GIÁO TRÌNH MODUN xác ĐỊNH KHÁNG SINH THÔNG THƯỜNG

GIÁO TRÌNH MODUN xác ĐỊNH KHÁNG SINH THÔNG THƯỜNG

GIÁO TRÌNH MODUN xác ĐỊNH KHÁNG SINH THÔNG THƯỜNG
... XÂY DӴNG CHѬѪNG TRÌNH, BIÊN SOҤN GIÁO TRÌNH DҤY NGHӄ TRÌNH ĈӜ SѪ CҨP 66 DANH SÁCH HӜI ĈӖNG NGHIӊM THU 66 Thuvientailieu.net.vn MÔ ĈUN XÁC ĈӎNH THUӔC KHÁNG SINH THÔNG THѬӠNG Mã ... vӋ sinh môi trѭӡng an toàn vӋ sinh thӵc phҭm cho cӝng ÿӗng A Nӝi dung: Nhұn dҥng Kanamycin 1.1 Nhұn biӃt chung: - Kanamycin kháng sinh có tác dөng diӋt khuҭn rӝng Thuӕc kìm hãm ӭc chӃ trình sinh ... vұy giӟi thiӋu hӑc sӱ dөng Kanamycin cҫn thiӃt mô ÿun xác ÿӏnh thuӕc kháng sinh thông thѭӡng Mөc tiêu: Hӑc xong hӑc ngѭӡi hӑc có khҧ năng: - Trình bày ÿѭӧc nӝi dung vӅ sӱ dөng Kanamycin dùng chăn...
 • 67
 • 179
 • 0

giao trinh xac định thuốc khang sinh thong thường

giao trinh xac định thuốc khang sinh thong thường
... dөng ÿѭӧc Enrofloxacin dҥng bӝt viên nén http://vi.scribd.com/daykemquynhon 45 Enrofloxacin dҥng dӏch tiêm Bӝt Enrofloxacin 1.3 Nhұn biӃt tác dөng cӫa thuӕc - Enrofloxacin kháng sinh có tác dөng ... Nhұn dҥng Enrofloxacin 1.1 Nhұn biӃt chung: - Enrofloxacin kháng sinh tәng hӧp ÿѭӧc dùng chăn nuôi ÿӇ ÿiӅu trӏ bӋnh cho gia súc, gia cҫm Thuӕc có tác dөng diӋt khuҭn rӝng, ӭc chӃ sӵ sinh trѭӣng nhiӅu ... vӋ sinh môi trѭӡng an toàn vӋ sinh thӵc phҭm cho cӝng ÿӗng A Nӝi dung: Nhұn dҥng Kanamycin 1.1 Nhұn biӃt chung: - Kanamycin kháng sinh có tác dөng diӋt khuҭn rӝng Thuӕc kìm hãm ӭc chӃ trình sinh...
 • 67
 • 267
 • 1

giáo trình mô đun xác định thuốc kháng sinh thông thường

giáo trình mô đun xác định thuốc kháng sinh thông thường
... CHƢƠNG TRÌNH, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 67 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 67 MÔ ĐUN XÁC ĐỊNH THUỐC KHÁNG SINH THÔNG THƯỜNG Mã đun: MĐ05 Giới thiệu đun ... MĐ05 Giới thiệu đun đun xác định thuốc kháng sinh thông thƣờng đun chuyên ngành chƣơng trình đào tạo sơ cấp nghề, nghề sử dụng thuốc thú y chăn nuôi Học xong đun ngƣời học có khả nhận ... quen thuốc, choáng , sốc làm giảm hiệu điều trị thuốc Vì giới thiệu học sử dụng Kanamycin cần thiết đun xác định thuốc kháng sinh thông thƣờng Mục tiêu: Học xong học ngƣời học có khả năng: - Trình...
 • 68
 • 347
 • 8

Tài liệu Báo cáo " Xác định giá trị thông thường của hàng hoá bị kiện bán phá giá theo pháp luật WTO " potx

Tài liệu Báo cáo
... thụng th ng khụng xỏc nh c theo cỏch bỡnh th ng m ph i theo cỏch th c ngo i l i u ny cng ng ngha l kh nng b coi l bỏn phỏ giỏ s cao hn bỡnh th ng Theo lu t l c a WTO thỡ s n ph m tng t c gi ... tr thụng th ng c a s n ph m b ki n bỏn phỏ giỏ theo cỏc quy nh c a WTO, c th c hi n theo hai cỏch ú l cỏch th c ph bi n v cỏc cỏch th c ngo i l Theo cỏch th c ph bi n, giỏ bỏn n i a c a s n ... th ng c a hng hoỏ ó c quy nh khỏ c th v chi ti t lu t c a WTO Nguyờn t c v phng phỏp xỏc nh giỏ tr thụng th ng theo phỏp lu t c a WTO 2.1 Nguyờn t c xỏc nh giỏ tr thụng th ng Nh trờn ó c p,...
 • 6
 • 233
 • 1

Hoàn thiện và nâng cao công tác kế toán Kế toán bàn giao công trìnhxác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây Dựng Phú Thuận.doc

Hoàn thiện và nâng cao công tác kế toán Kế toán bàn giao công trình và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây Dựng Phú Thuận.doc
... vấn đề chung Kế toán bàn giao công trình xác định kết 5 7kinh doanh 58Chương II :Thực trạng công tác kế toán Kế toán bàn giao công trình xác định 5 9kết kinh doanh Công ty TNHH Xây Dựng Phú Thuận ... TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÀN GIAO 570CÔNG TRÌNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG 57 1TY TNHH PHÚ THUẬN 572 Đối với công ty xây dựng thành phẩm chủ yếu hạng mục 57 3công trình hay công trình hoàn ... : Hoàn thiện nâng cao công tác kế toán Kế toán bàn giao công trình 6 1và xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Xây Dựng Phú Thuận Tuy Hòa , ngày 18 tháng năm 2009 62 Sinh viên thực 63 Trương Thiện...
 • 79
 • 609
 • 11

Kế toán bàn giao công trìnhxác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH XD Phú Thuận

Kế toán bàn giao công trình và xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH XD Phú Thuận
... phẩm,tiêu thụ xác đònh kết kinh doanh 2.3.1 Trình tự kế toán xác đònh kết kinh doanh công ty TNHH Xây Dựng Phú Thuận Đối với công ty xây dựng thành phẩm chủ yếu hạng mục công trình hay công trình hoàn ... CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 2.2.1 Tổ chức máy kế toán: 2.2.1.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán : Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán (kế toán công nợ) Kế toán vật tư TSCĐ, CCDC Kế toán ... Chuyên đề thực tập Kế toán thành phẩm,tiêu thụ xác đònh kết kinh doanh CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM,TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 KẾ TOÁN THÀNH PHẨM...
 • 63
 • 1,074
 • 3

Kế toán bàn giao công trìnhxác định kết quả kinh doanh

Kế toán bàn giao công trình và xác định kết quả kinh doanh
... giao công trình xác định kết kinh doanh CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1.Khái niệm bàn giao công trình xác định kết kinh doanh: 1.1.1 .Doanh ... động kinh doanh b) Trình tự hạch toán: SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TK 632 TK511,512 TK911 K/c GVHB để xác định kết TK 642 K/c DTT DT nội để kinh doanh xác định kết kinh doanh ... CPQLDN để xác định kết K/c DTTC để xác định kết kinh doanh TK142,242 TK 635 p.bổ TK515 kinh doanh TK 711 p.bổ K/c TN khác để xác định K/c CPTC để xác định kết TK 811 kinh doanh kết kinh doanh TK...
 • 61
 • 915
 • 7

Kế toán bàn giao công trìnhxác định kết quả kinh doanh

Kế toán bàn giao công trình và xác định kết quả kinh doanh
... : Những vấn đề chung Kế toán bàn giao công trình xác định kết 5 7kinh doanh 58Chương II :Thực trạng công tác kế toán Kế toán bàn giao công trình xác định 5 9kết kinh doanh Công ty TNHH Xây Dựng ... đề bàn giao công trình xác định kết kinh doanh GVHD :ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG 10 66 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG 67 TRÌNH HOÀN THÀNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 68 1.1 Kế toán bàn giao ... 65Chuyên đề bàn giao công trình xác định kết kinh doanh 66 284 285 286 287 GVHD :ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY...
 • 73
 • 233
 • 0

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNHXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XD PHÚ THUẬN

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XD PHÚ THUẬN
... CHƯƠNG III : MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XD PHÚ THUẬN…….62 210 3.1 Đánh giá chung mặt thuận lợi, ... Kế toán chi phí khác 15 186 1.2.8 Kế toán xác định kết kinh doanh 15 187 188 189 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TAI CÔNG ... đưa số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện 72 nâng cao công tác kế toán công ty Biện pháp : Xây dựng, tổ chức công tác hạch toán kế toán nội 73 74 công ty 75 Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán...
 • 15
 • 362
 • 1

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNHXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ THUẬN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ THUẬN
... CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI -BÁO CÁO TÀI CHÍNH -BÁO CÁO KẾ TOÁN 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ THUẬN Đối với công ty xây ... chức công tác kế toán Công ty 2.1.4.1 Tổ chức máy kế toán công ty SVTH : Trương Thiện Linh Trang Chuyên đề bàn giao công trình xác định kết kinh doanh GVHD :ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN ... 401.933.830 Kế toán trưởng (kí, họ tên) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XD PHÚ THUẬN 2.3.1 Những mặt đạt được: - Về công tác tổ chức kế toán: Công tác kế toán công ty đơn...
 • 41
 • 228
 • 0

KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNHXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
... 253.265.511 Sau kết chuyển chi phí sản xuất, doanh thu, kế toán tiến hành xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Kết hoạt động KD Doanh = thu - Giá vốn hàng bán - Chi phí bán hàng Chi phíquản lý ... nước xây dựng hoàn thành bàn giao công thình với tổng doanh thu 16.569.479.450đ Sau tập hợp doanh thu, kế toán kết chuyển sang TK911 để xác định kết kinh doanh Kết doanh thu thuần: Nợ TK 511 ... 1.152.257.085 Kết hoạt động tài = = Thu nhập hoạt động tài Chi phí hoạt - động tài - 770.612.049 = (770.612.049) Kết hoạt động bất thường Kếtquả HĐ SXKD TRONG QUÝ = Thu nhập hoạt - Chi phí hoạt động bất...
 • 6
 • 256
 • 0

Luận văn nghiên cứu ứng dụng phần mềm tính toán để mô phỏng và xác định một số thông số cơ bản của quá trình sấy trong buồng sấy phun

Luận văn nghiên cứu ứng dụng phần mềm tính toán để mô phỏng và xác định một số thông số cơ bản của quá trình sấy trong buồng sấy phun
... tổng quát toán thủy khí động lực học phần mềm Fluent 58 Chơng ứng dụng phần mềm Fluent để tính toán số thông số trình sấy 60 3.1 Phạm vi ứng dụng phần mềm Fluent 60 3.2 Cấu trúc phần mềm 61 ... bị sấy làm việc với độ xác cao, tiết kiệm đợc thời gian, tiền cho hiệu cao Vì vậy, chọn đề tài nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng phần mềm tính toán để xác định số thông trình sấy buồng sấy phun ... tập đến đề tài Nghiên cứu ứng dụng phần mềm tính toán để xác định số thông số trình sấy buồng sấy phun hoàn thành Lời xin chân thành cảm ơn PGS.TS Hoàng Đức Liên - Giảng viên Bộ môn Máy nông...
 • 94
 • 558
 • 2

Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giảng dạy truyện cổ tích trong chương trình văn tiếng việt ở tiểu học

Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giảng dạy truyện cổ tích trong chương trình văn  tiếng việt ở tiểu học
... có khả giáo dục to lớn đặc biệt truyện cổ tích Vì để giáo dục cho HSTH, chọn đề tài giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giảng dạy truyện cổ tích chơng trình Văn- Tiếng Việt bậc tiểu học Với ... pháp giáo dục đạo đức giảng dạy truyện cổ tích tiểu học Thực trạng giáo dục đạo đức dạy học truyện cổ tích tiểu học Tổ chức thực nghiệm theo mô hình lý thuyết Xây dựng phơng thức giáo dục đạo đức ... niệm dạy học có tính giáo dục giáo dục học III Vấn đề giáo dục đạo đức thông qua giảng dạy văn học trờng 13 15 tiểu học Khái niệm truyện cổ tích 15 Đặc điểm truyện cổ tích 15 - 2- Luận văn tốt...
 • 85
 • 1,794
 • 20

Tài liệu Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất doc

Tài liệu Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất doc
... Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 Chính phủ xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất ... tục hành chính: + Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Hiệu lực thi hành: ... chính: Biên xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản tổ chức - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không - Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không - Căn...
 • 2
 • 256
 • 1

Xem thêm