hấp thụ và trao đổi ion

nghiên cứu khả năng hấp thụ trao đổi ION của Xơ dừa vỏ trầu biến tính

nghiên cứu khả năng hấp thụ và trao đổi ION của Xơ dừa và vỏ trầu biến tính
... 90,22% dừa 45,21% 78,41% trấu) Khả xử lý trấu so với dừa khả hấp phụ ban đầu kén hơn, hàm lượng thấp polymer có tác dụng hấp phụ lignin, tannin Tuy nhiên khả trao đổi ion tương đương dừa ... 81,21% 70,36%, ngang với nhựa trao đổi ion Dung lượng xử lý lần tương đương nhựa trao đổi ion zeolite A - Khả hấp phụ /trao đổi ion Ni2+ Cd2+ trấu hoạt hóa thấp so với dừa hoạt hóa Hiệu suất xử ... nhiều đến thay đổi Nồng độ dung dịch cao độ tăng độ dẫn điện riêng độ giảm độ pH lớn 3.2.Khảo sát khả hấp phụ hoặc /và trao đổi ion Ni2+, Cd2+ Khả xử lý ion kim loại dừa trấu khảo sát hai dung...
 • 8
 • 602
 • 11

Hoàn thiện quy trình thử nghiệm công nghệ thiết bị thu nhận urani kỹ thuật từ quặng cát kết pà lừa bằng kỹ thuật trộn ủ trao đổi ion

Hoàn thiện quy trình thử nghiệm công nghệ và thiết bị thu nhận urani kỹ thuật từ quặng cát kết pà lừa bằng kỹ thuật trộn ủ và trao đổi ion
... kết Lừa kỹ thu t trộn trao đổi ion đợc thực nhằm đạt hai mục tiêu, hoàn thiện hệ thống thiết bị công nghệ quy trình công nghệ thu nhận urani kỹ thu t từ quặng cát kết Lừa kỹ thu t trộn ... thiện quy trình thử nghiệm công nghệ thiết bị thu nhận urani kỹ thu t từ quặng cát kết Lừa kỹ thu t trộn trao đổi ion" đợc thực hoàn thành Đề tài đa đợc quy trình công nghệ xử lý quặng cát ... lý quặng urani khu vực Lừa kỹ thu t trộn quy mô 500 kg/mẻ để thu urani kỹ thu t [4]: đề tài này, nhóm tác giả nghiên cứu thử nghiệm áp dụng kỹ thu t trộn để hòa tách urani từ quặng cát kết...
 • 171
 • 274
 • 2

tính chất trao đổi ion, tính chất hấp phụ tính chất xúc tác

tính chất trao đổi ion, tính chất hấp phụ và tính chất xúc tác
... kaolinit dạng diocta c Các tính chất cao lanh Ba tính chất cao lanh thờng đợc đề cập đến tính chất trao đổi ion, tính chất hấp phụ tính chất xúc tác đồ án tốt nghiệp Theo số tác giả, bề mặt riêng ... trao đổi cation nhỏ, khả hấp phụ hoạt tính xúc tác thấp nên có giá trị sử dụng làm chất trao đổi ion, chất hấp phụ chất xúc tác Điều hoàn toàn trái ngợc với tính chất aluminosilicat linh thể ... để thực trình hấp thụ chất hấp phụ phải khuếch tán vào mao quản zeolit Do khả hấp phụ zeolit phụ thuộc vào chất phân tử chất bị hấp phụ kích thớc hệ mao quản zeolit, mà phụ thuộc vào nhiều yếu...
 • 63
 • 387
 • 0

Chỉ thị Về việc đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí văn bản hành chính trao đổi thông tin qua thư điện tử tại các cơ quan nhà nước

Chỉ thị Về việc đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí văn bản hành chính và trao đổi thông tin qua thư điện tử tại các cơ quan nhà nước
... dân tỉnh - Thực nghiêm Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg, ngày 23/3/2006 Thủ tướng Chính phủ việc giảm văn bản, giấy tờ hành hoạt động quan hành nhà nước; chấn chỉnh, củng cố việc thực ứng dụng hệ thống ... 34/2008/CT-TTg, ngày 03/12/2008 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường sử dụng hệ thống thư tín điện tử hoạt động quan nhà nước Sử dụng thư tín điện tử để trao đổi, giải công việc mang tính phối hợp giữ chuyên ... địa phương liên quan phải thực phần mềm quản văn thư - hồ sơ công việc, có tập tin văn điện tử kèm theo chuyển mạng (trừ văn quản lý theo chế độ mật) - Triển khai thực Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg,...
 • 4
 • 1,519
 • 5

Nghiên cứu những quy luật đặc thù của từng giai đoạn phát triển của sản xuất trao đổi

Nghiên cứu những quy luật đặc thù của từng giai đoạn phát triển của sản xuất và trao đổi
... Để xã hội ngày phát triển việc phát triển kinh tế nhân tố quan trọng Mà muốn kinh tế phát triển hiểu đợc đắn quy luật kinh tế tự nhiên, xã hội thiếu đợc Với áp dụng đắn nghiên cứu vào thực tiễn ... khác xuất lao động khác Trong kinh tế hàng hoá, sản xuất sản xuất nh việc riêng ngời Họ ngời sản xuất độc lập,lao động họ có tính chất t nhân Điều nhân tố tác động đến xuất ng ời hoạt động sản xuất ... luyện cửa lao động cao đại Bao vậy, nghiên cứu tìm hiểu phạm trù vật chất đó, quy luật quy luật tự nhiên hay quy luật xã hội Khi tìm hiểu đợc cách đắn quy luật tìm hiểu mang lại ý nghĩa thực...
 • 10
 • 365
 • 1

PHẢN ỨNG XÂM NHẬP (PHẢN ỨNG BÁNH KẸP) PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION NHƯ LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ CHẤT RẮN MỚI TRÊN CƠ SỞ CẤU TRÚC ĐÃ CÓ SẴN

PHẢN ỨNG XÂM NHẬP (PHẢN ỨNG BÁNH KẸP) VÀ PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION NHƯ LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ CHẤT RẮN MỚI TRÊN CƠ SỞ CẤU TRÚC ĐÃ CÓ SẴN
... vo ú cỏc cht dinh dng [6] 6.2 Phn ng trao i ion Cho ion mụi trng ngoi thay th v trớ ca ion cht nn cng l mt phng phỏp tng hp cht rn mi Yờu cu c bn õy l ion trao i cht nn phi cú linh ng cao Sn ... ca nitrat natri v nitrat ca cation cn trao i Hỡnh 32 cho bit mc trao i Na+ Al2O3 gi natri -Al2O3 hn hp hai nitrat 300ữ350oC Qua hỡnh 32 ta thy phn ng trao i cation xy khỏ d dng vi Ag+ Trong ... in trng ngoi hoc tip xỳc vi dung dch cha cation l khỏc (phn ng trao i cation) 52 Khi gi -Al2O3 mui nitrat núng chy (khong 300oC) cú th xy phn ng trao i sau: 300o C Na2O.nAl2O3 + 2M + NO3 pha...
 • 12
 • 439
 • 1

Nghiên cứu bào chế hệ trị liệu hấp thu qua da đối với seopolamin, clonidin captopril

Nghiên cứu bào chế hệ trị liệu hấp thu qua da đối với seopolamin, clonidin và captopril
... 39 1.6 Các nghiên cứu liên quan hệ trị liệu hấp thu qua da 46 CHƯƠNG CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 50 2.1 Nghiên cứu cơng thức quy trình bào chế hệ trị liệu qua da với dược chất ... chất 1.2 HỆ TRỊ LIỆU QUA DA 1.2.1 Đại cương hệ trị liệu hấp thu qua da 1.2.1.1 Khái niệm [2] Hệ trị liệu hấp thu qua da (Transdermal Therapeutic System, TTS), gọi hệ chuyển giao thu c qua da (Transdermal ... xuất Với định hướng nghiên cứu phát triển hệ trị liệu hấp thu qua da sản xuất nước đặc điểm dược chất, chúng tơi thực đề tài Nghiên cứu bào chế hệ trị liệu qua da với chất clonidin, scopolamin captopril ...
 • 245
 • 541
 • 7

Sắc ký trao đổi ion ứng dụng

Sắc ký trao đổi ion và ứng dụng
... phương pháp sắc SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION II SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION [2] Sắc trao đổi Ion trình cho phép phân tách ion hay phân tử phân cực dựa tính chất chúng II.1 Bản chất sắc trao đổi ion: Hình ... đến sắc trao đổi ion 15 III.3 Cột sắc trao đổi ion 16 III.4 Giải ion bị hấp thu ionit 18 III.5 sinh ionit 19 IV ỨNG DỤNG CỦA SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION 20 IV.1 Ứng ... rắn vào dung dịch Về mặt định lượng, khả trao đổi ion ionit trao đổi theo đương lượng chất II.3.1.Cơ chế trao đổi ion cationit Hình Cơ chế trao đổi ion cationit 11 SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION Pha tĩnh trao...
 • 27
 • 1,099
 • 12

Giáo án hoá học 12 - chương 1 - Sự điện li - Bài 5 - AXIT, BAZƠ MUỐI. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI pps

Giáo án hoá học 12 - chương 1 - Sự điện li - Bài 5 - AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI pps
... = 10 .10 −9 M [OH − ] = 1, 0 .10 5 M , Môi trường kiềm Trong dung dịch kiềm phenolphtalein có màu hồng Hoạt động : Ôn tập phản ứng trao đổi Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất ion dung dịch chất ... dịch chất điện li điện li xảy ion kết hợp với tạo GV : Cùng với HS trao đổi với điều kiện thành chất sau : xảy phản ứng trao đổi ion dung dịch - chất kết tủa chất điện li - chất điện li yếu GV ... dụng - chất khí điều kiện vào giải tập 4, 5, 6, SGK trang 22 – 23 Phương trình ion rút gọn cho biết chất phản ứng dung dịch chất điện li Trong phương trình ion rút gọn, người ta loại bỏ ion không...
 • 4
 • 557
 • 2

bài giảng hóa học 11 bài 5 luyện tập axit, bazo muối. phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

bài giảng hóa học 11 bài 5 luyện tập axit, bazo và muối. phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
... Bài 5: LUYỆN TẬP AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI Các kiến thức học axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo A–rê-ni-ut pH công thức tính pH Các giá trị ... cho anion OH Hiđroxit lưỡng tính hiđroxit tan nước vừa phân ly axit vừa phan ly bazơ Phản ứng trao đổi ion điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion Phản ứng xảy dung dịch chất điện ly phản ứng ion Điều ... pH đặc trưng Phản ứng trao đổi ion điều kiện xảy phản ứng trao đổi ion Nêu định nghĩa axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo A–rê-ni-ut? Axit chất tan nước phân ly cho + cation H Bazơ chất tan nước...
 • 15
 • 2,423
 • 1

sử dụng phương pháp khăn phủ bàn thí nghiệm chứng minh vào dạy bài phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

sử dụng phương pháp khăn phủ bàn và thí nghiệm chứng minh vào dạy bài phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
... dụ chất điện li viết phương trình điện li Câu 2: Những chất chất điện li mạnh? Chất điện li yếu? Cho ví dụ minh họa? Câu 3: Viết phương trình hóa học sau dạng phân tử , ion đầy đủ ion rút gọn phản ... bày thí nghiệm mà giáo viên trình bày để chứng minh, giáo viên đặt câu hỏi: Câu hỏi 1: (Gọi học sinh nhóm trả lời )Phản ứng xảy dung dịch chất điện li phản ứng loại hạt nào? Vậy chất phản ứng ... phân muối phản trao đổi ion muối H2O (2) Nước có loại ion H+ OH- phản ứng thủy phân muối có chất phản ứng trao đổi H+ hay OH- với H2O (3) Theo phương trình điện li chất nhận thấy anion gốc axit...
 • 9
 • 439
 • 6

nghiên cứu tách loại amoni, nitrit, nitrat trong nước ngầm ở khu vực ngọc hà, hà nội bằng phương pháp trao đổi ion phương pháp clo hoá

nghiên cứu tách loại amoni, nitrit, nitrat trong nước ngầm ở khu vực ngọc hà, hà nội bằng phương pháp trao đổi ion và phương pháp clo hoá
... n g 60 Chương 6: áp dụng kết nghiên cứu để xử lí thử mẩu nước ngầm 61 khu vực Ngọc , Nội G iớ i thiệu sư đ n g u n nư ớc 61 6.2 K ết k h ả o sát ch ất lưựng nước n guồn 62 6.3 X lí am o ... nitrat bằn g phương p h p trao đổi ion 30 C huẩn bị n h ự a trao đổi ion 30 2 X ác đ ịn h d u n g lượng tra o đổi tĩnh c ủ a nhựa 31 3 32 C huẩn bị c ộ t trao đổi ion th ố n g thự c n g h iệm ... ấ t lượng nước sản p h ẩ m Đ ể g ó p p h ần n g h iên cứu giải q u y ết vấn đề thự c tiễn c ủ a khu vực n vị c h ú n g ch ọ n đề tài: N ghiên cứu tách loại am o n i, nitrit, nitrat nước n g ầm...
 • 84
 • 354
 • 0

Giáo trình chiết cô lập các hợp chất tự nhiên, chương 5 sắc ký trao đổi ion

Giáo trình chiết và cô lập các hợp chất tự nhiên, chương 5  sắc ký trao đổi ion
... 200-400 35- 75 16 -50 50 0-1000 40-60 350 -55 0 40-60 350 -55 0 16 -50 50 0-1000 16 -50 50 0-1000 100-400 40-120 >400 Bảng 16: Nhựa trao đổi cation yếu Tên thương mại Hãng xuất sản Nhóm chức Đối -ion Chất mang ... điện hợp chất) hợp chất có điện tích toàn phần zero, hợp chất không gắn vào nhựa Các protein hợp chất luỡng cực nên tùy thuộc vào pH mà protein có khả gắn vào nhựa trao đổi anion hay nhựa trao đổi ... carboxilic H+ Polistyren 4% nối 350 Polimetacrylat 5- 14 16 -50 50 0-1000 250 5- 14 40-60 350 -55 0 Polistyren 420 5- 14 16 -50 50 0-1000 Acid carboxilic Na+ Polistyren 50 1 -5 40-60 350 -55 0 Cellex CM Bio Rad Carboximetil...
 • 14
 • 335
 • 2

LOẠI bỏ vật CHẤT hữu cơ tự NHÊN ( NOM) THUỐC TRỪ sâu BẰNG CÁCH sử DỤNG kết hợp NHỰA TRAO đổi ION CACBON HOẠT TÍNH (PAC)

LOẠI bỏ vật CHẤT hữu cơ tự NHÊN ( NOM) và THUỐC TRỪ sâu BẰNG CÁCH sử DỤNG kết hợp NHỰA TRAO đổi ION và CACBON HOẠT TÍNH (PAC)
... đáng kể thuốc trừ sâu vào hai loại nhựa Kết luận Tất thí nghiệm AERs loại bỏ 75% DOC với lượng nhựa 8ml/l sau thời gian cân giả sử (1 5 phút đến 1h tùy thuộc vào loại nhựa) Việc loại bỏ DOC 28% ... DOWEX11® (theo Rohm Haas) kết hợp với PAC sử dụng cho nước thô có nồng độ cao 200 µg / L (nồng độ ban đầu thuốc trừ sâu cao) Sự kết hợp thực kết hợp (nhựa trước PAC) kết hợp đồng thời Ảnh hưởng/tác ... điều giải thích tính hiệu cao kết hợp PAC / nhựa so với sử dụng PAC Đối với loại nhựa AMBERSORB AER IRA938, giảm từ 90% đến 100% hai loại thuốc trừ sâu thu kết hợp với PAC Đặc tính hoạt động giải...
 • 13
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ưu và khuyết điểm của quá trình trao đổi ionnghiên cứu bào chế hệ trị liệu hấp thu qua da đối với seopolamin clonidin và captoprilvà thompson vào năm 1850 đã làm trong được sư trao đổi ion trong đấthấp phụ trao đổi ion hô hấp ngoài giúp trao đổi o2 và co2 cho quá trình hô hấp tế bàocâu hỏi những cơ quan nào của cây tham gia hô hấp và trao đổi khí trực tiếp với môi trường ngoàicầu quản lý và trao đổi thông tin trong hệ thống thư viện công cộng việt namyêu cầu và thủ tục trao đổi tin nối tiếptrao đổi ionphản ứng trao đổi ionthực hành phản ứng trao đổi ionkỹ thuật trao đổi ionhạt nhựa trao đổi ionquá trình trao đổi ionthiết bị trao đổi ionPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học