28078 superlative olympics

TChon 18 COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES.doc

TChon 18 COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES.doc
... 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 → My mother can cook He does not play tennis as well as Jack → Jack can ...
 • 2
 • 1,149
 • 73

Comparative and Superlative

Comparative and Superlative
...   Comparative: more (or less) + adjective Superlative: the most (or least) + adjective Irregular forms     There are common adjs good, bad and far - with irregular comparative and superlative ... are the letters a, e, i, o, u, and sometimes y When we say adjs like handsome and distant, they end in a consonant sound Normal comparative: Adjective + er Normal superlative: Adjective + est Examples: ... end in a consonant sound Normal comparative: more (or less) + adjective Normal superlative: most (or least) + adjective E.g handsome > more handsome > most handsome distant > more distant...
 • 12
 • 433
 • 24

exercises on comparative and superlative

exercises on comparative and superlative
... Round the World Race" the winner is the person who spends the [?] money getting round the world (little OR few) I don't know much, but she knows even Which month has the There are [?] than I (little ... Stan than my mother's baby on earth 7) I live in a large family, but my grandfather lived in a family 8) We have only little time for this exercise, but in the examination we'll have even time 9) ... homework is one last than school 7) Skateboarding is a dangerous hobby Bungee jumping is skateboarding 8) This magazine is cheap, but that one is than 9) We live in a small house, but my grandparents'...
 • 3
 • 613
 • 25

Tài liệu PR ở Olympics Bắc Kinh – họ đã làm sai điều gì? ppt

Tài liệu PR ở Olympics Bắc Kinh – họ đã làm sai điều gì? ppt
... hoạt động PR Bắc Kinh gợi lên hình ảnh người thành phố nước chủ nhà Điều mà hoạt động PR Bắc Kinh đem lại nghi ngờ quốc tế, giới bị chia cắt, thiếu vắng tình đoàn kết Để Olympics Bắc Kinh dành ... làm tốt giống tất quốc gia khác giới Nhưng máy PR Olympics Bắc Kinh thất bại tệ hại việc thúc đẩy yếu tố tích cực công việc Vậy họ làm sai điều gì? Cách tiếp cận máy móc Cách tiếp cận bước thất ... Ủy ban Olympics Bắc Kinh đưa thông báo với mục đích tốt để bảo vệ họ, thăm dò mối quan hệ với công chúng Họ báo cáo trình chuẩn bị với cảm kết làm ô nhiễm không khí hạn, cố gắng làm bật điều cách...
 • 4
 • 165
 • 0

3 bài học về truyền thông xã hội từ thế vận hội Olympics pot

3 bài học về truyền thông xã hội từ thế vận hội Olympics pot
... viên biết không coi nhẹ truyền thông hội Mọi người vui chơi chút với truyền thông hội Nhưng chủ doanh nghiệp nhân viên cần phải ý thức họ chia sẻ dù từ công ty hay từ tài khoản cá nhân phản ... lầm truyền thông hội Các vận động viên Olympic vi phạm kịp thời bị trục xuất khỏi nội dung thi đấu họ phạm lỗi truyền thông Chủ doanh nghiệp không cần sa thải nhân viên lỗi nhỏ truyền thông ... sau lỗi xảy Phản ứng vấn đề truyền thông hội phải tính theo theo ngày hay theo tuần, Stratten cho biết "Cần coi bước sai lầm hội để vươn tới đỉnh cao hội để ẩn sau thông cáo báo chí", ông cho...
 • 2
 • 254
 • 0

Tham dự Olympics pdf

Tham dự Olympics pdf
... lần trước, đuốc rước đến điểm tổ chức đuốc thắp sáng suốt ngày diễn đại hội thể thao Bé nhà bạn tham gia vào lễ rước đuốc tượng trưng với giúp đỡ cha mẹ Hãy in giấy hình vẽ sau yêu cầu bé đường ... bé lứa tuổi mẫu giáo Hãy chọn địa điểm rộng rãi an toàn Trò chơi 1: Chạy thi với Ống hút Mỗi bé tham gia phát ống hút nhựa Bé phải vừa chạy đến đích vừa giữ ống hút môi mũi Bé làm rơi ống hút...
 • 5
 • 39
 • 0

Comparative and superlative adjectives - Tính từ so sánh hơn và nhất pptx

Comparative and superlative adjectives - Tính từ so sánh hơn và nhất pptx
... (long) the Nile, making it the longest river in the world Is the Cheetah the fastest animal on land? It's certainly (fast) the Tiger In my opinion an elephant is (strong) a rhinoceros The view...
 • 3
 • 1,379
 • 0

a critical discourse analysis of cnn online and bbc online news on beijing olympics 2008 = phân tích diễn ngôn phê phán tin tức truyền thông về olympics bắc kinh 2008 trên báo điện tử cnn và bbc

a critical discourse analysis of cnn online and bbc online news on beijing olympics 2008 = phân tích diễn ngôn phê phán tin tức truyền thông về olympics bắc kinh 2008 trên báo điện tử cnn và bbc
... media news discourse studies 2.3 Systematic functional grammar and its role in CDA 10 Chapter III: A Critical Discourse Analysis of CNN Online and BBC Online News on Beijing Olympics ... Online News on Beijing Olympics 2008 1.2 Aims and objectives of the study The study aims at: - Providing an analysis of CNN Online and BBC Online News on Beijing Olympics 2008 in the light of ... dimension in its theoretical and descriptive accounts of texts." With all above reasons, the author has the temptation to carry out a study named: A Critical Discourse Analysis of CNN Online and BBC...
 • 58
 • 348
 • 0

comparative and superlative forms for students at highschool

comparative and superlative forms for students at highschool
... packet and complete the practice on Comparative and Superlative Adjectives and Adverb, page 30, items 1-31 Ir r e gular Comparative and Superlative Adjectives and Adverbs Some comparative and superlative ... The dragster is the fastest car To make comparative and superlative forms of adjectives some rules must be followed Rule To form the comparative or superlative of one syllable words with more ... majority of adverbs not take these endings Instead, they form the comparative using more and the superlative using most:   Adverb Comparative Superlative recently more recently most recently effectively...
 • 26
 • 413
 • 0

bài tập Comparitive - superlative

bài tập Comparitive - superlative
... Fill in the gaps with the comparative or the superlative form of the adjectives given This armchair is than the old one (comfortable) Trains ... than cars (fast) Cristiano Ronaldo plays football than Figo (good) Complete the sentences Use the superlative forms of the short adjective Antarctica is the Vatican City is the place on Earth (cold) ... The Pacific is the place on Earth (wet) ocean in the world (wide) Complete the sentences Use the superlative forms of the long adjectives Bears are the animals (dangerous) Rio de Janeiro is one...
 • 28
 • 1,502
 • 2

Olympics Eyewitness

Olympics Eyewitness
... Eyewitness Olympics Taking up a pose in a gymnastics floor exercise Hungarian stamp commemorating the ... of the 1950s Torch used in Seoul in 1988 Performing in a dressage event Wheelchair racing Eyewitness Olympics Written by CHRIS OXLADE and€DAVID BALLHEIMER Pin commemorating the 1924 Games in ... shoe Discover more at Exercising with weights Contents What were the Olympics? 10 The ancient Games 12 Olympia discovered 14 The Olympics reborn 16 Traditions 18 From the beginning 22 The summer...
 • 71
 • 117
 • 0

A critical discourse analysis of CNN online and BBC online news on Beijing Olympics 2008

A critical discourse analysis of CNN online and BBC online news on Beijing Olympics 2008
... descriptive accounts of texts." With all above reasons, the author has the temptation to carry out a study named: A Critical Discourse Analysis of CNN Online and BBC Online News on Beijing Olympics 2008 ... 1.2 Aims and objectives of the study The study aims at: - Providing an analysis of CNN Online and BBC Online News on Beijing Olympics 2008 in the light of Critical Discourse Analysis; - Giving an ... illustration of CDA approach; - Raising language users as well as newspaper readers‟ awareness of the power and ideology of discourses 1.3 Scope of the study In critically analyzing CNN and BBC News...
 • 5
 • 92
 • 0

Xem thêm