TTQT t3 ca1 (2) (1) (1)

AWS FilePicker 2.1 Documentation

AWS FilePicker 2.1 Documentation
... contact us: support@awsystems.biz AWS FilePicker 2.1 Documentation 14 < /AWS: FilePicker> 5.4 Configuring AWS FilePicker AWS FilePicker has a number of ... to contact us: support@awsystems.biz AWS FilePicker 2.1 Documentation Have questions or comments? Feel free to contact us: support@awsystems.biz 32 AWS FilePicker 2.1 Documentation 33 Thanks ... details.] AWS FilePicker now speaks Portuguese! Have questions or comments? Feel free to contact us: support@awsystems.biz AWS FilePicker 2.1 Documentation System requirements AWS FilePicker...
 • 37
 • 491
 • 0

Giao trinh Microsoft Access 2-1

Giao trinh Microsoft Access 2-1
... với bảng khác TD: Mã KH bảng Đơn hàng thuộc tính kết nối Đơn hàng Số hiệu đơn hàng Mã KH Ngày giao Đòa giao 2001 KH002 5/12/96 1A Nguyễn Trãi VI/ Mô hình quan hệ thực thể (erd: entity relationship ... có dạng hình chữ nhật Nó tương đương với bảng Tập thực thể sinh thuộc dạng sau: - Liên quan đến giao dòch chủ yếu hệ thống TD: Đơn đặt hàng - Liên quan đến thuộc tính tài nguyên hệ thống TD: Kho,...
 • 6
 • 450
 • 1

Climate change as environmental and economic hazard - phần 2.1

Climate change as environmental and economic hazard - phần 2.1
... natural disaster risk management Future natural disaster risk under climate and socio -economic change 2.1 Impact of socio -economic developments on natural catastrophe damage Human-induced developments ... 2.2 Climate change and the frequency and severity of natural disasters In addition to socio -economic developments, climate change may increase the intensity and severity of weather extremes and ... Tackling Climate Change: The First Report of ENVIRONMENTAL HAZARDS the Committee on Climate Change, December TSO, London www.theccc.org.uk/reports/buildinga-low-carbon-economy/supporting-research...
 • 8
 • 371
 • 0

Giáo trình vi sinh vật 2.1

Giáo trình vi sinh vật 2.1
... Rhodoplanes 1 .2.10 -Chi Rhodopila 1 .2.11 - Chi Rhodopseudomonas 1 .2.12 - Chi Rhodospira 1 .2.13 - Chi Rhodospirillum 1 .2.14 - Chi Rhodothalassium 1 .2.15 - Chi Rhodovibrio 1 .2.16 -Chi Rhodovulum 1 .2.17 - Chi ... cộng sinh với thể khác Rêu, Dương xỉ, Tuế Nhiều loài cộng sinh với nấm để tạo Địa y (Lichen) Vi khuẩn lam sinh vật xuất sớm Trái đất Vi khuẩn lam chia thành nhóm (subsection) sau: a- Nhóm I (có ... loài điển hình Để có khái niệm chi vi khuẩn thường gặp làm quen với số khoá phân loại đơn giản, dựa đặc điểm hình thái, sinh lý , sinh hoá Trong thực tiễn với loài vi khuẩn gây bệnh người ta thường...
 • 13
 • 265
 • 5

Bài Giảng Mạch Điện Tử 2 - Chương 2.1

Bài Giảng Mạch Điện Tử 2 - Chương 2.1
... hình thành điện dung CB  Điện dung BE, Cb’e: 100 – 5000pF, tượng trễ bẫy  Điện dung CB, Cb’c: ~30pF, BJT cao tần: ~1pF, điện tích trái đấu tích tụ bên mối nối C-B Mô hình hybrid-pi BJT Cực ... ký hiệu Cob, điện dung 12 ngỏ mạch CB Transistor Datasheets Thông số BJT C1815 Websites: www.alldatasheet.com, www.datasheetcatalog.com 13 Mạch kđ CE tần số cao Mạch khuếch đại CE Mạch tương đương ... ứng tần số mạch kđ – Miền thời gian (1) Nguồn dòng Isin Hiện tượng : Đáp ứng tần số mạch kđ – Miền thời gian (2) 0m A 0m A 0m A 0m A 0A 0A - 0m A 0s 5m s I ( I i n) I C( Q1) 0m s - 0m A 0s 5us...
 • 16
 • 549
 • 3

Máy điện 1 - Chương 2.1

Máy điện 1 - Chương 2.1
... lượng, mạch điện thay MBA trình bày hình 2-2 6c Ta có tổng trở dây quấn sơ cấp quy đổi thứ cấp là: Z 1 = (R1 + jX1)/a2 = R1/a2 + jX1/a2 ( 2-6 7) Z 1 = R 1 + jX 1 ( 2-6 8) Trong đó: R 1 = R1/a2 - điện trở ... 7, 61 − 2,805 j = 8 ,11 ∠− 20,23o A ⇒I1 = 8 ,11 A c Điện áp phía sơ cấp   U1 = E1 + Z1 I = 4828,67∠ ,3686 o + ( 2,488 + 4,8384 j) ×8 ,11 ∠− 20,233o = 48 61, 09 + 60,88 j = 48 61, 5∠ ,72 o V ⇒ U1 = 48 61, 5V ... điện kháng tản X1 X 2- Ta có: N  I  Φt1 = 1 ℜµt1 N  I  Φt = 2 ℜµt ( 2-4 9) ( 2-5 0) 49  ΦM  I1 +  U1 _ I2 +   ES E T R1 R1  U2 _ Tải (a)  I1 R1 + jX1  I fe  U1  I1t  I0 R fe _  IM...
 • 28
 • 613
 • 6

Cơ lý thuyết 1A - Chương 2.1

Cơ lý thuyết 1A - Chương 2.1
... mặt: - Dùng mũi dò: để đo bề mặt có độ nhám lớn - Dùng máy đo quang học: dùng độ nhám nhỏ - Dùng chất dẻo đắp lên chi tiết, đo độ nhám thông qua bề mặt chất dẻo đó: dùng đo độ nhám bề mặt lỗ - Xác ... với mẫu có sẵn Đo ứng suất d: - Dùng tia Rơnghen: chiếu tia khảo sát phân tích biểu đồ Rơnghen - Dùng cấu trúc điện tử: Đo biến cứng: - Độ cứng: dùng máy đo độ cứng - Chiều sâu biến cứng: cắt mẫu, ... hợp đợc xác định theo độ xác mối lắp tùy theo trị số dung sai kích thớc lắp ghép - Nếu đờng kính lắp ghép > 50mm Rz = (0.1 ữ 0.15)T - Nếu đờng kính lắp ghép 18 < < 50mm Rz = (0.15 ữ 0.2)T -...
 • 13
 • 490
 • 1

may bao loai 2.1

may bao loai 2.1
... chuyển động Để thực điều người ta phải lắp thêm bánh đà Ta dùng phương pháp đồ thị đường cong Vittenbao 1) Vẽ biểu đồ mô men cản thay : a) Vẽ biểu đồ mô men thay : MCtt = ∑ k (Pk.Vk + Mk ωk) = (PCi.hPC ... 0,00205 ( -2900 71,12 +43,02.30,31 +174,913,11 ) = - 415,43(N.m) +Mttc = 0,00205.( -2900 +43, 02.13 ,5 +174,9) = - 208,44(N.m) + Mttc = 0,00205 .( 43,02.34,88.+11,73.174,9 ) =7,28(N.m) vị trí ... tỷ lệ xích µE đường cong ∆E = f(ϕ) µJ đồ thị Jtt = f(ϕ) Đường cong trơn ta gọi đường cong Vítten bao c) Xác định mô men quán tính bánh đà : Sinh viên :Nguyễn Hữu Tình – Lớp K39MB -32- Đồ án Máy...
 • 47
 • 505
 • 5

Chuyển động học trong máy cắt kim loại - Chương 2.1

Chuyển động học trong máy cắt kim loại - Chương 2.1
... chuyên dùng - Máy tiện đứng - Máy tiện cụt - Máy tiện nhiều dao 21 - Máy tiện Revolve - Máy tiện tự động bán tự động II.3 Các phận Cần điều khiển tự động H II-5 Máy tiện ren vít 16K20 III MÁY TIỆN ... cấu động học máy tiện T620 22 iV iS H II-6 Sơ đồ kết cấu động học máy tiện III.1 .2.1 trình xích tốc độ Phương Xích tốc độ thực chuyển động quay trục Nhiệm vụ xích tốc độ truyền tốc độ từ động ... tròn xoay H II-2 Các dạng bề mặt gia công máy tiện Các dạng công việc thực máy tiện - Gia công mặt trụ ngồi mặt trụ - Gia công cắt rãnh, cắt đứt - Gia công mặt côn ngồi, mặt côn - Gia công mặt...
 • 8
 • 1,596
 • 42

Máy khoan hầm Boomer H282 (Phần 2) - 2.1

Máy khoan hầm Boomer H282 (Phần 2) - 2.1
... disc 2)3 ) Valve seat 2) LE2, -3 , -5 , LF2, -3 LE7, -1 0/50Hz, LF5, -7 Delivery disc 2)3 ) Guard 2) Spring 2)3 ) O-ring 2)3 ) LE2, -3 , -5 , LF2, -3 LE7, -1 0/50Hz, LF5, -7 O-ring 2)3 ) LE2, -3 , -5 , LF2, -3 ... LE/LT2, -3 , -5 , -7 , -1 0/50Hz, LF2, -3 , -7 LE10/60Hz, LE15, -2 0, LF10 Washer LE/LT2, -3 , -5 , -7 , -1 0/50Hz, LF2, -3 , -7 LE10/60Hz, LE15, -2 0, LF10 Locknut LE/LT2, -3 , -5 , -7 , -1 0/50Hz, LF2, -3 , -7 LE10/60Hz, ... LE2, -3 , -5 , LF2, -3 LE7, -1 0/50Hz, LF5, -7 Piston 1 )2) Cylinder 1 )2) Washer LE2, -3 , -5 , LF2, -3 LE7, -1 0/50Hz, LF5, -7 Lock nut 1 )2)4 ) LE2, -3 , -5 , LF2, -3 LE7, -1 0/50Hz, LF5, -7 Pin 1 )2) Suction...
 • 86
 • 422
 • 7

Giáo trình kế toán tài chính 2.1

Giáo trình kế toán tài chính 2.1
... giải pháp để thúc đẩy trình bán hàng 1.2.2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng nước 1.2 .2.1 Chứng từ kế toán sử dụng Để hạch toán nghiệp vụ bán hàng, kế toán sử dụng chứng từ kế toán sau: - Hoá đơn GTGT ... mua toán Trường hợp bên mua hưởng chiết khấu toán toán tiền hàng trước hạn, kế toán hạch toán khoản chiết khấu toán sau bên mua toán tiền hàng Thực tế có hai cách hạch toán khoản chiết khấu toán ... thác Phương pháp hạch toán bên giao uỷ thác nhập + Tài khoản kế toán sử dụng Để hạch toán nghiệp vụ nhập uỷ thác, kế toán đơn vị giao uỷ thác nhập sử dụng tài khoản sau: - Tài khoản 331 (chi tiết...
 • 95
 • 635
 • 3

Giáo trình Toán rời rạc Chương 2.1

Giáo trình Toán rời rạc Chương 2.1
... thuật toán: Trong chương I có nghiên cứu khái niệm thời gian chạy chương trình (hay tốc độ tăng hàm) Trong nghiên cứu ý đến tốc độ thực chương trình Một chương trình máy tính thực cụ thể thuật toán ... thực thuật toán thành chương trình thuật toán có hiệu không? Và hiệu phân tích nào? Nói chung người ta đánh giá tính hiệu thuật toán dựa hai tài nguyên quan trọng máy tính mà thuật toán yêu cầu ... để thực toán: a) Thời gian cần thiết để giải toán có kích thước input cụ thể: vấn đề liên quan đến độ phức tạp thời gian thuật toán b) Dung lượng nhớ cần thiết để chương trình (thuật toán) “chạy”...
 • 8
 • 403
 • 0

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - 1 trí khôn hơn trăm trí khôn

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - 1 trí khôn hơn trăm trí khôn
... GV: Phùng Thò Tiết - Ngắt nhòp theo hướng dẫn Giáo viên HS nối tiếp đọc đoạn GV treo bảng phụ yêu cầu HS ngắt nhòp câu văn dài - Đọc đoạn nhóm - Đại diện nhóm thi đọc TIẾT 25 ’ Họat động : Tìm ... nội dung HS đọc trả lời câu hỏi Cách tiến hành: GV yêu cầu HS đọc thầm, thành tiếng trả lời câu hỏi giáo viên - HS học thuộc lòng vè 3’ Hoạt động : Luyện đọc lại - Học thuộc lòng vè 2 Hoạt động ... Hoạt động : Luyện đọc lại - Học thuộc lòng vè 2 Hoạt động : Củng cố – dặn dò - HS đọc toàn Các thích vật ? Vì ? - Nhận xét tiết học IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ...
 • 2
 • 3,516
 • 8

Khảo sát hệ thống rơle bảo vệ trạm biến áp 110,15KV Thủ Đức Bắc phần 2.1

Khảo sát hệ thống rơle bảo vệ trạm biến áp 110,15KV Thủ Đức Bắc phần 2.1
... hành sơ đồ bảo vệ trạm R.50/51N Là rơle dòng chạm dất lắp đặt để bảo vệ dự phòng cho R.67N bảo vệ máy biến 1T (và 2T) Nguyên lý cấu tạo rơle 50/51ABC nói * Sơ đồ khối bảo vệ R.50/51N trạm sau : ... vận hành sơ đồ bảo vệ trạm R.50/51BA Là rơle dòng chạm pha lắp đặt để bảo vệ TC 11 (TC12), bảo vệ dự phòng cho máy biến 1T (và 2T), bảo vệ dự phòng đường dây 110KV * Sơ đồ khối bảo vệ R.50/51BA ... danh vận hành sơ đồ bảo vệ trạm R.50/51ABC Là rơle dòng chạm pha lắp đặt để bảo vệ dự phòng cho R.67ABC bảo vệ máy biến 1T (và 2T), bảo vệ thiết bò 15KV a) b) Hình 41 : Rơle MCGG-82 : a) Mặt...
 • 17
 • 723
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 2 1 doanh số ttqt tại chi nhánh vib bank hoàn kiếmcách cài đặt pcsx2 1 2 1điện trở của dây dẫn định luật ôm 2 1để trở thành tỷ phú 2 1đề thi tiếng trung 2 1nhà máy điện phú mỹ 2 1canon 5d mark iii firmware 1 2 1cách sử dụng android 2 1phương trình bậc 2 1 ẩncrack office 2010 sử dụng toolkit 2 1 5hướng dẫn cài đặt phần mềm htkk 3 2 1hướng dẫn sử dụng itunes 10 2 1nhiệt điện phú mỹ 2 1phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất 3 2 1data center infrastructure design guide 2 1Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ cây