ĐHQG giáo trình ô nhiễm không khí (NXB đại học quốc gia 2007)

Giáo trình ô nhiễm không khí part 10 pptx

Giáo trình ô nhiễm không khí part 10 pptx
... THIỆU VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 1.1 Tổng quan ô nhiễm không khí 1.2 Các tác nhân gây ô nhiễm không khí .8 1.3 Một số hiểm họa ô nhiễm không khí 11 1.4 Ô nhiễm không khí Thành ... Ô nhiễm không khí bụi 40 2.5 Ô nhiễm không khí khí độc 43 2.6 Ô nhiễm không khí mùi hôi 51 2.7 Ô nhiễm nhiệt .54 CHƯƠNG 3: SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT Ô NHIỄM TRONG KHÍ ... Minh số ô thò Việt Nam 13 CHƯƠNG 2: Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 27 - 323 - 2.1 Khái niệm không khí .27 2.2 Các nguồn ô nhiễm không khí .29 2.3 Chất ô nhiễm không khí ...
 • 28
 • 207
 • 0

Giáo trình ô nhiễm không khí part 9 ppt

Giáo trình ô nhiễm không khí part 9 ppt
... thập khí hydrocacbon, chất phóng xạ chất không tan không bay khác Chất ô nhiễm không khí tồn dạng khí bò “bẫy” tách khỏi không khí nhờ phương pháp làm lạnh ngưng tụ Bẫy nói có nghóa thu chất ô nhiễm ... MẪU CHẤT Ô NHIỄM DẠNG KHÍ Mục đích việc lấy mẫu chất ô nhiễm khí nguồn nhằm xác đònh lượng khí ô nhiễm có dòng khí ống khói Thành phần khí dòng khí ống khói bao gồm nhiều loại khí ô nhiễm Tuy ... nơi mà có khả xảy ô nhiễm không khí trầm trọng bố trí riêng hệ thống dự báo ô nhiễm không khí Ở vài thành phố lớn thiết bò CM lắp đặt hệ thống đèn báo động, nồng độ chất ô nhiễm đạt tới nức độ...
 • 33
 • 212
 • 0

Giáo trình ô nhiễm không khí part 8 ppsx

Giáo trình ô nhiễm không khí part 8 ppsx
... MẪU KHÍ Mẫu ô nhiễm khí tồn hai dạng mẫu là: mẫu nguồn, chứa đựng chất ô nhiễm nguồn đặc biệt; mẫu không khí xung quanh mẫu khí chứa đựng chất ô nhiễm phân tán khắp bề mặt trái đất Mẫu không khí ... MẪU KHÔNG KHÍ XUNG QUANH 7.1 MỤC ĐÍCH CỦA LẤY MẪU KHÔNG KHÍ XUNG QUANH Mục đích việc lấy mẫu khí xung quanh nhằm kiểm soát chất lượng môi trường không khí, dựa sở chuẩn chất lượng môi trường không ... lưu lượng không khí thu vào lấy mẫu (m3) Thông qua lưu lượng không khí mà ta xác đònh lượng chất ô nhiễm có mẫu, lượng chất ô nhiễm - 257 - xác đònh đơn vò microgram (μg) Nồng độ chất ô nhiễm mẫu...
 • 33
 • 152
 • 0

Giáo trình ô nhiễm không khí part 7 docx

Giáo trình ô nhiễm không khí part 7 docx
... chất ô nhiễm không khí có liên quan đến sợi vải Từng tác động chất ô nhiễm không khí tự nhiên tác động hóa học, điện hóa lên loại vật chất, điều kiện chung ô nhiễm không khí Tác động ô nhiễm không ... Office, 1 971 - 2 17 - CHƯƠNG VI KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 6.1 KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ NGUỒN CỐ ĐỊNH Kiểm soát ô nhiễm không khí nguồn cố đònh thực hai phương pháp là: kiểm soát ô nhiễm biện ... chất ô nhiễm đến cảnh quan môi trường nào? nh hưởng chất ô nhiễm đến khí hậu toàn cầu nào? nh hưởng chất ô nhiễm đến bề mặt nào? Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí...
 • 33
 • 357
 • 0

Giáo trình ô nhiễm không khí part 6 docx

Giáo trình ô nhiễm không khí part 6 docx
... hợp Nhiễm độc cấp, gây tử vong cho chất vô selen có thực vật động vật ăn cỏ Nhiễm độc gây mờ mắt, bám vào thóc, lúa, rơm rạ, không vững, chứng bệnh kiềm hoá 190 5.3 ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ... Tác hại cấp thực vật ô nhiễm không khí khốc liệt, việc phá hỏng mô thường liên quan đến việc vỡ vụn nguyên sinh chất, vỡ vụn mô Việc phá hoại mô lá, làm khô lá, đốt cháy mép trình chết hoại + Chết ... đến sức khoẻ người nhiễm phải chúng 5.1.4 Ảnh hưởng đến công việc Con người sống môi trường bò ô nhiễm đến ngày thể hết khả chống chọi Những vi khuẩn lây nhiễm môi trường ô nhiễm dễ dàng xâm nhập...
 • 33
 • 161
 • 0

Giáo trình ô nhiễm không khí part 5 pps

Giáo trình ô nhiễm không khí part 5 pps
... tính bỏ qua Không khí ô nhiễm hỗn hợp với không khí bên phát tán khí theo hình nón Nồng độ ô nhiễm giảm theo trục hướng gió trục vuông góc với hướng gió Khối lượng không khí ô nhiễm tăng, ... kính”, q trình làm mỏng hay làm thủng tầng ơzơn q trình mưa axít Ô nhiễm môi trường không khí vấn đề xúc môi trường ô thò, khu công nghiệp số làng nghề nước ta Ô nhiễm môi trường không khí có ... sinh thái gây biến đổi khí hậu Tốc độ công nghiệp hóa mạnh mẽ việc ô thò hóa nhanh chóng 147 làm tăng thêm nguồn ô nhiễm môi trường không khí Các chất ô nhiễm không khí khí SO2, NO2, CO, H2S,...
 • 33
 • 230
 • 0

Giáo trình ô nhiễm không khí part 4 docx

Giáo trình ô nhiễm không khí part 4 docx
... thu (thể hình 4. 24, 4. 26, 4. 27, 4. 28) hai phương pháp tương ứng 123 Trên hình 4. 30, 4. 31 đồ ô nhiễm (vệt khói) hai phương pháp nêu theo số liệu vừa điều chỉnh điểm Hình 4. 24 Bản đồ ô nhiễm (vệt ... chất ô nhiễm thể công thức (4. 30) 1 04 Đối với đa số chất ô nhiễm thể khí mặt đất không hấp thụ mà phản xạ ngược trở lại vào khí quyển, với bụi ta xem xét mặt đất vật hấp thụ hoàn toàn Vì vậy, mô ... 0, 04 0,978 0 ,44 0,886 0, 84 0, 943 1, 24 1,126 0,06 0,969 0 ,46 0,886 0,86 0, 949 1,26 1,139 0,08 0,959 0 ,48 0,886 0,88 0,955 1,28 1,153 0,10 0,951 0,50 0,886 0,90 0,962 1,30 1,167 103 0,12 0, 944 0,52...
 • 33
 • 182
 • 0

Giáo trình ô nhiễm không khí part 3 ppt

Giáo trình ô nhiễm không khí part 3 ppt
... tán chất ô nhiễm (dạng khí dạng lơ lửng) khí a) Phương trình vi phân trình khuếch tán chất ô nhiễm dạng khí dạng lơ lửng khí dùng làm sở cho tính toán toán học trình xuất phát từ phương trình cổ ... vật chất xảy khối hình hộp Giả thiết chất ô nhiễm không sinh ra, không bò phân hủy tiêu hao khí quyển, tức phản ứng hóa học không xảy trình sa lắng khô, sa lắng ướt, ta viết: Lượng vật chất tích ... gió đến nồng độ chất ô nhiễm nguồn phát thải liên tục số gây Nếu giả thiết chất ô nhiễm phản ứng hoá học với không khí xung quanh tức không sản sinh phân hủy mật độ chất ô nhiễm tất mặt cắt trục...
 • 33
 • 219
 • 0

Giáo trình ô nhiễm không khí part 2 pptx

Giáo trình ô nhiễm không khí part 2 pptx
... chất ô nhiễm không khí sau: - Chất ô nhiễm không khí thể rắn: ví dụ loại bụi - Chất ô nhiễm không khí thể khí: ví dụ loại khí độc - Chất ô nhiễm không khí thể lỏng: ví dụ loại dung môi 2. 4 Ô NHIỄM ... Btu/h = 0 ,29 31 Watts 2. 6 Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO MÙI HÔI Nói đến ô nhiễm không khí bụi, loại khí độc tiếng ồn, không kể đến chất gây mùi hôi thối khó chòu Thực chất chất gây mùi hôi loại khí độc 51 ... H2 O = SO3 H2SO4 3.1.3 Phản ứng pha lỏng H2 O = H2SO3 2H2SO3 + O2 = H2SO4 H2SO3 + O3 = H2SO4 + O2 H2SO3 + H2 O = H2SO4 + H2 O SO2 + 3.1.4 Phản ứng quang hóa Phản ứng quang hóa khí sinh chất ô...
 • 33
 • 310
 • 0

Xem thêm