[MINDMAP] Sơ đồ tư duy tác phẩm TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP lớp 12

Vận dụng phương pháp GRAPH và đồ duy trong dạy học môn hóa học lớp 12 tại TTGDTX, quận thủ đức

Vận dụng phương pháp GRAPH và sơ đồ tư duy trong dạy học môn hóa học lớp 12 tại TTGDTX, quận thủ đức
... ng pháp graph vƠăs ăđ t duy d y h c Ch ngă2: Th c tr ng d y h c môn hóa h c l p 12 t i TTGDTX, qu n Th Đ c Ch ngă3: T ch c d y h c theo ph ng pháp graph vƠăs ăđ t duy môn Hóa h c l p 12 t i TTGDTX, ... h c môn hóa l p 12 t i TTGDTX, qu n Th Đ c -T ch c d y h c theo ph ngă pháp graph vƠă SĐTD môn Hóa h c l p 12 t i TTGDTX, qu n Th Đ c Đ IăT Ph NGăNGHIểNăC U ng pháp graph vƠăs ăđ t duy KHỄCHăTH ... ng pháp graph vƠăs ăđ t duy môn Hóa H c l p 12 t i TTGDTX, qu n Th Đ c NHI M V NGHIểNăC U Đ tƠiăt p trung th c hi năcácăv năđ sau: -H th ng hóa c ăs lỦălu n v ph ng pháp graph, ăs ăđ t duy trong d...
 • 153
 • 303
 • 0

skkn giải pháp nâng cao việc sử dụng đồ duy trong dạy học môn lịch sử lớp 12 THPT

skkn giải pháp nâng cao việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn lịch sử lớp 12  THPT
... thức lịch sử Chính để nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử, người giáo viên phải sử dụng tốt phương dạy học lịch sử cách nhuần nhuyễn, phương pháp việc sử dụng đồ có tác dụng lớn đồ ... đề tài “ Giải pháp nâng cao việc sử dụng đồ dạy học môn Lịch sử lớp 12 - THPT ” Mục tiêu đề tài: Cũng môn học khác, môn học Lịch sử có nhiệm vụ khả góp phần vào việc thể mục tiêu đào tạo ... đồ dạy học số lịch sử lớp 12 - THPT Hướng dẫn học sinh làm đồ Đây thành phần cấu tạo nên đồ duy, chúng chỉnh sửa tự theo ý muốn cá nhân - Bắt đầu trung tâm với ảnh chủ đề, sử...
 • 21
 • 259
 • 1

Tài liệu Kiến thức cơ bản tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập docx

Tài liệu Kiến thức cơ bản tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập docx
... lịch sử Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh lập luận cách chặt chẽ với lí lẽ đanh thép, hùng hồn Lời tuyên bố với giới - Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập thật thành nước tự do, độc lập (từ ... đến thật lịch sử hiển nhiên) - Nhân dân tâm giữ vững quyền tự do, độc lập (được làm nên xương máu lòng yêu nước) Tuyên ngôn độc lập văn kiện lịch sử vô giá dân tộc ta, thể phong cách luận Hồ Chí ... tộc phải tự do! Dân tộc phải độc lập! ” Một luận điểm, lý lẽ trình bày luận cứ, dẫn đến kết luận khẳng định diễn đạt trùng điệp, tăng cấp Tóm lại, Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh góp phần làm...
 • 5
 • 985
 • 3

Đề cương ôn thi Tốt nghiệp THPT về tác phẩm "Tuyên ngôn Độc lập" của Hồ Chí Minh.

Đề cương ôn thi Tốt nghiệp THPT về tác phẩm
... do, độc lập + Dân tộc Việt Nam giữ vững quyền tự do, độc lập - Ý nghĩa: quyền tự do, độc lập thi ng liêng bất khả xâm phạm dân tộc Việt Nam ĐỀ 4: Tại nói “Tuyên ngôn độc lập” Chủ tịch Hồ Chí ... quyền hưởng tự độc lập thật trở thành nước tự độc lập” ĐỀ 3: Suy nghĩ anh (chị) lời tuyên bố cuối Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tuyên ngôn độc lập” - Nội dung: + Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập + ... chữ, giọng văn vừa thi t tha vừa hùng hồn, đanh thép văn mở nước ĐỀ 5: Văn phong luận HCM “TNĐL” Giáo viên: Phạm Huỳnh Hồng Diễm Trường: THPT Trần Phú nghiệp Giáo án ôn thi tốt “TNĐL” văn luận...
 • 3
 • 3,963
 • 72

Gợi ý phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh docx

Gợi ý phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh docx
... năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đọc Tuyên ngôn độc lập trước năm vạn nhân dân thủ đô Hà Nội Bản Tuyên ngôn độc lập kết máu đổ, tính ... với tư cách nước tự độc lập nhân dân giới thấy tinh thần tâm bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam Tuyên ngôn Độc lập tác phẩm luận mẫu mực, kết cấu chặt chẽ, lí lẽ đanh thép hùng hồn, thấu tình đạt ... Độc lập kiệt tác Hồ Chí Minh Bằng tâm huyết tài hoa, Người thể khí phách dân tộc vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành độc lập tự cho nước nhà Với Tuyên ngôn Độc lập , lần nước...
 • 6
 • 1,492
 • 18

Tác phẩm tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh
... Độc lập ấy”- Tuyên ngôn Độc lập kiệt tác Hồ Chí Minh Bằng tâm huyết tài hoa, Người thể khí phách dân tộc vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành Độc lập tự cho nước nhà Với Tuyên ngôn ... nước nhà Với Tuyên ngôn Độc lập, lần Việt Nam diện trường quốc tế với tư cách nước tự Độc lập nhân dân giới thấy tinh thần tâm bảo vệ Độc lập dân tộc Việt Nam Tuyên ngôn Độc lập trước hết văn kiện ... kỉ nguyên mới: ki nguyên Độc lập tự Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, thống thiết, Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng sánh ngang với tuyên ngôn giới thiên cổ hùng văn...
 • 3
 • 622
 • 5

Tác phẩm tuyên ngôn độc lập

Tác phẩm tuyên ngôn độc lập
... giới Tuyên ngôn Độc lập người Mó năm 1776, tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Cách mạng Pháp năm 1791 Lòch sử dân tộc ta có tuyên ngôn Đó Bình ngô đại cáo Nguyễn Trãi vào kỉ XV tuyên ngôn Độc lập ... luận Đã nửa kỉ trôi qua Tuyên ngôn Độc lập văn kiện có giá trò lòch sử to lớn đồng thời tác phẩm luận xuất sắc, mẫu mực Tuyên ngôn Độc lập – mở đầu cho kỉ nguyên độc lập, tự do, tạo điều kiện ... THÂN BÀI Văn – tuyên ngôn độc lập – TTLT Vónh viễn 173 1/ Nhiệm vụ phần mở đầu Tuyên ngôn nêu nguyên lí làm sở tư tưởng cho toàn Nguyên lí Tuyên ngôn độc lập khẳng đònh quyền tự độc lập dân tộc...
 • 12
 • 521
 • 1

Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
... quyền hưởng tự độc lập" Ba đoạn cuối tuyên ngôn độc lập đoạn văn thép: chất thép ý chí Hồ Chí Minh, ý chí Việt Nam Chất thép lập luận buộc Đồng minh phải công nhận quyền độc lập dân Việt Nam, ... Bản tuyên ngôn dõng dạc tuyên bố "thoát li hẳn quan hệ với Pháp" Những từ, ý lập lại (Sự thật mùa thu Sự thật dân ta ) ý phủ định thèm vào song song tạ vế để nhấn mạnh (của Nhật, Pháp) chồng ... “Hễ Mỹ làm dù sợi len, miếng sắt móng ngựa chức cho lính sang đóng đầy xứ lập tức.” Mười lăm năm sau Tuyên ngôn Mỹ Tuyên ngôn Pháp, người Pháp không chịu phải cõng lưng, đội đầu quý tộc, anh tăng...
 • 8
 • 693
 • 2

Ôn tập Tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập

Ôn tập Tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập
... lại mở đầu Tuyên ngôn độc lập câu trích dẫn từ hai Tuyên ngôn nước Mỹ Pháp? Ngay số nhà sử học Mỹ nói rằng, Hồ Chí Minh mở đầu Tuyên ngôn độc lập Việt Nam cách trích dẫn: Tuyên ngôn Mỹ Điều ... tiến vượt trội Tuyên ngôn độc lập, so với hai Tuyên ngôn Mỹ Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo *********************************** Ý nghĩa lịch sử Tuyên ngôn Tuyên ngôn độc lập khẳng định trước ... tịch Hồ Chí Minh xem Tuyên ngôn độc lập thứ ba lịch sử ngàn năm dựng nước giữ nước dân tộc Việt Nam Toàn văn Tuyên ngôn Độc lập có 1.010 chữ, xếp 49 câu, Tuyên ngôn Độc lập hàm chứa nội dung...
 • 11
 • 309
 • 1

Khái quát về tác phẩm Tuyên Ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

Khái quát về tác phẩm Tuyên Ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh
... m nh m vào n a sau th k XX 4.2 Phân tích ngh thu t l p lu n s c bén c a tác gi H Chí Minh ph n c a b n Tuyên ngôn c l p nh m bác b lu uk p c a th c dân Pháp, kh nh quy c l p t c a dân t c Vi ... ch H Chí Minh v m t lí lu i v i phong trào gi i phóng dân t c toàn th gi i, m t ba dòng thác cách m ng s phát tri n m nh m vào n a sau th k XX 4.2 Phân tích ngh thu t l p lu n s c bén c a tác ... t) T c l p H Chí Minh n: k t c u ch t ch , l p lu n s c bén, k t h ng 4.1 Phân tích ngh thu t l p lu n c a H nm u 4.1.1.Trình t l p lu n: trích d n nh ng l i b t h v quy 1776 c t i Tuyên cl p suy...
 • 2
 • 279
 • 0

Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh)

Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh)
... người giống nhiệm vị mục đích tuyên ngôn độc lập nước Mĩ Vì nhân loại công nhận tuyên ngôn nước Mĩ phải công nhận tuyên ngôn VN tất yếu Khi mượn trích dẫn Tuyên ngôn độc lập nước Mĩ, bác Hồ tiếp tục ... quyền hưởng tự độc lập" Ba đoạn cuối tuyên ngôn độc lập đoạn văn thép: chất thép ý chí Hồ Chí Minh, ý chí Việt Nam Chất thép lập luận buộc Đồng minh phải công nhận quyền độc lập dân Việt Nam, ... lính sang đóng đầy xứ lập tức.” Nét đặc sắc đoạn văn mở đầu a Nội dung - Tạo sở pháp lý ngĩa tất yếu cho Tuyên ngôn đọc lập nước VN - Người tỏ trân trọng tuyên ngôn độc lập tiến nước lớn giới...
 • 9
 • 370
 • 5

Tài liệu ỨNG DỤNG ĐỒ DUY TRONG VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 5 LẬP DÀN Ý CÁC BÀI VĂN THUỘC THỂ LOẠI VĂN MIÊU TẢ pot

Tài liệu ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 5 LẬP DÀN Ý CÁC BÀI VĂN THUỘC THỂ LOẠI VĂN MIÊU TẢ pot
... triển khai ý ng nên báo bày, SĐTD giới thiệu phương tiện để hướng dẫn HS lập dàn ý cho văn miêu tả Quá trình thực nghiệm tiến hành nhằm rèn luyện cho HS lớp lập dàn ý văn miêu tả thông qua ... động tạo lập văn miêu tả HS triển khai theo đồ sau: Lập đồ triển khai ý Diễn đạt ý ng (Phần thực hành động) Hình 3: Minh họa “hành động tạo lập văn miêu tả HS tâm, tạo cho HS hứng thú ... chương trình Tiếng Việt lớp bao gồm 26 tiết dành cho việc rèn luyện kĩ viết văn miêu tả hai thể loại tả cảnh tả người Trong hai thể loại này, đối ng miêu tả phong phú, sinh động gần gũi với...
 • 10
 • 3,289
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: tuyên ngôn độc lập lớp 12soan bai tuyen ngon doc lap lop 12giáo án bài tuyên ngôn độc lập lớp 12tóm tắt văn bản tuyên ngôn độc lập lớp 12phân tích bản tuyên ngôn độc lập lớp 12soạn bài tuyên ngôn độc lập lớp 12 phần 1bố cục bài tuyên ngôn độc lập lớp 12giáo án tuyên ngôn độc lập lớp 12tuyên ngôn độc lập lớp 12 phần 2tuyên ngôn độc lập lớp 12 phần tác giảtuyên ngôn độc lập lớp 12 phần 1 tác giảphân tích bài tuyên ngôn độc lập lớp 12phân tích tác phẩm tuyên ngôn độc lập lớp 12tác phẩm tuyên ngôn độc lập lớp 12bai giang tuyen ngon doc lap lop 12Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUSach chuyen khao 2011 2015L I GI I HSG NAM NH 2017 PH N T LU NQuy chế bầu cử 01 Quy che bau cu02 Don ung cu thanh vien HĐQTBài báo quốc tế khác | Hanoi University of Science, VNU Bao qte khac 2017San pham ung dung 2016de thi GVG vong 1 tinh bac giang02. Chuong trinh hop du kienLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUChủ đề thế giới thực vậtBài 25. Trang trí lều trạisaigontel PcP4mWtkFLBài 15. Thương mại và du lịchBài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạngBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 12. Đời sống kinh tế, văn hoáLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU