Công ước quốc tế năm 1999 về bắt giữ tàu biển và việc gia nhập của việt nam

Công ước quốc tế năm 1999 về bắt giữ tàu biển việc gia nhập của việt nam

Công ước quốc tế năm 1999 về bắt giữ tàu biển và việc gia nhập của việt nam
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ PHNG DUNG CÔNG ƯớC QUốC Tế NĂM 1999 Về BắT GIữ TàU BIểN VIệC GIA NHậP CủA VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut quc t Mó s: 60 38 01 08 ... bt gi tu bin nm 1999 dung hũa quyn li gia cỏc quc gia hng hi v cỏc quc gia xut nhp khu, gia cỏc quc gia ó phỏt trin v cỏc quc gia ang phỏt trin, gia cỏc quc gia cú bin v cỏc quc gia nm sõu lc a ... gi tu bin 1999 Hin nay, Vit Nam cha tham gia Cụng c quc t v bt gi tu bin 1999 Cụng c ny chớnh thc cú hiu lc t 14/9/2011, sau thỏng k t ngy cú quc gia th 10 tham gia phờ chun Vic tham gia Cụng...
 • 106
 • 244
 • 0

Công ước quốc tế năm 1999 về bắt giữ tàu biển việc gia nhập của việt nam

Công ước quốc tế năm 1999 về bắt giữ tàu biển và việc gia nhập của việt nam
... tàu biển pháp luật bắt giữ tàu biển Chương Nội dung Công ước năm 1999 bắt giữ tàu biển kinh nghiệm tham gia Công ước năm 1999 nước Chương Vấn đề gia nhập Công ước quốc tế năm 1999 bắt giữ tàu biển ... Brussels năm 1952 bắt giữ tàu biển [15], Công ước năm 1967 thống quy tắc chung liên quan đến cầm giữ cầm cố tàu biển, Công ước năm 1999 bắt giữ tàu biển [2]… Trong đó, Công ước năm 1999 bắt giữ tàu biển ... biển Việt Nam 100 Chương TỔNG QUAN VỀ BẮT GIỮ TÀU BIỂN VÀ PHÁP LUẬT VỀ BẮT GIỮ TÀU BIỂN 1.1 Khái niệm bắt giữ tàu biển số khái niệm liên quan 1.1.1 Khái niệm bắt giữ tàu biển Các quốc gia có biển...
 • 13
 • 61
 • 0

Một số công ước quốc tế cơ bản về bảo hộ quyền tác giả vấn đề thực thi tại Việt Nam = Some basic international conventions on the protection of copyrights an112912

Một số công ước quốc tế cơ bản về bảo hộ quyền tác giả và vấn đề thực thi tại Việt Nam = Some basic international conventions on the protection of copyrights an112912
... quyền tác giả số Công ước quốc tế bảo hộ QTG Chương - Bảo hộ quyền tác giả theo pháp luật số quốc gia theo pháp luật Việt Nam Chương - Giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu thực thi số Công ước quốc tế ... bảo hộ QTG chủ yếu qua Công ước: Công ước Beme 1886, Công ước Rome 1961, Hiệp định TRIPs 1995 1.2.2 Nội dung số Công ước quốc tế bảo hộ quyền tác giả 1.2.2.1 Bảo hộ quốc tế quyền tác giả theo Công ... tế bảo hộ quyền tác giả Việt Nam Chương thử nhắt: LÝ LUẬN CHƯNG VẺ QƯYÈN TÁC GIẢ VÀ MỘT SỐ CÔNG ƯỚC QUỐC TÉ c BẢN VÈ BẢO H ộ QUYỀN TÁC GIẢ Chương thử nhắt: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QƯYÈN TÁC GLẢ VÀ MỘT...
 • 115
 • 411
 • 2

Công ước quốc tế về bắt giữ tàu 1999 (ARREST+1999+VN)

Công ước quốc tế về bắt giữ tàu 1999 (ARREST+1999+VN)
... quyền quốc gia Ðiều 2: Thẩm quyền bắt giữ tàu Một tàu bị bắt giữ giải phóng khỏi bắt giữ theo định án quốc gia thành viên nơi tiến hành bắt giữ 2 Một tàu bị bắt giữ vào khiếu nại hàng hải bị bắt ... pháp bảo đảm vào lúc Ðiều 5: Bắt giữ tàu lại bắt giữ nhiều tàu Nếu quốc gia, tàu bị bắt giữ giải phóng có biện pháp bảo đảm thay thực khiếu nại hàng hải, tàu bị bắt giữ lại sở khiếu nại hàng hải ... phóng tàu Ðiều 8: Ðối tượng áp dụng Công ước có hiệu lực áp dụng tàu thuộc thẩm quyền tài phán quốc gia bên ký kết công ước, cho dù tàu có treo cờ quốc gia Công ước không áp dụng tàu chiến, tàu...
 • 9
 • 207
 • 1

Phân tích những quy định của bộ luật hàng hải việt nam 2005 về hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển trên cơ sở so sánh với các công ước quốc tế về vận chuyển hàng hóa bằng đư��.doc

Phân tích những quy định của bộ luật hàng hải việt nam 2005 về hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển trên cơ sở so sánh với các công ước quốc tế về vận chuyển hàng hóa bằng đư��.doc
... rõ Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2005 công ước quốc tế vận chuyển hàng hóa đường biển Đề tài phân tích quy định theo Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 công ước quốc tế vận tải biển hợp đồng chuyên ... LÝ VỀ HỢP ĐỒNG CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN THEO LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2005 SO VỚI CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 2.1 Khái niệm chung hợp đồng vận chuyển hàng ... so sánh với quy định hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường biển công ước quốc tế vận tải hàng hóa đường biển, nên tác giả phân loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường biển theo quy định Bộ luật Hàng...
 • 69
 • 1,126
 • 10

Các Công ước quốc tế về quyền tác giả với sự gia nhập của nước Lào Việt Nam

Các Công ước quốc tế về quyền tác giả với sự gia nhập của nước Lào và Việt Nam
... Các Công ước quốc tế quyền tác giả với gia nhập nước Lào Việt Nam Nước CHXHCN Việt Nam gia nhập với tổ chức quốc tế lĩnh vực sở hữu trí tuệ theo bước sau: lần tham gia với công ước Paris ngày ... xuất công ước quốc tế khác liên quan đến quyền tác giả quy định hướng tới đối tượng bảo hộ khác Page of Các Công ước quốc tế quyền tác giả với gia nhập nước Lào Việt Nam Bắt đầu từ có công ước quốc ... 37 quốc gia đến năm 2011 tăng lên đến 89 88 thành viên gần với số thành viên công ước Rome đời trước 40 năm Page of Các Công ước quốc tế quyền tác giả với gia nhập nước Lào Việt Nam Sự gia nhập...
 • 9
 • 398
 • 1

CÔNG ước VIÊN 1980 về MUA bán HÀNG hóa QUỐC tế VAI TRÒ TRONG TMQT sự cần THIẾT GIA NHẬP của VIỆT NAM

CÔNG ước VIÊN 1980 về MUA bán HÀNG hóa QUỐC tế VAI TRÒ TRONG TMQT và sự cần THIẾT GIA NHẬP của VIỆT NAM
... biết định vai trò Công ước Viên cần thiết gia nhập Công ước Viên 1980 mua bán hàng hóa quốc tế Việt Nam Hy vọng rằng, tiểu luận góp phần giúp Việt Nam nhanh chóng gia nhập Công ước Viên để thúc ... cần thiết để Việt Nam gia nhập Công ước Viên thời gian sớm Khi gia nhập Công ước Viên, cần ý số vấn đề mà Công ước cho phép quốc gia thành viên bảo lưu Với tư cách quốc gia phát triển, Việt Nam ... đồng mua bán hàng hóa quốc tế, công ước kí kết vào năm 1980 nhằm thống hóa pháp luật hợp đồng giới tạo quy định công quyền nghĩa vụ bên mua bên bán Công ước Viên Công ước Viên 1980 phát huy vai trò...
 • 24
 • 1,005
 • 7

Các công ước quốc tế về lao động trẻ em những vấn đề đặt ra đối với việt nam

Các công ước quốc tế về lao động trẻ em và những vấn đề đặt ra đối với việt nam
... tr em (1997), Việt Nam văn kiện quốc tế quyền trẻ em, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Uỷ ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế (2005), Việt Nam tổ chức kinh tế quốc tế, Nhà xuất Chính trị quốc ... quan hệ lao động) ; trẻ em làm thuê cho chủ sử dụng lao động (có quan hệ lao động) Trong có hoạt động lao động thuộc loại công việc thứ quan hệ lao động thuộc đối t-ợng điều chỉnh Bộ Luật Lao động ... Những doanh nghiệp lao động nặng nhọc nh- xây dựng, điện lực, mỏ không phát có lao động trẻ em; doanh nghiệp có vốn đầu t- n-ớc không sử dụng lao động trẻ em; trẻ em lao động chủ yếu sở thủ công, ...
 • 26
 • 360
 • 1

Pháp luật việt nam các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải thực trạng giải pháp hoàn thiện

Pháp luật việt nam và các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải thực trạng và giải pháp hoàn thiện
... quan pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế bảo vệ môi trường biển hoạt động hàng hải Chƣơng II: Quy định pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế bảo vệ môi trường hoạt động hàng hải Chƣơng III: Thực trạng ... trạng thực thi pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế bảo vệ môi trường biển hoạt động hàng hải giải pháp đề xuất CHƢƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI ... HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI 2.1 Quy định pháp luật Việt Nam bảo vệ môi trƣờng biển hoạt động hàng hải Hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường biển nói chung, bảo vệ môi trường biển hoạt động hàng hải nói riêng...
 • 20
 • 634
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Quyền tài phán đối với tội phạm về ma tuý – so sánh quy định của các công ước quốc tế về kiểm soát ma tuý với pháp luật Việt Nam " docx

Tài liệu Báo cáo
... ây m t nh ng c xác l p quy n tài phán c quy nh t i i u 4(1)(b)(ii) c a Cơng c năm 1988./ (1).Từ năm 1997, Việt Nam thành viên công ước Liên h p quốc kiểm so t ma túy (xem Quy t đònh 798/Q -CTN ... động phạm tội xác lập quy n tài phán tội phạm thực tàu Ví dụ: xem M C Bassiouni, 28 'International Drug Control System' International Criminal Law Cherrif M Bassiouni, dẫn độ tội phạm: Luật pháp ... 14 Bộ luật hàng hải năm 2005 (15).Xem: Kho n iều Bộ luật hình năm 1999 (16) Ngoài ra, theo kho n iều Bộ luật hình năm 1999, số trường hợp, Việt Nam thực quy n tài phán người nước phạm tội lãnh...
 • 8
 • 348
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Hiến pháp Việt Nam với việc thực hiện quyền bình đẳng nam nữ theo Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) " potx

Tài liệu Báo cáo
... nư c pháp quy n Vi t Nam Bình ng nam n quy n b n c a công dân Vi t Nam, Nhà nư c c bi t tr ng v n bình ng nam n c ghi nh n quy n b n c a công dân B n Hi n pháp u tiên c a Nhà nư c Vi t Nam - ... Hi n pháp ( i u 50) Bình ng nam n quy n b n công dân c m r ng v ph m vi n i dung V i tư cách công dân c a nư c Vi t Nam xã h i ch nghĩa, ph n nam gi i u bình ng trư c pháp lu t i u 63 Hi n pháp ... quy n bình ng nam n m t nh ng giá tr b t h c a Hi n pháp năm 1946 32 Trong lĩnh v c tr , bình ng nam n c c th hoá i u 18 Hi n pháp năm 1946: “T t c công dân Vi t Nam t 18 tu i tr lên không phân...
 • 7
 • 364
 • 2

Tài liệu Báo cáo "Bảo vệ quyền lợi của lao động nữ theo Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ pháp luật lao động Việt Nam " docx

Tài liệu Báo cáo
... ng v m i m t v i nam gi i, cú chớnh sỏch khuy n khớch ng i lao ng, t o i u ki n ng i lao ng n cú vi c lm th ng xuyờn, ỏp Tạp chí luật học số 3/2006 Pháp luật lao động Việt Nam với việc thực CEDAW ... Phỏp lu t Vi t Nam cng ti p c n v n b o v quy n l i Tạp chí luật học số 3/2006 Pháp luật lao động Việt Nam với việc thực CEDAW c a lao ng n vi c kớ k t, th c hi n v ch m d t h p ng lao ng v i quan ... ng lao ng n ph i 75 Pháp luật lao động Việt Nam với việc thực CEDAW ch ng nghiờn c u nh ng ngh m ng i lao ng n khụng th lm vi c liờn t c cho n tu i ngh hu, l p k ho ch o t o ngh d phũng cho lao...
 • 7
 • 392
 • 3

Báo cáo " Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo yêu cầu của các công ước quốc tế về quyền con người được kí kết trong khuôn khổ liên hợp quốc " docx

Báo cáo
... quyn ngi, Vit Nam ý thc sõu sc ú l cam kt chớnh tr phỏp lớ ca Vit Nam s nghip bo v nhõn quyn trc cng ng th gii Chớnh vỡ vy, ng li nht quỏn ca ng v Nh nc Vit Nam l t ngi tạp chí luật học số 7/2011 ... õy l c gng to ln ca Vit Nam vic chuyn hoỏ cỏc quy nh ca cỏc cụng c quc t v quyn ngi m Vit Nam ó tham gia S c gng ca Vit Nam cng ó c cng ng quc t ghi nhn Bỏo cỏo ca Vit Nam v tỡnh hỡnh thc hin ... cũn tn ti quỏ trỡnh hon thin h thng phỏp lut Vit Nam theo yờu cu ca cỏc cụng c quc t Quỏ trỡnh hon thin h thng phỏp lut ca Vit Nam núi chung v theo yờu cu ca cỏc cụng c quc t v quyn ngi núi riờng...
 • 7
 • 411
 • 4

Các công ước quốc tế về lao động trẻ em những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Các công ước quốc tế về lao động trẻ em và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
... MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ CÁC CÔNG ƢỚC QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM 1.1 Khái niệm trẻ em, LĐTE pháp luật trẻ em 1.1.1 Trẻ em 1.1.2 Lao động trẻ em 1.1.3 ... công ước quốc tế LĐTE 26 40 Kết luận chƣơng Chương - THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 41 ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM KHI THỰC THI CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM 2.1 41 Thực trạng lao ... luật Việt Nam LĐTE điều kiện hội nhập quốc tế 11 Chƣơng - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ CÁC CÔNG ƢỚC QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM 1.1 Khái niệm trẻ em, LĐTE pháp luật trẻ em 1.1.1 Trẻ em...
 • 112
 • 536
 • 0

Pháp luật Việt Nam các Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển

Pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển
... CÁC CÔNG ƢỚC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG BIỂN Ở VIỆT NAM 2.1 Các quy định pháp luật Việt Nam bảo vệ môi trường biển 27 2.1.1 Luật pháp vùng biển Việt Nam 27 2.1.2 Luật pháp Việt Nam bảo vệ môi ... chung pháp luật Việt Nam công ước quốc tế bảo vệ môi trường biển Chương 2: Thực tiễn pháp luật Việt Nam bảo vệ môi trường biển việc tham gia, thực công ước quốc tế bảo vệ môi trường biển Việt Nam ... CHUNG VỀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC CÔNG ƢỚC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG BIỂN 1.1 Khái niệm môi trường biển, ô nhiễm môi trường biển bảo vệ môi trường biển 1.2 Nguồn gây ô nhiễm môi trường biển...
 • 90
 • 992
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: công ước quốc tế về bắt giữ tàu biển 1999công ước quốc tế về bắt giữ tàu biểnwto và sự gia nhập của việt namcông ước về bắt giữ tàu năm 1999văn kiện năm 1991 công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mớicông ước quốc tế về luật biển năm 1982công ước quốc tế về biển năm 1982công ước viên về luật điều ước quốc tế năm 1969công ước quốc tế về quyền trẻ em năm 1989pl viet nam và các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hảisự tham gia của việt nam vào các công ước quốc tế về môithực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở việt namcác công ước quốc tế về môi trường mà việt nam tham giacác công ước quốc tế và các hoạt động hợp tác quốc tế về hàng hải việt nam tham giacác công ước quốc tế việt nam tham gia về rừngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả