32KH HĐTĐKT Công tác thi đua, khen thưởng của quận Hoàng Mai giai đoạn 2016 2020 KHBCD32201601_signed

32KH HĐTĐKT Công tác thi đua, khen thưởng của quận Hoàng Mai giai đoạn 2016 2020 KHBCD32201601_signed

32KH HĐTĐKT Công tác thi đua, khen thưởng của quận Hoàng Mai giai đoạn 2016 2020 KHBCD32201601_signed
... Thi đua - Khen thưởng Quận: - Tổ chức triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 20162 020 cấp, ngành, địa phương, đơn vị - Phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ... PHỤ LỤC Phân công số nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng gìaỉ đoạn 2016- 2021 (Kèm theo Kế hoạch số /KH- HĐTĐKT ngày /7/20ỉ6 Hội đồng Thi đua - khen thưởng quận Hoàng Mai) TT Nhiệm ... đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nam giai đoạn 2016- 2020, đồng thời thường xuyên tăng cường kiểm tra, đánh giá kết thực phong trào thi đua, qua kịp thời biêu dương khen thưởng Đe...
 • 5
 • 146
 • 0

luận văn lưu trữ học Tìm hiểu về công tác đăng ký Hộ tịch của phòng Tư pháp quận Cầu Giấy

luận văn lưu trữ học Tìm hiểu về công tác đăng ký Hộ tịch của phòng Tư pháp quận Cầu Giấy
... trng hp no thỡ c thay i h tch, trng hp no thỡ khụng c thay i Về cp li bn chớnh Giy khai sinh thỡ khụng quy nh c th l c cp li my ln Về thi gian gii quyt vic cp bn Hộ tch, v kinh phớ phc v cho cụng ... Chuyê n viên phụ trách hành hộ tịch Chuyên viên phụ trách hành chứng thực Chuyên viên phụ trách vănbản QPPL Chuyên viên phụ trách hoà giảI Chuyê n viên phụ trách tuyên truyền phổ biến GDPL Chuyê...
 • 31
 • 321
 • 1

Nghị định 42/CP về thi đua khen thưởng

Nghị định 42/CP về thi đua khen thưởng
... luật thi đua, khen thưởng Mục DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA Điều 11 Các danh hiệu thi đua Các danh hiệu thi đua cá nhân: “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “Chiến sỹ thi đua cấp ... nghị khen thưởng với mức cao hơn; khen thưởng tập thể nhỏ cá nhân Điều Quỹ thi đua, khen thưởng Lập quỹ thi đua, khen thưởng để tổ chức phong trào thi đua công tác khen thưởng Quỹ thi đua, khen ... Điều Nguyên tắc thi đua xét tặng danh hiệu thi đua Nguyên tắc thi đua thực theo quy định khoản Điều Luật Thi đua, Khen thưởng Việc xét tặng danh hiệu thi đua phải vào phong trào thi đua; cá nhân,...
 • 57
 • 103
 • 0

Cong van 268 Thi dua-Khen thuong

Cong van 268 Thi dua-Khen thuong
... Phụ lục (Kèm công văn Số :268 /PGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2012) MẪU VIẾT ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP I KẾT CẤU MỘT ĐỀ TÀI, ... hiệu liên quan đến tiết lộ thông tin cá nhân Phần mở đầu Mở đầu đề tài, sáng kiến, giải pháp giới thi u khái quát đề tài, sáng kiến, giải pháp trình bày, gồm phần: lý do, phạm vi đề tài, sáng kiến, ... nghị cấp có biện pháp, tạo điều kiện tốt cho việc thực đề tài, sáng kiến, giải pháp có hiệu (Không thi t đề tài, sáng kiến, giải pháp có phần này) III THỂ THỨC TRÌNH BÀY: - Đề tài, sáng kiến, giải...
 • 5
 • 211
 • 0

Lịch công tác thi TN 2011

Lịch công tác thi TN 2011
... 17 Lịch thi: ngày 02, 03 04/6 /2011 18 Thời gian giao nộp thi: sau buổi thi cuối kỳ thi (chậm 16h30 ngày 05/6 /2011) ; ngày địa điểm cụ thể Giám đốc sở GDĐT quy định 19 Nhận thi tự luận, bảng ... kết chấm thi tự luận tỉnh mình, tổ chức ghép điểm với thi trắc nghiệm xét tốt nghiệp theo phần mềm quản lý thi; tổng kết công tác chấm thi 26 Chậm đến ngày 18/6 /2011, Hội đồng chấm thi xét đề ... 23 Trước ngày 17/6 /2011, Hội đồng chấm thi giao thi tự luận chấm cho sở GDĐT sở lưu trữ; giao danh sách thí sinh vắng thi (Mẫu M16c), Bảng ghi điểm thi tự luận theo Hội đồng thi (mẫu M19) đĩa...
 • 3
 • 151
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRONG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRONG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
... VĂN PHÒNG SỞ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 20 tháng năm 2015 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm ... KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014 - 2015 Tên sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRONG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG Họ tên tác giả: Hà Uyên Thy Chức vụ: Chuyên ... 2013-2014: Một số biện pháp góp phần nâng cao chấtt lượng, hiệu công tác thi đua - khen thưởng trường THPT Nam Hà BM03-TMSKKN Tên SKKN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRONG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG...
 • 15
 • 117
 • 0

THI CÔNG CHỨC NGÀNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2015

THI CÔNG CHỨC NGÀNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2015
... Luật Thi đua, Khen thưởng, hình Thi đua thường xuyên; Thi Thi đua thường xuyên thức tổ chức thi đua gồm: đua theo đợt Page Thi đua theo đợt STT 11 12 13 14 Câu hỏi Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, ... thể thi đua hộ gia đình Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với sách, pháp luật Nhà nước; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi Phương án Lãng phí tài sản Nhà nước, tập thể thi đua, khen thưởng ... hiệu thi đua dòng họ Theo Luật Thi đua, Khen thưởng, xét tặng danh hiệu thi đua: Phong trào, thành tích thi đua; Đăng ký tham gia thi Phong trào, thành tích thi Đăng ký tham gia thi đua đua;...
 • 62
 • 116
 • 0

câu hỏi thi viết công chức ngành thi đua khen thưởng 2013

câu hỏi thi viết công chức ngành thi đua khen thưởng 2013
... Thi đua, Khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005? Câu 12 Anh chị cho biết tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua Chính phủ; Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương theo Luật Thi đua, Khen ... phố, Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ có cấu tổ chức nào? Câu 20 Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/12/2003 quy định quan, tổ chức, đơn vị phát động phong trào thi đua có ... phong trào thi đua nào? Để đơn vị thực tốt phong trào thi đua, anh (chị) phải làm gì? Câu 21 Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/12/2003 nghiêm cấm hành vi thi đua, khen thưởng? Quy...
 • 5
 • 240
 • 0

BIÊN BẢN KIỂM TRA Công tác thiết bị trường học

BIÊN BẢN KIỂM TRA Công tác thiết bị trường học
... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Người được kiểm tra XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU HIỆU TRƯỞNG Người kiểm tra ... …………….………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………….…………………………………………………………… III Những yêu cầu người kiểm tra: (Những yêu cầu cá nhân, đơn vị làm theo quy định ngành, Pháp luật) ……………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiêu chí Lưu trữ hoá đơn, chứng từ xuất, nhập kho Biên kiểm kê Biên lý Biện pháp phòng ngừa, cháy nổ, chống ẩm ướt, mối mọt, chuột gián Thực Ghi * Nhận...
 • 3
 • 477
 • 2

BIÊN BẢN KIỂM TRA Công tác phó hiệu trưởng chuyên môn

BIÊN BẢN KIỂM TRA Công tác phó hiệu trưởng chuyên môn
... ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Người được kiểm tra XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU HIỆU TRƯỞNG Người kiểm tra ... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Công tác khác phân công: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………….…………………………………………………………… III Những yêu cầu người kiểm tra: (Những yêu cầu cá nhân, đơn vị làm theo quy định ngành, Pháp luật) ………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 709
 • 5

Nghiên cứu công tác kiểm tra, đánh giá an toàn đập, ứng dụng cho đập chúc bài sơn

Nghiên cứu công tác kiểm tra, đánh giá an toàn đập, ứng dụng cho đập chúc bài sơn
... ng ph ng pháp ki m tra, đánh giá an toàn đ p ng d ng cho công trình đ p Chúc Bài S n IT III - it NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U ng nghiên c u : nghiên c u t ng quan v v n đ an toàn công trình h ch a, ... ki m tra, đánh giá an toàn đ p 27 2.3 C s khoa h c công tác ki m tra, đánh giá an toàn đ p 30 2.3.1 Ki m tra, đánh giá ch t l ng công trình đ t 31 2.3 Ki m tra, đánh giá ch t l ng công ... ng t nhi u n m tr cho công tác quan tr c v a thi t v m t s l c, trang thi t b ng l i y u v m t tính n ng nên r t khó cho công tác qu n lý có th m i nguy h i cho công trình Công trình đ a vào...
 • 101
 • 53
 • 0

Bài 29: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng

Bài 29: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng
... sĩ đàn anh: Degas, Manet, Pissarro 1874: Thăm Hà Lan Trường phái Ấn tượng đời 1876: triển lãm Ấn tượng lần thứ 1877: triển lãm Ấn tượng lần thứ Vẽ loạt tranh nhà ga Saint Lazare 1879: vẽ gần 200 ... hội họa Ấn tượng - Dùng vệt màu ngắn, ưa dùng màu nguyên chất, coi trọng ánh sáng thiên nhiên, chủ đề sáng tác sống sinh hoạt người, phong cảnh thực tế… Hoa sĩ Mô - nê ̣ Hỏi: Nêu nét tiêu biểu ... rực rỡ hội họa Ấn tượng Càng ngày, Manet gây ảnh hưởng lớn đế n giới trẻ đương thời, người kiếm tìm cho mĩ thuật đường khỏi bóng hội họa Phục Hưng, Baroque…Hầu hết danh họa Ấn tượng sau xem...
 • 38
 • 1,506
 • 4

bài 30. tác giả tác phẩm tiêu biểu của MT phục hưng Ý

bài 30. tác giả tác phẩm tiêu biểu của MT phục hưng Ý
... Mỹ tḥt Phục hưng đề cao vai trò của A.Các thánh thần B.Các nhân vật trụn thần thoại C.Con người thế giới hiện thực D.Cả ba Đề tài sáng tác của mỹ tḥt Phục hưng I-ta-li-a ... Hình tượng các tác phẩm mỹ tḥt thời Phục hưng A.Có tỷ lệ cân đới B.Thể hiện nợi tâm sâu sắc C.Chân thực, sớng đợng D.Cả ba Người được coi là họa sĩ của tòa thánh ... điêu khắc thiên tài Những tác phẩm ơng phản ánh sâu sắc mâu thuẫn thời đại MỢT SỚ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MI-KEN-LĂNG-GIƠ +Pi-ét-ta – Tượng đá +Đa-vít – Tượng đá +Mơi-dơ – Tượng đá +Nơ-lệ...
 • 45
 • 812
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các bước trong công tác thí nghiệm đồng ruộngcông tác thi đua khen thưởngthi đua khen thưởngtìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch của phòng tư pháp quận cầu giấynhững giải pháp để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong giai đoạn hiện naymục đích yêu cầu của quản lý đầu tư xây dựngbài 1 các khái niệm thừơng dùng trong công tác thí nghiệm cao ápkiên toan tổ chức bộ may va đôi ngu công chức lam thi đua khen thửơngcông tác quản lý tiến độ khối lượng chất lượng công tác thi côngcông tác lập kiểm tra và luân chuyển chứng từ kế toánphần ii thực trạng công tác thù lao lao động trong doanh nghiệpthực trạng công tác thù lao lao động tại doanh nghiệpphần iii đánh giá công tác thù lao lao động tại doanh nghiệpthành tựu trong công tác thù lao lao động của công tytồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong công tác thù lao lao độngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây