Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế

Xây dựng hệ thống phân loại tài liệu tiếng việt báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Xây dựng hệ thống phân loại tài liệu tiếng việt báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên
... cần có hệ thống phân loại tài liệu tiếng Việt Chúng em chọn thực đề tài Xây dựng hệ thống phân loại tài liệu tiếng Việt nhằm tìm hiểu thử nghiệm phƣơng pháp phân loại văn áp dụng tiếng Việt Trong ... cách phân loại tài liệu thử nghiệm phƣơng pháp phân loại áp dụng thuật toán Naïve Bayes để xây dựng chƣơng trình dựa tập liệu huấn luyện từ hƣớng đến việc phân loại báo khoa học lĩnh vực Công nghệ ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - - ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT SVTH: TRẦN THỊ THU THẢO VŨ THỊ CHINH GVHD:ThS...
 • 77
 • 753
 • 4

Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống phân tích hoạt động đầu tư trong thị trường chứng khoán

Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống phân tích hoạt động đầu tư trong thị trường chứng khoán
... Đ U TƯ 1.2.1 Tìm hi u phương pháp phân tích ho t ñ ng ñ u Các phương pháp phân tích hi n ch y u d a vào b n cách chính: d a vào phân tích k thu t ñ ñưa v n, d a vào phân tích s ñ ñưa ... u phân tích ho t ñ ng ñ u phù h p TTCK M C TIÊU NGHIÊN C U Xu t phát t lý ñó ñã th c hi n ñ tài: " ng d ng khai phá d li u xây d ng h th ng phân tích ho t ñ ng ñ u th trư ng ch ng khoán ... li u th c p 1.4 PHÂN TÍCH TRONG TTCK 1.4.1 Xác ñ nh nhi m v phân tích ho t ñ ng ñ u Nhi m v v n có hai m c ñích Đó phân tích: d a t t c d li u kh , hi n t i ñ ñưa phân tích nh ng ch s s...
 • 25
 • 400
 • 0

Xây dựng hệ thống phần mềm “Du Lịch Việt Nam” trên website điện thoại di động.

Xây dựng hệ thống phần mềm “Du Lịch Việt Nam” trên website và điện thoại di động.
... cung cấp thông tin lên website, cho phép liên hệ đặt hàng online II Mục đích đề tài Xây dựng hệ thống phần mềm “Du Lịch Việt Nam” website điện thoại di động Quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bề ... dụng tin học vào lĩnh vực du lịch để góp phần làm cho du lịch Việt Nam ngày điểm đến yêu thích giới Dự án “Du Lịch Việt Nam” hệ thống gồm website phần mềm chạy di động Khi du khách đến Việt Nam, ... smartphone tay khách du lịch dễ dàng định vị tọa độ nhờ qua GPS Nếu du khách có cài phần mềm “Du Lịch Việt Nam” dễ dàng chia sẻ hình ảnh chụp lên website qua GPRS Đồng thời, phần mềm di động cung cấp...
 • 41
 • 373
 • 8

Tài liệu Xây dựng hệ thống mạng tích hợp Ubuntu Windows docx

Tài liệu Xây dựng hệ thống mạng tích hợp Ubuntu và Windows docx
... liên quan Samba, Kerberos, PAM… Ubuntu 8.04 đời vào 4/2008 khắc phục nhược điểm Giờ đây, bạn dễ dàng xây dựng hệ thống mạng tích hợp Ubuntu Windows mô hình domain với vài thao tác cấu hình đơn giản ... hoạt động tiện ích Check File System Từ phiên Ubuntu 7.10 trở trước, nhiệm vụ xây dựng hệ thống mạng bao gồm Ubuntu Windows khó khăn Thật vậy, để Ubuntu 7.10 trở thành thành viên thuộc domain, ... hình địa IP Ubuntu lớp với địa 192.168.10.0 3 Chia sẻ tài nguyên Ubuntu Windows Sau bước 2, máy tính mạng tích hợp bạn truyền thông với Đến đây, bạn bắt đầu khai thác tài nguyên mạng cách cấu...
 • 11
 • 317
 • 2

Luận văn công nghệ thông tin xây dựng hệ thống phân loại tài liệu tiếng việt

Luận văn công nghệ thông tin xây dựng hệ thống phân loại tài liệu tiếng việt
... phân loại chúng theo mục đích số tài liệu lớn, để đọc hết đƣợc tất nhiều thời gian Đó lý cần có hệ thống phân loại tài liệu tiếng Việt Chúng em chọn thực đề tài Xây dựng hệ thống phân loại tài ... ngành: - Các hệ thống tính toán động - Công nghệ đa phƣơng tiện - Công nghệ phần mềm - Cơ sở toán học công nghệ thông tin - Hệ thống thông tin - Khoa học máy tính 25 - Mạng máy tính truyền thông - ... loại tài liệu tiếng Việt nhằm tìm hiểu thử nghiệm phƣơng pháp phân loại văn áp dụng tiếng Việt Trong luận văn này, chúng em tìm hiểu số cách phân loại tài liệu thử nghiệm phƣơng pháp phân loại áp...
 • 77
 • 358
 • 0

Xây dựng hệ thống phân tích thông tin điện não đồ

Xây dựng hệ thống phân tích thông tin điện não đồ
... NGHỆ =======   ====== TRẦN ĐỨC NGHĨA XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH THÔNG TIN ĐIỆN NÃO ĐỒ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60.48.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ ... Nam thiếu bác sĩ chuyên khoa đọc phân tích EEG việc chẩn đoán nhầm phổ biến Để hỗ trợ chuyên gia thần kinh việc phân tích điện não đồ, việc xây dựng hệ thống phân tích tín hiệu với phƣơng pháp tiên ... nhiễu  Chƣơng 3: Xây dựng hệ thống  Kết luận đặt số vấn đề cần nghiên cứu tiếp 11 Chƣơng GIỚI THIỆU CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỆN NÃO ĐỒ 1.1.1 Điện não đồ Điện não đồ (EEG – Electroencephalogram)...
 • 63
 • 273
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁMSÁT GIAO THÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ GIÁM SÁTHÀNH TRÌNH 3TTS PHÂN HỆ CHỨC NĂNG BÁO CÁO TIỆN ÍCH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ GIÁMSÁT GIAO THÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ GIÁM SÁTHÀNH TRÌNH 3TTS PHÂN HỆ CHỨC NĂNG BÁO CÁO VÀ TIỆN ÍCH
... Xây dựng hệ thống phần mềm quản giám sát giao thông sử dụng thiết bị giám sát hành trình 3TTS - Phân hệ chức báo cáo tiện ích cho cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải có nhu cầu quản giám ... trình 3TTS Hệ thống giám sát hành trình 3TTS hệ thống phần mềm quản giám sát giao thông sử dụng thiết bị giám sát hành trình cung cấp công ty 3T Hệ thống chức quản lý, điều hành, giám sát, ... Đề xuất đồ án 1.1 - Thông tin chung Tên đồ án: Xây dựng hệ thống phần mềm quản giám sát giao thông sử dụng thiết bị giám sát hành trình 3TTS - Phân hệ chức báo cáo tiện - ích Giáo viên hướng...
 • 124
 • 508
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học "TIẾN TỚI XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ HÌNH DỰ BÁO KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Hiện nhu cầu dự báo biển kiểm soát môi trường biển trở nên cần thiết tương tự dự báo thời tiết Với đặc thù biển ven, hệ thống hình dự báo giám sát môi trường biển cần bao gồm tiểu hệ thống sau: ... ứng dụng xây dựng hệ thống monitoring dự báo môi trường cho Biển Đông vùng biển ven bờ cửa sông Để tiến tới mục đích nghiệp vụ, hệ thống hình cần hoàn thiện theo hướng tích hợp với hình đồng ... thông tin dự báo giám sát biển II HỆ THỐNG MÔ HÌNH MDEC-VNU hình thủy động lực ba chiều (3D) MDEC-VNU phát triển sở hình quy biển ven GHER- Đại học Liege So với hình GHER, hình MDEC...
 • 5
 • 111
 • 0

Thiết kế, xây dựng hệ thống theo dõi, phát hiện cảnh báo hoạt động của BOTNET trong mạng các cơ quan nhà nước

Thiết kế, xây dựng hệ thống theo dõi, phát hiện và cảnh báo hoạt động của BOTNET trong mạng các cơ quan nhà nước
... quát hoạt động số mạng Botnet điển hình giới Việt Nam - Chương 2: trình bày số hệ thống theo dõi, cảnh báo Botnet giới đưa thiết kế xây dựng hệ thống phát hiện, cảnh báo hoạt động Botnet mạng quan ... THIỆU HỆ THỐNG PHÁT HIỆN, CẢNH BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BOTNET TRONG MẠNG CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 2.1 Một số hệ thống theo dõi cảnh báo Botnet điển hình giới 2.1.1 Hệ thống Hàn Quốc Hàn Quốc sử dụng hệ thống ... cực cho hoạt động ngăn chặn hành vi Botnet gây Thông qua hệ thống theo dõi, phát cảnh báo hoạt động Botnet mạng quan nhà nước giúp cho quan chức việc theo dõi phát cảnh báo hoạt động Botnet cho...
 • 27
 • 314
 • 0

Báo cáo môn Phân tích dự báo kinh tế vĩ mô

Báo cáo môn Phân tích dự báo kinh tế vĩ mô
... thay đổi, ta bắt đầu tiến hành dự báo Thực dự báo chuỗi xuất biến xu t biến mùa vụ phần mềm eview ta thu kết quả: NGUYỄN HẠNH_CSC2 12 Phân tích dự báo BIỂU ĐỒ 3: DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA ... cục Hải quan NGUYỄN HẠNH_CSC2 13 Phân tích dự báo Trong đó: XUATKHAU: chuỗi giá trị xuất gốc XUATKHAU_DB_T: chuỗi giá trị xuất dự báo quý năm 2014 Bảng 5: Dự báo giá trị xuất hàng hóa Việt Nam ... GIỮA GIÁ TRỊ DỰ BÁO VÀ GIÁ TRỊ THỰC TẾ THEO PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH ARIMA SAISO3 30 20 10 -10 -20 -30 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 Nguồn: Tính toán tác giả NGUYỄN HẠNH_CSC2 18 Phân tích dự báo Từ ba...
 • 20
 • 672
 • 2

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM TÍCH HỢP DỮ LIỆU GISSCADABILLING TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM TÍCH HỢP DỮ LIỆU GISSCADABILLING TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
... s d liu GIS qun ti sn mng li cp nc C s d liu SCADA qun hnh mng li cp nc C s d liu Billing qun thụng tin ng h nc Thụng tin ti sn trờn mng li cp nc cn qun Nghip v qun v hnh mng li ... qun v khai thỏc d liu - Gii phỏp c la chn theo k hoch u t hiu qu tng bc v kh nng m rng ỏp ng c yờu cu qun s liu, d liu v ng dng nghip v vo khai thỏc thụng tin ca DAWACO Trong quỏ trỡnh x ... ngi dựng c phộp hoc khụng c phộp truy cp cỏc chc nng ca phn mm, nhõn bn v ng b húa d liu ng thi theo dừi c tng hot ng chi tit ca ngi dựng k t ng nhp ti ng xut phn mm - Qun ngi s dng - Qun lý...
 • 32
 • 437
 • 1

XÂY DỰNG hệ THỐNG PHÂN LOẠI văn bản TIẾNG VIỆT sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP máy véc tơ hỗ TRỢ kết hợp các PHƯƠNG PHÁP tối ưu KÍCH THƯỚC dữ LIỆU

XÂY DỰNG hệ THỐNG PHÂN LOẠI văn bản TIẾNG VIỆT sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP máy véc tơ hỗ TRỢ kết hợp các PHƯƠNG PHÁP tối ưu KÍCH THƯỚC dữ LIỆU
... luận văn Luận văn tập trung trình bày phương pháp tối ưu kích thước liệu ứng dụng toán phân loại văn tiếng Việt Phương pháp phân loại văn sử dụng luận văn phương pháp Máy vec hỗ trợ, phương pháp ... cứu Việt Nam • Chương Biểu diễn văn bản: Trình bày phương pháp biểu diễn văn không gian Vec • Chương Các phương pháp phân loại văn bản: Trình bày phương pháp phân loại văn bản, phương pháp ... 1995), Những phương pháp cho kết chấp nhận sử dụng thực tế Trong năm gần đây, phương pháp phân loại sử dụng Bộ phân loại véc- hỗ trợ (SVM) quan tâm sử dụng nhiều lĩnh vực nhận dạng phân loại (Joachims,...
 • 73
 • 885
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: phân tích dự báo kinh tế lượngphân tích dự báo kinh tếxây dựng hệ thống phần mềm và dữ liệu trong ngành tài nguyên và môi trƣờngxây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về chi phí sản xuất và giá thànhtuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan phần vô cơ 11 chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh thptxây dựng hệ thống cơ sở dữ liệuxây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ thông quan điện tử giai đoạn 2kết quả xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất phục vụ đánh giá biến độngxây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tham chiếu phục vụ cho công tác định giá doanh nghiệpchiến lược xây dựng hệ thống phân phốixây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ việc dạy học trực tuyến trên mạng internetnguyên tắc xây dựng hệ thống phân phốinghiên cứu và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ việc dạy học trực tuyến trên mạng internetxay dung he thong phan loai va dem san pham theo mau sacxay dung he thong phan loai va dem san phamStrategic staffing 2nd edition phillips test bankSurvey of economics principles applications and tools plus myeconlab with pearson etext student access code card package 5th edition OSulliva test bankSurvey of operating systems 3rd edition holcombe test bankSustainable energy SI edition 1st edition richard dunlap test bankGáo án môn THỦ CÔNG tiểu họcSystems architecture 7th edition burd test bankBài giảng thực hành công tác xã hội 1Supply chain management a logistics perspective 10th edition coyle test bankStrategic management text and cases 6th edition dess test bankStrategic management theory and cases an integrated approach 11th edition hill test bankSpreadsheet modeling and decision analysis a practical introduction to business analytics 7th edition cliff ragsdale test bankStaffing organizations 7th edition heneman test bankStaffing organizations 8th edition heneman test bankStarting out with alice 3rd edition tony gaddis test bankStarting out with java from control structures through data structures 2nd edition gaddis test bankStarting out with python 2nd edition tony gaddis test bankStarting out with visual c 2010 2nd edition tony gaddis test bankResearch methods and statistics a critical thinking approach 4th edition jackson test bankResearch methods and statistics for public and nonprofit administrators 1st edition nishishiba test bankSocial media marketing 1st edition tuten test bank