tiểu luận cao học Tín ngưỡng thờ mẫu của dân tộc việt nam)

tiểu luận cao học Tín ngưỡng thờ mẫu của dân tộc việt nam)

tiểu luận cao học Tín ngưỡng thờ mẫu của dân tộc việt nam)
... thờ cúng Tổ tiên, không làng xã lại đình, đền, miếu thờ vị Hoàng Làng, anh hùng dân tộc hay thờ Mẫu Nớc Việt Nam quốc gia đa dân tộc, với 54 dân tộc anh em với 54 phong tục tập quán riêng, mang ... lịch) ngời ta thờng dâng đồ cúng để tạ ơn cầu khẩn phúc lộc 3/ Cấu trúc đền thờ ban thờ Tín ngỡng thờ Mẫu đời sở nữ thần đợc thờ đền, chùa, miếu, điện Riêng Thánh Mẫu Liễu Hạnh đựơc thờ phủ: phủ ... khác tín ngỡng thờ Mẫu Trong đền thờ Đạo Mẫu có nhiều vị thần đợc xếp theo thứ bậc Đầu tiên là: Đây vị thần tối cao đợc đặt vị trí danh dự, nhng lại đợc thờ cúng Vị thần cao Đạo Mẫu Thánh Mẫu...
 • 11
 • 828
 • 1

tín ngưỡng thờ mẫu của dân tộc Việt Nam

tín ngưỡng thờ mẫu của dân tộc Việt Nam
... thờ cúng Tổ tiên, không làng xã lại đình, đền, miếu thờ vị Hoàng Làng, anh hùng dân tộc hay thờ Mẫu Nớc Việt Nam quốc gia đa dân tộc, với 54 dân tộc anh em với 54 phong tục tập quán riêng, mang ... thờng dâng đồ cúng để tạ ơn cầu khẩn phúc lộc 3/ Cấu trúc đền thờ ban thờ Tín ngỡng thờ Mẫu đời sở nữ thần đợc thờ đền, chùa, miếu, điện Riêng Thánh Mẫu Liễu Hạnh đựơc thờ phủ: phủ Giầy (Nam Định), ... Nguồn gốc lịch sử tín ngỡng thờ Mẫu không đợc ghi chép rõ ràng sách mà truyền miệng dân gian ngời phụ nữ Có số nhà nghiên cứu cho tục thờ Mẫu có nguồn gốc từ thời Tiền sử ngời Việt thờ thần linh...
 • 13
 • 1,799
 • 8

Tín ngưỡng thờ mẫu trong văn hóa việt nam

Tín ngưỡng thờ mẫu trong văn hóa việt nam
... thành tín ngưỡng thờ Mẫu văn hóa Việt Nam Chương 2: Tín ngưỡng thờ Mẫu văn hóa Việt Nam Chương 3: Vận dụng tín ngưỡng thờ Mẫu việc dạy học môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam Chương CƠ SỞ HÌNH THÀNH TÍN NGƯỠNG ... TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TRONG VIỆC DẠY HỌC MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 3.1 Ý nghĩa tín ngưỡng thờ Mẫu văn hóa Việt Nam Trong 200 quốc gia vùng lãnh thổ giới tục thờ Mẫu Việt Nam Tín ngưỡng thờ Mẫu ... biểu bật văn hóa Việt Nam Chương II TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM 2.1 Bản chất tín ngưỡng thờ thờ Mẫu văn hóa Việt Nam Trong nội dung đề tài tác giả không sâu vào hình thức tín ngưỡng...
 • 17
 • 754
 • 4

tiểu luận cao học biến động giá gạo trên thị trường việt nam

tiểu luận cao học biến động giá gạo trên thị trường việt nam
... biệt giá hàng hóa tăng cao CHƯƠNG II KHẢO SÁT BIẾN ĐỘNG GIÁ GẠO TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 2.1.Tình hình giá gạo thị trường Việt Nam Thông tin giá gạo xuất tăng cao tác động không nhỏ đến giá gạo ... hóa sản xuất, tăng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm 1.2 Sự biến động giá hàng hóa Trên thực tế, thị trường lúc giá phù hợp với giá trị mà thường xuyên biến động tác động nhiều nhân tố, đó, cạnh ... gian, thương lái đẩy giá gạo lần tăng thêm Đầu giá gạo vô bấp bênh dựa theo nhu cầu thị trường Nếu năm mùa gạo giá, mùa y giá tăng vọt Thứ hai, nguyên nhân biến động giá gạo ảnh hưởng quy luật...
 • 13
 • 231
 • 0

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu văn hóa học tín ngưỡng thờ trời của người việt tây nam bộ

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu văn hóa học tín ngưỡng thờ trời của người việt tây nam bộ
... ngưỡng thờ Trời văn hóa Việt Nam. 16 1.3 .Tín ngưỡng thờ Trời Tây Nam Bộ Hệ Tọa Độ Văn Hóa 16 1.3.1.Không gian văn hóa 16 1.3.2.Chủ thể văn hóa 19 1.3.3.Thời gian văn hóa 24 Tiểu ... đích nghiên cứu Tín ngưỡng thờ Trời phận tách rời nghiên cứu tín ngưỡng văn hóa dân gian người Việt Tây Nam Bộ Thông qua việc nghiên cứu muốn tìm hiểu phong tục, cách thức tín ngưỡng Trời người ... niệm Trời tín ngưỡng thờ Trời .13 1.1.1.Khái niệm tín ngưỡng 13 1.1.2.Khái niệm Trời .14 1.2 .Trời văn hóa Thế Giới Việt Nam 15 1.2.1 .Tín ngưỡng thờ Trời văn hóa giới 15 1.2.2 .Tín ngưỡng...
 • 40
 • 278
 • 0

Báo cáo tổng quan về kiểm kê khoa học tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Báo cáo tổng quan về kiểm kê khoa học tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt
... thống sinh hoạt tín ngưỡng thờ mẫu người Việt lịch sử đương đại - Về địa điểm thực hành tín ngưỡng Địa điểm thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ chủ yếu gắn với không gian đền, chùa, phủ, điện (một ... hành thờ mẫu Như vậy, theo khảo sát kiểm di tích có liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ người Việt Nam Định, (3- 2014, theo kết điều tra, kiểm nhóm nghiên cứu Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt ... ứng, lập ban thờ mẫu đình miếu – điều mà khởi nguồn vốn thờ phụng thực hành tín ngưỡng đền, phủ chùa lý khách quan chủ quan không nữa) Thống địa điểm gắn với tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ huyện...
 • 30
 • 198
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp tín ngưỡng thờ mẫu khu vực phố hiến (hưng yên

Khóa luận tốt nghiệp tín ngưỡng thờ mẫu khu vực phố hiến (hưng yên
... 72 Đề tài: Tín ngưỡng thờ Mẫu khu vực phố Hiến (Hưng Yên) PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khi thực đề tài Tín ngưỡng thờ Mẫu khu vực phố Hiến (Hưng Yên) ” – tín ngưỡng xuất từ lâu đời ... Cùng với khu vực phố Hiến, tín ngưỡng thờ Mẫu phát triển với quy mô rộng địa bàn thành phố Hưng Yên Nói cách 34 SV thực hiện: Lưu Thị Quyên Đề tài: Tín ngưỡng thờ Mẫu khu vực phố Hiến (Hưng Yên) ... pháp bảo tồn tín ngưỡng thờ Mẫu địa bàn phố Hiến PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU Ở VIỆT NAM VÀ PHỐ HIẾN Thờ Mẫu tín ngưỡng tốt đẹp người Việt Đến nay, tín ngưỡng không...
 • 73
 • 639
 • 2

Khía cạnh triết học trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt vùng Đồng bằng Bắc bộ

Khía cạnh triết học trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt vùng Đồng bằng Bắc bộ
... ngƣời Việt vùng đồng Bắc Bộ 121 3.2.1 Quan niệm tự nhiên tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt vùng đồng Bắc Bộ 121 3.2.2 Mối quan hệ người với tự nhiên tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt vùng đồng Bắc 132 CHƢƠNG ... MẪU CỦA NGƢỜI VIỆT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 88 3.1 Quan niệm ngƣời mối quan hệ ngƣời với xã hội tín ngƣỡng thờ Mẫu ngƣời Việt vùng đồng Bắc 88 3.1.1 Quan niệm người tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt vùng ... tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt vùng đồng Bắc 32 47 65 65 2.2.2 Điện thờ số nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt vùng đồng Bắc 73 CHƢƠNG QUAN NIỆM VỀ CON NGƢỜI VÀ TỰ NHIÊN TRONG TÍN NGƢỠNG THỜ MẪU...
 • 189
 • 643
 • 8

tiểu luận cao học kỹ năng nhập vai của phóng viên trong hoạt động thu thập thông tin

tiểu luận cao học kỹ năng nhập vai của phóng viên trong hoạt động thu thập thông tin
... tài Kỹ nhập vai phóng viên hoạt động thu thập thông tin Dựa sở thông tin thầy cô giảng dạy trình học thực tế công việc, em xin phân tích số nội dung đưa số vấn đề đặt thực tiễn việc nhập vai ... ngýời cung cấp thông tin, cách ðãng tải thông tin, cách ðể ðảm bảo ðýợc chất lýợng thông tin ðó, cách xử lý khiếu nại thông tin ðýa có tranh chấp II.2.2: Nhập vai khai thác thông tin nhà báo – ... hýớng dẫn nhý với phóng viên tác nghiệp mà phải sử dụng phýõng pháp nhập vai, ví dụ, việc nhập vai nhý có vi phạm pháp luật hay không? Trong tình cụ thể, phóng viên cần nhập vai nhý nào? Các trýờng...
 • 14
 • 495
 • 0

tiểu luận cao học tôn giáo ảnh hưởng củatín dị đoan đến đời sống người dân miền núi, vùng sâu vùng xa hiện nay

tiểu luận cao học tôn giáo ảnh hưởng của mê tín dị đoan đến đời sống người dân miền núi, vùng sâu vùng xa hiện nay
... đánh giá ảnh hưởng tín dị đoan đến đời sống người dân niềm núi vùng sâu vùng xa thời gian Phần 2: Nội dung nghiên cứu tín dị đoan hình thức tín dị đoan 1.1 tín dị đoan gi đời sống thường ... người dân rơi vào tình cảnh bệnh tật, có người tử vong Không ê tín dị đoan tiêu đốt nhiều tiền người cuồng mộ tín dị đoan ảnh hưởng đến đời sống vật chất người dân miền núi vùng sâu vùng xa ... đoan  Chỉ ảnh hưởng tín dị đoan đến đời sống xã hội người dân niềm núi vùng sâu vùng xa  Đề xuất giải pháp bày trừ tệ nạn tín dị đoan Nhiệm vụ:  Tìm hiểu làm rõ tín dị đoan, hình...
 • 19
 • 317
 • 0

bóng rỗi và chặp địa nàng trong tín ngưỡng thờ mẫu cửa người việt Nam bộ

bóng rỗi và chặp địa nàng trong tín ngưỡng thờ mẫu cửa người việt Nam bộ
... cho người vị Thành Hoàng hưởng nghi lễ vị Thành Hoàng 1.3 BÓNG RỖI VÀ CHẶP ĐỊA-NÀNG: DIỄN XƯỚNG TRONG NGHI LỄ THỜ MẪU 1.3.1 Nguồn gốc hình thành Bóng rỗi, chặp Địa nàng Bóng rỗi chặp Địa nàng ... LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU 1.1.1 Tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt Việc tôn thờ nữ thần tín ngưỡng cổ sơ, diện đời sống tâm linh nhiều dân tộc giới Đặc biệt, tín ngưỡng thờ nữ thần, Mẫu ... hí Minh 7 1.1.2 Tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt Nam Bộ Tín ngưỡng thờ Mẫu theo lưu dân vào Trung Bộ, Nam Bộ từ khoảng kỷ XVI-XVII Tuy tôn kính vị Mẫu thần, hệ thống thần phía Nam mang nhiều khác...
 • 28
 • 328
 • 0

bóng rỗi và chặp địa nàng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người việt nam bộ

bóng rỗi và chặp địa nàng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người việt nam bộ
... SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .18 TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU 18 1.1.1 Tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt 18 T n ngưỡng thờ Mẫu người Việt Nam Bộ 23 NGHI LỄ THỜ MẪU Ở NAM BỘ ... thống tín ngưỡng thờ Mẫu Nam Bộ, tác giả so sánh với thờ Mẫu Bắc Trung Bộ đưa nhận xét: “t n ngưỡng thờ Mẫu Nam Bộ phản ánh tranh đa ân tộc, đa tôn giáo đa văn hóa Nam Bộ (…) Thờ Mẫu Nam Bộ bộc ... lễ thờ Mẫu 35 2.2 Ảnh hưởng nghi lễ cúng đình nghi lễ thờ Mẫu Nam Bộ 40 BÓNG RỖI VÀ CHẶP ĐỊA NÀNG: DIỄN XƯỚNG TRONG NGHI LỄ THỜ MẪU 44 Nguồn gốc hình thành Bóng rỗi, chặp...
 • 233
 • 577
 • 6

Nghi lễ Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt và những vấn đề đặt ra hiện nay

Nghi lễ Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt và những vấn đề đặt ra hiện nay
... vấn đề đặt nghi lễ Hầu đồng Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu - Đối tượng nghi n cứu: Nghi lễ Hầu đồng tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt đồng Bắc Bộ vấn đề đặt - Phạm vi nghi n cứu: Nghi lễ Hầu đồng người ... trạng nghi lễ Hầu đồng tín ngƣỡng thờ Mẫu ngƣời Việt đồng Bắc Bộ 2.1.1 Các khuynh hướng biến đổi nghi lễ Hầu đồng tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt đồng Bắc Bộ Tín ngưỡng Thờ Mẫu người Việt đồng Bắc ... chọn đề tài Nghi lễ Hầu đồng tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt đồng Bắc Bộ vấn đề đặt ” để nghi n cứu Tình hình nghi n cứu Việc nghi n cứu nghi lễ Hầu đồng người Việt đề tài mẻ, có nhiều học giả nghi n...
 • 99
 • 3,522
 • 13

TIỂU LUẬN CAO HỌC : Công tác tư tưởng của đảng trong thời kỳ 1965 1975

TIỂU LUẬN CAO HỌC : Công tác tư tưởng của đảng trong thời kỳ 1965 1975
... thắng giặc Mỹ xâm lợc Sau tác giả kết quả, kinh nghiệm công tác t t tởng thời kỳ 1965- 1975 Với lý em chon đề tài ( Công tác t tởng Đảng thời kỳ 1965- 1975) làm tiểu luận hết môn 2.Tỡnh hỡnh nghiờn ... bám sát nhiệm vụ trị Đảng thời kỳ để hoạt động đạt hiệu cao Trong thời kỳ lịch sử, công tác t tởng, tất lĩnh vực lý luận, tuyên truyền, cổ động bám sát nhiệm vụ trị Đảng thời kỳ mà cốt lõi t tởng ... 11 30 phút ngày 30-4 -1975, cờ cách mạng phấp phới bay Dinh Độc lập, tổng tiến công dậy Xuân 1975 toàn thắng Chng IV Kinh nghiệm công tác t tởng thời kỳ 1954 -1975 4.1 .Công tác t tởng phải giữ...
 • 22
 • 675
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tín ngưỡng thờ mẫu ở miền trung việt namtín ngưỡng thờ mẫu trong văn hóa việt namtiểu luận tín ngưỡng thờ mẫu của người việttieu luan tin nguong tho cung to tien o viet namtín ngưỡng thờ mẫu của người việt xưa và naytín ngưỡng thờ thành hoàng làng ở việt namtín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở việt namtín ngưỡng phồn thực của dân tộc tàytín ngưỡng cá ông của viên biển việt nambai van mau lop 5 ke ve nhung cau chuyen truyen thong hieu hoc cua dan toc viet nambai van mau lop 5 ke chuyen da nghe da doc truyen thong hieu hoc cua dan toc viet namc viet nambình luận khoa học về tài sản trong luật dân sự việt namtài liệu tiểu luận vận dụng giá trị thặng dư của mác vào việt nam docxtrach nhiem cua hoc sinh doi voi viec phay huy truyen thong danh giac giu nuoc cua dan toc viet namtruyền thống hiếu học của dân tộc việt namTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnSo sánh một số dòng, giống lạc trong điều kiện vụ hè thu năm 2004 trên đất Gia Lâm Hà NộiGiáo án Thể dục lớp 6 kì II chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 7 kì I chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 8 kì I chuẩn KTKNĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học LỊCH sử 12 THÔNG QUA VIỆC kết HỢPVĂN học để gây HỨNG THÚ CHO học SINHGiáo án Thể dục lớp 9 kì I chuẩn KTKNGiáo án thể dục lớp 6 kì II chuẩn KTKNNÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tổ CHUYÊN môn bộ môn SINH học cấp TRUNG học PHỔ THÔNGKhảo sát tập đoàn giống lúa indica và japonicaNghiên cứu sinh trưởng, năng suất, chất lượng của các tổ hợp lai cà chua lai quả nhỏ vụ Xuân Hè sớm 2009KE HOACH CA NHAN2017BẢNG điểm THI ĐUA của TRƯỜNG THCSthang diem thi duaGVMau bao cao boi duong thuong xuyen nam 2014Phương pháp sửa lỗi sai cơ bản về nói và viết tiếng anh cho học sinh khi thực hành tại lớp có hiệu quảĐiều dưỡng sản phụ khoa BYTHướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng tập 1Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng tập 2câu hoi cac phan thi