Từ đồng nghĩa (synonym) và từ trái nghĩa (antonym)

Tiết : 31-32-33. ÔN TẬP THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT (TỪ ĐỒNG NGHĨA , TỪ TRÁI NGHĨA ) pot

Tiết : 31-32-33. ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT (TỪ ĐỒNG NGHĨA , TỪ TRÁI NGHĨA ) pot
... tập 1: Xếp từ sau vào nhóm từ đồng nghĩa Chết, nhìn, cho, kêu, chăm ch , mong, hi sinh, cần c , nhòm, ca thán, siêng năng, tạ th , nh , biếu, cần mẫn, thiệt mạng, liếc, than, ngóng, tặng, dòm, mong, ... Thế từ đồng nghĩa ? Sgk Các loại từ đồng nghĩa : a Đồng nghĩa hoàn toàn - Ví dụ : + cha, b , b , ba + máy bay, tàu bay, phi b .Từ đồng nghĩa không hoàn toàn - Ví dụ : hi sinh ,từ trần,tạ thế,chết ... từ đồng nghĩa với từ in đậm b) Đặt câu với từ em vừa tìm Bài tập (Sách tham khảo trang 6 1) B .Từ trái nghĩa I.Lý thuyết 1.Thế từ trái nghĩa ? Sử dụng từ trái nghĩa Bài tập 1: Tìm từ trái nghĩa câu...
 • 5
 • 1,495
 • 6

Đồng nghĩa Trái nghĩa vấn đề dạy nghĩa của từ trong mối quan hệ đồng nghĩa trái nghĩa ở Tểu học

Đồng nghĩa Trái nghĩa và vấn đề dạy nghĩa của từ trong mối quan hệ đồng nghĩa trái nghĩa ở Tểu học
... trực tiếp từ đồng nghĩa, trái nghĩa đưa khái niệm từ loại Xét chưa công trình nghiên cứu vấn đề đồng nghĩa - trái nghĩa vấn đề dạy nghĩa từ mối quan hệ từ đồng nghĩa - trái nghĩa Tiểu học Vì khẳng ... 2.3 Dạy nghĩa từ mối quan hệ đồng nghĩa trái nghĩa Tiểu học 2.3.1 Dạy kiểu mở rộng vốn từ mối quan hệ đồng nghĩa - trái nghĩa Kiểu mở rộng vốn từ giúp học sinh tiểu học huy động xếp lại vốn từ ... TRONG MỐI QUAN HỆ ĐỒNG NGHĨA - TRÁI NGHĨA TIỂU HỌC 2.1 Số lượng Qua khảo sát sách giáo khoa lớp lớp biết được: Có 39 dạy mở rộng vốn từ có 15 dạy nghĩa từ mối quan hệ đồng nghĩa trái nghĩa: Mở...
 • 59
 • 2,315
 • 8

BÀI tập ôn thi đại học về từ ĐỒNG NGHĨA TRÁI NGHĨA

BÀI tập ôn thi đại học về từ ĐỒNG NGHĨA và TRÁI NGHĨA
... of art B a down-to-earth work of art C an excellent work of art D a large work of art BÀI TẬP TỪ TRÁI NGHĨA Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that ... burden could be prevented through environmental improvements A something to stiffer B something enjoyable C something sad D something to entertain 25 It was apparent from her face that she was ... the students can be well-informed A popular B suspicious C easily seen D beautiful 30 I think we have solved this problem once and for all A forever B for goods C temporarily D in the end 31 The...
 • 14
 • 721
 • 8

Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa từ nhiều nghĩa trong chương trình tiếng việt tiểu học

Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và từ nhiều nghĩa trong chương trình tiếng việt tiểu học
... 201920 CHƯƠNG TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ TRÁI NGHĨA TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC 23 2.1 Từ đồng nghĩa chương trình Tiếng Việt Tiểu học 23 2.1.1 Biểu từ đồng nghĩa chương trình Tiếng ... chương: - Chương 1: Cơ sở khoa học đề tài - Chương 2: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa chương trình Tiếng Việt Tiểu học - Chương 3: Từ nhiều nghĩa chương trình Tiếng Việt Tiểu học PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG ... trình Tiếng Việt Tiểu học 3938 2.2 Từ trái nghĩa chương trình Tiếng Việt Tiểu học 504950 2.2.1 Biểu từ trái nghĩa chương trình Tiếng Việt Tiểu học 504950 2.2.2 Giá trị từ trái nghĩa chương...
 • 100
 • 962
 • 10

TỪ TRÁI NGHĨA ĐỒNG NGHĨA TIẾNG ANH LỚP 9

TỪ TRÁI NGHĨA VÀ ĐỒNG NGHĨA TIẾNG ANH LỚP 9
... TẬP TIẾNG ANH VIẾT LẠI CÂU CÓ ĐÁP ÁN “ Why don’t you put better lock on the door, Barbara”? said John (Full) Ngữ Pháp Tiếng Anh Ôn Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 180 câu tập từ đồng nghĩa, trái nghĩa ... trái nghĩa tiếng Anh hay đáp án giải thích Cụm động từ (PHRASAL VERBS) thông dụng cần học cho thi THPT Quốc • • • Gia • • 84 cấu trúc câu tiếng Anh hay gặp 30 đoạn luận văn mẫu Tiếng Anh hay luyện ... from D give on to => KEY A: tolerate = khoan dung, tha thứ, chịu đựng A từ trái nghĩa: xem thường ai, khinh miệt B từ đồng nghĩa: chịu đựng, chấp nhận Câu 2: I clearly remember talking to him in...
 • 25
 • 756
 • 6

NHỮNG BÀI TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA TRÁI NGHĨA TRONG TIẾNG ANH

NHỮNG BÀI TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA VÀ TRÁI NGHĨA TRONG TIẾNG ANH
... https://www.facebook.com/groups/tienganh.cohuong.thayphuc.hocmai/ để học tốt Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh theo chuyên đề Sưu tầm : Lê Đức Thọ Câu 6: Thanh Hoa is well-known for its beautiful ... least Tham gia nhóm : https://www.facebook.com/groups/tienganh.cohuong.thayphuc.hocmai/ để học tốt Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh theo chuyên đề Sưu tầm : Lê Đức Thọ A controlling B ... sense Tham gia nhóm : https://www.facebook.com/groups/tienganh.cohuong.thayphuc.hocmai/ để học tốt Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh theo chuyên đề Sưu tầm : Lê Đức Thọ A initiate B lighten...
 • 76
 • 277
 • 1

CHUYEN DE TU DONG NGHIA VA TRAI NGHIA

CHUYEN DE TU DONG NGHIA VA TRAI NGHIA
... professor of government and international affairs at Harvard B (A) After (B) Before (C) During (D) Instead of 10 Modern techniques have made dentures virtually unnoticeable A (A) false teeth (B) surgical ... accidents B misunderstandings C incidentals D misfortunes => KEY A: mishaps = accidents = rủi ro A tai nạn B hiểu lầm C chi phí phát sinh D bất hạnh Câu 7: The shop assistant was totally bewildered ... thinkers to recognize their potential (A) misunderstandings (B) accidents (C) misfortunes (D) incidentals *Choose the word that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions...
 • 21
 • 282
 • 0

Luyện từ câu: Từ trái nghĩa

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
... hoạt động, trạng thái đối lập 1 ,Từ trái nghĩa từ nghĩa 1 ,Từ trái nghĩa từ nghĩa trái ngược trái ngược 2, Việc đặt từ trái nghĩa bên 2, Việc đặt từ trái nghĩa bên cạnh có tác dụng làm bật ... đấu nghĩa Thứ bảy ngày 2o tháng năm 2008 Luyện từ câu Bài: Từ trái nghĩa - Phi nghĩa : Trái với đạo lí - Chính nghĩa : Đúng với đạo lí ⇒Phi nghĩa nghĩa hai từ nghĩa trái ngược Đó từ trái nghĩa ... từ trái nghĩa KL: Từ trái nghĩa từ nghĩa trái ngược Ví dụ: cao-thấp, ngày- đêm, phải - trái Thứ sáu ngày tháng 10 sáu 2007 Luyện từ câu Bài: Từ trái nghĩa 2, Tìm từ trái nghĩa với câu tục...
 • 24
 • 1,554
 • 2

Luyện tập về trường từ vựng từ trái nghĩa

Luyện tập về trường từ vựng và từ trái nghĩa
... Luyện tập trường từ vựng từ trái nghĩa Bài cũ : Trắc nghiệm 1- Trường từ vựng khái niệm sau đây? A Là tập hợp từ có nét chung nghĩa B Là tập hợp từ đồng nghĩa với hoàn toàn C Là tập hợp từ ... lập nhau, dựa sở chung D Là hai từ nghĩa khác Bài tập 1: luyện tập trường từ vựng a/ *Phân nhóm từ ngữ in đậm theo trường từ vựng gọi tên trường từ vựng: Trường nhung iên Kh Cn ug nự ga Quân ... tranh tìm giảng, trả lời, trường từ vựng tương lớp ứng Đặt tên cho trường từ vựng Nhà trường Văn hành b/ Tìm nét nghĩa chung từ trường nghĩa sau Trò chơi vui: Về từ trái nghĩa Đuổi hình bắt thành...
 • 22
 • 3,438
 • 7

luyen tu va cau: tu trai nghia

luyen tu va cau: tu trai nghia
... lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt Phan Lăng Năm 1986, Phan Lăng trai thăm Việt Nam, lại nơi ông chiến đấu nghĩa Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2009 Luyện từ câu:...
 • 9
 • 404
 • 1

Luyện từ câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA

Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA
... - GV nhận xét, chốt lại.(SGV) e) Hướng dẫn HS làm tập - GV cho HS đọc yêu cầu đề giao việc Chọn cặp từ cặp từ vừa tìm đặt câu với cặp từ - Cho HS đặt câu - Mỗi HS đặt câu với từ trái nghĩa - ... - GV nhận xét, cho điểm Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1’) Hoạt động 2: Luyện tập (28’) a) Hướng dẫn HS làm tập - GV cho HS đọc yêu cầu đề giao việc Tìm từ trái nghĩa câu a, b, c, d - ... HS làm tập - GV cho HS đọc yêu cầu đề giao việc Tìm từ trái nghĩa tả hình dáng, tả hành động, tả trạng thái tả phẩm chất - Cho HS làm việc, GV phát phiếu cho nhóm - Đại diện nhóm trình - Cho HS...
 • 5
 • 2,062
 • 1

Luyện từ câu - TỪ ĐỒNG NGHĨA

Luyện từ và câu - TỪ ĐỒNG NGHĨA
... sánh nghĩa từ xây dựng, kiến thiết; vàng hoe, vàng lịm, vàng xuộm Cách tiến hành: - Tổ chức cho HS làm tập - HS làm cá nhân- so sánh nghĩa từ Cho HS trình bày kết GV nhận xét, chốt lại - Hướng ... tiến hành: - Cho HS đọc lại phần ghi nhớ - Cả lớp đọc thầm - Hướng dẫn HS làm tập (5’) Cho HS đọc yêu cầu tập, đọc đoạn văn - HS đọc to, lớp đọc thầm GV giao việc: Cho HS làm bài- GV dán lên ... trình bày - Lớp nhận xét - Hướng dẫn HS làm tập Cho HS đọc yêu cầu, giao việc HS làm bài, phát phiếu cho cặp - HS viết nháp - cặp đem phiếu dán lên bảng, lớp nhận xét GV nhận xét, chốt lại - Hướng...
 • 5
 • 641
 • 1

Luyện từ câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
... Kiểm tra: - Thế từ đồng nghĩa? - Thế từ đồng nghĩa hoàn toàn? - Thế từ đồng nghĩa không hoàn toàn? - Làm tập 2(làm lại) Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1’) Hoạt động 2: Luyện tập (27’) ... xét - GV chốt lại b) Hướng dẫn HS làm tập (9’) - Đọc yêu cầu - Giao việc: Chọn số từ vừa - HS nghe tìm đặt câu - Cho HS làm - Cá nhân - Cho HS trình bày kết - HS đọc câu đặt, lớp nhận xét - GV ... tiến hành: - HS lên bảng a) Hướng dẫn HS làm tập1 (10’) - Cho HS đọc yêu cầu giao việc - HS đọc to - HS làm việc theo nhóm - Nhóm thực hành - Cho HS trình bày kết - HS viết vào phiếu - Đại diện...
 • 5
 • 3,308
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩadoan van co su dung tu dong nghia va trai nghiaphân biệt từ đồng nghĩa và từ trái ghĩa chỉ ra cặp từ trái nghĩa trong hai câu thơ sau ngẫng đầu nhìn trăng sáng cúi đầu nhớ cố hươngtư tưởng nhân nghĩa của nguyễn đình chiểu và nguyễn trãitrừ đồng nghĩa từ trái nghĩacụm từ đồng nghĩa trái nghĩatừ đồng nghĩa từ trái nghĩagaio an luyen tu va cau lop 5 bai luyen tap ve tu dong nghiatừ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 7từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 2từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 10từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 6từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 8từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 5từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 4Unit 3. People''''s backgroundUnit 7. Saving energyChương IV. Bài 4. Tẩy, xóa hìnhKể chuyện - Không nỡ nhìnTuần 26. Rước đèn ông saoĐề cương cọc khoan nhồi thử quận 2Tuần 12. Hạnh phúc của một tang giaTuần 32. Nội dung và hình thức của văn bản văn họcGiây, thế kỉbai giang ki thuat mach dien tuTuần 10. Ca dao hài hướckhoa họcTìm số trung bình cộngTìm số trung bình cộngTuan 8 Toan.Toan Luyen tap chung Tiet 39Tính chất kết hợp của phép nhânBiểu đồTìm phân số của một sốPhép cộng phân sốngan hang cau hoi mon co so ky thuat dien tu