KHOA học HÀNH VI và GIÁO dục sức KHỎE NXB y học

KHOA học HÀNH VI GIÁO dục sức KHỎE NXB y học

KHOA học HÀNH VI và GIÁO dục sức KHỎE  NXB y học
... thuyết khoa học hành vi sở giải thích cho thay đổi hành vi sức khỏe QUá TRìNH THAY ĐổI HNH VI SứC KHOẻ 3.1 Một số lí thuyết hành vi cá nhân Có nhiều hành vi góp phần tăng cờng sức khỏe thân hành ... khỏe, Giáo dục sức khỏe Nâng cao sức khỏe Trình b y đợc trình phát triển Giáo dục sức khỏe Nâng cao sức khỏe Trình b y đợc nguyên tắc Nâng cao sức khỏe Trình b y đợc chiến lợc hành động Nâng cao sức ... cho sức khỏe Các nguy tiềm ẩn, 24 Thuvientailieu.net.vn y u tố định sức khỏe đợc chia thành bốn nhóm chính, là: y u tố sinh học hay y u tố di truyền; y u tố hành vi hay phong cách sống; y u tố...
 • 142
 • 200
 • 0

Giáo trình khoa học hành vi giáo dục sức khỏe.pdf

Giáo trình khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe.pdf
... niệm Sức khỏe, Giáo dục sức khỏe Nâng cao sức khỏe Trình bày đợc trình phát triển Giáo dục sức khỏe Nâng cao sức khỏe Trình bày đợc nguyên tắc Nâng cao sức khỏe Trình bày đợc chiến lợc hành động ... đổi hành vi trì hành vi thay đổi Vì song song với vi c truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi, cần làm tốt chơng trình trợ giúp xã hội để khuyến khích, động vi n cá nhân thay đổi hành vi trì hành ... KHOẻ V QUá TRìNH THAY ĐổI HNH VI MụC TIÊU Giải thích đợc yếu tố định sức khỏe Trình bày đợc khái niệm hành vi, hành vi sức khoẻ Phân tích đợc yếu tố ảnh hởng đến hành vi sức khỏe Trình bày đợc...
 • 142
 • 1,912
 • 42

Giáo trình khoa học hành vi giáo dục sức khỏe

Giáo trình khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe
... niệm Sức khỏe, Giáo dục sức khỏe Nâng cao sức khỏe Trình bày đợc trình phát triển Giáo dục sức khỏe Nâng cao sức khỏe Trình bày đợc nguyên tắc Nâng cao sức khỏe Trình bày đợc chiến lợc hành động ... phân tách rõ ràng Hành vi sức khỏe hành vi ngời có liên quan đến vi c tạo ra, bảo vệ nâng cao sức khỏe, liên quan đến vấn đề sức khỏe định, nh: hành vi tập thể dục buổi sáng, hành vi dinh dỡng, vệ ... KHOẻ V QUá TRìNH THAY ĐổI HNH VI MụC TIÊU Giải thích đợc yếu tố định sức khỏe Trình bày đợc khái niệm hành vi, hành vi sức khoẻ Phân tích đợc yếu tố ảnh hởng đến hành vi sức khỏe Trình bày đợc...
 • 142
 • 3,850
 • 41

Khoa học hành vi giáo dục sức khoẻ part 10 pps

Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ part 10 pps
... 1993) Trờng học đợc coi nh môi trờng tổng hợp mà có nhiều nhân tố ảnh hởng tới sức khỏe học sinh đội ngũ giáo vi n gồm: vi c cách tổ chức hoạt động trờng học, vi c giáo dục vấn đề sức khỏe vi c cung ... Trờng học lành mạnh môi trờng học tập tích cực góp phần cho vi c nâng cao thành tựu giáo dục Trờng học đợc coi nơi quan trọng để tiến hành hoạt động nâng cao sức khỏe, trờng học có số lợng lớn học ... quy định Bộ Giáo dục Đào tạo chế độ học thi cử Vệ sinh học phẩm: đảm bảo học phẩm an toàn, đẹp, thuận tiện cho vi c học tập hoàn toàn thống với Bộ Giáo Dục Đào tạo để học đôi với hành Phối hợp...
 • 14
 • 184
 • 2

Khoa học hành vi giáo dục sức khoẻ part 9 docx

Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ part 9 docx
... gia ngời dân vào vi c đa định thân yếu tố liên quan đến sức khỏe Nói cách khác, vi c với ngời cộng đồng tạo sức mạnh tự tin nhằm giải vấn đề có tính cấp thiết (Baum 198 9) Đến năm 195 0, trình PTCĐ ... thuật tốt để họ quản lí đất đai sức khỏe thân, khắc phục thiếu hụt lĩnh vực giáo dục, sức khỏe phúc lợi (Dixon 198 9) PTCĐ NCSK trình qua cộng đồng xác định đợc nhu cầu sức khỏe mục tiêu NCSK mình, ... nghiệp, thu nhập ), nhóm không nhận chơng trình giáo dục Nếu nhóm can thiệp có đợc kết tốt chứng rõ ràng thể thành công chơng trình truyền thông giáo dục sức khỏe Đánh giá gián tiếp nhóm chứng (đánh...
 • 14
 • 177
 • 4

Khoa học hành vi giáo dục sức khoẻ part 8 pdf

Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ part 8 pdf
... vấn đề sức khỏe đợc phân tích bớc đánh giá nhu cầu Các mục tiêu NCSK thờng nhằm thay đổi hành vi nguy liên quan tới vấn đề sức khỏe Ví dụ: hành vi tình dục không an toàn nhóm niên hành vi nguy ... thay đổi hành vi cá nhân cần cân nhắc hành vi thay đổi hay không khoảng thời gian định Tính khả thi mục tiêu quan trọng Để đảm bảo khả thực thi cần phân tích kĩ lỡng nguyên nhân hành vi sức khỏe, ... sóc sức khỏe cho toàn thể cộng đồng Hợp tác với sở giáo dục đóng địa bàn, lồng ghép chơng trình GDSK vào giảng dạy nhà trờng Phối hợp lực lợng y tế địa bàn (hội vi n chữ thập đỏ, cộng tác vi n...
 • 14
 • 145
 • 3

Khoa học hành vi giáo dục sức khoẻ part 7 doc

Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ part 7 doc
... thực hành thay đổi hành vi TT-GDSK phơng pháp đa dạng can thiệp chủ yếu nhằm thay đổi hành vi cá nhân Chính cán làm công tác giáo dục truyền thông cần xác định đợc hành vi cá nhân ảnh hởng đến sức ... nguy sinh lí học, hành vi môi trờng ảnh hởng tới sức khỏe, vấn đề sức khỏe cha xuất Ví dụ: ung th phổi vấn đề sức khỏe; nồng độ nicotin máu cao yếu tố nguy sinh lí học; hút thuốc hành vi nguy môi ... đến hành vi Từ vận dụng lí thuyết hành vi vào giải pháp can thiệp phù hợp, đồng thời tác động điều chỉnh sách, thay đổi môi trờng để tạo nên môi trờng thuận lợi cho cá nhân thay đổi hành vi Nội...
 • 14
 • 164
 • 2

Khoa học hành vi giáo dục sức khoẻ part 6 doc

Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ part 6 doc
... cận truyền thông - giáo dục sức khoẻ với cá nhân 5.1.1 Nói chuyện sức khỏe Đây hình thức cung cấp thông tin sức khỏe, hớng dẫn phòng bệnh, thực thuyết phục ngời thực hành vi cụ thể Quá trình ... cho báo chí, băng video, vấn tài liệu khác để hỗ trợ quan phát tin liên quan đến nội dung, kết luận, khuyến cáo chủ đề 6. 3 Giáo dục giải trí Giáo dục giải trí hình thức giáo dục thông qua hoạt ... thông điệp phần nên đợc in đậm kiểu chữ khác đợc đặt vào khung CáC TIếP CậN TRUYềN THÔNGGIáO DụC SứC KHỏE Hoạt động Truyền thông Giáo dục sức khỏe (TT GDSK) đợc thực cách trực tiếp ngời làm TT-GDSK...
 • 14
 • 337
 • 2

Khoa học hành vi giáo dục sức khoẻ part 5 pps

Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ part 5 pps
... đa ba phạm vi hoạt động có phần lồng ghép với là: giáo dục sức khỏe, bảo vệ sức khỏe phòng bệnh (Sơ đồ 3.3) Giáo dục sức khỏe truyền thông, giáo dục sức khoẻ để nâng cao hiểu biết sức khỏe phòng ... bổ sung fluor vào nớc để ngừa sâu Giáo dục sức khỏe nhằm cải thiện sức khỏe phòng ngừa nguy sức khỏe nh vận động hành lang để ban hành luật buộc sử dụng mũ bảo hiểm xe máy Giáo dục sức khỏe tích ... thiếu niên Bảo vệ sức khỏe tích cực nh ban hành sách cấm hút thuốc nơi làm vi c Giáo dục sức khỏe nhằm bảo vệ sức khỏe tích cực nh vận động hành lang để cấm quảng cáo thuốc 58 Sơ đồ Tannahill...
 • 14
 • 423
 • 3

Khoa học hành vi giáo dục sức khoẻ part 4 pot

Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ part 4 pot
... cần lu ý hành vi sức khỏe không tách rời hành vi khác tất hành vi diễn hành ngày nh ăn, ngủ, làm vi c, thể thao suy cho tác động nhiều đến sức khỏe Vi c tìm hiểu nguyên nhân sâu xa hành vi cá nhân ... 48 nhận thực hành vi lành mạnh, hành vi đợc xem yếu tố định vi c NCSK Vi c đa định có liên quan đến sức khỏe trình phức tạp, đạt đợc hiệu cá nhân chuẩn bị sẵn sàng cho vi c thay đổi hành vi Việc ... biết công vi c tơng đối dễ dàng Giáo dục sức khỏe thông qua chiến dịch truyền thông tin đại chúng, giáo dục ngời giáo dục theo lớp học mang lại thành công vi c tăng cờng thông tin vấn đề sức khỏe,...
 • 14
 • 204
 • 2

Khoa học hành vi giáo dục sức khoẻ part 3 ppt

Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ part 3 ppt
... đổi hành vi sức khỏe QUá TRìNH THAY ĐổI HNH VI SứC KHOẻ 3. 1 Một số lí thuyết hành vi cá nhân Có nhiều hành vi góp phần tăng cờng sức khỏe thân hành vi thúc đẩy ngời tiếp tục thực Vì vậy, cần xác ... kiểm soát bên Hành vi có dự định hành vi Sơ đồ 2.5 Lí thuyết hành vi có dự định Ajzen, 1991 Ajzen phát triển thêm mô hình hành động hợp lí trở thành lí thuyết hành động hợp lí hành vi có dự định ... thay đổi hành vi Nó đề cập tới vi c xác định hành vi sức khỏe phơng pháp giúp thay đổi hành vi Theo lí thuyết nhận thức xã hội: yếu tố xã hội, yếu tố sách, môi trờng xã hội hình thành hành vi ngời...
 • 14
 • 208
 • 2

Khoa học hành vi giáo dục sức khoẻ part 2 ppt

Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ part 2 ppt
... 1-6 23 Bài HNH VI SứC KHOẻ V QUá TRìNH THAY ĐổI HNH VI MụC TIÊU Giải thích đợc yếu tố định sức khỏe Trình bày đợc khái niệm hành vi, hành vi sức khoẻ Phân tích đợc yếu tố ảnh hởng đến hành vi sức ... ngời dân, cộng đồng nói chung 26 1.4 Yếu tố hành vi lối sống ngời Phần đợc đề cập chi tiết mục dới HNH VI SứC KHOẻ V NHữNG YếU Tố ảNH HƯởNG 2. 1 Hành vi sức khỏe Hành vi cách ứng xử ngời vật, kiện, ... vi sức khỏe hành vi ngời có liên quan đến vi c tạo ra, bảo vệ nâng cao sức khỏe, liên quan đến vấn đề sức khỏe định, nh: hành vi tập thể dục buổi sáng, hành vi dinh dỡng, vệ sinh môi trờng Hành...
 • 14
 • 117
 • 2

Khoa học hành vi giáo dục sức khoẻ part 1 ppsx

Khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ part 1 ppsx
... giá 11 0 Phơng pháp đánh giá 11 4 Chuẩn bị đánh giá 11 5 Các bớc đánh giá chơng trình giáo dục sức khoẻ, nâng cao sức khoẻ 11 5 Bài tập thực hành Phần Phát triển cộng đồng nâng cao sức khoẻ 11 6 11 9 ... thảo luận 23 Hành vi sức khoẻ trình thay đổi hành vi 24 Những yếu tố định sức khoẻ 24 Hành vi sức khoẻ yếu tố ảnh hởng 27 Quá trình thay đổi hành vi sức khoẻ 35 Quá trình thay đổi hành vi can thiệp ... Y Tế Vụ KHOA HọC ĐàO TạO MụC LụC Phần GIớI THIệU Về NÂNG CAO SứC KHOẻ Sức khoẻ chăm sóc sức khoẻ ban đầu 9 Giáo dục sức khoẻ 11 Nâng cao sức khoẻ 14 Các nguyên tắc nâng cao sức khoẻ 22 Câu hỏi...
 • 14
 • 173
 • 2

Nguồn lực thực trạng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến y tế xã phường tại khu vực phía Nam

Nguồn lực và thực trạng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến y tế xã phường tại khu vực phía Nam
... analyzed by Pasteur Institute in Ho Chi Minh city from 2012 to 2013 .80 O.3.3 Nguồn lực thực trạng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến y tế xã/ phường khu vực phía Nam (06 - ... Nguyet, Pasteur Institute in Ho Chi Minh City 11.10-11.30 O.3.3 Nguồn lực thực trạng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến y tế xã/ phường khu vực phía Nam (6 - 9/2013) Phan Thanh Bình, Viện ... ứng dụng thực tế công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng Kỷ y u “Hội nghị khoa học y tế dự phòng khu vực phía Nam năm 2013” tập hợp tóm tắt kết công trình nghiên cứu có giá trị trình b y Hội nghị,...
 • 171
 • 185
 • 1

Tổng quan các kỹ năng truyền thông trong truyền thông giáo dục sức khỏe

Tổng quan các kỹ năng truyền thông trong truyền thông và giáo dục sức khỏe
... TÔNG QUAN CÁC KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG TRONG TRUYỀN THÔNG & GIÁO DỤC sức KHỎE Tổng quan kỹ giao tiếp phục Tổng quan kỹ giao tiếp phục vụ Truyền thông giáo dục sức khỏe vụ Truyền thông giáo dục sức khỏe ... thông giáo dục sức khỏe lĩnh vực Dược nói riêng, tiến hành đề tài: “TỒNG QUAN CÁC KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG TRONG TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC sức KHỎE” Nhằm mục tiêu: Tổng quan kỹ giao tiếp phục vụ Truyền ... với hai mục tiêu: - Tổng quan kỹ giao tiếp phục vụ Truyền thông giáo dục sức khỏe - Tổng quan kỹ giao tiếp phục vụ Truyền thông giáo dục sức khỏe lĩnh vực Dược 1.2 XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN...
 • 7
 • 197
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: sách khoa học hành vi và giáo dục sức khỏebài 1 khoa học hành vi amp giáo dục sức khỏe trong săn sóc sức khỏe ban đầu y 1 ct đhyk pnt 2010giáo trình truyền thông và giáo dục sức khỏenghiên cứu việc kết hợp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trong chương trình sinh học lớp 8 ở trường thcs số 2 xã thái niên bảo thắng lào caigiáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh trung học cơ sởđánh giá kiến thức về bệnh tiêu chảy cấp và hiệu quả của việc giáo dục sức khỏe ở các bà mẹ có con bị tiêu chảy cấp tại khoa tiêu hóa bệnh viện nhi trung ươngmục đích của giáo dục sức khỏe quá trình thay đổi hành vi sức khoẻ pptxđặc điểm dịch tễ học bệnh hen phế quản ở trẻ em 1314 tuổi và hiệu quả can thiệp bằng giáo dục sức khỏe ở hai quận của hà nộibiện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 huyện giao thủy tỉnh nam địnhnhung hanh vi xam pham den suc khoe danh du va nhan pham trong hoc sinhnhững chủ trương chính sách của đảng và nhà nước ta về giáo dục sức khoẻ sinh sản cho lứa tuổi vị thành niêncông tác truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số sức khoẻ sinh sản kế hoạch hoá gia đìnhgiáo dục sức khỏe răng miệng cho học sinh tiểu họcgiáo dục sức khỏe học đườngtruyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện và xây dựng mô hình thí điểm phòng truyền thông giáo dục sức khỏeufma so kc 05 11 1522261ufma so kc 06 11 1522262ufma so kc 07 11 1522263(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 2017Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnbctc hop nhat ban nien nam 2010Tài liệu Ashrae 62 1Biomass gasification and pyrolysis practical design and theory3.Giay uy quyen du hop DHCD 20162.Dang ky du hop 2016Phieu dong gop y kien DHDCD 2014Giay uy quyen du hop DHCD 201420100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCBao Cao thuong Nien 20150326 FA webBao cao thuong nien 2010 Phan 210. To trinh sua doi Dieu leBai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieu3 ptd participatory technology development