Nghiên cứu hiện trạng đất ngập nước ở huyện thái thụy, tỉnh thái bình và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý

Nghiên cứu hiện trạng đất ngập nước huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đề xuất các giải pháp sử dụng hợp

Nghiên cứu hiện trạng đất ngập nước ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý
... HỌC TỰ NHIÊN ĐỖ XUÂN THUẤN NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG ĐẤT NGẬP NƯỚC HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ Chuyên ngành: Mã số: Khoa học Môi trường ... hiệu sử dụng bảo tồn ĐNN cần thiết, lựa chọn đề tài “ Nghiên cứu trạng đất ngập nƣớc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đề xuất giải pháp sử dụng hợp ” góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản ... ĐNN khu vực huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình 2 Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng sở khoa học cho mô hình quản sử dụng hợp tài nguyên ĐNN huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái bình Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng...
 • 84
 • 658
 • 8

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP ĐẤT VEN BIỂN TỈNHTĨNH

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐẤT VEN BIỂN TỈNH HÀ TĨNH
... 2010,0 Đánh giá trạng đề xuất giải pháp sử dụng hợp đất ven biển tỉnh Tĩnh Hình 3: Bản đồ trạng sử dụng đất ven biển tỉnh Tĩnh Phan Thị Thanh Nhàn -23- K52-Thổ Nhưỡng Đánh giá trạng đề xuất ... 1: Các loại đất ven biển tỉnh Tĩnh Phan Thị Thanh Nhàn -15- K52-Thổ Nhưỡng Đánh giá trạng đề xuất giải pháp sử dụng hợp đất ven biển tỉnh Tĩnh Hình 2: Bản đồ đất ven biển tỉnh Tĩnh ... Thanh Nhàn -28- K52-Thổ Nhưỡng Đánh giá trạng đề xuất giải pháp sử dụng hợp đất ven biển tỉnh Tĩnh b Kết đánh giá Kết đánh giá mức độ thích hợp 11 loại sử dụng đất với đất ven biển Tĩnh( ...
 • 54
 • 78
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt huyện xuân trường tỉnh nam định đề xuất các biện pháp bảo vệ

Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt huyện xuân trường tỉnh nam định và đề xuất các biện pháp bảo vệ
... trí Các ngành sản xuất Năm thành lập Diện tích (ha) Cụm CN Thị trấn Thị trấn Xuân Trờng Đóng sửa chữa tàu 2003 13,9 Xuân Bắc Kinh doanh chế biến lâm sản 2004 7,6 Xuân Tiến Cơ khí 2001 Thị trấn Xuân ... thy sn: Các x8 Xuân Hoà, Xuân Vinh đ8 đổi 100 vùng b8i sông Sò nuôi tôm sú, mang lại hiệu kinh tế cao Ngoài ra, việc triển khai dự án nuôi tôm xanh vùng đất b8i Xuân Tân, Xuân Thành, Xuân Châu ... thuốc bảo vệ thực vật phân hoá học, lợng đáng kể thuốc phân không đợc 41 tiếp nhận Chúng lan chuyền tích luỹ nớc sản phẩm nông nghiệp dới dạng d lợng thuốc bảo vệ thực vật phân bón Với môi trờng...
 • 74
 • 117
 • 3

luận văn nghiên cứu tác động của khai thác titan tới các hệ sinh thái ven biển tỉnh bình thuận đề xuất các giải pháp sử dụng hợp tài nguyên, bảo tồn phục hồi

luận văn nghiên cứu tác động của khai thác titan tới các hệ sinh thái ven biển tỉnh bình thuận và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn và phục hồi
... khai thác titan tới hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên, bảo tồn phục hồi Trong đề tài, tác giả tập trung nghiên cứu tác động khai thác titan tới đa ... TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA KHAI THÁC TITAN TỚI CÁC HỆ SINH THÁI VEN BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN, ... sinh thái ven biển Mục tiêu chung: Đánh giá tác động khai thác khoáng sản titan tới hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận nhằm đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên, bảo tồn phục hồi hệ sinh...
 • 107
 • 340
 • 1

khảo sát hiện trạng thu gom, vận chuyển chất thải rắn đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của các trạm trung chuyển trên địa bàn tphcm.

khảo sát hiện trạng thu gom, vận chuyển chất thải rắn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của các trạm trung chuyển trên địa bàn tphcm.
... đề tài “ Khảo sát trạng thu gom, vận chuyển chất thải rắn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu trạm trung chuyển địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh “ thực với mục tiêu tối ưu hóa hoạt động trạm trung chuyển ... chuyển, quản lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh  Đánh giá công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn trạm trung chuyển thành phố Hồ Chí Minh  Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu trạm trung chuyển ... sơ trạm trung chuyển, góp phần bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát trạng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đề xuất giải pháp nâng cao hiệu trạm...
 • 111
 • 296
 • 0

một số đặc điểm tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh quảng bình, đề xuất các giải pháp sử dụng hợp

một số đặc điểm tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh quảng bình, đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý
... NHIÊN Nguyễn Hoài Thƣ Hƣơng MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG BÌNH, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ Chuyên ngành: Khoa học đất số: 60 62 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... đặc điểm tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Quảng Bình, đề xuất giải pháp sử dụng hợp ’ Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH Đất hình thành từ đá mẹ tác động tổng hợp ... bảo vệ môi trường đất, giữ ẩm, giữ mùn phục hồi độ phì nhiêu đất 3.2 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG BÌNH 3.2.1 Đất nông nghiệp Diễn biến sử dụng đất nông nghiệp từ 2008...
 • 66
 • 704
 • 5

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm nước của hệ thống thủy lợi sông nhuệ đề xuất các giải pháp giảm thiểu

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm nước của hệ thống thủy lợi sông nhuệ và đề xuất các giải pháp giảm thiểu
... i sông nh Sông Châu Giang Sông 30 Duy Tiên, Sông H ng Sông áy Tuy nhiên t i khu v c Hà N i sông nhánh c a sông Nhu bao g m Sông Tô L ch, sông L , Sông Sét, Sông La Khê, Sông C u á, Sông ng Bông ... n tr ng môi tr ng n c m t sông nhánh c a Sông Nhu t i khu v c ảà N i Sông Nhu nh n n c t r t nhi u sông Nhánh c ng nh sông nh sông H ng Các sông nhánh c a sông Nhu bao g m sông nh , Sông Hòa Bình, ... l i sông Nhu n m k p gi a sông H ng, sông áy sông Châu.Phía ông B c giáp sông H ng, phía Tây giáp sông áy, phía Nam giáp sông Châu Tr c c a h th ng có chi u dài 113,6 km v i 10 c ng, đ p, sông...
 • 111
 • 438
 • 0

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SUY THOÁI ĐẤT ĐAI ĐỀ XUẤT CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG HỢP TÀI NGUYÊN ĐẤT VÙNG CÁT VEN BIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SUY THOÁI ĐẤT ĐAI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT Ở VÙNG CÁT VEN BIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ
... tớnh cht hoỏ ca t phõn tớch v kim chng mc suy thoỏi mụi trng t - Xõy dng quy trỡnh v phng phỏp ỏnh giỏ mc suy thoỏi mụi trng t khu vc nghiờn cu - ỏnh giỏ mc suy thoỏi ca cỏc dng suy thoỏi ... trỡnh suy thoỏi mụi trng t vựng cỏt tnh Qung Tr núi riờng v vựng cỏt Trung núi chung thỳc y vic chn ti: Nghiờn cu, ỏnh giỏ mc suy thoỏi t v xut cỏc mụ hỡnh s dng hp ti nguyờn t vựng cỏt ven ... quỏ trỡnh suy thoỏi mụi trng nh: a hỡnh, khớ hu, th nhng, thc vt, ngi - V cỏc quỏ trỡnh suy thoỏi mụi trng t: ti ch nghiờn cu cỏc quỏ trỡnh suy thoỏi ch yu: cỏt bay (xúi mũn giú), suy gim hm...
 • 20
 • 409
 • 1

Nghiên cứu đánh giá công tác quản sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản

Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý
... đề tài: Nghiên cứu đánh giá công tác quản sử dụng tài nguyên đất huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quản Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá việc quản sử ... 30 cn c quản sử dụng t Nghiên cứu đánh giá công tác quản sử dụng tài nguyên đất huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quản , Các khu vực có công nghiệp ... 1.4.1.1.3 Quản đất đai tỉnh phía Nam thời Mỹ - Nguỵ 23 Nghiên cứu đánh giá công tác quản sử dụng tài nguyên đất huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quản Sau...
 • 98
 • 423
 • 1

đánh giá hiện trạng sử dụng đất quận 4, thành phố hồ chí minh đề xuất các giải pháp sử dụng đất đai hợp đến năm 2020

đánh giá hiện trạng sử dụng đất quận 4, thành phố hồ chí minh và đề xuất các giải pháp sử dụng đất đai hợp lý đến năm 2020
... Đánh giá trạng sử dụng đất Quận thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp sử dụng đất đai hợp đến năm 2020 đề xuất giúp có nhìn chi tiết tình hình quản lý, sử dụng đất, cầu loại đất nhằm hợp ... Đánh giá trạng sử dụng đất Quận thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp sử dụng đất đai hợp đến năm 2020 Các liệu ban đầu : a) Tình hình đo đạc đồ, lập hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ... dụng đất b) Tình hình quản sử dụng đất theo đối tượng sử dụng, theo đơn vị hành chính .Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 Quận c) Cơ cấu sử dụng đất năm 2010 Quận d) Báo cáo trạng sử dụng đất Quận...
 • 134
 • 600
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiện trạng nguồn lợi tôm hùm giống vùng biển ven bờ bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng và đề xuất các giải pháp khai thác hợp lýđánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt xã an thịnh huyện lương tài tỉnh bắc ninh và đề xuất các giải pháp quản lý loại chất thải nàynghiên cứu thực trạng rừng trồng sản xuất tại huyện định hoá thái nguyên và đề xuất các giải pháp phát triểnhiện trạng đất ngập nước ở việt namnghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông cầu thái nguyên2 nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình lấy nước dọc sông hồng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả lấy nước cho các công trìnhnghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt quận tân phú thành phố hồ chí minhđiều tra nghiên cứu hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại thanh hóa và đề xuất các giải pháp cải thiệnhiện trạng đất nông nhiệp ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ annghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 7đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nước ao hồ tù đọng ởkhoa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng xả thải và đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt sông ba lai trên địa bàn huyện ba tri tỉnh bến tre đến năm 2020đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu môi trường nước taị thành phố hồ chí minhđồ án đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu chung cư trên địa bàn quận bình thạnh và đề xuất các giải pháp xử lýđánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực sông baĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học