56856 invitations

TCHON Period 6 MODAL VERBS AND INVITATIONS - SUGGESTIONS.doc

TCHON Period 6 MODAL VERBS AND INVITATIONS - SUGGESTIONS.doc
... Hoa Hoa is IV Read the passage and answer the questions below: (Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi) Last year, my friends, Nam and Minh, spent their summer in Nha Trang It was the ... temple, Hon Chong, Tri Nguyen Aquarium They saw sharks, dolphins and many different types of sea fish at Tri Nguyen Aquarium, Nam and Minh bought many gifts for their friends in a souvenir shop ... season/ in the year Her car / old / in the company Quang and Nam / sociable / in my class III Rewrite these sentences, keeping the original...
 • 4
 • 332
 • 7

Refusals to invitations the use of vietnamese learners of english and the use of native speakers of english a comparison

Refusals to invitations the use of vietnamese learners of english and the use of native speakers of english a comparison
... groups of participants: Vietnamese learners of English and native speakers of English For the Vietnamese group, we contacted most of the Vietnamese participants in person and some via e-mail to ask ... (Journal of Japanese Language Teaching), 87, 25 - 39 Lauper, J A (1997) Refusal strategies of native English speakers in Spanish and in English and of native English speakers in English Annual Meeting ... Beebe et al (1987), more advanced learners are more affected by the refusal strategies of their native language, whereas the native language of the learners in Yagamashira’s study had more influence...
 • 44
 • 797
 • 3

b.a thesis a comparative study on invitations in english and vietnamese in terms of cross cultural perspective

b.a thesis a comparative study on invitations in english and vietnamese in terms of cross cultural perspective
... MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING DONG THAP UNIVERSITY B .A THESIS A COMPARATIVE STUDY ON INVITATIONS IN ENGLISH AND VIETNAMESE IN TERMS OF CROSS - CULTURAL PERSPECTIVE (SUMMITED IN PARTIAL ... the considerations, remarks, consumptions, comments and conclusions in the thesis are mainly based on data analysis A number of data relating to making invitations in both English and Vietnamese ... features of spoken invitations in English and Vietnamese, in the effort of increasing not only the effectiveness of teaching and learning invitations utterance in English and Vietnamese but the ability...
 • 91
 • 376
 • 1

Bài 2 - General direction & formal invitations pot

Bài 2 - General direction & formal invitations pot
... nghi định bạn Ngoài bạn nên đưa định cách dứt khoát phần trả lời thư mời FORMAL INVITATIONS (THƯ MỜI TRANG TRỌNG) WEDDING INVITATIONS (THƯ MỜI CƯỚI) Thư mời cưới nên gửi khoảng ba tuần (thực nên...
 • 10
 • 243
 • 3

Bài 3 - Informal invitations (Thư mời không trang trọng)-phần 1 doc

Bài 3 - Informal invitations (Thư mời không trang trọng)-phần 1 doc
... trang trọng FOR A WEDDING (THƯ MỜI CƯỚI) For a wedding (Thư mời cưới) Do thư mời không trang trọng thư mời gửi tới người gần gũi gia đình hay bạn bè thân thiết nên cần đưa rõ lý tổ chức nhỏ không ... LUNCHEONS (THƯ MỜI ĂN TỐI HOẶC ĂN TRƯA) For dinners (Thư mời ăn tối) Thông thường phần thư mời ăn tối thân mật, không trang trọng người vợ tự viết cho viết cho chồng để gửi tới khách mời (thư ng ... thư mời (có thể nhà có tang) Điều giúp người nhận thư mời nắm tình hình cụ thể có hành động phù hợp Thông thường cô dâu rể người viết thư mời không trang trọng Cấu trúc phần thư mời không trang...
 • 25
 • 437
 • 0

Bài 3 - Informal invitations (Thư mời không trang trọng)-phần 3 ppt

Bài 3 - Informal invitations (Thư mời không trang trọng)-phần 3 ppt
... for a short visit We should like to have you take dinner with us on Friday, the twentieth, at half-past seven o'clock, if your time will permit We hope you can arrange to come as there are many ... be very glad to accept your kind invitation to dinner on Friday, September the twentieth, at half-past seven o'clock The prospect of seeing you and Mr.Tran again is very delightful and I am sure ... sincerely, Tong Giang Mrs Tran Tuong Vi 100, Nguyen Van Huyen, Cau Giay, Ha Noi Regretting (Tiếc không tham dự được) Melia Hanoi hotel ,44B Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hanoi, September 16, 2009...
 • 9
 • 222
 • 7

Bài 3 - Informal invitations (Thư mời không trang trọng)-phần 2 pps

Bài 3 - Informal invitations (Thư mời không trang trọng)-phần 2 pps
... báo đưa lý phù hợp để từ chối Họ đánh giá cao làm For an informal luncheon (Thư mời ăn trưa không trang trọng) Thư mời ăn trưa không trang trọng thường thư ngắn gửi từ năm đến bảy ngày trước ... first, 20 09 Sử dụng điện thoại để mời cách tốt nên dùng trường hợp thực thân thiết To a garden party (Thư mời tham dự tiệc tổ chức vườn) Tiệc tổ chức vườn thực chất bữa tiệc trời không cầu kỳ, trang ... số ví dụ thư mời không trang trọng viết văn phong lạ, thú vị: Đầu tiên phải kể đến thư Thomas Bailey Aldrich mời bạn William H Rideing tham dự bữa tối dịp đặc biệt: April 6, 18 82 Dear Rideing:...
 • 26
 • 691
 • 0

Bài 2 - General direction & formal invitations doc

Bài 2 - General direction & formal invitations doc
... dùng cho trường hợp lễ cưới tổ chức nhà hàng, khách sạn phù hợp FORMAL EATTING INVITATIONS (THƯ MỜI ĂN TRANG TRỌNG) Formal dinner invitations (Thư mời ăn tối trang trọng) Những thư mời ăn tối trang ... with Mr and Mrs Spencer 640 West Seventy-Second Street Hoặc phần trả lời theo bố cục sau: Accepting (Nhận lời) 640 West Seventy-Second Street, March 16, 1 920 Mr and Mrs Richard Pearson accept ... evening, March the thirtieth Regretting (Tiếc không tham dự được) 640 West Seventy-Second Street March 16, 1 920 Mr and Mrs Richard Pearson regret sincerely their inability to accept Mrs John...
 • 10
 • 225
 • 0

Bài 2 - General direction & formal invitations -phần 2 pot

Bài 2 - General direction & formal invitations -phần 2 pot
... Door-of-Hope Society from Four-Thirty to Seven o'Clock Accepting (Nhận lời) Mrs John Evans accepts with pleasure Mrs Wellington's kind invitation to meet The Board of Governors of the Door-of-Hope ... Tuesday, March the fourth at one o'clock to meet Miss Flint and to go afterward to the matinée 23 2 West Thirty-First Street Regretting (Tiếc không tham dự được) Miss Blake regrets that a previous engagement ... Governors of the Door-of-Hope Society On Thursday afternoon, April fifth Các bạn lưu ý, trường hợp: Mr Hoang Anh and Mrs Thao Vi Request the Pleasure of Your Company to Meet General and Mrs Robert...
 • 12
 • 164
 • 0

Bài 2 - General direction & formal invitations pptx

Bài 2 - General direction & formal invitations pptx
... nghi định bạn Ngoài bạn nên đưa định cách dứt khoát phần trả lời thư mời FORMAL INVITATIONS (THƯ MỜI TRANG TRỌNG) WEDDING INVITATIONS (THƯ MỜI CƯỚI) Thư mời cưới nên gửi khoảng ba tuần (thực nên...
 • 10
 • 166
 • 0

Xem thêm