Nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lở đất lưu vực hồ thủy điện sơn la bằng công nghệ viễn thám và GIS

Nghiên cứu đánh giá nguy trượt lở đất lưu vực hồ thủy điện sơn la bằng công nghệ viễn thám GIS

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lở đất lưu vực hồ thủy điện sơn la bằng công nghệ viễn thám và GIS
... trƣợt lở đất lƣu vực hồ thủy điện Sơn La - Cảnh báo nguy trƣợt lở đất lƣu vực hồ thủy điện Sơn La NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu, xây dựng đồ trạng tai biến trƣợt lở đất lƣu vực hồ thủy điện Sơn ... Sơn La đánh giá trạng tai biến trƣợt lở đất - Nghiên cứu, xây dựng đồ nguy trƣợt lở đất lƣu vực hồ thủy điện Sơn La đánh giá nguy tai biến trƣợt lở đất PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Lƣu vực hồ ... HỌC TỰ NHIÊN - NGUY N VĂN DŨNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRƢỢT LỞ ĐẤT LƢU VỰC HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS Chuyên ngành: Bản đồ viễn thám hệ thông tin Địa lý...
 • 105
 • 232
 • 3

Nghiên cứu đánh giá biến động bờ hồ thủy điện Hòa Bình bằng công nghệ viễn thám GIS

Nghiên cứu đánh giá biến động bờ hồ thủy điện Hòa Bình bằng công nghệ viễn thám và GIS
... giá biến động biến động bờ hồ thủy điện Hòa Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài luận văn trình trượt lở bờ hồ bồi lắng lòng hồ thủy điện Hòa Bình Hồ thủy điện Hòa Bình ... lở bờ hồ thủy điện Hòa Bình - Xây dựng đồ trạng trượt lở bờ hồ thủy điện Hòa Bình - Xây dựng đồ trạng bồi lắng hồ thủy điện Hòa Bình - Xây dựng mô tả đồ biến động bờ hồ thủy điện Hòa Bình - Đánh ... TỰ NHIÊN DOÃN ĐÌNH HIẾN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG BỜ HỒ THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lý Mã số: 60440214...
 • 103
 • 384
 • 3

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÓI MÒN TRÊN LƯU VỰC HỒ TRỊ AN

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÓI MÒN TRÊN LƯU VỰC HỒ TRỊ AN
... tích đánh giá mức độ xói mòn, kết đánh giá trạng độ xói mòn để từ xây dựng đồ trạng xói mòn tồn LVHTA tổng hợp kết phân loại xói mòn theo diện tích thể bảng Bảng Kết phân cấp cường độ xói mòn lưu ... Lê Ngun, 2004 Nghiên cứu, đánh giá trạng xói mòn tác động dioxin tới mơi trường đất lưu vực hồ Trị An Báo cáo chun đề đề tài: Đánh giá ảnh hưởng chất độc hố học mơi trường hồ Trị An - Đề xuất ... đồ trạng xói mòn LVHTA Bản đồ trạng xói mòn thể mức độ xói mòn đất đạt tối đa vị trí khác diện tích nghiên cứu Dựa kiến thức GIS Viễn thám với kinh nghiệm điều tra nghiên cứu xói mòn vài khu vực...
 • 10
 • 584
 • 8

Đánh giá biến động lớp phủ rừng huyện côn đảo, tỉnh bà rịa vũng tàu bằng công nghệ viễn thám GIS

Đánh giá biến động lớp phủ rừng huyện côn đảo, tỉnh bà rịa vũng tàu bằng công nghệ viễn thám và GIS
... động lớp phủ rừng huyện Côn Đảo, tỉnh Rịa Vũng Tàu Chương 2: Phương pháp thành lập đồ biến động lớp phủ rừng công nghệ viễn thám GIS Chương 3: Thành lập đồ, đánh giá biến động lớp phủ rừng huyện ... công nghệ viễn thám GIS CHƢƠNG II PHƢƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ RỪNG BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS 2.1 Các phƣơng pháp nghiên cứu biến động lớp phủ rừng sử dụng kỹ thuật viễn thám ... trình công nghệ thành lập đồ trạng, đồ biến động lớp phủ rừng công nghệ viễn thám GIS 2.2.1 Mục tiêu thực - Xây dựng đồ trạng lớp phủ rừng sở giải đoán ảnh vệ tinh - Sử dụng công nghệ GIS công nghệ...
 • 12
 • 650
 • 2

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố nhiệt độ thấp ở lai châu bằng công nghệ viễn thám GIS

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố nhiệt độ thấp ở lai châu bằng công nghệ viễn thám và GIS
... phục vụ công tác nghiên cứu - Nghiên cứu, đánh giá điều kiện hình thành mức độ ảnh hưởng nhiệt độ thấp đến cao su - Xây dựng đồ chuyên đề nhiệt độ thấp công nghệ viễn thám GIS tỉnh Lai Châu, tỷ ... cao Mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá nguy mức độ tác hại nhiệt độ thấp cao su Lai Châu - Xây dựng đồ chuyên đề nhiệt độ thấp tác động đến cao su công nghệ viễn thám GIS Nhiệm vụ nghiên cứu: - Điều ... nhiệt độ thấp có hại gây ra, việc lựa chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng đồ phân bố nhiệt độ thấp phục vụ quy hoạch trồng cao su tỉnh Lai Châu công nghệ viễn thám GIS cấp thiết Các nội dung nghiên...
 • 17
 • 435
 • 0

nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố nhiệt độ thấp phục vụ quy hoạch trồng cây cao su ở lai châu bằng công nghệ viễn thám gis

nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố nhiệt độ thấp phục vụ quy hoạch trồng cây cao su ở lai châu bằng công nghệ viễn thám và gis
...  Trần Thị Tâm NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ THẤP PHỤC VỤ QUY HOẠCH TRỒNG CÂY CAO SU TỈNH LAI CHÂU BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám hệ thông tin ... nhiệt độ thấp có hại gây ra, việc lựa chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng đồ phân bố nhiệt độ thấp phục vụ quy hoạch trồng cao su tỉnh Lai Châu công nghệ viễn thám GIS cấp thiết Các nội dung nghiên ... tiễn cao Mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá đƣợc nguy mức độ tác hại nhiệt độ thấp cao su Lai Châu - Xây dựng đƣợc đồ chuyên đề nhiệt độ thấp tác động đến cao su công nghệ viễn thám GIS Nhiệm vụ nghiên...
 • 83
 • 417
 • 0

Đánh giá biến động lớp phủ rừng huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng công nghệ viễn thám GIS

Đánh giá biến động lớp phủ rừng huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng công nghệ viễn thám và GIS
... (GMT) phõn gii 01 SPOT3-P 27 7-3 32/6 1 8-0 1-1 996 03:31:45 10 m 02 Landsat 7-ETM 12 4-0 54 1 1-0 8-2 000 03 SPOT2 27 7-3 32/6 0 8-0 2-2 006 1 5-3 0m 03:20:49 20 m 3.2.3 Cỏc ti liu khỏc - Bỏo cỏo thng kờ, kim ... Tuyn 3: Khu Bit lp chung bũ - cu Ma Thiờn Lónh - bói ễng ng Tuyn 4: i tu cỏc o - hũn Trỏc ln - hũn Trỏc nh - hũn Ti ln - hũn Ti nh (Th) - hũn Bụng Lan - hũn By Cnh - hũn Cau Mt s nhn xột sau quỏ ... Tuyn 1: Trung tõm huyn Cụn o - ngha trang Hng Keo - mi Lũ Vụi h An Hi - cỏc C quan Tr s - h Quang Trung Tuyn 2: T khu trung tõm - mi Chim Chim - mi T Bờ - Lõm trng C ng - Sõn bay Cụn Sn (C ng) Tuyn...
 • 96
 • 552
 • 1

Đánh giá ảnh hưởng củ việc tích nước lòng hồ thủy điện sơn la đến sự thay đổi thời tiết của huyện mường la, tỉnh sơn la

Đánh giá ảnh hưởng củ việc tích nước lòng hồ thủy điện sơn la đến sự thay đổi thời tiết của huyện mường la, tỉnh sơn la
... máy thủy điện Sơn La mang lại có ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến điều kiên thời tiết vùng chọn đề tài: Đánh giá ảnh hưởng củ việc tích nước lòng hồ thủy điện Sơn La đến thay đổi thời tiết huyện ... năm 2009: 24 CHƯƠNG NHŨNG THAY ĐỔI VỀ ĐẶC ĐIỂM THỜI TIẾT CỦA HUYỆN MƯỜNG LA DO VIỆC TÍCH NƯỚC LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN MANG LẠI 3.1 TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TÍCH NƯỚC LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN ĐỐI VỚI CÁC DẠNG TÀI ... ẩm) huyện Mường La, tỉnh Sơn La Phạm vi nghiên cứu: khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La thuộc huyện Mường La, tỉnh Sơn La Thời gian nghiên cứu: Tổng thời gian nghiên cứu đề tài từ tháng năm 2012 đến...
 • 39
 • 344
 • 3

Nghiên cứu đánh giá nguy tai biến trượt lở huyện bắc yên, tỉnh sơn la với sự hỗ trợ của công nghệ viễn thám GIS

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở huyện bắc yên, tỉnh sơn la với sự hỗ trợ của công nghệ viễn thám GIS
... Nghiên cứu đánh giá nguy tai biến trượt lở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La với hỗ trợ công nghệ viễn thám- GIS nhu cầu cần thiết huyện Bắc Yên nói riêng tỉnh miền núi nói chung Đối tượng nghiên cứu ... giới hạn phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: tai biến trượt lở đất huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La Phạm vi nghiên cứu: khu vực nghiên cứu huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La Phạm vi nghiên cứu Phạm vi lãnh ... Bắc Yên, tỉnh Sơn La,  DL thổ nhưỡng huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La,  DL hệ thống đứt gãy huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La,  DL lớp phủ thực vật huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La,  DL lượng mưa huyện Bắc Yên,...
 • 97
 • 708
 • 1

Nghiên cứu, đánh giá nguy gây tai biến lũ lụt vùng hạ lưu sông thu bồn thuộc tỉnh quảng nam

Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ gây tai biến lũ lụt vùng hạ lưu sông thu bồn thuộc tỉnh quảng nam
... định nguy n nhân gây tai biến lụt cho lƣu vực sông Thu Bồn thu c địa phận tỉnh Quảng Nam đƣa cảnh báo, biện pháp giảm thiểu tai biến lụt cấp thiết Đây lý học viên chọn đề tài Nghiên cứu, đánh ... cứu, đánh giá nguy tai biến lụt vùng hạ lưu sông Thu Bồn thu c tỉnh Quảng Nam Kết nghiên cứu đề tài sở khoa học quan trọng cho công tác quy hoạch phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam, xây dựng ... độ dòng chảy lƣu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để đánh giá dòng chảy sông thu c tỉnh Quảng Nam, xem xét chủ yếu lƣu vực sông Vu Gia - Thu Bồn Mùa hàng năm sông tỉnh Quảng Nam thƣờng từ tháng 9,...
 • 18
 • 455
 • 2

nghiên cứu, đánh giá nguy tai biến lũ lụt vùng hạ lưu sông thu bồn thuộc tỉnh quảng nam

nghiên cứu, đánh giá nguy cơ tai biến lũ lụt vùng hạ lưu sông thu bồn thuộc tỉnh quảng nam
... HC KHOA HC T NHIấN -*** NGUYN C THNH NGHIấN CU, NH GI NGUY C TAI BIN L LT VNG H LU SễNG THU BN THUC TNH QUNG NAM Chuyờn ngnh: S dng v bo v ti nguy n mụi trng Mó s: 60 85 15 LUN VN ... thiờn tai liờn quan n tai bin l lt cho tnh Qung Nam Tai bin l lt cú th c nghiờn cu v tỡm cỏch gim thiu bng nhng cỏch khỏc Vic nghiờn cu nguy n nhõn, c ch hỡnh thnh cỏc tai bin thiờn nhiờn, ú cú tai ... cỏc hot ng kinh t - xó hi) nhm xỏc nh nguy n nhõn gõy cỏc tai bin l lt cho lu vc sụng Thu Bn thuc a phn tnh Qung Nam v a cỏc cnh bỏo, cỏc bin phỏp gim thiu tai bin l lt l rt cp thit õy cng l lý...
 • 81
 • 851
 • 1

Nghiên cứu đánh giá nguy tai biến lũ ống, lũ quét huyện bắc yên, tỉnh sơn la với sự hỗ trợ của công nghệ viễn thám GIS

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ tai biến lũ ống, lũ quét huyện bắc yên, tỉnh sơn la với sự hỗ trợ của công nghệ viễn thám và GIS
... NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TAI BIẾN LŨ ỐNG, LŨ QUÉT HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA Chương 3: THÀNH LẬP BẢN ĐỒ VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY TAI BIẾN LŨ ỐNG, LŨ QUÉT HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM ... 27 1.4 Các phương pháp nghiên cứu Đề tài Nghiên cứu đánh giá nguy tai biến ống, quét huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La với hỗ trợ công nghệ viễn thám- GIS áp dụng áp dụng nguy n lý cân nước , ... hợp với quy mô luận văn tác giả lựa chọn Huyện Bắc Yên khu vực nghiên cứu Đứng trước tính cấp thiết đề tài: Nghiên cứu đánh giá nguy tai biến ống, quét huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La với hỗ trợ...
 • 102
 • 660
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá hiện trạng xói mòn trên lưu vực hồ trị annghiên cứu đánh giá tai biến trượt lở khu vực các tỉnh miền núi phía bắc và các giải pháp phòng tránh docxđề cương nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và gis xây dựng bản đồ hoang mạc hóaứng dụng công nghệ viễn thám và gis trong công tác điều tra theo dõi và quản lý thảm cây xanh cây cổ thụ góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường tại quận ba đình hà nộiđánh giá tai biến trượt lở đất lũ bùn đá khu vực tỉnh lào cai trên cơ sở nghiên cứu địa mạonghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao và các mô hình lý thuyết để thành lập bản đồ các vùng có nguy cơ trượt lở đất ở khu vực miền núinghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nitơ trong nước thải thủy sảnnghiên cứu đánh giá biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa huyện hoài đức thành phố hà nộinghien cuc ap dung cong nghe vien tham va he thong thonh tin trong khi tuong thuy vannghiên cứu các thể lâm sàng biến chứng và chỉ số cha2ds2vasc trong đánh giá nguy cơ tắc mạch rung nhĩnghiên cứu vai trò của thang điểm framingham trong đánh giá nguy cơ bmv ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2nghiên cứu vai trò của thang điểm framingham trong đánh giá nguy cơ bệnh mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an đến năm 2020đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở đất tỉnh lào caiđánh giá nguy cơ rủi ro do tai biến trượt lở đất lũ bùn đáĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại