BỆNH học LAO NXB y học

BỆNH học LAO NXB y học

BỆNH học LAO  NXB y học
... Trình b y đợc số đặc điểm sinh học vi khuẩn lao Trình b y đợc bệnh lao bệnh l y: Nguồn l y chính, đờng xâm nhập vào thể g y bệnh thời gian nguy hiểm nguồn l y Phân biệt đợc nhiễm lao bệnh lao Trình ... Đặc điểm bệnh lao (gs.ts Trần Văn Sáng) Bệnh lao bệnh vi khuẩn Bệnh lao bệnh l y Bệnh lao diễn biến qua hai giai đoạn Đặc điểm miễn dịch, dị ứng bệnh lao Bệnh lao phòng ... bị bệnh bụi phổi, ghép quan, điều trị corticoid kéo dài Nhng nay, ng y gặp nhiều g y bệnh lao ngời có HIV/AIDS Bệnh lao bệnh l y 2.1 Nguồn l y Tất bệnh nhân lao nguồn l y, nhng mức độ l y khác...
 • 147
 • 341
 • 0

benh hoc lao nxb y hoc 5919

benh hoc lao nxb y hoc 5919
... corticoid kéo dài Nhng nay, ng y gặp nhiều g y bệnh lao ngời có HIV/AIDS Bệnh lao bệnh l y 2.1 Nguồn l y Tất bệnh nhân lao nguồn l y, nhng mức độ l y khác Đối với thể lao phổi (lao màng não, màng bụng, ... tạp lao phổi bao gồm thể sau đ y: Phức hợp sơ nhiễm lao Lao hạch bạch huyết lồng ngực Lao phổi tản mạn Lao nốt (còn đặc biệt gọi lao huyệt) 39 Thuvientailieu.net.vn Lao thâm nhiễm U lao Lao ... Trình b y đợc số đặc điểm sinh học vi khuẩn lao Trình b y đợc bệnh lao bệnh l y: Nguồn l y chính, đờng xâm nhập vào thể g y bệnh thời gian nguy hiểm nguồn l y Phân biệt đợc nhiễm lao bệnh lao Trình...
 • 147
 • 269
 • 0

Báo cáo y học: "Tình hình kháng thuốc trong lao phổi tái phát tại Bệnh viện LaoBệnh phổi Hà Nội trong 2 năm 2006 - 2008" potx

Báo cáo y học:
... nghiên cứu (1997 - 20 00) th y 81,7% BN có kháng thuốc [5] Nh v y, tình hình kháng thuốc nhóm lao tái phát Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nội có xu hớng tăng năm qua Số liệu lao kháng thuốc phạm vi toàn ... thuốc nhóm lao tái phát 39,5%, nhóm lao 33,3% Nghiên cứu Hỷ Kỳ Phoóng (20 01) 60 BN lao phổi tái phát Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nội (1997 - 20 00) th y: 69,4% kháng thuốc (69,4%) [5] Theo TCYTTG, ... tợng nghiên cứu 68 BN lao phổi điều trị nội trú ngoại trú Bệnh viện Lao Bệnh phổi Nội từ tháng 10 - 20 06 đến - 20 08, gồm nhóm: nhóm lao phổi tái phát (38 BN); nhóm lao phổi AFB dơng tính (30...
 • 6
 • 302
 • 2

Cẩm nang chẩn đoán & xử trí bệnh tay chân miệng ở trẻ em Phần 2 - NXB Y học

Cẩm nang chẩn đoán & xử trí bệnh tay chân miệng ở trẻ em Phần 2 - NXB Y học
... ngang 47 Mã YT / / / BỆNH TAY CHÂN MIỆNG Nam Nữ 48 CÊÍM NANG CHÊÍN ÀOẤN VÂ XÛÃ TRĐ BÏåNH TAY CHÊN MIÏåNG ÚÃ TRỄ EM MÃ ICD 10 2. Tự đến 3.Khác Xin Bỏ MÃ ICD 10 4.Đưa 22 Ra viện: + Bệnh chính: ... điều trị / khám bệnh tại: - Từ ng y: …./… /20 1… đến ng y … /… /20 1… Bệnh viện chúng tơi trân trọng giới thiệu: Kính gửi: GI Y CHUYỂN VIỆN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG BV……………………………… ... giật - Triệu chứng khởi phát: Q trình bệnh lý: I Lý vào viện: Vào ng y thứ bệnh II Hỏi bệnh: A- BỆNH ÁN 50 CÊÍM NANG CHÊÍN ÀOẤN VÂ XÛÃ TRĐ BÏåNH TAY CHÊN MIÏåNG ÚÃ TRỄ EM  Thở rít...
 • 38
 • 231
 • 0

Cẩm nang chẩn đoán & xử trí bệnh tay chân miệng ở trẻ em Phần 1 - NXB Y học

Cẩm nang chẩn đoán & xử trí bệnh tay chân miệng ở trẻ em Phần 1 - NXB Y học
... - I/E IP (cm H20) VT (ml/kg) cêìn àẩt PEEP (cm H20) Fi02 (%) Khưng ph phưíi Kiïím soất ấp lûåc (PC) 2 0-4 0, 1/ 2 10 -1 2 8 -1 0 4-6 4 0-6 0 Cố ph phưíi Kiïím soất ấp lûåc (PC) 2 0-4 0, 1/ 2 10 -1 5 5-6 8 -1 5 ... MIÏåNG ÚÃ TRỄ EM 21 22 CÊÍM NANG CHÊÍN ÀOẤN VÂ XÛÃ TRĐ BÏåNH TAY CHÊN MIÏåNG ÚÃ TRỄ EM Cố ph phưíi Khđ mấu àưång mẩch sau 30 pht & àổc kïët quẫ 4 0-6 0 4-6 8 -1 0 10 -1 2 2 0-4 0, 1/ 2 THEO DỘI • Tri giấc, ... 6 -1 2 giúâ (+) (-) Mc tiïu thưng khđ (PaCO2) • Mc tiïu: giûä 3 0-3 5 mmHg • Ngun tùỉc: - PaCO2 > 35 mmHg: h VT qua IP, h têìn sưë - PaCO2 < 30 mmHg: i VT qua IP, i têìn sưë 60 -1 0 0 8 -1 5 5-6 10 -1 5 ...
 • 28
 • 267
 • 0

Luận án Tiến sĩ Y học Thực trạng lây nhiễm laoBệnh viện LaoBệnh phổi Thái Bình, một số giải pháp can thiệp

Luận án Tiến sĩ Y học Thực trạng lây nhiễm lao ở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Bình, một số giải pháp can thiệp
... trường Bệnh viện Lao Bệnh phổi Việt Nam Đề tài luận án Thực trạng l y nhiễm lao Bệnh viện Lao Bệnh phổi Thái Bình, số giải pháp can thiệp ” có mục tiêu sau: Xác định thực trạng nhiễm lao nhân ... viên y tế Bệnh viện Lao Bệnh phổi Thái Bình cộng đồng dân cư xung quanh bệnh viện trước can thiệp (năm 2002) Mô tả kết xét nghiệm vi khuẩn lao số vị trí Bệnh viện Lao Bệnh phổi Thái Bình trước can ... vi khuẩn lao không khí bệnh viện lao tiến hành, sử dụng m y hút không khí phương pháp PCR [73], [65] 1.3 NHIỄM LAO VÀ BỆNH LAO 1.3.1 Nguồn l y Tất bệnh nhân lao nguồn l y, mức độ l y khác [07]...
 • 20
 • 247
 • 0

giáo trình bệnh lao, NXB đại học quốc gia Hà Nội

giáo trình bệnh lao, NXB đại học quốc gia Hà Nội
... trọng trình bày điểm nằm chương trình đại học, đưa thêm thông tin cập nhật nước giới tình hình dịch tễ lao, chiến lược phòng chống bệnh lao, bệnh lao kháng thuốc bệnh lao người nhiễm HIV Giáo trình ... Nguyên nhàm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời để phục vụ cho học tập sinh viên Y khoa hệ Bác sĩ Đa khoa Sách bao gồm hai nội dung Chương trình chổng lao quốc gia Bệnh học bệnh lao ... gây bệnh chế lây truyền Theo Ranke (1916) bệnh lao phát triển qua giai đoạn Lao phổi thuộc giai đoạn trình Ngày vào hình thành miễn dịch dị ứng thể xâm nhập vi khuẩn lao, người ta chia thành giai...
 • 133
 • 184
 • 1

BENH HOC LAO PHOI Y HA NOI

BENH HOC LAO PHOI Y HA NOI
... We hope to receive feedbacks from you to make the later version better 13 We wish you, your family and Vietnamese people has always been healthy, happy and have a prosperous life M CL C CH NGà ... ph i t ng kính c a hang lao Chia ra: + Lao nh : hang Di n tích t à à ph i + Lao v a: hang < cm, < thu ph i + Lao n ng: hang ho c hang > cm, > phân thu Phân lo i c a T ch c y t th gi i 1998 Phân ... your health care provider with any questions or concerns you may have regarding your condition Medical Encyclopedia 2010 à àL àĐ à“ à á“àI“ à warranty, express or implied Lê Sáng specifically...
 • 260
 • 81
 • 0

NỘI BỆNH dị ỨNG và MIỄN DỊCH lâm SÀNG NXB y học

NỘI BỆNH lý  dị ỨNG và MIỄN DỊCH lâm SÀNG  NXB y học
... viêm dị ứng Tế bào mast Đáp ứng dị ứng sớm Đáp ứng dị ứng muộn Hình 1.13 Cơ chế đáp ứng dị ứng sớm muộn Đáp ứng miễn dịch phản ứng v bệnh dị ứng có tham gia nhiều y u tố khác nhau: Vai trò dị ... dị ứng tức v dị ứng muộn? Những y u tố tham gia đáp ứng miễn dịch phản ứng v bệnh dị ứng ? Phân biệt mediator tiên phát v mediator thứ phát? Tác dụng cytokin đáp ứng miễn dịch v chế bệnh dị ứng? ... sỹ Bộ môn Dị ứng v Khoa Dị ứng Miễn dịch lâm sng Bệnh viện Bạch Mai phát tỷ lệ mắc bệnh dị ứng nh sau: Hen 4,9% Dị ứng thuốc 8,73% My đay, phù Quincke 11,68% Viêm mũi dị ứng 10,97% Dị ứng thời...
 • 125
 • 316
 • 0

BỆNH học NGOẠI PHỤ NXB y học

BỆNH học NGOẠI  PHỤ  NXB y học
... ngoại khoa y học cổ truyền Mục tiêu Hiểu giải thích đợc nguyên nhân g y bệnh ngoại khoa y học cổ truyền Thuộc trình b y đợc biện chứng bệnh ngoại khoa y học cổ truyền Quan niệm phân loại Bệnh ... d y - học môn sở, chuyên môn chuyên ngành theo chơng trình nhằm bớc x y dựng sách chuẩn công tác đào tạo nhân lực y tế Sách Bệnh học ngoại - phụ y học cổ truyền đợc biên soạn cho môn học Bệnh học ... trình b y điểm có tính cập nhật, có kết hợp y học đại y học cổ truyền Chủ biên tác giả biên soạn sách cán giảng d y y học cổ truyền có nhiều kinh nghiệm ngoại khoa phụ khoa Khoa Y học cổ truyền -...
 • 200
 • 329
 • 0

Bệnh học và điều trị đông y.pdf

Bệnh học và điều trị đông y.pdf
... trờng Bệnh học điều trị bệnh Tỳ - Vị Bệnh học điều trị bệnh Thận - Bàng quang Bệnh học điều trị bệnh Can - Đởm Bệnh học điều trị bệnh Tâm - Tâm bào - Tiểu trờng - Tam tiêu Phần điều trị bệnh chứng ... điều trị đông y đợc trình bày theo hai chơng lớn Chơng thứ mô tả bệnh chứng ngoại nhân gây ra, bao gồm: Bệnh học điều trị bệnh ngoại cảm Thơng hàn Bệnh học điều trị bệnh ngoại cảm Ôn bệnh Bệnh ... Đảm Nôn mửa Lời nói đầu Bệnh học điều trị đông y đề cập đến toàn bệnh chứng Đông y học, giúp ngời sinh viên có đợc nhìn vừa toàn diện, vừa lý luận bệnh học điều trị học Đông y Nhận thức quan trọng,...
 • 259
 • 1,604
 • 18

Bệnh học lao.pdf

Bệnh học lao.pdf
... Đặc điểm bệnh lao (gs.ts Trần Văn Sáng) Bệnh lao bệnh vi khuẩn Bệnh lao bệnh lây Bệnh lao diễn biến qua hai giai đoạn Đặc điểm miễn dịch, dị ứng bệnh lao Bệnh lao ... gây bệnh ngời, thờng gây bệnh lao bệnh nhân bị bệnh bụi phổi, ghép quan, điều trị corticoid kéo dài Nhng nay, ngày gặp nhiều gây bệnh lao ngời có HIV/AIDS Bệnh lao bệnh lây 2.1 Nguồn lây Tất bệnh ... biến chứng bệnh lao phổi Kể đợc phác đồ điều trị lao phổi (khi vi khuẩn cha kháng thuốc) biện pháp phòng bệnh lao phổi Vị trí lao phổi bệnh học lao Lao phổi thể bệnh gặp nhiều bệnh học lao, chiếm...
 • 147
 • 1,873
 • 18

Điều trị bệnh phong thấp bằng y học Á Châu.pdf

Điều trị bệnh phong thấp bằng y học Á Châu.pdf
... PHONG THẤP THEO Y HỌC HIỆN ĐẠI TheGioiEbook.com 18 Chứng Phong thấp y học đại gọi Phong thấp (Rhumatology) Phong thấp bệnh phát tác cấp tính mãn tính toàn thân, nguyên nhân phát bệnh hoàn toàn ... Sách Thương Hàn Luận Kim Quỹ Y u Lược nói nhiều chứng Tê thấp "Người bị bệnh, đau nhức, phát nhiệt, ng y nặng, bệnh gọi Phong Thấp Bệnh Phong nhập hàn lạnh lâu ng y nhập v y" , "Phong thấp truyền ... nghiệm T y phương nghiên cứu y học Đông phương Chỉ biết, học cách trấn áp, đàn áp đau, cho đủ, không chịu xa hơn, tìm nguồn gốc phát sinh bệnh để điều trị – Chứng Phong thấp y học T y phương...
 • 106
 • 1,038
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: phạm nguyễn vinh 2003 siêu âm tim và bệnh lý tim mạch tập ii trang 181 190 nxb y học chi nhánh tp hồ chí minhbệnh học và điều trị đông ytrị bệnh mất ngủ theo y họcbài giảng sinh lý bệnh học viện quân ybài giảng bệnh học y học cổ truyềngiáo trình bệnh học laogiáo trình bệnh học nội khoa y hà nộichữa bệnh vô sinh bằng y học cổ truyềnchữa bệnh mất ngủ bằng y học cổ truyềnchữa bệnh viêm xoang bằng y học cổ truyềnbệnh án sản khoa y học cổ truyềnbài giảng bệnh học ngoại khoa đại học y hà nộibài giảng bệnh học ngoại khoa y hà nộibài giảng bệnh học nội khoa đại học y hà nộisách bệnh học và điều trị đông yĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học