NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG TIẾP cận NĂNG lực bất cập và GIẢI PHÁP

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG tại TRƯỜNG đại học HỒNG đức THANH hóa

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG tại TRƯỜNG đại học HỒNG đức THANH hóa
... đào tạo Bài viết này, nghiên cứu vai trò trường đại học địa phương việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường phổ thông giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông Thanh Hóa ... đại học Hồng Đức tập trung đầu tư số giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đề án đào tạo trọng điểm chất lượng cao ngành đào tạo đại học sư phạm Toán học, số lượng, chất lượng thí ... trường đại học nước giảm từ 5% đến 10% tiêu đào tạo giáo viên, chưa có kết nối “cung” “cầu’, trường đại học (nơi đào tạo) trường phổ thông (nơi sử dụng GV) 371 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI...
 • 11
 • 399
 • 0

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
... quản lí dạy học để cải tiến chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học hệ quy ngày có hiệu cao Để tìm hiểu thực trạng việc đào tạo giáo viên tiểu học từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ VLVH, ... người lứa tuổi học tập thường xuyên, suốt đời” CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Qua thực tế cho thấy, nhu cầu học tập tham ... chương trình đào tạo cần cải tiến để chất lượng đào tạo ngày hiệu phù hợp với nhu cầu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC thực tế Bên cạnh đó, người học phải...
 • 7
 • 225
 • 0

Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giảng dạy ngoại ngữ, từ góc độ tâm lý học

Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giảng dạy ngoại ngữ, từ góc độ tâm lý học
... phin diu boàn thành nhiém vu tao ngudi mdi làm hanh phùc cao cà cùa ddi minh ngudi dd mdi xùng dàng duge ggi ngudi giào vién chat lugng cao, nhùng "Ky su eùa tàm hón" Nhùng pham ehit tòt dep se ... nàng cao chà't lugng hgc tàp mdn TL-GD ndi chung càc giào vién tàm ly va giào due dà khdng ngùng nghién cùu, ddi mdi càch thùc td chùe gid hgc, càch thùc kiém tra dành già nhàm phàt huy cao nhà't ... hudng va in dàm mài tàm tri va nhàn càch cùa nhùng ngudi ma hg giao tiép Va de bàn ve viée "Nàng cao chat lugng tqo cùa giào vién giàng dqy Ngoqi ngù" tiru chung chinh bàn ve viée boàn thién càc...
 • 7
 • 187
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông huyện như xuân tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông huyện như xuân  tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... đối cao chiếm tới 7% tổng số giáo viên đợc khảo sát Kỹ cảm hoá, giáo dục học sinh cá biệt nhiều hạn chế Kỹ nghiên cứu khoa học Thực trạng kỹ nghiên cứu khoa học nh vận dụng nghiên cứu khoa học ... trung bình yếu Kỹ tổ chức quản lý giáo dục học sinh Để đánh giá kỹ thông thờng dựa vào khả giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội giáo viên môn Đa số giáo viên có thời gian công tác lâu năm, ... tránh việc giáo dục học sinh Cha thờng xuyên tổ chức giáo dục cho em phơng pháp tự học tự quản, có giáo viên ngại nhắc nhở học sinh, làm lơ em vi phạm nội quy, thái độ vô lễ với thầy cô giáo, lý...
 • 88
 • 664
 • 5

Báo cáo " Về “văn hoá chất lượng” khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo trong trường đại học theo cách tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể " docx

Báo cáo
... xây dựng hệ thống quản chất lượng đào tạo trường đại học theo hướng tiếp cận quản chất lượng tổng thể (TQM) Một tám nguyên tắc để lựa chọn xây dựng hệ thống quản chất lượng đào tạo phải ... mong muốn Khi tiến hành nghiên cứu để triển khai xây dựng Hệ thống quản chất lượng đào tạo trường đại học theo hướng tiếp cận quản tổng thể (TQM), để hệ thống quản chất lượng đào tạo vận ... để thực việc xây dựng hệ thống quản chất lượng đào tạo xây dựng văn hoá chất lượng (gốc rễ vấn đề xây dựng văn hoá tổ chức đơn vị) Khi xây dựng hệ thống quản chất lượng tổng thể (TQM), gắn...
 • 6
 • 376
 • 2

Chất lượng đào tạo ngành Việt Nam học ở Trường Đại học An Giang – Thực trạng giải pháp

Chất lượng đào tạo ngành Việt Nam học ở Trường Đại học An Giang – Thực trạng và giải pháp
... đề tài Chất lượng đào tạo ngành Việt Nam học Trường Đại học An Giang Thực trạng giải pháp sâu vào nghiên cứu thực trạng đào tạo ngành Việt Nam học Trường Đại học An Giang thời gian qua Thông ... cứu thực trạng đào tạo ngành, đề tài rút mặt ưu - nhược điểm trình đào tạo chất lượng đào tạo ngành để từ đưa giải pháp mang tính định hướng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành Việt Nam học Trường ... thống đặc sắc Việt Nam nước nay, ngày nhiều trường đại học cao đẳng thành lập khoa Việt Nam học đưa ngành vào Chương trình đào tạo Tuy nhiên, đưa vào đào tạo ngành Việt Nam học, sở đào tạo lại có...
 • 28
 • 2,513
 • 0

Nâng cao hiệu quả dạy học môn giải tích trong nhà trường trung học phổ thông theo hướng tiếp cận một số vấn đề của phương pháp luận toán học

Nâng cao hiệu quả dạy học môn giải tích trong nhà trường trung học phổ thông theo hướng tiếp cận một số vấn đề của phương pháp luận toán học
... hiệu dạy học môn Giải tích nhà trờng trung học phổ thông theo hớng tiếp cận số vấn đề Phơng pháp luận toán học" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng số vấn đề PPLTH vào việc dạy học môn Giải tích ... dụng vấn đề thuộc PPLTH vào dạy học môn Toán nhà trờng phổ thông 5.2.Tìm hiểu đặc điểm môn Giải tích trờng trung học phổ thông 5.3.Tìm hiểu thực trạng việc dạy học môn Giải tích trờng trung học phổ ... giải toán, GS TS Đào Tam (1998) công bố báo :Một số sở phơng pháp luận toán học việc vận dụng chúng vào dạy học toán nhà trờng phổ thông 1.3 Tìm biện pháp nâng cao hiệu việc dạy học môn Giải tích...
 • 27
 • 351
 • 0

Quản lý công tác thực hành sư phạm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên tại trường Cao đẳng sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo Trung ương 1.PDF

Quản lý công tác thực hành sư phạm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên tại trường Cao đẳng sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo Trung ương 1.PDF
... dụng biện pháp quản 65 công tác thực hành s- phạm 3.2 Những biện pháp quản công tác thực hành s- phạm 66 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho đối t-ợng tham gia công tác thực 66 hành s- phạm 3.2.2 ... đào tạo GVMN 3.2.5 Tăng c-ờng kiểm tra việc quản lý, h-ớng dẫn sinh viên THSP 88 sở thực hành 3.2.6 Đổi nội dung đánh giá kết thực hành s- phạm sinh 89 viên 3.3 Thử nghiệm biện pháp quản công ... mạng l-ới tr-ờng mầm non Thực hành 71 3.2.3 Hoàn thiện văn qui định quản thực hành s- phạm 74 3.2.4 Hoàn thiện nội dung, qui trình, hình thức tổ chức thực hành s81 phạm theo h-ớng đổi quản lý...
 • 143
 • 444
 • 4

Quản lý công tác thực hành sư phạm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên tại trường Cao đẳng sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo Trung ương 1 bb.PDF

Quản lý công tác thực hành sư phạm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên tại trường Cao đẳng sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo Trung ương 1 bb.PDF
... dụng biện pháp quản 65 công tác thực hành s- phạm 3.2 Những biện pháp quản công tác thực hành s- phạm 66 3.2 .1 Nâng cao nhận thức cho đối t-ợng tham gia công tác thực 66 hành s- phạm 3.2.2 ... đào tạo GVMN 3.2.5 Tăng c-ờng kiểm tra việc quản lý, h-ớng dẫn sinh viên THSP 88 sở thực hành 3.2.6 Đổi nội dung đánh giá kết thực hành s- phạm sinh 89 viên 3.3 Thử nghiệm biện pháp quản công ... mạng l-ới tr-ờng mầm non Thực hành 71 3.2.3 Hoàn thiện văn qui định quản thực hành s- phạm 74 3.2.4 Hoàn thiện nội dung, qui trình, hình thức tổ chức thực hành s 81 phạm theo h-ớng đổi quản lý...
 • 4
 • 207
 • 1

một số việc cần làm của các trường đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên

một số việc cần làm của các trường đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên
... nghiệp đại học) Tuy nhiên, Chất lợng đào tạo sinh viên Đại học nh Chất lợng loại hàng hoá dịch vụ tự nhiên mà có Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố Vì vậy, để nâng cao Chất lợng đào tạo sinh viên đại học, ... pháp cần đợc tiến hành cách đồng toàn diện Song tuỳ theo mức độ cấp thiết mà DN u tiên cho số công việc định điều kiện định Phần IV : số việc cần làm trờng đại học nhằm nâng cao chất lợng đào tạo ... quảng cáo chất lợng uy tín trờng để nâng cao chất lợng đầu vào từ có sở để nâng cao Chất lợng đào tạo sinh viên Xây dựng Cải tiến trang thiết bị, sở vật chất hạ tầng: Chất lợng sinh viên phụ thuộc...
 • 25
 • 185
 • 0

Biện pháp tăng cường quản lý sinh viên hệ chính quy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại viện đại học mở hà nội

Biện pháp tăng cường quản lý sinh viên hệ chính quy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại viện đại học mở hà nội
... n sinh viên h quy 60 2.2.4 ánh giá chung v th c tr ng công tác qu n sinh viên h quy 66 CHƯƠNG BI N PHÁP TĂNG CƯ NG QU N LÝ SINH VIÊN H CHÍNH QUY T I VI N I H C M HÀ ... pháp bi n pháp qu n 21 1.2.4 Tăng cư ng tăng cư ng qu n 21 1.3 Khái ni m v sinh viên công tác sinh viên 22 1.3.1 Sinh viên 22 1.3.2 Công tác qu n sinh viên ... nghiên c u: Bi n pháp tăng cư ng qu n sinh viên h quy nh m góp ph n nâng cao ch t lư ng t o Vi n i h c M N i - Khách th : Công tác qu n sinh viên h quy c a Vi n ih c M N i PH M VI NGHIÊN...
 • 112
 • 290
 • 1

Một số biện pháp quản lý sinh viên hệ chính quy nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạoViện Đại Học Mở Hà Nội

Một số biện pháp quản lý sinh viên hệ chính quy nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Viện Đại Học Mở Hà Nội
... - H chớnh quy: 9.500 sinh viờn - H ti chc: 5.500 sinh viờn - H t xa: 29.000 sinh viờn - Cỏc h khỏc: 1000 sinh viờn S T CHC O TO: Viện Đại học mở Nội Đài truyền hình VN Phòng Đào tạo Trung ... - V lun: Lm sỏng t thờm khỏi nim v sinh viờn v cụng tỏc qun sinh viờn - V thc tin: T thc trng cụng tỏc qun sinh viờn h chớnh quy hin xut mt sụ bin phỏp qun sinh viờn h chớnh quy ... l: Nm 2003: Số sinh viờn tt nghip t loi xut sc l 0.08% Số sinh viờn tt nghip t loi gii l 1.8% Số sinh viờn tt nghip t loi khỏ l 25.2% Số sinh viờn tt nghip t loi TB khỏ l 64.9% Số sinh viờn tt...
 • 109
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy chế đào tạo nghiệp vụ sư phạm trong hoạt động đào tạo giáo viên phổ thôngmột số giải pháp quản lý học viện hệ vừa làm vừa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcnâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viênđào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viêngiáo dục đạo đức góp phần tích cực vào việc hình thành nhân cách sinh viên nâng cao chất lượng đào tạo ở trườngmột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở trường trung cấp nghề hà tĩnh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcnâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công chức viên chứccac huong giai phap trien khai thuc day dich vu khcn ve hc nham gop phan nang cao chat luong dao tao boi duong tai hoc vien hcqgnâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viênnâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên giảng dạy bộ môn đạo đức trong nhà trường nói riêngnâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn kỹ thuật và rèn luyện trong thực tiễn cho sinh viênmột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực kỹ thuật viên y tế của trường cao đẳng kỹ thuật y tế itrò của đội ngũ giảng viên trong việc nâng cao chất lượng đào tạotừ thực trạng mô hình giáo dục từ xa trên địabàn tỉnh quảng ngãi đề xuất thêm một số giảipháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạonâng cao chất lượng đào tạo và tuyển dụng cán bộ nhân viênĐề cương bài giảng cấu tạo ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ đại học chính quy)Đề cương bài giảng quản lý bảo trì công nghiệpĐề cương bài giảng vi điều khiển công nghiệpTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập sửa chữa các trang thiết bị cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống thông tin công nghiệpBài giảng kỹ thuật ăng tenĐề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tôBài giảng kỹ thuật xung sốBài giảng lập trình hệ thốngBài giảng mạng lưới điện 1 (đại học chính quy)Bài giảng thông tin vệ tinhBài giảng thực tập bảo trì thiết bị điện tửBài giảng tổng hợp điều khiển hệ thống điện cơBài giảng nghệ thuật trang điểmBài giảng phát triển sản phẩm mớiBài 10. Đồng chí