Câu hỏi trắc nghiệm, đề thi tin học chứng chỉ A

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương
... tính để bàn B Bởi thông tin lưu giữ theo cách thức mã hoá máy tính xách tay C Bởi thông tin máy tính xách tay bảo vệ chương trình chống virus D Bởi người không phép đọc thông tin mật máy tính bị ... tính 035: Lợi mua hàng trực tuyến so với mua hàng bình thường cửa hàng gì? A Việc toán đảm bảo an ninh B Việc xác định tình trạng hàng hóa dễ dàng C Có thể mua hàng suốt 24h ngày D Hàng hóa mua dễ ... dán tệp tin D di chuyển tệp tin đến thư mục khác 122: Theo hình minh hoạ, phát biểu sai A muốn chọn teptin2.txt cần nhắp chuột vào biểu tượng teptin2.txt B thực chọn rời rạc teptin1.txt teptin2.txt,...
 • 70
 • 34,342
 • 527

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án
... File  New D Câu B, C Trang Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Câu 32 Trong Word để tạo tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt A Ctrl – O B Ctrl – F C File  New D Câu B, C Câu 33 Trong ... Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG D Không thể thực Câu 13 Trong Word, để gạch ngang đoạn văn giống câu hỏi này, ta chọn thao tác nào? A Format/Font/Subscript ... Trang 10 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A Shift B Ctrl C Alt D Space Câu 78 Địa hổn hợp địa A Thay đổi chép B Không thay đổi chép C Gồm địa tương đối tuyệt đối D Các câu sai Câu...
 • 15
 • 36,915
 • 101

120 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học 11 kỳ 1

120 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học 11 kỳ 1
... 96 97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 B C D A B A B D D A C D A B C B C B D C C A D A B D C C D A B 11 ... Câu 11 7 Trong Pascal, khai báo sau ĐÚNG? A const lop = " lop 11 " ; B const max := 10 00'; C const lop = 'lop 11 ' ; D const p = 3 ,14 16; Câu 11 8 Biểu thức (25 mod 10 ) div cho kết A B C D Câu 11 9 Kết ... dapan 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D D C B B A C D D A A B C C C B D B A A C D C A A A D C D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51...
 • 11
 • 1,132
 • 3

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG
... không hợp lệ Câu 21: Trong Windows, phần mở rộng (phần đuôi) tập tin thường thể hiện: A Ngày/giờ thay đổi tập tin lần sau B Kích thước tập tin C Kiểu tập tin D Tên thư mục chứa tập tin Câu 22: Trong ... án sai Câu 39: Trong MS Word, ta gõ văn tiếng việt chân ký tự bạn gõ xuất dấu xanh đỏ Nguyên nhân là: A Do sai tả ngữ pháp văn B Do máy tính bị virus C Do sai tả văn D Do sai ngữ pháp văn Câu 40: ... chọn Page Setup \ Chọn Margins \ Chọn trang A4 \ OK Câu 38: Trong MS Access, thêm nhầm bảng làm liệu nguồn tạo mẫu hỏi, để bỏ bảng khỏi cửa sổ thi t kế ta thực hiện: A Vào menu Edit \ chọn Delete...
 • 5
 • 298
 • 2

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG B

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG B
... bk) B ớc 3: Định dạng đường viền: bl) bm) bn) bo) bp) bq) br) bs) B ớc 4: Chọn màu cho b ng: 23 bt) bu) bv) Chèn hình ảnh bw) VÍ DỤ: by) SAU KHI THỰC HIỆN: bx) bz) Cách thực hiện: Click chuột vị ... hiện: be) bf) B ớc 1: Vào thẻ Table -> Chọn Insert Table hộp thoại giống hình xuất hiện: 22 bg) bh) B ớc 2: Muốn trộn hai ô vào ta chọn hai ô click chuột phải chọn Merge cells bi) Ví dụ: bj) bk) B ớc ... thứ tự đoạn văn < /b> b n, ta chọn: View/ Bullets and Numbering… Edit/ Bullets and Numbering… Format/ Bullets and Numbering… Insert/ Bullets and Numbering… Muốn chèn ảnh có sẵn Word vào văn < /b> b n,ta: Nhấn...
 • 35
 • 313
 • 2

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm luyện thi tin học trẻ cấp tiểu học

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm luyện thi tin học trẻ cấp tiểu học
... phần học cấp Bộ đề hoàn thành dựa số Đề thi HSG Tin học toàn quốc như:  ĐỀ THI THỰC HÀNH BẢNG A - TIỂU HỌC, HỘI THI TIN HỌC TRẺ NĂM HỌC 2008  ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC, HỘI THI TIN HỌC ... vào Bộ đề 126 câu trắc nghiệm tin học cấp Tiểu học biên soạn theo khung chương trình Tin học phổ thông chuẩn Bộ GD & ĐT ban hành áp dụng giảng dạy số trường nước ta Mức độ câu hỏi từ dễ đến khó ... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC, HỘI THI TIN HỌC TRẺ LẦN XIV NĂM HỌC 2008 (Tại Tp Đà Nẵng)  HỘI THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN - TIỂU HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI, ĐH CÔNG NGHỆ, 4/8/2005 CPU có...
 • 37
 • 1,272
 • 7

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 13

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 13
... Câu 28: Tính chất hóa học glyxin thể đầy đử tác dụng với dãy chất sau : A : K , NaOH B : K , NaOH , C2H5OH C : K , NaOH , C2H5OH , HCl , H2NCH2COOH D : Cu , NaOH , C2H5OH , HCl , H2NCH2COOH Câu ... 1200 C : 950 D : 1500 Câu 33 : Glyxerin , xenlulozơ , toluen có tính chất hóa học chung : A : td với NaOH B : td với dd Brôm C : td với Cu(OH)2 D : td với HNO3 đ/H2SO4 đ Câu 34 : Có chất khí đựng ... C3H6Cl2 hợp nước tạo thành rượu đa chức : A:1 B:2 C:3 D:4 Câu 20: Số đồng phân hợp chất thơm có CTPT : C6H7ON PƯ với NaOH & HCl : A:1 B:2 C:3 D:4 Câu 21: Các đồng phân mạch nhánh C5H10 hợp nước cho...
 • 4
 • 436
 • 7

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 19

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 19
... B : 2,24 lít C : 11,2 lít D : 8,96 lít Câu 38 ; Lượng Ba cần cho vào 1000 gam nước để dd Ba(OH)2 2,67 % : A : 39,4 g B : 19, 7 g C : 26,7 g D : 21,92 g Câu 39 : Chia 10 gam hỗn hợp axit HCOOH ... Câu 42: C7H9N có số đồng phân thơm là: A: B: C: D: Câu 43: Dẫn mol rượu etylic qua ống đựng CuO đun nóng thấy khối lượng giảm 8g Khối lượng anđehyt tạo thành là: A:22g B: 11g C: 23g D: 4,6g Câu ... Fe2O3 D: không xácù đònh Câu 47: Cho chất rắn Cu, Fe, Ag dd CuSO4, FeSO4, Fe(NO3)3 Số fản ứng xảy cặp chất là: A: B: C:2 D:1 Câu 48: Số đồng phân có C4H8 là: A: B: C: D: Câu 49: Trong só đồng phân...
 • 4
 • 332
 • 4

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 7

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 7
... muối clorua nóng chảy thu hỗn hợp kim loại : A : gam & 4,6 gam B : gam & 0 ,75 gam C : gam & 5 ,75 gam D : gam & 4,6 gam Câu 17 : Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hro bon A thu 0,8 mol CO2 Biết 0,2 mol ... RCH2OH > RCHO Câu 36 : Cho 0,896 lít hỗn hợp gồm C2H2 & ankanal X tác dụng vừa đủ với Ag2O/NH3 thu 11,52 gam kết tủa CTPT X là: A : CH3CHO b : HCHO C : C3H7CHO D : C2H5CHO Câu 37 :3,4 gam hỗn ... 11,2 gam B : 2,8 gam c : 14 gam D : 5,6 gam Câu 46 :Cho chất MnO2 , H2SO4 , NaCl , NaBr , Al điều chế AlBr3 công nghiệp cần PT A:4 B:5 C:6 D :7 Câu 47 : Ngâm Ni dd có chứa muối sau Trường hợp...
 • 4
 • 302
 • 3

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 8

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 8
... phần Câu 45 : Khử 9,6 gam hỗn hợp gồm FeO & Fe2O3 khí CO nhiệt độ cao người ta thu m gam Fe & 2 ,88 gam CO2 Giá trò m : A : 6,04 gam B : 7,04 gam C : 8, 02 gam D : 6,72 gam Câu 46 : Trong trình luyện ... gồm CO2 & H2O tích & thể tích O2 PƯ CTPT A : A : C3H6O2 B : C4H8O3 C : C3H6O3 D : C2H4O2 Câu 38 : Một este no đơn chức A có KLPT 88 Cho 17,6 gam A tác dụng với 300 ml dd NaOH M Cô cạn hỗn hợp ... : HCOOCH2 - CH2 - CH3 D : CH3 - CH2 - CH2 - COOH Câu 28 : Số đồng phân amin bậc anim đơn chức no A có % H khối lượng 15,0 68% A:1 B:2 C:3 D:4 Câu 29 : C3H9O2N + NaOH > CH3NH2 + D + H2O CTCT...
 • 4
 • 259
 • 3

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 9

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 9
... nhiều bezen , xăng Câu 28 : Khi làm thi nghiệm với anilin xong , trước tráng lại nước , nên rử ống nghiệm dd loãng sau : A : dd HCl B : dd NH3 C : dd Ca(OH)2 D : đ NaCl Câu 29 : Một chất X có ... : 1,2,3,5 D : 2,3,5 Câu 31 : Thể tích dd HNO3 99 ,67 % ( d = 1,52 ) cần để sản xuất 59, 4 Kg xelulozơ trinitrat ( H% = 90 ) A : 26 lít B : 27,6 lít C : 28,3 lít D : 20,5 lít Câu 32 : Tơ nilon -6,6 ... gam kết tủa % khối lượng chất có hỗn hợp : A : 85,23 % & 14,77 % B : 91 ,02 % & 8 ,98 C : 80,5 % & 19, 5 % D : 84,21 % & 15, 79 % Câu 23 : Axit acrylic & axit propionic tác dụng với dãy hoá chất sau...
 • 5
 • 287
 • 3

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 14

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 14
... Câu 14: Dãy hóa chất sau tác dụng với dd NaHCO3 & Na2CO3 A:H2O, CH3COOH, HCl B:NaOH, HCl, H2SO4 C:CO2,CH3COOH, Ca(OH)2 D:H2O, NaOH, H2SO4 Câu 15: Cho bột nhôm tác dụng ... 1,4 D : 2,4 Câu 31 : Phản ứng với chất sau glucozơ & fructozơ cho sản phẩm giống : H2 Cu(OH)2 t0 thường Ag2O/NH3 CH3COOH A : 1,2 B : 2,3 C : 3,4 D : 1,4 Câu 32 : Bản chất hóa học tơ nilon ... điện tích âm không D : Không xác đònh Câu 34 : Đốt NH3 khí Clo thu khói trắng Khói trắng : A : NH4Cl B : HCl C : Cl2 D : N2 Câu 35 :Cho vài giọt dd KI vào ống nghiệm đựng dd FeCl3 , tượng quan sát...
 • 4
 • 298
 • 3

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 17

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 17
... H2NC6H4OH , C6H5CH2OH Câu 22 : Một andehyt no mạch hở , không phân nhánh có công thức thực nghiệm (C2H3O)n CTCT A : A : C2H4(CHO)2 B : C2H5CHO C : C3H6(CHO)2 D : CH3CHO Câu 23 : Số hợp chất có ... C2H4 & C4H8 Câu 35 : Cho hợp chất sau : Axit oleic Axit metacrylic Axit acrylic Buten - Trường hợp có đồng phân hình học ( đồng phân cis-trans) : A : 1,4 B : 4,2 C : 1,3 D : 3,4 Câu 36 : Oxi ... , HCl , Cu(NO3)2 Câu 42 : Hiện tượng thi t bò làm thép bò phá hủy tiếp xúc với hới nước nhiệt độ cao Hiện tượng gọi : A : Hiện tượng ăn mòn điện hóa B : Hiện tượng ăn mòn hóa học C : Sự phân...
 • 4
 • 229
 • 3

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 18

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 18
... có chứa C , H Câu 18 : đốt cháy thể tích ankan A mạch thẳng thu thể tích CO2 ( đo điều kiện ) Khi cho A tác dụng với Clo theo tỷ lệ mol 1:1 ta thu số sản phẩm : A:4 B:1 C:3 D:2 Câu 19 : Trong ... : 17 g & 10,3 g B : 8,5 g & 18, 8 g C : 12,75 g & 14,55 g D : 4,25 g & 23,05 g Câu 44: Ca(HCO3)2 + X -> CaCO3 + H2O X : A : CO2 B : CaSO4 C : H2O,CO2 D : Ca(OH)2 Câu 45: Cho 2,61 gam MnO2 tác ... NaNO3 Câu 13 : Dãy kim loại sau điều chế phương pháp điện phân muối halozenua nóng chảy A : Mg , Ca , Ba , Na , K B : Al , Ca , Na , Zn , K C : Mg , Ca , Pb , Fe , Al D : Ba , Na , Ca , Ni , Al Câu...
 • 5
 • 232
 • 0

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 20

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luyện Thi Đại Học Đề 20
... AgNO3/NH3 Câu 31 : Đặc điểm giống glucozơ & saccarozơ : A : Đều có củ cải đường B : Đều tham gia phản ứng tráng gương C : hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dd màu xanh lam D : Đều sử dụng y học ... HOC-CHO Câu 23 : Không làm đổi màu quỳ tím dd nước chất sau đây: A : Axit acrylic B : Axit glutamic C : Axit adipic D : Axit amino axetic Câu 24 : Trung hòa 250 gam dd 7,4 % axit đơn chức cần 200 ... MgO Câu 46: Một hỗn hợp gồm Ag, Cu, Fe dùng hóa chất sau để tinh chế bạc: A: dd HCl B: dd Cu(NO3)2 C: dd AgNO3 D: dd H2SO4 đđ Câu 47: Trong dãy sau, dãy xếp kim loại theo chiều hoạt động hóa học...
 • 4
 • 243
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cuing7cấu trúc đề thi tin học chứng chỉ ađề thi tin học chứng chỉ a 2013đề thi tin học chứng chỉ a 2012đề thi tin học chứng chỉ a quốc giađề thi tin học chứng chỉ ađề thi tin học chứng chỉ a năm 2013download đề thi tin học chứng chỉ amẫu đề thi tin học chứng chỉ acác đề thi tin học chứng chỉ agiải đề thi tin học chứng chỉ ađề thi tin học chứng chỉ a có đáp ánđề thi tin học chứng chỉ a đại học cần thơchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học