DE CTHDC DUYEN HAI 2016HOA 10

Tổng hợp đề thi olympic các tỉnh duyên hải lớp 10

Tổng hợp đề thi olympic các tỉnh duyên hải lớp 10
... ……………………………………………… KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CHUYÊN - DUYÊN HẢI BẮC BỘ LẦN THỨ I Môn: Anh văn - Khối 10 Thời gian làm 180 phút Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2008 Tổng điểm: 100 Bài thi gồm trang ... sandwiches 10 If my husband had left the car keys , I could have pick him up at the station X ( 10p) KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CHUYÊN - DUYÊN HẢI BẮC BỘ LẦN THỨ I Môn: Anh văn - Khối 10 Thời ... HẢI BẮC BỘ LẦN THỨ I Môn: Anh văn - Khối 10 Thời gian làm 180 phút Hải Phòng, ngày 03 tháng 05 năm 2008 Tổng điểm: 100 Bài thi gồm trang Họ tên thí sinh: ……………………………… Trường : …………………………… … Điểm:...
 • 46
 • 1,083
 • 2

Đề thi Duyên hải Bắc Bộ -Khối 10

Đề thi Duyên hải Bắc Bộ -Khối 10
... vi khuẩn với trồng Câu 7.(4,0 đ) Nêu hình thức sinh sản vi khuẩn? Nội bào tử gì? Nội bào tử có phải bào tử sinh sản không ? Giải thích Từ tế bào phẩy khuẩn tả ban đầu sau 48 tạo 64 24 tế bào Tính...
 • 2
 • 353
 • 0

de thi duyen hai mon tieng Anh 11 2010

 de thi duyen hai mon tieng Anh 11 2010
... They then charge admission prices to help defray the costs of maintaining the parks, and they often must also depend on world organizations for support This money enables them to invest in equipment ... replaced by which of the following? A indirectness B independence C incompetence D insensitivity The above passage is divided into two paragraphs in order to contrast A a problem and a solution B a statement ... animal products worldwide C a global increase in animal survival D defraying the cost of maintaining national parks 10 Which of the following best describes the author’s attitude? A forgiving B concerned...
 • 9
 • 1,186
 • 7

Đề thi duyên hải miền Bắc năm 2014

Đề thi duyên hải miền Bắc năm 2014
... C? c) Giải thi ch sự tạo thành D Người ta tổng hợp dẫn xuất E: C6H5OH(phenol) + CH3COCH2COOCH3 ( xt H+) E ( C10H8O2) Viết cấu trúc E và giải thi ch sự tạo thành E? (Hải Phòng) ... chế chất sau đây: a) 1,3,5 – tri brômbenzen từ axêtilen hoá chất cần thi t khác b) Axit m – toluic từ benzen hoá chất cần thi t khác (Quảng Ninh) điểm a) C H2SO4 CH3 CH3Cl AlCl3 NO2 [H] NH2 N2Cl ... dịch trường hợp sau: a) Cho lượng He vào bình phản ứng để áp suất khí bình tăng gấp đôi? b) Giả thi t thể tích khí bình tăng gấp đôi, lượng He cho vào bình phản ứng để giữ cho áp suất tổng không...
 • 14
 • 573
 • 20

ĐỀ THI HSG VAN 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI BẮC BỘ

ĐỀ THI HSG VAN 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI BẮC BỘ
... tỏ ông cống tâm hồn thi sĩ Hết K THI CHN HC SINH GII CC TRNG CHUYấN VNG NG BNG DUYấN HI BC B NM 2009 THI CHNH THC Mụn: Vn Lp 10 Thi gian 180 phỳt Câu 1: (8 điểm) (Trần Phú -Hải Phòng) Suy nghĩ ... phân tích đoạn trích Trao duyên, anh, chị làm sáng tỏ ý kiến -Hết - K THI CHN HC SINH GII CC TRNG CHUYấN VNG NG BNG DUYấN HI BC B NM 2009 THI CHNH THC Mụn: Vn Lp 10 Thi gian 180 phỳt Câu 1: ... K THI CHN HC SINH GII CC TRNG CHUYấN VNG NG BNG DUYấN HI BC B NM 2009 THI CHNH THC Mụn: Vn Lp 10 Thi gian 180 phỳt Câu 1: (8 điểm) (Lê Hồng Phong...
 • 4
 • 678
 • 13

ĐỀ THI HSG HOA 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI BẮC BỘ

ĐỀ THI HSG HOA 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI BẮC BỘ
... - Khi có mặt NaOH 0,0010M - Khi có mặt CH3COOH 0,0010M - Khi có mặt HCOONa 1,00M Biết: CH3NH2+ H+ CH3COOH CH3COO - CH3NH3 + H+ ; K = 101 0,64 ; K = 10- 4,76 Cõu (2,5 im) Phn ng oxi hoỏ ... hunh nhiờn liu l 0,30% Ngi ta t chỏy hon ton 100 ,0 gam mt loi nhiờn liu v dn sn phm chỏy (gi thit ch cú CO2, SO2 v hi nc) qua dung dch KMnO4 5,0 .10- 3M H2SO4 thỡ thy th tớch dung dch KMnO4 ó phn ... 2,987 lit khớ B cú t so vi khụng khớ bng 0,8966 t chỏy ht Trang khớ B, sau ú cho ton b sn phm vo 100 ml H 2O2 5% (D = 1g/mL) thu c dung dch D Xỏc nh % lng cỏc cht A v nng % cỏc cht to dung dch...
 • 3
 • 824
 • 43

ĐỀ THI HSG SINH 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI BẮC BỘ

ĐỀ THI HSG SINH 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI BẮC BỘ
... Tu-Ninh Bỡnh) Vỡ O2 l nguyờn t thit yu i vi s sinh trng ca nhúm vi khun ny nhng li l cht c gõy cht i vi nhúm khỏc Cõu 10: (2 im) (Trn Phỳ-Hi Phũng) Mt cỏ th ca mt loi sinh vt gim phõn to giao t, ... 2 loài thực vật,nếu gen NST liên kết hoàn toàn tự thụ phấn có khả tạo nên 102 4 kiểu tổ hợp giao tử.Trong thí nghiệm ngời ta thu đợc số hợp tử.Cho 1/4 số hợp tử phân chia...
 • 2
 • 1,134
 • 16

Hóa 10 đề thi học sinh giỏi vùng duyên hải bắc bộ

Hóa 10 đề thi học sinh giỏi vùng duyên hải bắc bộ
... ≥ 10 −39 10 −3 Để tạo ↓ Mg(OH)2 → [OH –] ≥ 10 −11 10 −3 (2) = 10- 12 M (I) = 10- 4 M (II) So sánh (I) < (II) thấy → ↓ Fe(OH)3 tạo trước b) Để tạo ↓ Mg(OH)2: [OH –] = 10- 4 → [H+] = 10- 10 → pH = 10 ... Ta có: x2 - 5 .10- 3 x - 5,29 10- 6 = -> x = [OH-] = 5,9 .10- 3M Kiểm lại [HCN] / [CN-] = 10- 4,65/ 5,9 .10- 3 = 3,8 .10- 3 -> [HCN] [NH4+] ... 6,4x10-3 – 5,5x10-3 = 9x10-4(mol) n 3+ − n Fe3O4 =1,85x10-3(mol) Fe Trong 50 ml : n Fe3O4 =4,5x10-3(mol) → m Fe3O4 =1,044 gam → % khối lượng Fe3O4 = 1,044/6 x 100 % = 17,4% n Fe2 O3 = 9,25x10-3(mol)...
 • 19
 • 2,888
 • 7

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2013 2014 môn toán có đáp án

Đề thi học sinh giỏi lớp 10 khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2013  2014 môn toán  có đáp án
... KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN HỌC LỚP 10 ĐỀ SỐ Câu (4 điểm): Giải phương trình sau ... [ a2 k k t- k + + a +1] a n - 1M 2014 Û a - 1M 2014 2 nên Ta k a - = (a - 1)(a +1)(a +1) ( a i- a chia dư nên chia a +1 k- dư Do a n - 1M 2014 Û (k - 1) + ³ 2014 Từ suy giá trị nhỏ n = 22012 ... x) ( f Dễ thấy đơn ánh nên từ suy f ( f ( g) )x= g ( x) x( ) Đặt Suy 1,0 đơn ánh Gọi điểm cố định x0 1  g ( x) ⇒ g ( x0 ) = x0 ⇒ x0 ∈ 0; − ;  2  hàm gx0 ) ) x Ta , suy f ( x0 ) =...
 • 4
 • 1,311
 • 13

HOA 10 DE THI HSG DUYEN HAI BAC BO

HOA 10 DE THI HSG DUYEN HAI BAC BO
... 0,5 0,5 10 −39 = 10- 12 M (I) −3 10 10 −11 = 10- 4 M (II) −3 10 0,5 So sánh (I) < (II) thấy → ↓ Fe(OH)3 tạo trước – -4 + -10 b) Để tạo ↓ Mg(OH)2: [OH ] = 10 → [H ] = 10 → pH = 10 (nếu pH < 10 không ... x - 5,29 10- 6 = -> x = [OH-] = 5,9 .10- 3M Kiểm lại [HCN] / [CN-] = 10- 4,65/ 5,9 .10- 3 = 3,8 .10- 3 -> [HCN] [NH4+] ...
 • 14
 • 275
 • 11

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐBBB NĂM 2015 -Toán 10 trường sư phạm Hà Nội

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐBBB NĂM 2015 -Toán 10 trường sư phạm Hà Nội
... TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT CHUYÊN Độc lập - Tự - Hạnh phúc ———–***———– ĐỀ NGUỒN THI OLYMPIC DUYÊN HẢI MÔN TOÁN - LỚP 10 Năm học 2014 − 2015 Thời ... số đẹp TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT CHUYÊN Độc lập - Tự - Hạnh phúc ———–***———– ĐỀ NGUỒN THI OLYMPIC DUYÊN HẢI MÔN TOÁN - LỚP 11 Năm học 2014 − 2015 Thời ... – Đề lớp 10 Câu – Đề lớp 11 Thầy Nguyễn Minh Hà: Câu – Đề lớp 11 Thầy Duy Hưng: Câu 2,3,4 – Đề lớp 10 Câu 1,4 – Đề lớp 11 Biên soạn đề thi: TS Duy Hưng ...
 • 5
 • 990
 • 11

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐBBB NĂM 2015 -Toán 10 trường chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐBBB NĂM 2015 -Toán 10 trường chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên
... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐÁP ÁN CÂU 4,0 đ NỘI DUNG  x + y + + = 4( x + y ) + 3( x + y )  Giải hệ phương trình:  2014 x − y = 2015  Điều kiện: x + y ... cách xếp A1 , A2 , , An , A có nhiều vận động viên cách xếp T, vô lí Vậy cách xếp T phải chứa tất vận động viên ta có điều phải chứng minh HẾT -Người đề: Phạm Thị Hà Định Số điện ... động viên A người không nằm cách xếp T Giả sử cách xếp T có n người A1 , A2 , , An cho Ai thắng Ai +1 Nếu A thắng A1 cách xếp A, A1 , A2 , , An có nhiều vận động viên cách xếp T Do A thua A1 Lập...
 • 5
 • 535
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg sinh 10 các trường chuyên duyên hải bắc bộđề thi học sinh giỏi lớp 10 khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn vật lý năm 20112012chuyên đề hàm số bậc nhất và bậc hai lớp 10chuyên đề hàm số bậc hai lớp 10đề thi toán vào lớp 10 năm 2013 hải phòngvấn đề lương thực thực phẩm duyên hải nam trung bộhóa 10 duyên hải bắc bộđề thi hsg duyên hải bắc bộđề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên nguyễn trãi năm học 20132014 môn toán chung tỉnh hải dươngđề thi toán vào lớp 10 năm 2012 hai phongđề thi hóa vào lớp 10 tỉnh hải dươngđề thi văn vào lớp 10 hải phòng năm 2012dap an de thi hoa vao lop 10 tinh hai duongđề thi toán vào lớp 10 hải phòng 2012đề thi văn vào lớp 10 hải phòng năm 2013Giáo dục phòng, chống tham nhũng thông qua tiết ngoại khóa môn giáo dục công dân ở trường THPTKhai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy bài 6 công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước tiết 2 GDCD lớp11Một số kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy phần công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học GDCD10Câu hỏi phong van du họcMột số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn GDCD ở trường THPT đông sơn 1Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học nội dung bảo vệ biên giới quốc gia nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namNghiên cứu lựa chon bài tập phát triển thể lực chung cho học sinh lớp 10 trường THPT thọ xuân 4Quán triệt sâu sắc tính đảng, tính khoa học và tính thực tiễn trong giảng dạy môn GDCD bậc THPTRèn luyện kỹ năng hòa đồng trong giờ học môn GDCD 10Sử dụng câu chuyện lịch sử kết hợp kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy tiết 1 bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc GDCD 10Sử dụng kỹ thuật “ khăn phủ bàn” vào dạy bài “ công dân với cộng đồng” giáo dục công dân lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực của học sinhSử dụng phần mềm microft powerpoint để giảng dạy tích hợp có hiệu quả bài 6 tiết 1 khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng chương trình giáo dục công dân 10Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy tiết 1 bài 12 công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình GDCD 10Một số kinh nghiệm trong công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường nhằm nâng cao kĩ năng phòng, tránh bệnh trầm cảm choPhát huy tính tự lập trong học tập và đời sống cho học sinh lớp 11b4 trường THPT triệu sơn 2 năm học 2016 2017Tạo hứng thú cho học sinh trong các bài học thuộc lĩnh vực đạo đức của môn giáo dục công dân lớp 10 trường PT nguyễn mộng tuânMẫu hợp đồng khảo sát - thiết kế nạo vét công trình cảng biểnMẫu phụ lục hợp đồng xây dựng công trình thi công cảng sôngcâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khímẫu công văn yêu cầu thanh toán chi phí kiểm định bến phà trong xây dựng công trình