A: 275 4B : 325 17 Trường tiểu học Kim Đồng lớp Tuần Giáo án Bài 4: - Yêu cầu ... hành tương tự Tóm tắt 4A: 50 600 4B ? Bài gải Hai lần số lớp 4B là: 600 + 50 = 650 (cây) Số lớp 4B là: 650 : = 325 (cây) Số lớp 4A : 325 – 50 = 275 (cây) Đáp số: 4B : 325 4A : 275 Giáo viên :Trần ... cách) Lớp làm vào -Lớp nhận xét sửa -Học sinh đọc đề 24 Trường tiểu học Kim Đồng lớp Tuần Giáo án 41 -17= 24 (quyển) - Tìm hiểu đề Đáp số: 41 - Thực theo yêu cầu GV 24 qưyển - Theo dõi HS thực Bài 4: ...
 • 41
 • 780
 • 7

G/A lớp 4 tuần 9( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 9( chi tiết)
... chữ nhật ABCD - HS vẽ vào giấy nháp có chi u dài 4cm chi u rộng 2cm * GV yêu cầu HS vẽ bước A B + Vẽ đoạn thẳng CD có chi dài 4cm GV vẽ đoạn thẳng CD (dài 40 cm) bảng + Vẽ đường thẳng vuông góc ... lắng nghe viết - HS đọc, lớp theo dõi - Các nhóm hoạt động - Nhận xét làm nhóm khác - HS lắng nghe SINH HOẠT LỚP TUẦN I.Mục tiêu: -Đánh giá hoạt động tuần ,đề kế hoạch tuần 10 -Rèn kỹ sinh hoạt ... Mi -chi- a? * Yêu cầu nhóm thảo luận đóng vai + HS thảo luận nhóm để kể lại câu chuyện Mi -chi- a rút học * Cho nhóm lên đóng vai kể lại câu + Từng nhóm lên kể + Lớp theo dõi, nhận xét chuyện Michia...
 • 43
 • 272
 • 1

G/A lớp 4 tuần 10( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 10( chi tiết)
... tính, đối chi u nhận xét bảng 241 3 24 x b Phép nhân 1362 04 x ( phép nhân có nhớ) 48 2 648 + GV viết lên bảng phép nhân: - Tính từ phải sang trái 1362 04 x Vậy: 241 3 24 x = 48 2 648 - HS đọc: 1362 04 x - ... trống : 4x6=6x4 3x5=5x3 207 x7=7 x207 2138 x = x 2138 Bài : Tính 1357 40 263 23109 x x x 6785 281 841 1 848 72 Bài 3: Tính hai biểu thức có giá trò nhau: 4x2 145 =(2100 +45 ) x4 3964x6= (4+ 2)x(3000+9 64) 10287 ... b ax b bxa tính dòng, 4x8=32 8x4=32 lớp thực vào nháp 6x7 =42 7x6 =42 5x4=20 4x5=20 H Hãy so sánh giá trò biểu thức axb với giá trò - Giá trò biểu thức axb biểu thức bxa a=4và b=8? bxa 32 H: Vậy...
 • 43
 • 318
 • 1

G/A lớp 4 tuần 11( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 11( chi tiết)
... 13 24 x 20 =? - GV chốt cách tính sau: + Cách 1: 13 24 x 20 = 13 24 x ( 2x10) = (13 24 x 2) x 10 = 2 648 x 10 = 2 648 0 * Nhân 13 24 nhân với 2, 2 648 , viết 2 648 Viết thêm chữ số vào bên phải 2 648 , 2 648 0 ... 1,3 ,4/ 62 - Theo dõi HS làm bài, giúp đỡ HS yếu - Gọi em lên bảng sửa - Chấm bảng sửa chung cho lớp - Yêu cầu HS sửa theo đáp án sau : Bài 1: 5 642 x 1 342 x 13 546 x 40 30 200 53680 306380 112 840 0 ... kg; 40 bao : ? kg Xe chở : ? kg Giải 30 bao gạo nặng: 50 x 30 = 1500 ( kg) 40 bao ngônặng: 60 x 40 = 240 0 ( kg) Xe chở tất khối lượng gạo ngô: 1500 + 240 0 = 3900 ( kg) Đáp số: 3900 kg Bài 4: -...
 • 43
 • 242
 • 1

G/A lớp 4 tuần 12( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 12( chi tiết)
... án : a) .47 x = 47 x (10 – ) b.)138 x =138 x (10- ) 14 …vì = 10 – 4Em lên tính, lớp làm vào HS sửa sai =47 x 10 – 47 = 47 0 – 47 = 42 3 24 x 99 = 24 x(100 – 1) = 24 x 10 – 24 = 240 0 – 24 = 2376 ... 86 33 157 1122 53 44 24 19 258 132 628 10098 43 0 132 3 14 1122 45 58 145 2 3768 21318 Bài 2: Với a= 13 45 x a = 45 x 13 = 585 Với a = 26 45 x a = 45 x 26 =1170 Với a = 39 45 x a = 45 x 39 =1755 Bài ... viết vào ô trống: a b c ax( b+c) axb + axc 4x(5+2)=28 4x5+4x2=28 3x (4+ 5)=27 3x4+3x5=27 6x(2+3 )= 30 6x2+6x3=30 - Từng cá nhân thực -2 Em lên bảng làm, lớp theo dõi - Cá nhân nêu, mời bạn nhận xét,...
 • 36
 • 256
 • 2

G/A lớp 4 tuần 15( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 15( chi tiết)
... làm 11 54 62 62 18 5 34 496 38 …phép chia 8192 : 64 phép chia hết, phép chia 11 54 : 62 phép chia có dư em lên bảng, lớp làm vào 46 74 82 248 8 35 41 0 57 245 71 5 74 0038 5 74 35 5781 47 9 146 72 47 123 ... lên bảng làm, lớp làm vào làm vào a) 42 37 x18 – 345 78 =76266 – 345 78 =41 688 80 64 : 64 x 37 = 126 x 37 =46 62 b) 46 857 + 344 4 :28 = 46 858 + 123 = 46 980 601759 – 1988 : 14 = 601759 – 142 =601617 Hoạt ... viết 3; nhân 24, viết nhớ 2; nhân 3, them 5, viết 5; 59 trừ 54 5, viết + lớp lắng nghe nhận xét - 4HS lên bảng làm, lớp làm vào HS làm trình bày cách làm 288 24 24 12 48 48 740 45 45 16 290 290...
 • 44
 • 225
 • 0

G/A lớp 4 tuần 16( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 16( chi tiết)
... ,được 245 ; 245 chia 35 ,viết 7 nhân 35 ; 35 trừ 35 ,viết nhớ ;7 nhân 21,thêm 24 ; 24 trừ 24 ,viết Hạ ; chia 35 viết Vậy 945 0 : 35 = 270 244 8 24 04 102 48 00 Lần 1: 24 chia 24 1,viết 1 nhân ,4 trừ ... tính tính: 2120 42 4 000 1935 3 54 165 642 0 000 321 20 em lên bảng làm Nêu cách thực Bài2:Tính giá trò biểu thức: 1995 x 253 + 8910 :49 5 8700 : 25 :4 = 5 047 35 + 18 = 348 :4 = 5 047 53 = 87 Bài 3: ... =? 1 944 162 03 24 12 000 Hoạt động học 3HS - Học sinh lắng nghe, nhắc lại đề - Lần lượt nêu - Cá nhân lên bảng thực đặt tính, chia Cả lớp làm vào nháp 846 9 241 1239 35 0 34 Ở ví dụ : Là phép chia...
 • 34
 • 203
 • 0

G/A lớp 4 tuần 17( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 17( chi tiết)
... hợp vào - 340 , 342 , 344 , 346 , 348 , 350 chỗ chấm - 8 347 , 8 349 , 8351, 8353, 8355, 8357 - GV nhận xét * HĐ : Giới thiệu số chia hết cho 5vàkhông chia hết cho + GV chia nhóm để tìm số chia hết cho ... vừa chia hết cho vừa chia hết cho 5 :48 0, 2000, 9010 b.Các số chia hết cho không chia hết cho 5:296, 3 24 c Số chia hết cho không chia hết cho 2: 345 , 3995 H:Dựa vào dấu hiệu để làm tập này? Bài 4: ... số có chữ số, số chia hết cho 345 , 287, 369, 44 3 b Viết số có chữ số, số không chia hết cho Bài : - HS làm a GV hướng dẫn HS nắm Y/c - HS lên bảng viết kết 346 , 3 64, 43 6, 6 34 - GV HS nhận xét,...
 • 33
 • 231
 • 0

G/A lớp 4 tuần 18( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 18( chi tiết)
... hết cho 2, số chia hết cho 3, số chia hết + Các số chia hết cho là: 34, 136, cho 5, số chia hết cho 2 140 , 258,…vì số có chữ số tận chữ số: 0,2 ,4, 6,8 + Các số chia hết cho là: 54, 111, GV gợi ... 2, số chia hết cho 5? 23 54; 341 5; 45 678, 9830; 48 32700 Nêu dấu hiệu chia hết cho Dạy mới: GV giới thiệu * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS phát dấu hiệu chia hết cho + GV cho HS nêu ví dụ số chia hết ... a) Số 13 46 5 không chia hết cho 3;(Đ) b) Số 70 009 chia hết cho 9;(S) c) Số 78 43 5 không chia hết cho 9; ; (S) d) Số có chữ số tận vừa chia hết cho vừa chia hết cho (Đ) , HS nêu Bài 4: - GV yêu...
 • 26
 • 191
 • 1

G/A lớp 4 tuần 19( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 19( chi tiết)
... làm TUẦN: 19 - 24 - Giáo viên : Dương Văn Lý Trường Tiểu học Tân Thượng Giáo án lớp - Nhắc HS đổi đơn vò đo áp dụng công thức để tính a) Bài giải dm = 40 cm Diện tích hình bình hành là: 40 x 34 ... phiếu lên bảng, đọc kết quả, lớp nhận xét * Ví dụ: TUẦN: 19 - 14 - Hoạt động học + HS lắng nghe nhắc lại + HS đọc + Lớp đọc thầm phát biểu ý kiến + Lần lượt HS phát biểu + Lớp lắng nghe nhận xét + ... Giáo án lớp a) Các tổ trưởng lên tổng kết thi đua tổ tuần + Báo cáo chung tình hình học tập b) GV nhận xét đánh giá hoạt động lớp tuần * Về nề nếp chuyên cần: Nề nếp trì thực tốt Trong tuần em...
 • 34
 • 237
 • 0

G/A lớp 4 tuần 20( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 20( chi tiết)
... lắng nghe thực kể chuyện tuần sau Lòch sử đòa lí CHI N THẮNG CHI LĂNG I Mục tiêu + Sau học, HS nêu được: - Diễn biến Chi Lăng - Ýnghóa đònh trận Chi Lăng thắng lợi kháng chi n chống quân Minh xâm ... nghóa chi n thắng Chi Lăng ( 10 phút) + GV yêu cầu HS nêu lại kết trận + HS nêu Chi Lăng H: Theo em, quân ta giành + Quân ta anh dũng, mưu trí đánh giặc Đòa Chi Lăng có lợi cho thắng lợi ải Chi ... Chi Lăng? H: Theo em, chi n thắng Chi Lăng có ý ta nghóa lòch sử dân tộc ta? * GV chốt ý: Trận Chi Lăng chi n thắng vẻ + Vài HS nêu vang, mưu đồ cứu viện cho Đông Qyan TUẦN : 20 11 Mai Thò Thanh...
 • 35
 • 366
 • 0

Xem thêm