1935 confessions

Tiết 23 - Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Tiết 23 - Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935
... Gòn-Chợ Lớn Bình định Lược đồ hành Việt Nam Nghệ an Nghệ An Hà tĩnh Hà Tĩnh Cao trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh 1930 - 1931 Những việc làm quyền Xô Viết : 1) Về trị : - Trấn áp bọn phản cách mạng - ... Gòn) Nhà Bè Nhà bè Lược đồ phong trào cách mạng 1930 - 1931 Hà nội Hà nam Hà Nam Hòn Gai KiếnCẩm Phả an Hải Phòng Thái bình Kiến An Thái Bình Nam Định Nghệ an Nghệ An Vinh-Bến Thuỷ Hà tĩnh Các tỉnh ... thuế trả nợ ( Theo Đại cương lịch sử Việt Nam, Tập II, NXB Giáo Dục , 2000 ) Lược đồ phong trào cách mạng 1930 - 1931 Hà nội Hải Phòng Hải phòng Hà Nam Thái Bình Nam định Nam Định Nghệ An Bến thủy...
 • 30
 • 938
 • 4

Tiết 21: Phong trào cách mạng 1930-1935 - Sự ra đời của Đảng CSVN

Tiết 21: Phong trào cách mạng 1930-1935 - Sự ra đời của Đảng CSVN
... triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản + Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hư ớng vô sản: Sau năm 1925 Sơ đồ giai đoạn phát triển phong trào công nhân Việt Nam từ 1918 - 1929 ... triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản + Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hư ớng vô sản: Sau năm 1925 L qu trng t ú n chim non cng sn Hội Việt Nam cách mạng Hội Việt Nam cách ... triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản + Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hư ớng vô sản: Sau năm 1925 2 Nguyễn Quốc tìm đường giải phóng dân tộc sựphát triển phong trào...
 • 37
 • 589
 • 1

bai 14: phong trao cách mạng 1930-1935

bai 14: phong trao cách mạng 1930-1935
... tc : Nhõn dõn Vit Nam > < Thc dõn Phỏp + Mõu thun giai cp : Nụng dõn > < a ch phong kin Lược đồ phong trào cách mạng 1930 1931(2 Hng Gai Kiến an Hà nội Thái bình Hà nam Hải Phòng Thái Bình Nam ... -Tnh Nhn xột ? - Nhúm 4: Qua phong tro cỏch mng 1930- 1931 hóy nờu: mc tiờu, hỡnh thc, lc lng tham gia, quy mụ, tớnh cht ? Phong tro cỏch mng 1930- 1931 Bc Kỡ a Phong tro trờn ton quc - T thỏng ... Nghệ - Tĩnh 1930 - 1931 Thanh Hoá Quỳ Châu Quê Phong Tương Dương Nghĩa Đàn Quỳ Hợp Tân Kì Lào Quỳnh Lưu NGHệ AN Con Cuông Anh Sơn Thanh Chương Căn cách mạng Nơi quan Tỉnh uỷ đóng Địa phương lập quyền...
 • 41
 • 901
 • 3

bài 14: phong trao cách mạng 1931-1935

bài 14: phong trao cách mạng 1931-1935
... /1930 - Thỏng 6, 7, / 1930 : Phong tro tip tc dõng cao Nam Kỡ Thanh Hoá Quỳ Châu Quê Phong Tương Dương Nghĩa Đàn Quỳ Hợp Con Cuông Anh Sơn Thanh Chương Căn cách mạng Nơi có đấu tranh, biểu tình ... -Tnh Nhn xột ? - Nhúm 4: Qua phong tro cỏch mng 1930 - 1931 hóy nờu: mc tiờu, hỡnh thc, lc lng tham gia, quy mụ, tớnh cht ? Phong tro cỏch mng 1930 - 1931 Bc Kỡ a Phong tro trờn ton quc - T thỏng ... Nhõn dõn Vit Nam > < Thc dõn Phỏp - Nụng dõn > < a ch phong kin Nhim v c bn nht ca cỏch Chng Nam lỳc ny? quc, chng phong kin mng Vit II Phong tro cỏch mng 1930- 1931 vi nh cao Xụ vit Ngh -...
 • 18
 • 490
 • 3

Bài 14 Phong trào cách mạng 1930-1935

Bài 14 Phong trào cách mạng 1930-1935
... II Phong trào cách mạng 1930 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh Phong trào cách mạng 1930THI BèNH 1931 THANH HO 4/1930 a , Nguyên nhân 4000 ... xét: + Din có t chc + Oanh lit + Ginh c quyn 12/9/1930 II Phong trào cách mạng 1930 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh Phong trào cách mạng 19301931 a , Nguyên nhân b, Diễn biến * Từ tháng 4/ ... Phát triển Đỉnh cao * Nhận xét phong trào cách mạng 1930 Câu hỏi : Qua diễn biến phong trào em 1931 : - Lực lượng : Công nhân , Nông dân - Xác định phát triển phong trào qua - Hình thức : Đấu tranh...
 • 8
 • 1,724
 • 10

Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930- 1935

Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930- 1935
... NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929- 1933 II PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1 931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Phong trào cách mạng 1930 – 1931 a Nguyên nhân b Diễn biến - Phong trào nước: + Từ tháng đến tháng ... đến phong - Do sách khủng bố thực dân Pháp sau trào cách mạng 1930khởi nghĩa Yên Bái làm tinh thần cách mạng 1931? nhân dân lên cao - Đảng cộng sản Việt Nam đời 09/18/13  Phong trào cách mạng ... quyền nhận xét quyền phong kiến 09/18/13 15 09/18/13 16 I VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929- 1933 II PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1 931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Phong trào cách mạng 1930 – 1931 Xô...
 • 18
 • 668
 • 4

Bài 19: Phong trào cách mạng từ 1930 - 1935

Bài 19: Phong trào cách mạng từ 1930 - 1935
... Sài Gòn-Chợ Lớn Lược đồ hành Việt Nam Nghệ an Nghệ An Hà tĩnh Hà Tĩnh Cao trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh 1930 - 1931 Những việc làm quyền Xô Viết : 1) Về trị : - Trấn áp bọn phản cách mạng - Thực quyền ... Gòn) Nhà bè Lược đồ phong trào cách mạng 1930 - 1931 Hòn Gai Hà nội Cẩm Phả Hà nam Hà Nam Hải Phòng Thái Bình Kiến An Nam Định Nghệ an Kiến an Thái bình Nghệ An Hà tĩnh Vinh-Bến Thuỷ Các tỉnh ... thuế trả nợ ( Theo Đại cương lịch sử Việt Nam, Tập II, NXB Giáo Dục , 2000 ) Lược đồ phong trào cách mạng 1930 - 1931 Hà nộiHải phòng Hải Phòng Hà Nam Nam địnhBình Thái Nam Định Nghệ An Bến thủy...
 • 18
 • 336
 • 2

Side Effects: Death - Confessions of a Pharma-Insider

Side Effects: Death - Confessions of a Pharma-Insider
... it wants That’s all just part of normal, daily life The activities I refer to are strategically planned and part of the official procedure, just as they are part of a pharmaceutical company’s ... weakness and can maintain its clean image of a pharmaceutical industry, carrying out research in the name of humanity “This trial cannot bring your husband back, no matter how it ends At least, ... drugs are for many viii Side Effects: Death other people My book reveals how wrong both of these self-serving declarations are I Was a Global Player I’m not talking as an outsider and not as an...
 • 251
 • 154
 • 0

Bài 14. Phong trào CM 1930-1935 (tiết 2)

Bài 14. Phong trào CM 1930-1935 (tiết 2)
... nhiệm vụ chiến lược CM đánh đổ PK ĐQ CMVN quan hệ CMTG Hai nhiệm vụ chiến lược CM đánh đổ PK ĐQ CMVN quan hệ CMTG Chiến lược: TS dân quyền CM thổ địa CM ->XH cộng sản Động lực CM : CN, ND, TTS, ... Bài 14 – PHONG TRÀO CMVN 1930 -1935 I Việt Nam năm 1929 – 1933 – Tiết 1.Tình hình kinh tế 2.Tình hình xã hội II Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ – Tĩnh Phong trào ... rõ nhận định Đây phong trào Đảng ta đời đỉnh cao phong trào xô viết Nghệ Tĩnh Vậy phong trào có ý nghĩa lịch sử để lại học lịch sử gì? Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm phong trào cách mạng 1930...
 • 33
 • 195
 • 0

bài 14: PTCM 1930 -1935 theo chuẩn kiến thức KN

bài 14: PTCM 1930 -1935 theo chuẩn kiến thức KN
... phát triển phong trào 1930 - 1931 ĐỈNH CAO ( 9 /1930 trở đi) Đầu năm 1931 PHÁT TRIỂN DẦN LÊN CAO ( 5 /1930 → 8 /1930 ) MỞ ĐẦU (2 /1930 4 /1930 ) CHÚC CAC EM HỌC TỐT KIỂM TRA BÀI CŨ HỎI: Những sách ... cách mạng 1930 – 1931 Bài 14 – PHONG TRÀO CMVN 1930 -1935 II Phong trào CM 1930 – 1931 Nội dung Hội nghị lần thứ Xô viết Nghệ- Tĩnh BCHTW lâm thời Đảng Hội nghị lần thứ BCH CSVN (10 -1930) ? TW ... đấu tranh nhà máy điện Chợ Quán nhà máy xe lửa Dĩ An Bài 14 – PHONG TRÀO CMVN 1930 -1935 Phong trào CM 1930 – 1931 từ * Phong trào tháng 9 /1930 nhiều vùng nông cách mạng thôn Nghệ An, Hà phát...
 • 57
 • 175
 • 0

Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Phong trào cách mạng 1930 - 1935
... hội II - PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH Phong trào cách mạng 1930 - 1931 Xô viết Nghệ - Tónh Bài 14 Ti ết : 21 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935 I - VIỆT ... hình xã hội: II - PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 193 0- 1931 VỚI ĐỈNH CAO XƠ VIẾT NGHỆ TĨNH Vì nói đấu tranh ngày 1-5 đánh dấu bước ngoặt phong trào cách mạng 1930 -1 931? Phong trào cách mạng 1930 – 1931: a ... 21 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935 I - VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1929 -1 933 Tình hình kinh tế: Tình hình xã hội: II - PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1931 VỚI ĐỈNH CAO XƠ VIẾT NGHỆ - TĨNH Phong trào...
 • 16
 • 340
 • 0

Bai 14. Phong trao cach mang 1930-1935

Bai 14. Phong trao cach mang 1930-1935
... VIấT NAM T NM 1930 ấN NM 1945 BAI 14 PHONG TRAO CACH MANG 1930 1935 BAI 14 PHONG TRAO CACH MANG 1930 1935 I VIấT NAM TRONG NHNG NM 1929-1933 II PHONG TRAO CACH MANG 1930-1931 VI INH CAO ... cõ m vu ng lờn gianh quyờ n sụ ng BAI 14 PHONG TRAO CACH MANG 1930 1935 II PHONG TRAO CACH MANG 1930-1931 VI INH CAO Xễ VIấT NGHấ TINH õ u tranh phong trao Xụ viờ t Nghờ -Tinh -Ti Chinh ... TRAO CACH MANG 1930-1931 VI INH CAO Xễ VIấT NGHấ TINH III PHONG TRAO CACH MANG TRONG NHNG NM 1932-1935 BAI 14 PHONG TRAO CACH MANG 1930 1935 I VIấT NAM TRONG NHNG NM 1929-1933 Ngi dõn...
 • 18
 • 322
 • 1

phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935

phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935
... III.LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG ĐƯỢC PHỤC HỒI: BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 Em biết tình hình giới từ năm 1929-1933? BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 Cuộc khủng ... PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 Trước tình hình kinh tế xã hội Việt Nam thế,thái độ nhân dân ta nào? BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 Nguyên nhân dẫn đến phong ... BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1935 I.VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GiỚI(1929-1933) : 1.Tình hình kinh tế: 2.Tình hình xã hội: II .PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930- 1931...
 • 26
 • 296
 • 0

Tài liệu Bài 19. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1935

Tài liệu Bài 19. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1935
... nghĩa phong trào? Trả lời: -Thực dân Pháp đàn áp dã man - Phong trào thất bại - Ý nghĩa lịch sử to lớn: chứng tỏ tinh thần yêu nước nhân dân Bài 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 – ... lời: -Tình hình: sở Đảng phục hồi => phong trào cách mạng khôi phuc - Đại Hội lần I tổ chức Ma – Cao ( Trung Quốc) Mục đích: chuẩn bị cho cao trào cách mạng Bài 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG ... tinh thần cách mạng lên cao II PHONG TRÀO CÁCH MẠNG (1930 -1 931) ĐỈNH CAO: SOVIETT NGHỆ TĨNH: - Phong trào đấu tranh lên cao Đỉnh cao Soviett Nghệ - Tĩnh - Tuy thất bại Soviett Nghệ - Tĩnh có...
 • 41
 • 613
 • 2

Xem thêm