Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu quả phân tích trong phân tích dữ liệu lớn

Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu quả phân tích trong phân tích dữ liệu lớn

Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu quả phân tích trong phân tích dữ liệu lớn
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HOÀNG VĂN TRÌU TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP TÌM THUỘC TÍNH TỐI ƯU NHẰM TĂNG HIỆU QUẢ PHÂN TÍCH TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ ... đoan Tôi xin cam đoan luận văn “ Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu phân tích phân tích liệu lớn ” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết trình bày luận văn hoàn ... phá liệu Dữ liệu huấn luyện Tìm kiếm thuộc tính Tập thuộc tính lựa chọn Đánh giá kết Dữ liệu huấn Tập thuộc Thuật toán phấn lớp (Kiểm chứng) tính Đánh giá thuộc tính Tập thuộc tính lựa chọn Tính...
 • 52
 • 130
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật BoostMetric nhằm tăng hiệu quả phân lớp dữ liệu lớn

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật BoostMetric nhằm tăng hiệu quả phân lớp dữ liệu lớn
... văn Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật BoostMetric nhằm tăng hiệu phân lớp liệu lớn công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết trình bày luận văn hoàn toàn trung thực Tôi trích dẫn đầy đủ tài liệu ... phá liệu Phân lớp liệu kỹ thuật dựa tập huấn luyện giá trị nhãn lớp thuộc tính phân lớp sử dụng việc phân lớp liệu Thuật toán k láng giềng gần (kNN) kỹ thuật bản, đơn giản trực giác lĩnh vực Phân ... lượng liệu ngày lớn vô phong phú tạo Lượng liệu lớn, thông tin chứa ít, nên đòi hỏi phải có kỹ thuật để khai thác thông tin, khai phá liệu đời nhằm đáp ứng yêu cầu Phân lớp liệu hướng nghiên cứu...
 • 58
 • 181
 • 0

Phương pháp biểu diễn văn bản sử dụng tập mờ và ứng dụng trong khai phá dữ liệu văn bản

Phương pháp biểu diễn văn bản sử dụng tập mờ và ứng dụng trong khai phá dữ liệu văn bản
... kho cha thụng tin khỏc [13] Khai phỏ d liu liờn quan ti quỏ trỡnh cht lc hay khai phỏ tri thc t nhng lng ln d liu Mt vớ d hay trc nờu l vic khai thỏc vng t ỏ v cỏt, khai phỏ d liu c vớ nh cụng ... chỳng ta tỡm hiu mt cỏch s lc cỏc thut ng v khỏi nim c bn c cp lun vón ny: Khai phỏ d liu v khai phỏ trớ thc c s d liu Khai phỏ d liu, hay data mining, c nh ngha nh l quỏ trỡnh phỏt hin cỏc tri ... Thut ng khai phỏ d liu(data mining) ỏm ch vic tỡm kim mt hp nh cú giỏ tr t mi s lng ln cỏc d liu thụ Cú nhiu thut ng hin dc dựng cng cú ngha iiig l vi t data milling nh knowledge milling (khai phỏ...
 • 73
 • 197
 • 0

Báo cáo " Tối ưu hóa KPCA bằng GA để chọn các thuộc tính đặc trưng nhằm tăng hiệu quả phân lớp của thuật toán Random Forest " doc

Báo cáo
... chung sau: • Gi m d li u c n lưu tr tăng t c ñ c a thu t toán (tính toán d li u ñó) • Gi m b thu c tính nh m ti t ki m không gian lưu tr • Tăng cư ng hi u qu thu t toán: nh m thu ñư c t l d ñoán ... ñưa v i tên g i KPCA [9] Trong báo s trình bày m t cách ti p c n m i d a hàm nhân ñ có th ch n nh ng thu c tính t t nh t ñ tăng kh phân l p c a thu t toán Random Forest (RF) Trong phương pháp ... c bóc tách thu c tính ñ c trưng bao g m hai ph n xây d ng thu c tính l a ch n thu c tính ñ c trưng Xây Hình Hư ng ti p c n filter (các thu c tính ñư c ch n ñ c l p v i thu t toán khai phá d li...
 • 10
 • 327
 • 1

Nghiên cứu phương pháp lựa chọn các thuộc tính đặc trưng nhằm tăng cường khả năng chuẩn đoán của hệ thống chuẩn đoán bệnh ung thư = Feature Selecton approach fo151552

Nghiên cứu phương pháp lựa chọn các thuộc tính đặc trưng nhằm tăng cường khả năng chuẩn đoán của hệ thống chuẩn đoán bệnh ung thư = Feature Selecton approach fo151552
... i k = l , , n, c h ỳ n g ta c ú t h t ớn h c m a tr n t n g q u a n ( c o v a r i a n c e m a trix ) c a cỏ c g i ỏ tr u v o o, -/0(*y -M,) ^ / V _ n !.} = 1*) C o \ x , x ) = ... Tng vo v tang c dung nh cac nut e lu lan lt b m vo v cho mụ hỡnh, tng n cung cp mt phng thc dờ phỏt hin nhng múi quan h gia d liu õu vo v xuat nhng moi quan h Ian Tnroc kiới cung cp d liu cho ... ohavi, R and John, G H : Wrappers for Feature Subset Selection Artificial Intelligence (1997) p a s e s : 73-324 Blum , A and L angley, p.: Selection o f R elevant Features and Exam ples in M achine...
 • 45
 • 259
 • 0

Một lớp các phương pháp giải bài toán tối ưu nhiều mục tiêu

Một lớp các phương pháp giải bài toán tối ưu nhiều mục tiêu
... phương pháp để giải toán tối ưu nhiều mục tiêu bên cạnh phương pháp thông dụng phương pháp ràng buộc, phương pháp tổng trọng số trình bày lớp phương pháp thuật giải sau: Một là: Phương pháp tổng ... y = x 1.3 Giới thiệu toán tối ưu nhiều mục tiêu: nhiều lớp khác để biểu diễn cho toán tối ưu nhiều mục tiêu Trong phạm vi luận văn ta biểu diễn toán tối ưu nhiều mục tiêu dạng sau: { Sao cho: ... nghiệm tối ưu non-Pareto Tuy nhiên phương pháp giải toán tối ưu với hàm mục tiêu Tổng trọng số chấp nhận phương pháp mở rộng phương pháp tổng trọng số chấp nhận hai mục tiêu để giải toán tối ưu với...
 • 104
 • 1,358
 • 9

TÌM HIỂU LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

TÌM HIỂU LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU
... Dạng liệu khai phá .7 3.3 Ứng dụng khai phá liệu 3.4 Khai phá luật kết hợp ứng dụng II LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU .8 Khai phá luật kết hợp ... lĩnh vực khai phá liệu nội dung tìm hiểu, nghiên cứu trọng tâm tiểu luận II LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU Khai phá luật kết hợp Được giới thiệu từ năm 1993, toán khai thác luật kết hợp nhận ... khám phá tri thức, khai phá liệu, trình bày rõ vấn đề khai phá luật kết hợp ứng dụng số thuật toán khai phá luật kết hợp CSDL Nhóm Tiểu luận môn sở toán NỘI DUNG I TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU...
 • 30
 • 1,100
 • 17

phân tíchdự báo nhu cầu tài chính - Cung cấp phương pháp đánh giá tình hình tài chính của DN qua các báo cáo TC

phân tích và dự báo nhu cầu tài chính - Cung cấp phương pháp đánh giá tình hình tài chính của DN qua các báo cáo TC
... bảng báo cáo tài doanh nghiệp  Phân tích bảng báo cáo TC công ty cụ thể : phân tích tổng quát phân tích tỷ số Nội dung I BÁO CÁO TÀI CHÍNH II PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH III DỰ BÁO NHU CẦU TÀI CHÍNH ... cho DN vay vốn I Đọc BCTC Lợi ích phân tích BCTC   Giúp DN quản lý thân DN, phát triển DN Quan hệ với DN bên tốt I Đọc báo cáo tài 3.Bảng báo cáo tài : Bảng cân đối kế toán  Là báo cáo tài ... bảng báo cáo tài  So sánh nhận xét bảng báo cáo Mục đích ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bảng báo cáo Cân đối kế toán Kết kinh doanh Lưu chuyển tiền tệ Phương pháp I Đọc BCTC 1.Mục đích phân tích BCTC  Đánh...
 • 93
 • 422
 • 2

Phương pháp nghiên cứu tính toán và thiết kế bộ nguồn áp xung trong bộ điều khiển đo dãy cao áp ppt

Phương pháp nghiên cứu tính toán và thiết kế bộ nguồn áp xung trong bộ điều khiển đo dãy cao áp ppt
... Phương npháp nghiên cứu tính tốnn vàtốt nghiệp kế Nguyễn Vă Đức Luậ văn thiết nguồn áp xung điều khiển đo dãy tần cao áp Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỔN ÁP DC I LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ ỔN ÁP ... ổn áp xung (khoảng 85%) cao hiệu suất nguồn ổn áp tuyến tính Việc chon transistor lái dòng tỏa nhiệt cho nguồn ổn áp xung đơn giản nhiều so với nguồn ổn áp tuyến tính, với mức công suất tải -Trong ... dựa vào phần tử để phân loại ổn áp nối tiếp, song song hay ổn áp xung( switching) II PHÂN LOẠI ỔN ÁP Ổn áp nối tiếp  Ổn áp nối tiếp có tên “nối tiếp” dựa vào phần tử điều khiển, ổn áp phần tử điều...
 • 68
 • 406
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU HÀM NHIỀU BIẾN BẰNG THUẬT TOÁN SONG SONG VÀ DI TRUYỀN" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... làm thông dụng biến đổi thuật toán song song bảo toàn tính tương đương tính toán Giải thuật di truyền Giải thuật di truyền giải thuật tìm kiếm, chọn lựa giải pháp tối ưu để giải toán thực tế khác ... lượng cá thể tối ưu phụ thuộc vào toán cụ thể phương pháp mã hoá cụ thể Thuật toán di truyền cho toán tối ưu hóa hàm nhiều biến 4.1 Phát biểu toán Phát biểu toán: Tìm cực trị hàm f với n biến liên ... thực song song Kết luận Trong phạm vi báo này, ứng dụng thuật toán song song giải thuật di truyền cho toán tối ưu hoán hàm nhiều biến Đặc biệt, tập trung phân tích, chuyển đổi giải thuật di truyền...
 • 12
 • 374
 • 1

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p5 potx

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p5 potx
... nguồn nhân lực trở thành vấn đề quan tâm đặc biệt sách phát triển quốc gia có đua tranh nước nước khác Để tiến hành công nghiệp hoá thành công phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng Việt ... phải nâng cao vai trò quản lí Nhà nước quản lí vĩ mô cải cách sách tài chính, chuyển giao công nghệ, thương mại thuế quan để phát huy tiềm nước thu hút vốn công nghệ tiên tiến nước đồng thời ... nhân tố người tiếp nhận tri thức, thành tựu khoa học đại giới để cải tiến công nghệ bước tiến tới sáng tạo công nghệ nhằm đẩy mạnh công công nghiệp hoá đại hoá đất nước, đạt yêu cầu tăng trưởng nhanh,...
 • 7
 • 175
 • 0

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p4 pptx

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p4 pptx
... 2.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò Nhà nước trình công nghiệp hoá đại hoá nước ta thời gian tới - Để thúc đẩy phát triển thị trường tài khai thác tốt nguồn vốn nước Nhà nước phải ổn định ... thay vào văn phù hợp chung với xu hướng chung thương mại quốc tế, đồng thời có tính khả thi cao giảm tranh chấp không đáng có doanh nghiệp với doanh nghiệp với quan quản lí nhà nước, doanh nghiệp ... tư nước đầu tư nước xoá bỏ phân biệt thuế giá cước dịch vụ đầu tư nước Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước sách thông thoáng ưu đãi Đổi đẩy nhanh trình chuyển giao công nghệ Trong lĩnh vực vai trò...
 • 9
 • 210
 • 0

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p3 docx

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p3 docx
... xã hội đạt 15- 16 tỉ USD Nhà nước chiếm 43% (bao gồm đấu tư từ ngân sách Nhà nước tín dụng đầu tư Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước tự đầu tư ) phần vốn từ đầu tư trực tiếp nước chiếm 37% đầu tư dân ... Thực trạng vai trò huy động vốn quản lí vốn nhà nước: Trước đổi chế quản lí kinh tế quan liêu bao cấp kinh tế huy Việt Nam thị trường tài với hệ thống tài tập trung nguồn vốn vào tay Nhà nước để ... học sở Trước tình hình phải tăng số lượng người có trình độ chuyên môn cao, Nhà nước chủ trương phát triển hệ thống đào tạo đại học cao đẳng Trong điều kiện thiếu giáo viên đại học, giáo dục...
 • 9
 • 245
 • 0

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p2 ppsx

Quá trình hình thành và phương pháp kiểm tra tính chất khách quan vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa p2 ppsx
... Vai trò kinh tế Nhà nước vai trò thiếu Nhà nước nghiệp phát triển kinh tế đất nước, Vai trò Nhà nước biểu nội dung sau: 14 15 Thứ nhất, Nhà nước vai trò định hướng phát triển kinh tế Vai trò ... nhà nước trình công nghiệp hoá đại hoá thời gian qua số giải pháp nhằm nâng cao vai trò nhà nước trình CNH HĐH nước ta thời gian tới 2.1 Thực trạng vai trò nhà nước trình CNH HĐH nước ta thời ... hình cụ thể kinh nhgiệm cụ thể xuất phát từ điều kiện cụ thể nước bối cảnh quốc tế Từ kinh nghiệm nước, nhà nước có sách thực công nghiệp hoá cách có hiệu Chương Thực trạng vai trò nhà nước trình...
 • 9
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu luật kết hợp trong khai phá dữ liệuphương pháp giải bài toán tối ưuphương pháp số lý thuyết tối ưutiểu luận tìm hiểu luật kết hợp trong khai phá dữ liệu được đăng lên bởi phu votiểu luận tìm hiểu luật kết hợp trong khai phá dữ liệuphương pháp giải bài toán tối ưu trong quy hoạch sử dụng đấtnhóm biện pháp thứ 3 đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên nhằm tăng cường tính tích cực tự học của sinh viênphương pháp xử lý sau khi đã khảo sát người nghiên cứu nhập và xử lý dữ liệu bằng phần mềm microsoft exel 2007 và spss 16tìm hiểu nội dung phương pháp bộ môn và phương pháp hình thành các biểu tượng về toán cho trẻ mầm non trong thời kì đổi mớiđồ án tìm hiểu một số phương pháp phân cụm dữ liệu và ứng dụngcac cach tim dieu kien toi uu trong viec xac dinh ham luong cac chat theo phuong phap quang pho hap thu ki thuat ngon luanghiên cứu tìm điều kiện tối ưu của phương pháp xác định 2 4 d và dnp bằng phương pháp von ampe hòa tan anot xung vi phânphương pháp cai thuốc lá hiệu quả nhấtphương pháp cai thuốc lá hiệu quảphương pháp bỏ thuốc lá hiệu quảchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả