Tính toán nhiệt lò nung tuynen sản xuất sứ vệ sinh (thuyết minh+bản vẽ)

ĐỒ án THIẾT kế NUNG TUYNEL sản PHẨM sứ vệ SINH

ĐỒ án THIẾT kế lò NUNG TUYNEL sản PHẨM sứ vệ SINH
... sấy Làm bán thành phẩm Tráng men, hong sơ Va gông Nung tuynen Vagông Bốc dỡ sản phẩm Đóng gói sản phẩm Kho chứa sản phẩm NHểM GVHD : Th.S NGUYN XUN QUí 16 PHN II TNH TON V THIT K Lề NUNG TUYNEL ... S cụng ngh lũ nung tuynel 1.1.4 Mt s kt cu lũ nung tuynel 1.1.4.1 c im kớch thc ca lũ nung tuynel Chiu rng ca lũ nung tuynel : t 1,7 n 3m i vi lũ nung vt liu xp trờn tng ca xe nung cn khng ch ... quan lũ nung tuynel 1.1.1 Lch s phỏt minh v ci tin lũ nung tuynel 1.1.2 c im hnh ca lũ nung tuynel .7 1.1.3 S cụng ngh lũ nung tuynel 1.1.4 Mt s kt cu lũ nung tuynel...
 • 43
 • 253
 • 1

Tính toán thiết kế phân xưởng sản xuất nước giải khát pha chế và nước khoáng đóng chai với năng xuất mỗi loại là 50000 lít1 ngày

Tính toán thiết kế phân xưởng sản xuất nước giải khát pha chế và nước khoáng đóng chai với năng xuất mỗi loại là 50000 lít1 ngày
... T¹i ®©y c¬ cÊu n¹p chai sÏ cÊp chai vµo c¸c bäc chøa chai g¾n lªn c¸c mang chai c¸c mang chai sÏ mang chai nµy vµo c¸c bån ®ùng dung dÞch NaOH nãng T¹i ®©y, NaOH sÏ tiÕp xóc víi chai ®Ĩ khư trïng ... thèng chiÕt rãt,rưa chai, ®ãng n¾p : Sè chai cÇn ngµy : 166.834 chai chai cÇn dïng cho giê : 166.834/24 = 6.951 chai Chän n¨ng st cho toµn bé hƯ thèng : 7.000 chai/ h 8.1 M¸y rưa chai : Chän m¸y ... mçi chai cã dung tÝch : 300ml – Lỵng chai cÇn dïng cho mét ngµy : 50000 = 100 000 0,5 – Sè chai hao phÝ mét ngµy : 0,13% ⇒ Lỵng chai cÇn dïng cho mét ngµy : 100.000 + 100.000×0,0013 = 100.130 chai...
 • 45
 • 1,419
 • 24

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ hạt cao su

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ hạt cao su
... trình sản xuất thử mà ta định xem có rửa thiết bị mẻ hay khơng Xét su t hệ thống thực qui trình sản xuất thử: − Trong 1h ta nhập liệu mẻ nên su t hệ thống (tính theo dầu hạt cao su) : − Năng su t ... cm Hạt bóng, nặng 2- g /hạt, hạt có chấm nâu Hàng năm, khoảng tháng tháng thời điểm cao su cho trái rộ với su t khoảng hạt/ Theo thống kê giới, ép hạt, trung bình ta thu 100 kg dầu hạt cao su ... hiệu su t khoảng 17% cao sở làm khoảng vài hạt ngày, mặc khác nguồn nguyên liệu không ổn đònh ( cao su cho trái rộ khoảng tháng) nên giá thành dầu hạt cao su cao, khoảng 17000 đồng/kg ( giá hạt...
 • 66
 • 719
 • 23

Tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ cá da trơn 50 000 lngày

Tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ cá da trơn 50 000 lngày
... 0,69 Kết sai số ∆q lúc lớn, cần tính lặp lần Ở lần này, ta vẽ đường thẳng nối điểm ứng với q S va øqn để tìm giao điểm xác q 40000 3500 0 30000 2500 0 20000 1500 0 10000 500 0 54 56 58 60 62 64 Tv1 Từ ... XN HẢI I Đặt vấn đề Tính tốn thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ da trơn đòi hỏi thiết bị phải đơn giản hiệu cao, khơng đơn tạo biodiesel mà u cầu mặt chất lượng sản phẩm, tiêu tốn lượng ... nhiệt độ, thời gian kết sử dụng việc tính tốn thiết kế hệ thống 21 SVTH: VÕ MẠNH HOANH PGS.TSKH LÊ XN HẢI III.1 Quy trình tính tốn thiết kế hệ thống thiết bị III.1.1 Mơ tả Mỡ da trơn Methanol,...
 • 47
 • 504
 • 8

Tính toán thiết kế nhà mát sản xuất bột nhẹ (CaCO3) năng suất tấn ngày

Tính toán thiết kế nhà mát sản xuất bột nhẹ (CaCO3) năng suất tấn ngày
... Calcit(CaCO3) 90-98%) ụlụmớt (CaCO3.MgCO3) 0-3% CaO 55,04- 55,33% MgO 0,41- 0,80% SiO2 0,05-0,16% ỏ vụi xi mng: N QU TRèNH & THIT B Trang 13 SVTH: Vế MNH HOANH GVHD: PHAN èNH TUN Calcit (CaCO3) ... thy sn, cao su, giy Ngoi trờn th trng cũn cú sn phm cựng loi ging nh bt nh cng l bt carbonat caxi (CaCO3) nhng ngi ta gi l bt nng (bt ỏ nghin CaCO3), nguyờn nhõn dn n s khỏc l chỳng c sn xut theo ... Tuy nhiờn giỏ thnh li cao nờn khú tiờu th sn phm Trong ú, hng nm nc ta sn xut hng trm nghỡn tn bt (CaCO3) bao gm c bt nng v bt nh Nm 2001 nh mỏy Cụng Ty Húa Chõt Minh c vi nng xut v tiờu th 6000...
 • 80
 • 566
 • 12

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 000 L-NGÀY

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 000 L-NGÀY
... truy suất kết quả, từ làm sở cho q trình tính tốn thiết kế hệ thống sản xuất, ngun tắc điều khiển hệ thống tn theo kết chương trình Phần 3: Tính tốn cho thiết bị (thiết bị khuấy trộn) - Tính cân ... XN HẢI I Đặt vấn đề Tính tốn thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ da trơn đòi hỏi thiết bị phải đơn giản hiệu cao, khơng đơn tạo biodiesel mà u cầu mặt chất lượng sản phẩm, tiêu tốn lượng ... nhiệt độ, thời gian kết sử dụng việc tính tốn thiết kế hệ thống 21 SVTH: VÕ MẠNH HOANH PGS.TSKH LÊ XN HẢI III.1 Quy trình tính tốn thiết kế hệ thống thiết bị III.1.1 Mơ tả Mỡ da trơn Methanol,...
 • 47
 • 506
 • 3

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT NHẸ (CaCO3) NĂNG SUẤT TẤN-NGÀY

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT NHẸ (CaCO3) NĂNG SUẤT TẤN-NGÀY
... vụi cụng nghip: ỏ vụi húa cht (ỏ vụi sch): Calcit(CaCO3) 90-98%) ụlụmớt (CaCO3.MgCO3) 0-3% CaO 55,04- 55,33% MgO 0,41- 0,80% SiO2 0,05-0,16% Calcit (CaCO3) 90-95% ụlụmớt (carbonat magie) 3- 5% cỏc ... thy sn, cao su, giy Ngoi trờn th trng cũn cú sn phm cựng loi ging nh bt nh cng l bt carbonat caxi (CaCO3) nhng ngi ta gi l bt nng (bt ỏ nghin CaCO3), nguyờn nhõn dn n s khỏc l chỳng c sn xut theo ... Tuy nhiờn giỏ thnh li cao nờn khú tiờu th sn phm Trong ú, hng nm nc ta sn xut hng trm nghỡn tn bt (CaCO3) bao gm c bt nng v bt nh Nm 2001 nh mỏy Cụng Ty Húa Chõt Minh c vi nng xut v tiờu th 6000...
 • 80
 • 1,411
 • 5

196 Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản

196 Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản
... giá trị tăng thêm; iii Nghiên cứu phơng pháp đánh giá tiêu giá trị sản xuất giá trị tăng thêm theo giá bản; iv Nghiên cứu khả tính tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp theo ... Khả tính toán tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm ngành kinh tế theo giá Để áp dụng thành công giá thay cho giá sản xuất tính toán tiêu giá trị sản xuất ngành kinh tế cần phải nghiên cứu kỹ ... phép tính tiêu giá trị sản xuất ngành kinh tế theo giá sản xuất trớc, vào thời điểm cha phù hợp cho việc áp dụng giá tính toán Chỉ dùng giá giá sản xuất tính toán tiêu giá trị sản xuất giá trị tăng...
 • 138
 • 361
 • 0

342 Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị gia tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản

342 Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị gia tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản
... giá trị tăng thêm; iii Nghiên cứu phơng pháp đánh giá tiêu giá trị sản xuất giá trị tăng thêm theo giá bản; iv Nghiên cứu khả tính tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp theo ... Khả tính toán tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm ngành kinh tế theo giá Để áp dụng thành công giá thay cho giá sản xuất tính toán tiêu giá trị sản xuất ngành kinh tế cần phải nghiên cứu kỹ ... theo giá ngành kinh tế Giá trị tăng thêm tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh giá trị hàng hóa dịch vụ sáng tạo ngành kinh tế thời kỳ định Giá trị tăng thêm phận giá trị sản xuất, chênh lệch giá trị sản...
 • 138
 • 240
 • 0

các thiết bị trong công đoạn nung để sản xuất Clinker

các thiết bị trong công đoạn Lò nung để sản xuất Clinker
... Xoá báo động toàn thiết bị công đoạn hình điều khiển phòng điều hành trung tâm - Báo Trởng ca điện xoá báo động thiết bị công đoạn - Thực khởi động lại toàn thiết bị công đoạn theo trình tự ... liên hệ với Trởng ca xởng để kiểm tra vấn đề sau: - Kiểm tra biết công việc thay thế, sửa chữa, lắp đặt thiết bị công đoạn thiết bị có liên quan đến công đoạn hoàn thành - Kiểm tra biết ... dụng cụ bên thiết bị công đoạn hay thiết bị liên quan đến công đoạn lò. Trên 10 hàng ghi phải có lớp clinker đá dăm dày khoảng 200 mm - Kiểm tra tất cửa vào, quan sát hệ thống ghi làm mát...
 • 13
 • 3,659
 • 11

Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu gái trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản

Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu gái trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản
... giá trị tăng thêm; iii Nghiên cứu phơng pháp đánh giá tiêu giá trị sản xuất giá trị tăng thêm theo giá bản; iv Nghiên cứu khả tính tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp theo ... Khả tính toán tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm ngành kinh tế theo giá Để áp dụng thành công giá thay cho giá sản xuất tính toán tiêu giá trị sản xuất ngành kinh tế cần phải nghiên cứu kỹ ... phép tính tiêu giá trị sản xuất ngành kinh tế theo giá sản xuất trớc, vào thời điểm cha phù hợp cho việc áp dụng giá tính toán Chỉ dùng giá giá sản xuất tính toán tiêu giá trị sản xuất giá trị tăng...
 • 138
 • 337
 • 0

CHƯƠNG 1 : TÍNH TOÁN NHIỆT HƠI

CHƯƠNG 1 : TÍNH TOÁN NHIỆT LÒ HƠI
... 500(654, 09  27 )10 0  237,8(kg / h) 18 01. 73, Lượng nhiên liệu tiêu hao tính toán : Bt  B (1  q4 11 )  237,8 (1  )  211 , 6(kg / h) 10 0 10 0 1. 3 Tính toán nhiệt trao đổi buồng lửa Nhiệt lượng hữu ... 4.20,3) (10 0  10 )  13 , 6% 18 01 Tổng tổn thất : q  q  q3  q4  q5  q6  13 ,   11  0,5  0,07  28 ,17 % Hiệu suất : l  10 0   q  10 0  28 ,1771, 83% Lượng nhiên liệu tiêu hao : B ... nhiệt năng:    q5 10 1  0,995 10 0 10 0 I’ I” – entapi khói vào khỏi bề mặt đốt, kcal/kg Nhiệt độ khói vào 9000 C  I '  (466.0, 439  297 .1, 7 71  364 .1, 0 31)  0, 4.2, 2 413 .306  13 80,...
 • 9
 • 1,366
 • 15

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP“TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 000 L/NGÀY” pot

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP“TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 000 L/NGÀY” pot
... & Thiết Bị ĐỒ ÁN CHUN NGÀNH Q TRÌNH & THIẾT BỊ Họ tên sinh viên : VÕ MẠNH HOANH MSSV : 60600753 Ngành : Máy Thiết Bị đề đồ án : TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 ... 0,69 Kết sai số ∆q lúc lớn, cần tính lặp lần Ở lần này, ta vẽ đường thẳng nối điểm ứng với qS va øqn để tìm giao điểm xác q 40000 3500 0 30000 2500 0 20000 1500 0 10000 500 0 54 56 58 60 62 64 Tv1 Từ ... tốn thiết kế hệ thống thiết bị sản xuất biodiesel phần mềm mơ Matlab II.2.1 Hệ thống thiết bị II.2.1.1 Mơ hình đồ họa hệ thống thiết bị II.2.1.2 Ngun tắc hoạt động mơ hình Trình bày hoạt động hệ...
 • 49
 • 468
 • 1

Luận văn Đề tài: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT NHẸ (CaCO3) NĂNG SUẤT TẤN/NGÀY potx

Luận văn Đề tài: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT NHẸ (CaCO3) NĂNG SUẤT TẤN/NGÀY potx
... vụi cụng nghip: ỏ vụi húa cht (ỏ vụi sch): Calcit(CaCO3) 90-98%) ụlụmớt (CaCO3.MgCO3) 0-3% CaO 55,04- 55,33% MgO 0,41- 0,80% SiO2 0,05-0,16% Calcit (CaCO3) 90-95% ụlụmớt (carbonat magie) 3- 5% cỏc ... thy sn, cao su, giy Ngoi trờn th trng cũn cú sn phm cựng loi ging nh bt nh cng l bt carbonat caxi (CaCO3) nhng ngi ta gi l bt nng (bt ỏ nghin CaCO3), nguyờn nhõn dn n s khỏc l chỳng c sn xut theo ... Tuy nhiờn giỏ thnh li cao nờn khú tiờu th sn phm Trong ú, hng nm nc ta sn xut hng trm nghỡn tn bt (CaCO3) bao gm c bt nng v bt nh Nm 2001 nh mỏy Cụng Ty Húa Chõt Minh c vi nng xut v tiờu th 6000...
 • 79
 • 308
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho một số cơ sở sản xuất giấy tái sinh trên địa bàn quận bình tânsan xuat su ve sinhluận văn nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho một số cơ sở sản xuất giấy tái sinh trên địa bàn quận bình tân tp hồ chí minhtổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 báo cáo sản xuất kinh doanh và thuyết minh tài chính 3 năm 2010 2011 2012thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty chè sông lô tuyên quangmột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty chè sông lônhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty chè sông lômột số vấn đề cần cải tiến trong công tác quản lý tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty chè sông lônững vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắpkế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng bạch đằnghoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cp bao bì và in công nghệ cao đình vũhoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sở hữu thiên tânhoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chin phí sản xuất tại công ty tnhh công nghiệp ắc quy hải phòngkế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong quá trình thực tập của xí nghiệp lắp máy và xây dựng điệnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ