GDCD 8

KHAI THÁC TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA HỌC SINH, GÂY HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC MÔN GDCD Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP “TRÒ CHƠI”

KHAI THÁC TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA HỌC SINH, GÂY HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC MÔN GDCD Ở TRƯỜNG THCS THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP “TRÒ CHƠI”
... trực quan để kích thích người học chưa thật sinh động Học sinh lĩnh hội kiến thức nhàm chán.Từ đó, việc tìm phương pháp dạy học tốt nhất, để khai thác tính động học sinh, gây hứng thú học môn GDCD ... huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh trình học tập Giảng dạy GDCD để gây hứng thú cho học sinh, giáo viên phải đa dạng hóa phương pháp hình thức tổ chức dạy học. “Trò chơi” phương pháp ... biện pháp tiến hành để giải vấn đề Phương pháp hình thức dạy học môn GDCD phong phú, đa dạng, bao gồm phương pháp dạy học phương pháp giáo dục đạo đức như:(nêu gương, thuyết phục, khen thưởng,luyện...
 • 11
 • 1,721
 • 19

Nhiệm vụ của giáo viên - GDCD trong nhà trường phổ thông.

Nhiệm vụ của giáo viên - GDCD trong nhà trường phổ thông.
... trng i ng GV GDCD nh trng PT 3.2.Phm vi nghiờn cu Xut phỏt t lý lun v ngi i tỡm hiu thc trng ca i ng GV GDCD nh trng THPT thi gian qua tip tc hon chnh, ng b hn cỏc nhim v ca GV GDCD thi gian ... a mụn GDCD vo chng trỡnh chớnh khoỏ, nhiờn mt s trng thiu GV chuyờn mụn nờn GV chuyờn ngnh khỏc sang dy GDCD lm cho cht lng dy hc mụn ny ó yu li cng yu thờm iu ny ũi hi i ng giỏo viờn GDCD phi ... i ng GV GDCD nh Ngời thực hiện: Trần Thị Thu Trang GV THPT Minh Đài Sáng kiến kinh nghiệm trng ph thụng nhng nm va qua.Gúp phn tỡm nhng gii phỏp, xỳõt,kin ngh nhm xõy dng i ng GV GDCD cú ...
 • 17
 • 1,205
 • 1

(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn GDCD lớp 8(Đề 6)

(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn GDCD lớp 8(Đề 6)
... thân II/ Tự luận(7đ) Bài1/ Pháp luật ,kĩ luật gì?Cho ví dụ?Giữa pháp luật kĩ luật khác nào? Bài2/ Tình bạn sáng có đặc điểm gì?Là học sinh em làm để xây dựng tình bạn sáng ,lành mạnh? Bài3/ a ... sáng ,lành mạnh? Bài3/ a Quyền nghĩa vụ cha mẹ gì? b Quyền nghĩa vụ ,cháu gì? ĐÁP ÁN : I/ Trắc nghiệm (3đ) Câu Đáp B D C án II/ Tự luận(7đ) Giáo viên tham khảo sách A D B B ACBD ...
 • 2
 • 941
 • 6

Kiểm tra GDCD 11 HKII

Kiểm tra GDCD 11 HKII
... 150 tổ chức thương mại giới vào: A 11/ 1/2007 B 7 /11/ 2006 C 7/1/2006 D 6 /11/ 2006 Sở GD-ĐT Tỉnh Đồng Nai Đề kiểm tra tiết học kỳ II Trường THPT Vónh Cửu Môn: GDCD ( thời gian 45 phút) Họ tên học ... tài Sở GD-ĐT Tỉnh Đồng Nai Đề kiểm tra tiết học kỳ II Trường THPT Vónh Cửu Môn: GDCD ( thời gian 45 phút) Họ tên học sinh : Lớp : 11 Học sinh ý : - Giữ cho phiếu ... Việt Nam trở thành thành viên thức thứ 150 tổ chức thương mại giới vào: A 7/1/2006 B 6 /11/ 2006 C 7 /11/ 2006 D 11/ 1/2007 40 Nhà nước XHCN có tên gọi khác gì? A Nhà nước pháp quyền XHCN B Nhà nước...
 • 17
 • 5,586
 • 127

Sáng kiến kinh nghiệm GDCD: Một số phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS

Sáng kiến kinh nghiệm GDCD: Một số phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS
... Một số phơng pháp giáo dục đạo đức học sinh trờng THCS cho em hiểu đợc mối quan hệ thể hài hoà lợi ích cá nhân lợi ích tập thể Quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh làm cho em có ... giáo viên Trờng THCS Tợng Văn Một số phơng pháp giáo dục đạo đức học sinh trờng THCS tin tình cảm, kỷ xảo, thói quyên đạo đức Trang bị cho em chuẩn bị bớc vào đời học lớp Quá trình giáo dục đạo ... cứu vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trờng THCS II Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu tình hình đạo đức học sinh THCS xã - Nắm bắt thống kê học sinh đạo đức yếu trờng THCS Tợng Văn - Tìm hiểu...
 • 4
 • 2,040
 • 81

kiem tra gdcd 8

kiem tra gdcd 8
... cói v gin Bài Làm 20 08 Môn: GDCD Bài kiểm tra học kỳ I Ngày tháng năm Thời gian: 45 phút Họ tên: Lớp: 8A Điểm Lời nhận xét giáo viên Đề bài: I TRC NGHIM KHCH ... sao? 2/ Nu l bn thõn ca H, em s núi vi H iu gỡ? Bài Làm 20 08 Môn: Địa Lý Bài kiểm tra học kỳ I Họ tên: Lớp: 6A Ngày tháng năm Thời gian: 45 phút Điểm Lời nhận xét giáo ... Tõy Cõu (0,5im ) : Vit Nam khu vc gi th 7, vy Luõn ụn l 12 gi thỡ H Ni l ? a gi ; b 19 gi ; c 18 gi ; d 20 gi Cõu (0,5im ) : Thi gian Trỏi t chuyn ng quyanh Mt Tri mt vũng l ? a 365 ngy ; b 366...
 • 7
 • 592
 • 2

Đề thi học kì I lớp 6 môn GDCD

Đề thi học kì I lớp 6 môn GDCD
... (2 i m) Đánh dấu x vào ô trống tương ứng thể tình yêu thi n nhiên sống hòa hợp v i thi n nhiên a Mùa hè, nhà thủy thường tắm biển Sầm Sơn G b Lớp Tuấn tổ chức cắm tr i khu đ i có nhiều b i cỏ ... trắc nghiệm (4 i m) Câu : (2 i m) Bạn Quang đến nhà bạn Tuấn đònh trao đ i n i dung kiểm tra “Tích cực tự giác hoạt động tập thể hoạt động xã h i , Thấy Tuấn đọc sách “Ngư i Tốt, việc tốt” ... Tuấn đọc sách “Ngư i Tốt, việc tốt” Bạn Quang h i : - Ngày mai kiểm tra môn giáo dục công dân, cậu l i đọc sách này? Em thử đoán xem Tuấn trả l i Quang nào? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 1,263
 • 6

GDCD 6HKI

GDCD 6HKI
...
 • 3
 • 213
 • 0

ôn tập GDCD 8

ôn tập GDCD 8
...
 • 1
 • 1,026
 • 5

Đề thi và đáp án học kì I Môn GDCD lớp 8 (mới)

Đề thi và đáp án học kì I Môn GDCD lớp 8 (mới)
... Bích B Tri huyện Thanh Ba C Hình Thượng Thư D Tên nhà giàu Hành vi sau thể rõ tôn trọng ngư i khác: A Giữ yên lặng bệnh viện B Cư i mỉa mai C Bật nhạc to đêm khuya Cư i to học Vi phạm sau vi phạm ... Tụ tập băng nhóm đánh B i học trể C Ngủ gật học D Vô lễ v i thầy cô Hành vi biểu sáng tạo : A Tự tìm cho phương pháp học B Thường xuyện học làm đầy đủ C Thực tốt nhiệm vụ giao D Làm theo thầy ... lí C Xa lánh không ch i v i bạn D Chỉ rõ sai giúp bạn sửa sai Câu : Biểu sau liêm khiét A Sống lành mạnh B Hám danh C Hám l i D Toan tính nhỏ nhen Câu : Hoạt động sau không thuộc lo i hoạt động...
 • 3
 • 908
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì gdcd 8chuẩn kiến thức gdcd 8quyền khiếu nại tố cáo của công dân gdcd 8đề kiểm tra gdcd 8 học kì iđề kiểm tra gdcd 8 học kì 1đề kiểm tra 1 tiết gdcd 8 học kì 2đề kiểm tra học kì 1 môn gdcd 8đề kiểm tra 1 tiết gdcd 8 học kì ibài giảng điện tử môn gdcd 8đề thi học kì ii gdcd 8đề thi học kì i gdcd 8đề thi học kì ii môn gdcd 8đề thi học kì 2 gdcd 8đề thi học kì môn gdcd 8đề thi học kì 1 môn gdcd 8Quyet dinh trieu tap DHD thuong nien nam 2013Nghi quyet HDQT so 705 ngay 13 9 2012TB giao dich co phieu cua ong Bui Van HuuTB giao dich cp cua co dong noi bo Ong Dang Quang VinhSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa CorporationBC KQGDCP cua co dong noi bo Ong Bui Van Huu 13112012Bao cao ket qua giao dich co phieu cua co dong noi bo 20072012CV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTCông bo thông tin so 449 CBTT-TMT ngày 27 6 2012Báo cáo ket qua giao dich co phieu cua co dông lonGiay UQ thuc hien cong bo thong tin ong Le Van PhienThong bao GD co phieu TMT so 32 cua SSIAM ngay 10 02 2012BSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.12.07 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VCB%2c HHS v%c3%a0 SHISonHa CorporationBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.09.24 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt CTG%2c NTL v%c3%a0 CIISonHa CorporationSonHa Corporation