Đại từ trong tiếng anh

Đại từ trong tiếng anh

Đại từ trong tiếng anh
... chức) Đại từ tính từ nghi vấn Tác giả: Suu Tam Cách dùng đại từ tính từ nghi vấn ·Who (đại từ) ·Whom (đại từ) ·What (đại từ tính từ) ·Which (đại từ tính từ) ·Whose (đại từ tính từ) Ví dụ minh hoạ ... of the instigators (Chính bạn kẻ chủ mưu) Đại từ nhân xưng Tác giả: Suu Tam Các hình thức đại từ nhân xưng xem ví dụ minh họa 1/Hình thức Chủ từTúc từ Số ítNgôi thứ I/Me Ngôi thứ hai You/You ... muộn Anh nghĩ điều đó?) ·It làm chủ từ cho động từ không ám riêng Ví dụ: - It appears that there has been a mistake (Dường có nhầm lẫn) - It seems that he's resigned (Dường ông ta từ chức) Đại từ...
 • 6
 • 338
 • 2

ĐẠI TỪ TRONG TIẾNG ANH

ĐẠI TỪ TRONG TIẾNG ANH
... bạn kẻ chủ mưu) Đại từ tính từ sở hữu Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu My (của tôi)Mine (của tôi) Your (của anh/ chị)Yours (của anh/ chị) His/Her/ItsHis/Hers (của anh ta/cô ta/nó)(của anh ấy/cô ấy) Our ... (tính từ) đứng Trước danh từ đếm , Many (đại từ) thay cho danh từ đếm Many phản nghĩa với Few ·Little làphó từ tính từ phẩm chất.Chẳng hạn, I slept very little last night ·(Đêm qua, ngủ ít) [Phó từ] ... another (Cái áo sơ mi to quá; thử khác) Lưu ý ·Much (tính từ) đứng Trước danh từ không đếm , Much (đại từ) thay chodanh từ không đếm Much phó từ, chẳng hạn nh Ididn’t enjoy that comedy (very) much...
 • 13
 • 316
 • 3

PRONOUNS (đại từ trong tiếng anh)

PRONOUNS (đại từ trong tiếng anh)
... nhằm xác định vị trí danh từ người nói Khi tính từ dùng độc lập, danh từ theo sau, trở thành đại từ định (demonstrative pronouns)  Ngoài việc thay cho danh từ, đại từ định cho người nghe khái ... each, either, neither – 2.3 Đại từ sở hữu (possessive pronouns)  Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its  Đại từ sở hữu = tính từ sở hữu + danh từ – That is Ann’s room This is ... danh từ khác, chúng đặt sau danh từ đó: I saw Tom himself – I spoke to the President himself Được sử dụng tân ngữ sau giới từ: – I did it by myself – He did that to himself – • 2.5 Đại từ quan...
 • 12
 • 164
 • 3

Đại từ trong tiếng anh phần 1

Đại từ trong tiếng anh phần 1
... you see the snake? > You đại từ nhân xưng Yes, I saw it (tân ngữ) and it (đại từ nhân xưng) saw me Did it frighten you? > it đại từ nhân xưng, you tân ngữ  Vị trí đại từ làm tân ngữ A Tân ngữ ... 21 Mr.Nam and (he/him) came last night 22 There are some letters for you and (me/I) 23 What would you if you were (he/ him) Đáp án us him me 10 .us 11 I 12 Mine 18 them 19 we, them Moon.vn me 13 ... them) 10 It's not up to (we / us) 11 My sister and (I / me) went there 12 (Mine / my) is the white one 13 What did (them / they) say about it? 14 They said (us / we) had to pay for it 15 I told...
 • 4
 • 169
 • 0

Đại từ trong tiếng anh phần 2

Đại từ trong tiếng anh phần 2
... sister of hers = one of her sisters (một chị gái cô ấy) Đại từ phản thân (Reflexive pronouns) Chủ ngữ Tân ngữ Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu Đại từ phản thân I me my mine myself you you your yours ... đổi nghĩa thay đổi đại từ phản thân đại từ tương hỗ (reciprocal pronoun) each other Tom and Ann blamed each other (Tom Ann đổ lỗi cho nhau) B Vị trí đại từ phản thân: Đứng sau từ muốn nhấn mạnh ... Bài nhà Bài Điền đại từ phản thân thích hợp vào chỗ trống Mary, you shouldn't blame for the accident Don't worry about us We can amuse for an hour or two Moon.vn Hotline: 04. 32. 99.98.98 Moon.vn...
 • 4
 • 178
 • 1

Đại từ trong tiếng anh phần 5

Đại từ trong tiếng anh phần 5
... Liverpool.)  OTHER : Tính từ, thường đứng trước danh từ số nhiều Ví dụ : - Other people may disagree with your ideas - He was at the librabry with two other students  OTHERS : đại từ, thay cho Other ... dụ: Would you like some wine? (Anh dùng chút rượu nhé?) Someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing A Là đại từ bất định động từ chia số Ví dụ: Someone is here ... people drink beer Other people / Others drink wine  THE OTHERS : đại từ, thay cho THE OTHER + NOUN (S) Ví dụ : I can't the 4th and the 5th questions, but have done all the others (Tôi làm câu hỏi...
 • 4
 • 173
 • 0

Đại từ trong tiếng anh phần 4

Đại từ trong tiếng anh phần 4
... nhiều, ăn ít) II Tài liệu đọc thêm ALL : vừa tính từ, đại từ trạng từ * Khi Tính từ, ALL đứng trước danh từ số số nhiều danh từ không đếm được, có mạo từ THE theo sau Thí dụ : - All men are mortal ... his leg Nếu muốn dùng almost với danh từ phải có every, all Almost + every + danh từ đếm số ít, động từ chia số Almost + all of the + danh từ đếm số nhiều, động từ chia số nhiều - Almost every ... the guests to my father's birthday party.( Đại từ ) * LITTLE : vừa Tính từ, vừa Trạng từ, mang nghĩa tiêu cực không Dùng với danh từ không đếm động từ chia số Ví dụ : - We just have little time...
 • 6
 • 158
 • 0

Đại từ trong tiếng anh phần 5

Đại từ trong tiếng anh phần 5
... job a him b his c he d he's 14 A very large snake killed …………… victims a its b his c her d it 15 I don't want you to pay for me I'll pay for………… a me b yourself c myself d mine 16 It's our own ... the only 14 He could nothing He couldn't do……………… a something b nothing c anything d everything 15 The porter and I looked at each other.…………… both smiled a I b he c we d they 16 Do you like my ... friends of me c mine d my 14 It is………… who says that you not love her a she b her c hers d herself 15 They sent some books to my sister and …………………… a I b me c myself d mine 16 My father said…………...
 • 7
 • 184
 • 0

Đại từ trong tiếng anh

Đại từ trong tiếng anh
... dùng danh từ số nhiều trực tiếp Ex: The teacher has made a lot of questions for us students Tính từ sở hữu my your his her its our your their Đứng trớc danh từ sở hữu ngời vật danh từ Đại từ sở ... hers theirs its Ngời ta dùng đại từ sở hữu để tránh khỏi phải nhắc lại tính từ sở hữu + danh từ nói Đứng đầu câu làm chủ ngữ định việc chia động từ Đứng sau phó từ so sánh nh than as Ex: Your ... 1 Đại từ nhân xng tân ngữ me us you you him her them it Đứng đằng sau đại từ giới từ làm tân ngữ : us/ you/ them + all/ both Ex: They invited...
 • 3
 • 200
 • 0

Cách xây dựng vốn từ trong tiếng anh

Cách xây dựng vốn từ trong tiếng anh
... tập nhanh • Đọc tất nghĩa từ Hãy nhớ từ có nhiều nghĩa, nghĩa mà bạn tìm nghĩa xuất từ điển Thậm chí nghĩa khác từ giúp bạn hiểu thêm cách sử dụng từ Và phần giải nghĩa từ, cho bạn biết ... trình phát triển tới nghĩa từ Điều làm tăng hứng thú học từ vựng giúp bạn nhớ lâu Học ôn luyện thường xuyên Khi biết từ rồi, việc xây dựng vốn từ vựng đơn giản ôn luyện từ thường xuyên nằm trí nhớ ... gian định ngày để học từ Trong thời gian này, bạn tra từ điển nghĩa từ mà bạn gặp ôn lại từ cũ trình học Đặt mục tiêu số lượng từ bạn học ngày 15 phút ngày mang lại kết tốt nửa tiếng tuần tương tự...
 • 2
 • 1,293
 • 12

LIÊN TỪ TRONG TIẾNG ANH

LIÊN TỪ TRONG TIẾNG ANH
... swimming Liên từ phụ thuộc: dùng để nối mệnh đề phụ thuộc với mệnh  đề câu Ví dụ: - I went swimming although it was cold Vị trí  Liên từ đẳng lập: luôn đứng từ mệnh đề mà liên kết  Liên từ phụ ... tố ngoặc vuông nối với liên từ đẳng lập  I like [tea] and [coffee]  [Ram likes tea], but [Anthony likes coffee] Liên từ đẳng lập đứng từ mệnh đề mà liên kết Khi liên từ đẳng lập nối mệnh đề ... để nhớ liên từ ngắn đơn giản FANBOYS For And Nor But Or Yet So Liên từ phụ thuộc Phần lớn số liên từ liên từ phụ thuộc Một số liên từ phổ biến như:  after, although, as, because, before, how,...
 • 5
 • 1,909
 • 57

Xem thêm