31108 numbers 11 20

giáo an lơp 4(PP- ND) tuan 11-20

giáo an lơp 4(PP- ND) tuan 11-20
... dán tranh minh hoạ Cả lớp quan +Tranh : - đồ chơi : diều sát kĩ tranh, nói đúng, nói đủ tên - trò chơi : thả diều đồ chơi ứng với trò chơi + Tranh - đồ chơi : đèn s tử, đèn gió, đèn ông tranh Bài ... thầy lễ phép cho cậu đứa trẻ ngoan, biết kính trọng thầy giáo Đoạn b :Quan hệ : thù - địch : tên sĩ quan phát xít cớp nớc cậu bé yêu nớc bị giặc bắt + Tên sĩ quan phát xít hỏi hách dịch, xấc ... HS nối tiếp đọc yêu cầu mang đến lớp gợi ý a, b ,c, d - Một số HS giới thiệu với bạn đồ Bài tập 2: Khi quan sát đồ vật cần ý chơi mang đến lớp để học quan sát - Phải quan sát theo trình độ hợp...
 • 25
 • 321
 • 0

10 de thi trac nghiem (11-20)

10 de thi trac nghiem (11-20)
... cách tính độ pH: A pH = - lg[H+] B [H+] = 10a pH = a C pH + pOH = 14 D [H+].[OH-] = 10- 14 Câu 23 Có thể dùng dung dịch sau để nhận biết kim loại Al, Fe, Cu: 108 A dung dịch Fe(NO3)3 B dung dịch HCl ... Cho chất : CH4, C2H6, C3H8, C4H10 Chất có phần trăm khối lợng cacbon lớn : A CH4 B C2H6 C C3H8 D C4H10 Câu 32 Chất sau đồng đẳng metan : A C2H4 B C3H6 C C3H8 D C4H8 109 Câu 33 Có ba chất : CH3 - ... hiđrocacbon X tác dụng vừa hết với 100 ml dung dịch brom 0,1M Vậy X hiđrocacbon số chất sau ? A CH4 B C2H2 110 C C2H4 D C6H6 Câu 41 Tỉ khối hỗn hợp khí C3H8 C4H10 H2 25,5 Thành phần % theo thể...
 • 58
 • 179
 • 0

bai tap hoa hoc tiep theo (de 11-->20)

bai tap hoa hoc tiep theo (de 11-->20)
... 3,36 lít H (đktc) Mặt khác đốt cháy X sinh CO nớc theo tỉ lệ số mol 3:4 Công thức cấu tạo X là: A CH3CH2CH2OH B CH3CHOH CH2OH B HOCH2CH2OH D HOCH2CHOH CH2OH Câu 46.Đốt cháy mol rợu no X có khối ... X tác dụng vừa đủ với NaOh đem cô cạn ta thu đợc 144g muối khan Công thức cấu tạo X là: A HOC6 H4COOH B HOC6 H3(NO2)CH2COOH C CH3C6H4NO2 D C6H5COONH4 Câu 48.Đốt cháy hoàn toàn 5,8g anđehit X thu ... thu đợc CO2 H2O theo tỉ lệ mol 2:3 Amin là: A Trimetylamin B Propylamin C Metyl etylamin D Tất Câu 47.Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức có liên kết mạch cacbon thu đợc CO2 H2O theo tỉ lệ mol :...
 • 58
 • 288
 • 3

Tiết 11 - 20 Lớp 11 nâng cao

Tiết 11 - 20 Lớp 11 nâng cao
... An-giơ-let, Niu-ooc C Lôt An-giơ-let, Si-ca-gô, Oa-sinh-tơn D Niu-ooc Oa-sinh-tơn, Đa-Lat Dặn dò: Học bài, Đọc trước mới, Ngày soạn: / /200 BÀI 7- TIẾT 14 : HỢP CHỦNG QUỐC HOA KÌ Tiết 3: Kinh tế ... cao B Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp C Nhóm dân số 65 tuổi cao D Tỉ lệ dân nhạp cư cao Các đô thị có dân số triệu dân là: A Lôt An-giơ-let, Si-ca-gô, Niu-ooc, Oa-sinh-tơn B Lôt An-giơ-let, ... Đáp án -Mâu thuẫn đất đai -Tôn giáo quyền lợi khác -Không công nhận tồn Thang điểm 0,5 0,5 0,5 Câu (3 điểm) Đáp án 1-Xử lý số liệu: 2-Vẽ: đẹp, xác, khoa học 3-Nhận xét: -Không đồng -I-xa-en có...
 • 30
 • 224
 • 0

Tuần 11-20

Tuần 11-20
... khổ thơ đầu Mắt ca huy hoàng muôn dặm phơi  Thành lao động mó mãn theo vòng cuối ? tuần hoàn tự nhiên - Sự tuần hoàn vũ trụ Tổng kết : (Ghi nhớ- sgk) ? Nhận xét em cách gieo vần thơ ? II Luyện ... muôn thủa với muôn hoa Cũng mất; tuần hoàn; đất trời Tựu trường Học sinh tự làm III Thực hành làm thơ tám chữ : Trời, qua IV Củng cố – Dặn dò ; Học bài, chuẩn bò TUẦN : 11 TIẾT : 55 Ngày soạn ... đánh giá ? Chơi chữ nghóa ? Ví dụ ? Tác dụng ? IV Củng cố – Dặn dò : Học bài, soạn : Bếp lửa TUẦN : 11 TIẾT : 54 Ngày soạn : ……/……/2008 Ngày dạy : ……/……/2008 TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ I/ Mục tiêu...
 • 42
 • 65
 • 0

GA. N văn 9 Tuần 11-20

GA. N văn 9 Tuần 11-20
... thi n nhi n- h n nhi n cỏ.-> Hình ảnh ch n thực, gi n dò, h n nhi n ánh trăng - Ngỡ không qu n 108 N m học 2008 - Ngữ V n lớp Trường THCS Nguy n Bỉnh Khiêm qu n ? Sau tuổi thơ chi n tranh qua, ... -Dùng nhiều -Ứng dụng nhiều sáng tác v n chương tình sống , nghệ thuật khoa học -Ít tính khu n mẫu -Thường theo số yêu cầu giống -Đ n nghó a -Đ n nghóa 4/ V n tự ? Sgk ngữ v n nêu n i dung b n ... ch n thành, quý trọng tình cảm cuả - Anh không xứng đáng người ? Điều chứng tỏ anh người n o? ? Qua pt, ch n dung người TN l n với n t đẹp n o? ? n tượng cảm nghó em anh TN? GV: Nguy n Thò Hường...
 • 45
 • 202
 • 0

Tuần 11 - 20

Tuần 11 - 20
... - ó tác giả ,A-li-ô-sa tên dứa nhỏ Gơ-rơ-ki ?Phương thức biểu đạt ? -Tự kết hợp miêu tả ?Ngỗn nhân vật ? - ối thoại 3/Phân tích 3.1/Những đứa trẻ sống thiếu tình thương ?Hoàn cảnh đứa trẻ ? - ... Thò Hường 200 9 116 Năm học 200 8 - Ngữ Văn lớp Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm * Hoạt động : IV Củng cố – Dặn dò : - GV Hệ thống - Học , chuẩn bò TUẦN : 12 TIẾT : 60 Ngày soạn : ……/…… /200 8 Ngày ... tích : - Phải rời xa làng quê a Cuộc sống gia đình ông Hai nơi sơ tán : - Ở nhờ nhà người khác - GV: Nguyễn Thò Hường 200 9 118 Năm học 200 8 - Ngữ Văn lớp Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tất người...
 • 45
 • 69
 • 0

Tuần 11 20

Tuần 11 20
... trưa” Tuần 11: Tiết 40: Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần 14: Tiết 53 +54: Ngày soạn: … / … /200 … Văn : TIẾNG GÀ TRƯA - Xuân Quỳnh - A Mục tiêu cần đạt: Nội dung: Giúp HS Nguyễn Thị Hường 200 8 – 200 9 ... ngữ Tuần 11: Ngày soạn: … / … /200 … Tiết 40: Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 48: TV: THÀNH NGỮ A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức : Giúp HS: + Hiểu đặc điểm cấu tạo ý nghóa thành ngữ Nguyễn Thị Hường 200 8 ... Học thuộc ghi nhớ Làm tập lại Xem trước : Cách làm văn biểu cảm Tuần 11: Tiết 40: Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 13: Ngày soạn: … / … /200 … Tiết 49: TRẢ BÀI KIỂM TRA VĂN + TIẾNG VIỆT A Mục tiêu cần...
 • 64
 • 154
 • 0

TIET 11-20 ĐAI 7

TIET 11-20 ĐAI 7
... 45(/ )72 ≈ 4600 CNG CÄÚ: (12’) Hon thnh ?2 ?2 GV u cáưu HS thỉûc hiãûn Phạm Xn Tân Giạo ạn Đại số a, 79 ,3826 ≈ 79 ,383 ( lm trn STP thỉï 3) Cho cạc em lm tải låïp bi 73 , 74 SGK b, 79 ,3826 ≈ 79 ,38 ... ≈1, 67 phong lãn bng b) = 5,1428 ≈ 5,14 c) GV: Lm bi máùu cáu a HS: Tỉû lm cáu b, c, d Phạm Xn Tân = 4, 272 7 ≈ 4, 27 11 Bi 100 SBT a) 5,3013 + 1,49 + 2,364 + 0,154 = 9,3093 ≈ 9,31 b) = 4 ,77 3 ≈ 4 ,77 ... Giạo ạn Đại số -7 = −0,4 375 16 11 = 0, 275 40 C låïp nháûn xẹt v thäúng nháút âạp ạn Hoảt âäüng 2:(10’)VIÃÚT CẠC SÄÚ THÁÛP PHÁN DỈÅÏI DẢNG PHÁN SÄÚ GV: Cho cạc em lm bi 70 SGK Bi 70 SGK 32 HS1:...
 • 21
 • 60
 • 0

GIÁO ÁN HÌNH 6 (11->20)

GIÁO ÁN HÌNH 6 (11->20)
... điểm Luyện tập  Luyện tập :  Bài tập 65 tr 1 26 :  Bài tập 65 tr 1 26 : AB GV HS đứng chỗ đọc 1HS đứng chỗ đọc đề đề 5’ GV treo bảng phụ có hình vẽ đề 65 A B Hỏi : Đề yêu cầu ? D C Đáp : đo ... luyện tập Giảng : TL Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh HĐ Các hình : 6 Kiến thức Các hình : GV treo bảng phụ có vẽ HS lớp quan sát bảng phụ hình từ → 10 Hỏi : Mỗi hình bảng Trả lời : (mỗi em ... VÀ ĐÁP ÁN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC KẾT QUẢ Lớp Só số 6A4 46 6A5 Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 48 NHẬN XÉT HỌC KỲ : II Ngày : 12 / 01 / 20 06 52 Chương...
 • 40
 • 212
 • 0

dap an de trac nghiem LTDH 11-20

dap an de trac nghiem LTDH 11-20
... có số mol nh nhau, hiđrocacbon thuộc anken Câu 49 Khi đốt cháy anken, số mol H 2O CO2 nh Vì đốt cháy hỗn hợp ankan anken, số mol H2O > CO2 số mol ankan nankan = 0,23 0,14 = 0,09 mol Câu 50 Đặt ... Vhh = 0,45.22,4 = 10,08 (lit) Câu 45 Khi đốt cháy ankan, số mol H 2O chênh lệch so với CO2 số mol ankan n ankan = n H O n CO2 = 0, 09(mol) n anken = 0,1 0, 09 = 0, 01 (mol) Câu 46 6,72 7,56 ... 47 Khi đốt cháy ankan: n CaCO3 = n CO2 = n H2 O n ankan = 0,525 0,15 = 0,375 (mol) m CaCO3 = 100.0,375 = 37,5 (g) Câu 49 Khi đốt cháy anken số mol CO2 = H2O Khi đốt cháy rợu anken tơng ứng,...
 • 22
 • 153
 • 0

Đề thi thử Đại học 11 - 20

Đề thi thử Đại học 11 - 20
... Câu 34 : Các đồng phân amino axit : (1) CH3-CH2-CH(NH2)-COOH (2) CH3-CH(NH2)-CH2-COOH (3) H2N-CH2-CH2-CH2-COOH (4) (CH3)2C(NH2)-COOH (5) H2N-CH 2- CH(CH3)-COOH Câu 36 Đáp án B đồng phân anken đồng ... Trớc thêm: pH=11pOH=3[OH-]=1 0-3 M Sau thêm: pH=12pOH=2[OH-]=1 0-2 M Ta có: m + 0,5.1 0-3 .40= 0,5.1 0-2 .40m= 0,18(g) Câu 15 Đáp án: A Lời giải: Vì M Cu2 S = 2.M CuO 72 Đáp án Đề 29 1A 6C 11D 16B 21D ... electron, có khả nhận cation H+, tạo anion OH- Vậy số mol OH- = 0,05x3= 0,15mol số mol amin 0,15mol MAMIN = 6, 75 = 45 Amin C2H5NH2 0,15 71 Đáp án Đề 28 1B 6A 11C 16C 21C 26D 31B 36C 41D 46B 2B 7B...
 • 14
 • 131
 • 0

Xem thêm