Bài tập cấu trúc bảng phát âm và các khái niệm có đáp án

Bài tập thì hiện tại hoàn thành quá khứ đơn đáp án

Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn có đáp án
... (speak / he) to his boss? 10 No, he (have / not) the time yet Đáp án Bài tập khứ đơn đáp án: Hoàn thành câu sau với Quá khứ đơn 1) I .my Maths homework yesterday (to do) 2) .Susan .to England ... since, for, recenthy, before Quá khứ đơn: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night Hoàn thành tập câu sau với hoàn thành khứ đơn Bài tập 1: 1) The police .two people ... .milk at school (not/to drink) Đáp án Trong đề thi thì khứ đơn hoàn thành thường cho nhiều dễ bị nhầm lẫn, thường phải phân biệt thông qua thời gian câu Hiện hoàn thành: already, not yet, just,...
 • 5
 • 4,264
 • 65

BÀI tập NGỮ PHÁP TIẾNG ANH lớp 12 các CHỦ đề đáp án

BÀI tập NGỮ PHÁP TIẾNG ANH lớp 12 các CHỦ đề có đáp án
... TEST OF UNIT 12 ………………………………………… 117 11 PRACTICE TEST OF UNIT 13 ………………………………………… 120 12 PRACTICE TEST OF UNIT 14 ………………………………………… 124 13 PRACTICE TEST OF UNIT 15 ………………………………………… 127 14 PRACTICE ... 11 She lunch by the time we arrived A had finished B finished C have finished D finishing 12 This record-shop be a book-shop a few years ago A used to B use C used D used 13 I couldn't ... missed the last train! B: Never mind, I _ A will walk B will be walking C walk D will have walked 12 Whenever she came to see me, she _ something to my children A would give B had given C will...
 • 342
 • 1,405
 • 13

Tiếng anh lớp 10, bài tập câu điều kiện+phát âm

Tiếng anh lớp 10, bài tập câu điều kiện+phát âm
... phát âm: Đây nguyên âm ngắn Khi phát âm đưa lưỡi lên phía trước hướng lên (Những nguyên âm a, e, i, o, u phần không nhấn mạnh chữ phát âm /ə/ /ɪ/ ví dụ từ accept, từ a phát âm /ə/ từ có trọng âm ... tự "u" phát âm /ə/ không chứa trọng âm upon /əˈpɒn/ bên suggest /səˈdʒest/ gợi ý picture /ˈpɪktʃə(r)/ tranh surprise /səˈpraɪz/ ngạc nhiên ou+s cuối từ phát âm /ə/ famous /ˈfeɪməs/ tiếng dangerous ... đốc Sailor /’seilə/ thủy thủ picture Cách phát âm: nguyên âm dài, phát âm miệng mở vừa, vị trí lưỡi thấp (lưu ý: số sách /ɜː/ phiên âm /əː/ or+phụ âm số trường hợp: work /wɜːk/ công việc worse...
 • 11
 • 273
 • 0

Hệ thống bài tập môn ngân hàng phát triển các công thức cần nhớ

Hệ thống bài tập môn ngân hàng phát triển và các công thức cần nhớ
... không kể khấu hao hàng năm t Công ty dùng phơng pháp khấu hao Sau năm, TSCĐ đợc lý với giá 1,2 t sau b 0,5t sa cha Đầu năm công ty phải đầu t vào hàng dự trữ 2,5 t thu hồi hết vào năm cuối Thu ... năm cuối Thu sut thu TNDN 25% Công ty xin vay ngân hàng nửa số 15 t chi phí đầu t ban đầu, với lãi suất 12%/năm, kỳ hạn vay năm, lãi trả vào cuối hàng năm, gốc trả vào cuối năm Hãy tính NPV theo ... ty s vay ngân hàng 100 triệu với lãi suất 10%/năm, gốc v lói c tr theo niờn kim c nh nm vo cui hng nm Số tiền đợc gộp với 200 triệu vốn tự có doanh nghiệp để mua dây chuyền may gia công để đáp...
 • 9
 • 523
 • 2

sổ giáo án tích hợp mô đun sửa chữa bảo dưỡng cấu trục khuỷu thanh truyền các bộ phận cố định của động

sổ giáo án tích hợp mô đun sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và các bộ phận cố định của động cơ
... tháng 11 năm 2014 GIÁO VIÊN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG Mô- đun: Sửa chữa bảo dưỡng cấu trục khuỷu - truyền phận ... II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH THỜI GIAN Dẫn nhập - Tầm quan trọng Sử dụng video clip Quan sát, lắng nghe việc tháo, lắp ... truyền phận cố định động Nghề: Công nghệ ô tô Họ tên giáo viên: Quyển số: 01 TÊN BÀI: THÁO, LẮP NẮP MÁY (Ứng dụng động TOYOTA 5A) Đặc điểm cấu tạo, đặc tính kỹ thuật nắp máy • Đặc điểm cấu tạo -...
 • 11
 • 801
 • 19

Đề thi trắc nghiệm lựa chọn, đúng sai giải thích câu hỏi tự luận bằng tiếng anh thị trường tài chính các định chế (có đáp án)

Đề thi trắc nghiệm lựa chọn, đúng sai giải thích và câu hỏi tự luận bằng tiếng anh thị trường tài chính và các định chế (có đáp án)
... businesses C) depreciated; consumers D) depreciated; businesses Answer: A 20) Money is defined as A) anything that is generally accepted in payment for goods and services or in the repayment of debt B) ... middlemen, borrowing funds from those who have saved and lending these funds to others B) produce nothing of value and are therefore a drain on society’s resources C) help promote a more efficient ... of the above E) only (A) and (C) of the above Answer: C 1.2 True/False 1.3 Essay 1) Money is anything accepted by anyone as payment for services or goods Answer: FALSE 2) Interest rates are determined...
 • 4
 • 360
 • 11

Bài giảng cấu trúc máy tính chương 2 các thành phần bản của máy tính

Bài giảng cấu trúc máy tính  chương 2 các thành phần cơ bản của máy tính
... trữ khác Bài giảng : CTMT – Ths Vương Xuân Chí THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH Bài giảng : CTMT – Ths Vương Xuân Chí THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH A THIẾT BỊ NỘI VI: Vỏ máy - Case Công dụng: Thùng máy giá đỡ ... chân CPU Bài giảng : CTMT – Ths Vương Xuân Chí 13 THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH A THIẾT BỊ NỘI VI: SOCKET 370 Bài giảng : CTMT – Ths Vương Xuân Chí SOCKET 478 SOCKET 775 14 THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH A ... từ nguồn vào phía sau ổ Bài giảng : CTMT – Ths Vương Xuân Chí 34 THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH A THIẾT BỊ NỘI VI: Bài giảng : CTMT – Ths Vương Xuân Chí 35 THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH A THIẾT BỊ NỘI VI:...
 • 62
 • 208
 • 1

Bài giảng kiến trúc máy tính chương 1 các khái niệm công nghệ (đh bách khoa TP HCM)

Bài giảng kiến trúc máy tính  chương 1 các khái niệm và công nghệ (đh bách khoa TP HCM)
... TP. HCM 9 /11 /2 015 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính 36 CINT2006 for Opteron X4 2356 BK TP. HCM 9 /11 /2 015 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính 37 SPECpower_ssj2008 for X4 BK TP. HCM 9 /11 /2 015 Khoa Khoa ... CPI Kiến trúc tập lệnh: IC, CPI, Tc BK TP. HCM 9 /11 /2 015 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính 31 Năng lượng tiêu thụ  Trong công nghệ chế tạo CMOS IC BK TP. HCM 9 /11 /2 015 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy ... thực thi chương trình    Mất 10 s máy A, 15 s máy B Execution TimeB / Execution TimeA = 15 s / 10 s = 1. 5 Có nghĩa máy A nhanh máy B 1. 5 lần BK TP. HCM 9 /11 /2 015 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính 22...
 • 43
 • 118
 • 3

bài giảng quản lý xử lý chất thải rắn chất thải nguy hại chương 5 sự lan truyền tích lũy trong môi trường các khái niệm bản về độc chất học

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 5 sự lan truyền tích lũy trong môi trường và các khái niệm cơ bản về độc chất học
... l n n ng 70 kg T 0 -5 gi t 1/16 thỡa cafe 5- 50 gi t ủ n 1/8 thỡa cafe 1/16-3/4 thỡa cafe 50 -50 0 1/8 -1 thỡa cafe 3/4 thỡa cafe 50 0 -50 00 thỡa ủ n thỡa cafe ủ n 30 thỡa cafe > 50 00 Trờn thỡa Trờn ... ch y 5. 1.3 S Tớch Ly V Phõn H y C a Ch t Th i Nguy H i Trong t Trong ủ t luụn t n t i khớ-n c-vục/h u c nờn cú cỏc kh nng lm ch m l i quỏ trỡnh lan truy n c a ch t ụ nhi m hay tng kh nng lan ... quỏ trỡnh lan truy n ng (tng kh nng lan truy n) ng (tng kh nng lan truy n) ng (tng kh nng lan truy n) Quỏ trỡnh lm ch m (hay trỡ hoón) lan truy n (retardation) õy l quỏ trỡnh lm c n tr s lan truy...
 • 26
 • 385
 • 0

Bài tập trắc nghiệm ôn thi CD&ĐH sinh thái học đáp án phần 3 pdf

Bài tập trắc nghiệm ôn thi CD&ĐH sinh thái học có đáp án phần 3 pdf
... V.A.C hệ sinh thái vì: a b c d e sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải kích thước quần xã lớn chu trình tuần hoàn vật chất động vật thực vật thành phần loài phong ... sinh thái tự nhiên cấu trúc ổn định hoàn chỉnh nhờ: a b c d e cấu trúc lớn giữ vững cân chu trình tuần hoàn vật chất chuỗi lưới thức ăn đa dạng sinh học C câu 57 mô hình V.A.C hệ sinh ... học vì: a b c d e quần thể quần xã mối quan hệ buộc sinh sống dẫn đến quần thể tồn quan hệ chặt chẽ nên biến đổi quần xã số lượng lớn nên biến đổi tất a, b, c, d A câu 44 diễn sinh thái...
 • 7
 • 1,798
 • 43

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về thì tương lai đơn và tương lai gần có đáp áncấu trúc hệ f đ và các đặc tính cơ bảntuyển tập câu hỏi lý thuyết môn vat lý đại học có đáp ánbài tập về động từ tính từ danh từ trạng từ có đáp ánbài tập chương điều khiển hệ thống khí nén thủy lực có đáp ánbài tập tình huống quản trị kinh doanh quốc tế unilever có đáp ánbai tap trac nghiem ve hien tai hoan thanh tiep dien co dap anbài tập trắc nghiệm tốc độ phản ứng hóa học 10 có đáp ánbai tap ve phuong trinh chua tri tuyet doi nang cao co dap ancâu 1 các thuật ngữ và các khái niệm cơ bảnlịch sử phát triển và các khái niệm đang tồn tạimạch điện và các khái niệm cơ bảncạnh tranh và các khái niệm có liên quanmở đầu và các khái niệm cơ bảnsự ra đời và các khái niệm cơ bản về trường bus worldfipTiết 4. NL: Các ký hiệu ghi trường độ của âm thanh. TĐN: TĐN số 1Giáo lý cơ bản của Phật giáoTÌM HIỂU NGHIỆP VỤ MUA BÁN NỢ TRONG XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMBài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụBài 9. Nhật BảnBài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpBài 7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thểBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 2. Lai một cặp tính trạngBài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấpBài 11. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận độngBài 33. Cấu tạo trong của cá chépBài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềmBÁO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT CẤP TÍN DỤNG CÔNG TY TMCP SADICO CẦN THƠBài 5. Trùng biến hình và trùng giàyBài 9. Axit nitric và muối nitratBài 8. Bài luyện tập 1Bài 14. Lực hướng tâmBài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng