Bê tông cốt thép tập 3 Võ Bá Tầm

Giáo trình kết cấu cầu tông cốt thép - Chương 3

Giáo trình kết cấu cầu bê tông cốt thép - Chương 3
... lan can tơng 810 mm - Chiều cao nhỏ vách tơng tường phòng hộ tơng có mặt thẳng đứng phải 685 mm - Cần ý đến việc tăng kết cấu áo đường tương lai b Phân cách cấu kiện lan can: - Đối với ... khoảng cách từ mặt cầu đến lan can thứ i (mm) Thiết Kế Cầu BTCT Lan Can Đường Ơ Tơ Sức Kháng Danh Định Lan Can: a Lan can tường tơng: - Đối với rào chắn tường phòng hộ tơng cốt thép dùng phân ... mặt cầu (N) Thiết Kế Cầu BTCT Các dạng phá hoại lan can dạng cột dầm Thiết Kế Cầu BTCT 10 Lan Can Đường Ơ Tơ c Tổ hợp tường phòng hộ tơng lan can kim loại: - Sức kháng phận tổ hợp lan can cầu...
 • 22
 • 773
 • 2

Kết cấu tông cốt thép - Chương 3

Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 3
... ngang Quan hệ ứng suất-biến dạng (fc−εc) tông bị ép ngang xác định hệ phương trình ( 3- 3 ) sau : fc = ' f cc xr r −1+ x ε x= c ε cc ( 3- 3 b) r ( 3- 3 a) Ec r= E c - E sec ( 3- 3 c)   7,94f l' 2f l' ... fcc = f c  2.254 + '   fc fc   ( 3- 3 d) Chương 3: BÊ TÔN G CỐT THÉP BN ÉP N GAN G ε cc = ε co [1+ 5( ε co = f 'c Ec f 'cc - 1)] f 'c ( 3- 3 e) ( 3- 3 f) (ACI 31 8: thông thường εco ≈ 0,002) E c = ... A sh A t = b c s t b cs t Chương 3: BÊ TÔN G CỐT THÉP BN ÉP N GAN G ( 3- 9 b) Cao học: Xây Dựng Dân Dụng Công N ghiệp Môn học: Phân Tích Ứng Xử & Thiết Kế Kết Cấu BTCT 3. 6 Bài giảng: Prof Andrew...
 • 11
 • 732
 • 2

Đồ án kết cấu tông cốt thép Chương 3

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép Chương 3
... a) Sơ đồ ứng suất : Theo kết thí ngiệm cho biết, nhờ có lực dính b tông cốt thép mà sử dụng hết khả chòu lực b tông cốt thép Khi cấu kiện bò phá hoại b tông đạt đến cường độ chòu nén b tông ứng ... tiết diện b tông;   3% lấy Ab=A (toàn tiết diện ngang cấu kiện);  > 3% lấy Ab = A – As’ Rb – cường độ chòu nén tính toán b tông (có kể đến hệ số điều kiện làm việc b tông ) Ví dụ đổ b tông cột ... lực nén đầu cột N = 653KN Hãy tính toán bố trí cốt thép cho cột Biết b tông B15, thép dọc AII, cốt đai AI Cốt lắp ghép có chiều cao tính toán lo chiều cao cột : lo = H = 3, 6m Giải  Chuẩn bò :...
 • 22
 • 831
 • 1

Thiết kế cầu tông cốt thép - Chương 3

Thiết kế cầu bê tông cốt thép - Chương 3
... lưới thép dạng vng 5x5 cm 10x10 cm tơng M200 cao hơn, có chiều dày từ 3- 5 cm Lớp phủ: lớp thường dùng hai loại sau đây: - tơng nhựa dày 5-7 cm (1 lớp), lớp lớp 44.5 cm lớp 2-2 .5 cm - tơng ... điểm sau: -Khả chịu lực tốt - ộ đàn hồi tốt xe chạy êm thuận -Dễ thay bị hư hỏng - p dụng cho cầu có chiều dài nhịp lớn (L=1cm2 ống nước Ngồi phải vào chế độ mưa vùng Ở nước ta thường lấy 2cm2/1m2 - Khoảng cách ống nước Lống...
 • 23
 • 411
 • 1

Thiết kế cầu tông cốt thép - Chương 3 pot

Thiết kế cầu bê tông cốt thép - Chương 3 pot
... nhá BTN v BTXM 1 0-2 0 trung bình MỈt ® êng ®¸ d m CÇu lín BTN v BTXM trung bình in 0/00 Lín nhÊt trung bình Lín nhÊt 1 5-2 0 1 5-2 0 1 0-2 0 Theo T/c cđa ® êng 20 1 5-2 0 1 0-2 0 30 1 5-2 0 1 5-2 0 + Cách tính ... p), n u l p l p d i 44.5 cm l p 2-2 .5 cm - tơng xi m ng: dày 6-8 cm, M300, lúc l p ph t tr c ti p lên l p phòng n c (b l p b o v ) 3. 3.THỐT N C TRÊN C U -Trong q trình khai thác s d ng, d ... c u 1/2 B - B TỶ LỆ : 1/50 Lề hà nh (T) Phần xe chạ y (B/2) 1/2 A - A TỶ LỆ : 1/50 Phần xe chạ y (B/2) LAN CAN, TAY VỊN - LỚP BÊ TÔNG ATPAN DÀY 5CM - LỚP BẢO VỆ BẰNG BTCT DÀY TB 5CM - LỚP PHÒNG...
 • 23
 • 197
 • 0

thiết kế cầu qua sông với phương án '''''''' dầm tông cốt thép'''''''', chương 3 pptx

thiết kế cầu qua sông với phương án '''''''' dầm bê tông cốt thép'''''''', chương 3 pptx
... TH1: 90%( xe tải thiết kế + tải trọng thiết kế ): 14.5T 14.5T 3. 5T 14.5T 14.5T 3. 5T w(LL) = 0.93T 4.3m 4.3m 15m 4.3m 4.3m 80m 120m 0.7675 0.8 033 0. 839 2 Trong đó: 0.9641 0.94 63 LL = 90%.n.m.[ (1+ ... [1x14.5x(1+0.94 63+ 0. 839 2+0.8 033 ) + 3. 5x(0.9641+0.7675) + 0. 93 x 100] = 34 6.77 ( T ) IM ) = 100 + TH2: xe tải thiết kế + tải trọng thiết kế: 3. 5T 14.5T 14.5T w(LL) = 0.93T 4.3m 4.3m 80m 120m 0.9641 0.94 63 LL = n.m.[ ... 6775. 830 185.600 34 6.770 935 5. 036 P5 6 83. 668 1640.8 03 3118.5 23 111 .36 0 252.601 4507.246 A1 A6 254.985 254.985 124 .36 4 124 .36 4 1511.646 1511.646 611.964 611.964 990.6 63 990.6 63 37.120 37 .120 Số lợng...
 • 15
 • 216
 • 1

bài giảng môn học kết cấu tông cốt thép, chương 3 ppsx

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 3 ppsx
... TD cọ thãø chëu âỉåüc, váûy âiãưu kiãûn kiãøm tra l : T≤ Ttd (3 - 3) - Bi toạn cäút thẹp (BTthiãút kãú): cng tỉì âiãưu kiãûn (3 - 3) nhỉng biãøu thỉïc xạc âënh Ttd thç cäút thẹp cn l áøn säú (cáưn ... phàóng hồûc cün nhỉng âm bo mäùi cün G ≤ 500 kg âãø ph håüp cáưn cáøu thiãúu nhi thi cäng 3. 2 Cốt chịu lực cốt cấu tạo: Trong giạo trçnh, tỉìng loải cáúu kiãûn cå bn âãưu cọ qui âënh v hỉåïng dáùn ... cọ s=1.64, våïi BT nàûng v cháút lỉåüng thi cäng trung bçnh v=0. 135 (3 - 11) Cỉåìng âäü tiãu chøn ca BT: Rtc = Rtb(1-1,64.0. 135 ) ≈ 0.78Rtb c Cường độ tính tốn: Cỉåìng âäü toạn l cỉåìng âäü â...
 • 9
 • 438
 • 0

Giáo trình thi công nhà cao tầng tông cốt thép - Chương 3 docx

Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép - Chương 3 docx
... đến cốt mặt dới đài cọc ( độ sâu khoảng chừng -1 2.5m) - Chống thấm cho phần móng 30 - Thi công đài cọc - Thi công chống thấm sàn tầng hầm - Thi công cốt thép tông sàn tầng hầm thứ hai - Thi công ... khuôn dầm - sàn tầng - Bóc đất đến cốt sâu dới mức - 6.80m - Ghép ván khuôn thi công tầng ngầm thứ - Đặt cốt thép đổ tông dầm - sàn tầng ngầm thứ - Ghép ván khuôn thi công cột tờng từ tầng hầm ... ( tầng cốt 0.00m ) Giai đoạn bao gồm công đoạn sau : - Đào phần đất có độ sâu khoảng chừng 1.66m để tạo chiều cao cho thi công dầm sàn tầng - Ghép ván khuôn thi công tầng - Đặt cốt thép thi công...
 • 22
 • 243
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP CẦU ĐƯỜNG, NHỰT GIANG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU ĐƯỜNG, VÕ NHỰT GIANG
... ứng suất cốt thép: Ma fs=n (y-dt) I cr Tính mơmen qn tính tiết diện nứt: N= SVTH:VÕ NHỰT GIANG CĐ1-44 - 14 - Thiết kế mơn học KẾT CẤU BÊ TƠNG GVHD:BÙI ... tích cốt thép đai(mm2).Chọn cốt thép đai # 10 ,đường kính danh định d=9,5 mm , diện tích mặt cắt ngang cốt thép Av=2 × 71=142 mm2 Chọn khoảng cách bố trí cốt đai s=14 cm Kiểm tra lượng cốt thép ... SVTH:VÕ NHỰT GIANG CĐ1-44 - 12 - Thiết kế mơn học KẾT CẤU BÊ TƠNG GVHD:BÙI THANH QUANG -Cường độ chịu kéo uốn bêtơng: fr=0,63 fc...
 • 18
 • 324
 • 0

THIẾT KẾ CẦU TÔNG CỐT THÉP - CHƯƠNG 3 pot

THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CHƯƠNG 3 pot
... thông ( có ) 1 2- Thiết kế thi công mố cầu 1 3- Thiết kế thi công trụ cầu 1 4- Thiết kế thi công nhòp cầu 1 5- Thiết kế thi công hạng mục hoàn thiện 1 6- Thiết kế tổ chức thi công : - Bố trí tổng mặt bằng, ... 3 Thiết kế thi công chi tiết : 9- Lập phương án đo đạc, đònh vò chi tiết, lưới khống chế 1 0- Thiết kế phương án đảm bảo giao thông thủy 1 1- Thiết kế phương án đảm bảo giao thông ( có ) 1 2- Thiết ... bàn giao 3 1- Tháp dỡ công trình tạm, dọn dẹp công trường 3 2- Tổ chức khánh thành cônh trình Thanh lý hợp đồng thi công, bảo hành, bảo trì : 3 3- Lập hồ sơ hoàn công, toán công trình 3 4- Bảo hành...
 • 4
 • 114
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bê tông cốt thép 2 của võ bá tầmsách bê tông cốt thép 1 của võ bá tầmbê tông cốt thép toàn khối vo ba tamsàn sườn bê tông cốt thép toàn khối võ bá tầmsách kết cấu bê tông cốt thép tập 3kết cấu bê tông cốt thép tập 3kết cấu bê tông cốt thép tập 2 cấu kiện nhà cửa võ bá tầmkết cấu bê tông cốt thép tập 1khung bê tông cốt thép toàn khối lê bá huếkết cấu bê tông cốt thép tập 2sách khung bê tông cốt thép toàn khối lê bá huếkết cấu bê tông cốt thép tập 2 cấu kiện nhà cửagiao trinh cầu bê tông cốt thép tập 2độ tin cậy chịu uốn của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng tấm polymer cốt sợi carbon cfrpsách bê tông cốt thép 3 võ bá tầmPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học