6191 tic tac toe school 3 versions levels

Tiểu luận Khai phá dữ liệu : sử dụng phần mềm WEKA cho bộ dữ liệu Tic Tac Toe

Tiểu luận Khai phá dữ liệu : sử dụng phần mềm WEKA cho bộ dữ liệu Tic Tac Toe
... với mẫu liệu Tic Tac Toe. arff Test set  Dữ liệu xây dựng mô hình  Dữ liệu để xây dựng mô hình: liệu gốc (original dataset), liệu phải có thuộc tính phân lớp (categorical attribute) Dữ liệu gốc ... RandomForest Thực nghiệm Dữ liệu chia làm 10 Folds trình Train/Test Model thực lặp lại 10 lần Tại lần Train/Test Model, phần liệu dùng để Test phần lại dùng để Train Sử dụng công cụ KnowledgeFlow ... Chia nhỏ tập liệu theo phương pháp CV (Cross-Validation) trình huấn luyện kiểm lỗi mô hình phân lớp Đây kỹ thuật chủ yếu sử dụng xây dựng predictive Model Trong liệu gốc chia thành n phần (n-fold),...
 • 11
 • 560
 • 0

Báo cáo toán học: "A Pairing Strategy for Tic-Tac-Toe on the Integer Lattice with Numerous Directions" pot

Báo cáo toán học:
... 2|S|+1, then Breaker has a winning pairing- strategy for MB S (m) Our conjecture is based on a pairing- strategy given by Hales and Jewett [1], [2] for the tic-tac-toe game played on Z × Z with the ... siblings have the properties that their coordinates are congruent modulo (thus they are assigned the same direction), they lie on a line whose direction matches their assigned direction, and they are ... with the four standard directions They tile the integer lattice with the × direction assignment shown in Figure The direction assignment is constructed so that the two points assigned to a line...
 • 6
 • 253
 • 1

Báo cáo toán học: "Asymptotically optimal pairing strategy for Tic-Tac-Toe with numerous directions" doc

Báo cáo toán học:
... these pairing strategies gives a valid pairing strategy for the infinite game Possible further improvements and remarks As we said before, if m 2n, then the second player cannot have a pairing strategy ... pairing strategy does not exist for the three vectors (1, 0), (0, 1), (1, 1) However, it is not hard to find a suitable periodic pairing strategy for these three vectors We would like to end with ... that every vertex v in a set VN with N has a neighbour f (v) in VN −1 Then G contains an infinite path, v0 v1 with vN ∈ VN for all N Given a pairing strategy for [N0 ]d , consider a smaller...
 • 6
 • 96
 • 0

Báo cáo toán học: "Potential-Based Strategies for Tic-Tac-Toe on the Integer Lattice with Numerous Directions" potx

Báo cáo toán học:
... all except for at most ℓ(ℓ + 3) points of B and therefore won the BigGame, which is a contradiction to the fact that Breaker wins the BigGame Therefore by contradiction, it must be the case that ... progression in at least one of the dimensions There are only d dimensions, so there can be at most d switches If there were d + switches, then the line would have two switches in the same dimension, ... Strategy for the Full Bounded Coordinates Game The game we consider in this section is Maker–Breaker tic-tac-toe on Zd with directionvector set S = {v : v ∞ k} (The · notation will mean start with the...
 • 15
 • 121
 • 0

Tìm Kiếm Có Đối Thủ ( Sử dụng thuật toán Minimax trong trò chơi Tic Tac Toe )

Tìm Kiếm Có Đối Thủ ( Sử dụng thuật toán Minimax trong trò chơi Tic Tac Toe )
... tiểu) Nội dung Phần 3: Thuật toán MiniMax VD toán Tic Tac Toe Nội dung Phần 3: Thuật toán MiniMax VD toán Tic Tac Toe Nội dung Phần 3: Thuật toán MiniMax VD toán Tic Tac Toe Nội dung Phần 3: Thuật ... Nội dung  Phần 1: Cây trò chơi tìm kiếm trò chơi  Phần 2: Trò chơi Tic Tac Toe  Phần 3: Thuật toán Minimax  Phần 4: DEMO From Nội dung Phần 1: Cây trò chơi tìm kiếm trò chơi  Một số đặc điểm: ... trò chơi  2.Khó khăn: • Vì tìm kiếm đối thủ, nên đối thủ • Nếu tổng quát, khó không gian tìm kiếm rộng • Nói chung, tìm lời giải tối ưu, tìm lời giải xấp xỉ Nội dung Phần 1: Cây trò chơi tìm...
 • 23
 • 446
 • 1

“Độ” Windows trong tíc tắc- Phần 3 pot

“Độ” Windows trong tíc tắc- Phần 3 pot
... ContextMenuHandlers{C2FBB 630 -2971-11D1A18C-00C04FD75D 13} ] [HKEY_CLASSES_ROOTAllFilesystemObjects shellex ContextMenuHandlers{C2FBB 631 -2971-11D1A18C-00C04FD75D 13} ] Đóng Notepad lưu thành tập tin CopyTo.reg (lưu ý phần ... Registry viết “Chăm sóc bảo dưỡng Windows Registry, ID: A0502_90 tạo điểm khôi phục dùng tiện ích System Restore) Mở tiện ích Notepad, nhập vào nội dung sau: Windows Registry Editor Version 5.00 ... thực kiểm tra nhỏ liệt kê rủi ro, lỗ hổng bảo mật phần mềm Microsoft MS Office, Exchange Bạn tải phiên 2.0.1 2.1 (beta) địa find.pcworld.com/590 23 Hình 5: Phát điểm lỏng lẻo bảo mật hệ thống với...
 • 10
 • 139
 • 0

Phản ứng xúc tác dị thể 3

Phản ứng xúc tác dị thể 3
... Cơ chế phản ứng xúc tác thể Mô hình 2: Phản ứng axit-bazơ: Xú tá bazơ khô X ùc t ùc b kh âng cóù vai t ø quan i trò trọng nghiên cứu Xúc tác axit loại xúc tác quan trọ côâng nghiệäp ... tac proton) ( ùc tác trung tâm axit Lewis (xúc tác aproton) Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Cơ chế phản ứng xúc tác thể Mô hình 2: Phản ứng axit-bazơ Các cation nằm phía mạng tinh thể trung tâm axit ... ng t hi Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Cơ chế phản ứng xúc tác thể Mô hình 2: Phản ứng axit-bazơ Theo quan điểåm thuyếát phức chấát hoạt động: bề mặt xúc tác rắn tồn tại: trung tam a it kiể tr ng...
 • 13
 • 715
 • 5

Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 3 lực không song song

Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 3 lực không song song
... hai lực đồng quy áp dụng điều kiện cân vật rắn tác dụng hai lực không song song biết −Nếu ba lực không song song tác dụng vào vật vật cân định hợp lực hai lực ba lực phải hợp lực phải trực lực ... phát biểu điều kiện cân vật rắn tác dụng ba lực không song song −Học sinh biết vận dụng điều kiện cân vật rắn tác dụng ba lực không song song giải số tập cân vật rắn giải thích số tượng vật lý liên ... Từ điều kiện cân vật rắn tác dụng hai lực không song song mà ta biết,Giải pháp đưa là: Để tìm điều kiện cân vật rắn chịu tác dụng ba lực không song song, ta biến đổi hệ ba lực thành hệ hai lực...
 • 9
 • 912
 • 13

Kỹ thuật canh tác lúa theo 3 giảm 3 tăng

Kỹ thuật canh tác lúa theo 3 giảm 3 tăng
... nước vụ, để lúa vàng 2 /3 miếng ruộng, cho nước vào bón phân đợt Tùy theo ngày chuyển vàng mà lượng phân bón thay đổi khác (chú ý lúa xanh không nên bón phân chờ lúa chuyển vàng ta bón lúa xanh ta ... vào tỷ lệ hạt lép gia tăng) Sau giữ nước đến lúa chín giai đoạn để ruộng khô thiếu nước lúa bị lép Bón phân đợt theo nguyên tắc không ngày không số Ngày lúa chuyển vàng 40 43 45 48 50 Urea Kali ... thuận lợi cho việc sử dụng thuốc trừ cỏ, khống chế cỏ nước áp dụng kỹ thuật rút nước giai đoạn lúa 30 ngày - Bắt ốc bươu vàng để làm giảm mật độ ốc ruộng, tránh bị thiệt hại ốc giai đoạn sau - Đất...
 • 9
 • 353
 • 4

Quản trị tác nghiệp phần 3

Quản trị tác nghiệp phần 3
... vườn 1 .3. 2 Khách hàng bán lẻ điện tử 1 .3. 1.1 Tổng quan dân số học người dùng mạng  Gần 1/4 dân số giới - khoảng 1,4 tỉ người thường xuyên sử dụng Internet Sẽ tăng lên 1,9 tỉ, tức khoảng 1 /3 số ... trực tuyến (B2C) trao đổi lượng hàng hoá trị giá 1,2 ngàn tỉ đô la, giao dịch B2B gấp 10 lần, đạt tới 12,4 ngàn tỉ 1 .3. 2 Khách hàng bán lẻ điện tử 1 .3. 1.2 Nghiên cứu thị trường khách hàng tiềm ... sung vào cấu mặt hàng, ngày khó nhận Amazon.com Các phân tích công nghiệp gần Amazon.com cho thấy hỗn độn phát triển Amazon.com 1 .3. 2 Xác định cấu hàng hoá bán lẻ ĐT • Yêu cầu - Khi xác định cần...
 • 11
 • 210
 • 0

kế hoạch tôe 2+3 năm 2010-2011

kế hoạch tôe 2+3 năm 2010-2011
... thi đua năm học 2010-2011: Tập thể tổ lao động tiên tiến xuất sắc DH thi đua bao gồm: TT LĐTT, TTLĐXS, giấy khen Sở GD&ĐT, tỉnh, Bộ, III Nhiệm vụ, công tác đợc giao thành viên năm học 2010-2011: ... nghiên cứu ca cỏ nhõn Đánh giá Đăng ký Kết DH thi xếp loại DH thi đua đua năm học giáo viên năm học TT Họ tên 2008200 92010-2011 ĐĐ CM 2009 2010 Hoàng Thị Tuyết CSTĐ CSTĐ CSTĐ A A Nông Thị Thu ... 1.Danh hiệu thi đua năm học 2008-2009 đạt đợc: Tập thể tổ lao động tiên tiến xuất sắc QĐ số 214/QĐ-UBND, ngày 19/06/2009, ủy ban nhân dân huyện lục yên Danh hiệu thi đua năm học 2009-2010 đạt...
 • 4
 • 150
 • 0

Tài liệu Kỹ thuật canh tác lúa theo 3 Giảm 3 Tăn pptx

Tài liệu Kỹ thuật canh tác lúa theo 3 Giảm 3 Tăn pptx
... nước vụ, để lúa vàng 2 /3 miếng ruộng, cho nước vào bón phân đợt Tùy theo ngày chuyển vàng mà lượng phân bón thay đổi khác (chú ý lúa xanh không nên bón phân chờ lúa chuyển vàng ta bón lúa xanh ta ... giữ nồng độ thuốc Nếu phun liều, làm phản tác dụng) Rút nước vụ biện pháp kỹ thuật quan trọng, rút cạn nước đất khô nứt dấu chân chim tốt Tùy theo giống lúa dài ngày hay ngắn ngày, giống nẩy chồi ... Chăm sóc bón phân Tác dụng số loại phân: - Phân đạm: Giúp lúa phát triển thân, lá, to khỏe cho lớn Bón đạm theo bảng so màu lúa Tránh bón lai rai, bón dư đạm giai đoạn sau, làm cho lúa bị lép nhiều...
 • 4
 • 185
 • 2

Tài liệu Đề tài: Thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 3.000.000 tấn/ năm ppt

Tài liệu Đề tài: Thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 3.000.000 tấn/ năm ppt
... tỏc dng ca nhit (cracking nhit) v xỳc tỏc( cracking xỳc tỏc) II.2 C ch phn ng cracking xỳc tỏc.[3,84] Hin cha cú s nht trớ hon ton vic gii thớch bn cht, c ch ca cỏc phn ng cracking xỳc tỏc nờn ... trng phõn b sn phm cracking naphten l to thnh mt lng ln cỏc hp cht cú nhỏnh v hydrocacbon thm so vi cracking parafin Nhỡn chung, sn phm cracking naphten cú tớnh cht no hn so vi cracking parafin.Trong ... nh IV.1 Sn phm khớ cracking xỳc tỏc.[3,66] Hiu sut khớ cracking xỳc tỏc chim khong 10 - 25% lng nguyờn liu em cracking. Nú cú th giao ng ph thuc vo bn cht ca nguyờn liu em cracking Hiu sut ny...
 • 89
 • 715
 • 0

O Henry Newyork tic tac pptx

O Henry Newyork tic tac pptx
... comme concurrents, avant de faire fortune À New York, on s’émousse, voyez-vous Il faut l’Ouest pour donner du tranchant un homme » Le policeman fit un moulinet avec son bâton comme pour annoncer ... l’espèce d’homme que nous rencontrons tous les jours, le snob, l’oisif qui passe son temps au club, au golf, aux courses, aux réceptions, non jamais je ne pourrai épouser un homme comme ça, même ... mettant son coude dans l’œil de sa voisine Et l’épicier-maire de Little Brooms (Ohio) introduisit son cornet acoustique dans sa conque en disant : « Non, merci, je n’aime pas les bonbons », son voisin...
 • 193
 • 212
 • 0

Xem thêm