marketing can ban 6318

Tài Liệu Marketing căn bản

Tài Liệu Marketing căn bản
... marketing Là logic marketing, qua đó, doanh nghiệp hy vọng đạt mục tiêu marketing Nội dung chiến lược marketing gồm: thị trường mục tiêu, định vị thị trường, marketing- mix, mức độ khai thác marketing, …¼br ... kế hoạch marketing BÙI HỮU ĐẠT_ĐH22QT1 Kế hoạch marketing phải rõ ràng, xúc tích tài liệu cân nhắc kỹ lưỡng giúp hướng dẫn bạn thực chương trình marketing Nó nên tập trung vào mục tiêu marketing ... làm marketing phải thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến thị trường để đưa định marketing hiệu Marketing cs giới từ lâu rồi, VN Theo anh, cần làm để marketing VN theo kịp b ên Sụ chênh lệch Marketing...
 • 20
 • 2,428
 • 17

tiểu luận môn marketing căn bản.doc

tiểu luận môn marketing căn bản.doc
... Quản trị Marketing Trang Mục Lục Lời Cảm Ơn & Nhập đề Các khái niệm .3 1.1 Marketing gì? .3 1.2 Quản trị Marketing gì? .4 1.3 Tại Marketing ... hiểu vấn đề quản trị marketing Mục tiêu 2: Hiểu thêm cách thức marketing, quản trị marketing doanh nghiệp  Mục tiêu 3: Làm việc tổ chức nhóm cách hiệu   Các khái niệm 1.1 Marketing gì? Trường ... Direct mail Marketing: (Marketing qua thư tín) thông qua thư, Fax, Voice mail Doanh nghiệp giao tiếp thực hoạt động marketing gửi thư kèm theo mẩu sản phẩm, phiếu giảm giá - Catalogs Marketing: ...
 • 50
 • 3,135
 • 8

Chiến lược sản phẩm ( marketing căn bản ).doc

Chiến lược sản phẩm ( marketing căn bản ).doc
... trò dự định trước sản phẩm ảnh hưởng tới loại sản phẩm sản xuất Thí dụ, để bảo vệ thị phần xí nghiệp, chiến lược sản phẩm giới thiệu thêm sản phẩm đường sản phẩm, sửa đổi sản phẩm tồn Hoặc để ... sản phẩm đưa thị trường, khác đáng kể tạo sức hấp dẫn sản phẩm tồn số đặc điểm, lúc sản phẩm Quá trình phát triển sản phẩm bắt đầu với việc lựa chọn chiến lược sản phẩm rõ ràng Kế đó, chiến lược ... trường, chiến lược sản phẩm giới thiệu sản phẩm thật sự, không để cải tiến sản phẩm sẵn có Các Bước Trong Quá Trình Phát Triển Với chiến lược sản phẩm mới, hoạt động hướng dẫn, phát triển sản phẩm...
 • 19
 • 5,191
 • 8

Tổng quan về Marketing căn bản

Tổng quan về Marketing căn bản
... marketing Là logic marketing, qua đó, doanh nghiệp hy vọng đạt mục tiêu marketing Nội dung chiến lược marketing gồm: thị trường mục tiêu, định vị thị trường, marketing- mix, mức độ khai thác marketing, …¼br ... ), Nguyễn Quang Thắng (nguyen.thang.quang@gmail.com ), Đào Tùng (dtungsc@yahoo.fr ) Khái niệ ầ ứ ọ ủ ế ượ Marketing hỗn hợp (Marketing mix) Chiến lược marketing thường triển khai chung quanh yết ... làm marketing phải thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến thị trường để đưa định marketing hiệu Marketing cs giới từ lâu rồi, VN Theo anh, cần làm để marketing VN theo kịp b ên Sụ chênh lệch Marketing...
 • 20
 • 1,296
 • 1

Thuật ngữ tiếp thị (marketing) căn bản

 Thuật ngữ tiếp thị (marketing) căn bản
... information system Hệ thống thông tin tiếp thị Marketing intelligence Tình báo tiếp thị Marketing mix Tiếp thị hỗn hợp Marketing research Nghiên cứu tiếp thị Markup pricing Định giá cộng lời vào ... questionnaire Phương pháp điều tra bảng câu hỏi gửi thư Market coverage Mức độ che phủ thị trường Marketing Tiếp thị Marketing chaael Kênh tiếp thị Marketing concept Quan điểm thiếp thị Marketing decision ... Product-variety marketing Tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm Promotion Chiêu thị Promotion pricing Đánh giá khuyến Pulic Relation Quan hệ cộng đồng Pull Strategy Chiến lược (tiếp thị) kéo Purchase decision...
 • 13
 • 442
 • 4

đề cương ôn tập môn marketing căn bản (3tc)

đề cương ôn tập môn marketing căn bản (3tc)
... Các định marketing chủ yếu người bán lẻ? 42 Thế bán buôn? Các định marketing chủ yếu người bán buôn? 43 Tại tham gia thị trường doanh nghiệp cần thiết phải xây dựng chiến lược truyền thông khuyến ... tiến hỗn hợp)? Những công cụ chiến lược truyền thông khuyến mại (xúc tiến hỗn hợp)? 44 Nội dung truyền thông khuyến mại (xúc tiến hỗn hợp)? 45 Những định hệ thống truyền thông khuyến mại (xúc tiến ... yêu cầu đọc vấn đề học áp dụng tình quay trở lại trình bày lý thuyết vấn đề Nếu tình có từ vấn đề liên quan đến lý thuyết trở lên anh/chị có quyền lựa chọn trình bày ngắn gọn vấn đề mà hiểu rõ...
 • 4
 • 8,657
 • 199

Ngân hàng đề thi hết học phần học phần: Marketing căn bản(1)

 Ngân hàng đề thi hết học phần học phần: Marketing căn bản(1)
... doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường học Bạn đề xuất sách tiếp thị (cách tiếp cận khách hàng; gói dịch vụ; giá cước; dịch vụ hỗ trợ khách hàng chăm sóc khách hàng ) tương ứng với mức độ cạnh tranh ... tiêu bạn hộ gia đình muốn mở quán Net Bạn đề xuất sách tiếp thị (cách tiếp cận khách hàng; gói dịch vụ; giá cước; dịch vụ hỗ trợ khách hàng chăm sóc khách hàng ) tương ứng với mức độ cạnh tranh ... phẩm nên sử dụng loại kênh phân phối 9) Để tăng sức mua tất khách hàng khác nhau, doanh nghiệp nên thực bán hàng địa điểm khách hàng 10) Trong giai đoạn triển khai sản phẩm mới, doanh nghiệp cần...
 • 4
 • 1,793
 • 24

Tài liệu marketing căn bản - chương 1

Tài liệu marketing căn bản - chương 1
... Sản xuất Marketing Sản xuất Marketing Tài Tài Nhân Tài Tài Marketing Marketing Marketing Khách hàng Khách Sản xuất hàng Sản xuất Sản xuất Nhân Nhân Tài Th.S DINH TIEN MINH 26 13 Mục tiêu marketing ... 31 1.5 Phân loại Marketing ª Căn vào lónh vực hoạt động: ( 1) Marketing kinh doanh (Business Marketing) Marketing công nghiệp, Marketing thương mại, Marketing du lòch, Marketing dòch vụ (2) Marketing ... hướng theo (Marketing- Orientation Stage) Marketing ª Marketing xã hội (The Societal Marketing Concept) Th.S DINH TIEN MINH 10 Bả ng 1. 1: Cá c giai đoạ n phá t triể n củ a Marketing Hướ ng Marketing...
 • 19
 • 1,475
 • 4

Tài liệu marketing căn bản - chương 2

Tài liệu marketing căn bản - chương 2
... Xe đạp Những mặt hàng cạnh tranh: - 50 cc - 110 cc - 25 0 cc Những nhãn hiệu cạnh tranh: - Honda - Suzuki - Yamaha Form Generic Brand Th.S DINH TIEN MINH 13 2. 2.6 Công chúng Là nhóm tỏ quan tâm ... MINH 2. 2 MÔI TRƯỜNG VI MÔ Nhà cung ứng Doanh nghiệp Các trung gian Marketing Khách hàng Đối thủ cạnh tranh Công chúng Th.S DINH TIEN MINH 2. 2.1 Doanh nghiệp Bộ phận R&D Bộ phận tài Bộ phận marketing ... tranh: - Mua p/tiện lại - Mua dàn nghe nhạc - Du lòch Design Tôi muốn cải thiện khả lại Tôi muốn mua loại xe máy nào? Tôi muốn mua xe máy nhãn hiệu nào? Những loại hàng cạnh tranh: - Xe - Xe máy -...
 • 8
 • 694
 • 7

Tài liệu marketing căn bản - chương3

Tài liệu marketing căn bản - chương3
... phẩm: - Sự đa dạng - Chất lượng qui cách - Dòch vụ hậu Sự thuận tiện: - Đòa điểm - Điều kiện giao hàng - Điều kiện đổi hàng - Giờ mở cửa - Thanh toán Con người: - Kỹ - Trình độ - Thái độ - Hành ... phẩm) ? - Họ mua hàng hay với người khác ? - Việc giao hàng có quan trọng không ? Th.S DINH TIEN MINH e Khi họ muốn mua ? (WHEN) - Họ mua thường xuyên ? - Đó việc mua thường lệ hay đặc biệt ? - Có ... sách giáo khoa, đồng phục học sinh…) f Họ muốn mua đâu ? (WHERE) - Cửa hàng ? - Đòa điểm ? - Họ mong đợi tìm thấy chúng đâu ? - Điểm bán hàng làm cho khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm bạn...
 • 20
 • 429
 • 3

Tài liệu marketing căn bản - chương 4

Tài liệu marketing căn bản - chương 4
... 4. 1 Khái niệm nghiên cứu marketing “Nghiên cứu Marketing trình thu thập phân tích có hệ thống liệu vấn đề liên quan đến hoạt động Marketing AMA Th.S Dinh Tien Minh Trong thực tế, hoạt động Marketing ... phiếu, bảng, biểu, tài liệu SXKD XN, hệ thống thông tin marketing Bên XN: Thư viện, quan quản lý, quan thương mại, trường Đại học, viện nghiên cứu Quan sát: - Bằng phương tiện máy móc - Quan ... 4. 3 Qui trình nghiên cứu marketing Xác đònh vấn đề & Mục tiêu nghiên cứu 2.Xây dựng kế hoạch nghiên cứu 3.Thực kế hoạch nghiên cứu 4. Báo cáo kết nghiên cứu - Xác đònh thông tin cần thu thập -...
 • 10
 • 778
 • 6

Tài liệu marketing căn bản - chương 5

Tài liệu marketing căn bản - chương 5
... = triệu Mật độ Khu thành thò, ngoại ô, nông thôn Khí hậu Phía Nam, phía Bắc DÂN SỐ Độ tuổi =5 Chu kỳ sống gia đình Trẻ, độc thân; Trẻ, có gia đình, chưa con; Trẻ, ... hơn; Gìa, có gia đình, có 18t; Gìa, có gia đình, 18t; Những loại khác Thu nhập = triệu Ngành nghề Nghề chuyên môn kỹ thuật; Quản trò; Nhân viên; Thư ký;...
 • 16
 • 640
 • 5

Tài liệu marketing căn bản - chương 6

Tài liệu marketing căn bản - chương 6
... thực tế người ta thấy có nhiều dạng khác chu kỳ đời sống Chu kỳ - tái chu kỳ Chu kỳ - tăng trưởng - ổ đònh Chu kỳ - tăng trưởng - tàn - ổn đònh Chu kỳ thâm nhập nhanh Th.S Dinh Tien Minh 48 24 Th.S ... giá xe điện nên ? Bạn có mua xe không? (Dứt khoát-có, có lẻ-có, có lẻ-không, dứt khoát-không) Th.S Dinh Tien Minh 42 21 ª B4: Hoạch đònh chiến lược marketing Thứ nhất: mô tả quy mô, cấu, hành vi ... Minh 39 ª B2: Chọn lọc đánh giá ý tưởng Công ty cần tránh hai sai lầm: • Sai lầm-BỎ (DROP-error) • Sai lầm-THEO (GO-error) Thông thường doanh nghiệp đắn đo nhiều ý tưởng Chọn ý tưởng ? Ý tưởng...
 • 30
 • 1,017
 • 3

Tài liệu marketing căn bản - chương 7

Tài liệu marketing căn bản - chương 7
... GIÁ TRONG MARKETING- MIX Giá yếu tố bản, bốn biến số quan trọng marketing- mix mang lại thu nhập tất biến số khác sinh đầu tư chi phí Biến số giá gây phản ứng tức biến số khác Marketing- mix người ... tố bên Những yếu tố bên trong: trong: Các mục tiêu Các mục tiêu marketing marketing Chiến lược Chiến lược marketing -mix marketing -mix Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Chi phí Chi phí Các Các ... 2.1.2 Chiến lược marketing- mix Sản phẩm (P1) Chất lượng Hình dáng Đặc điểm Nhãn hiệu Bao bì Kích cỡ Dòch vụ… Giá (P2) Các mức giá Giảm giá Chiết khấu Thanh toán Tín dụng… Marketing- mix Phân phối...
 • 29
 • 904
 • 3

Tài liệu marketing căn bản - chương 8

Tài liệu marketing căn bản - chương 8
... 7,562 7,634 8, 063 6,949 7,963 11,342 7,444 3, 186 5, 087 4 ,82 0 5,1 58 4,606 5,702 7,715 86 3 632 766 86 1 1, 287 946 5 18 1,604 1,113 959 1,707 1,953 1,6 18 1,397 1,743 2,023 20 ,80 9 14,499 2, 585 3,725 7,745 ... 7,745 5,163 7,452 6,252 6,9 28 11,716 2,773 1,659 5,090 3,107 4,791 3,693 4,619 7, 680 1,704 1,021 1,3 08 1,159 85 8 590 573 1,214 241 73 1,347 89 7 1 ,80 3 1,969 1,736 2 ,82 2 82 8 565 TÂN BÌNH BÌNH THẠNH ... SỐ/BL BL/ BÁN BUÔN NHẬT 85 413,000 9.70 292 1,629,000 3.90 74 3.90 HÀN QUỐC 82 45,5 68 3 .80 86 2 542,4 58 1.70 72 11.90 PHILIPPINES 81 20,642 7.60 2,403 280 ,000 2.50 173 13.60 MỸ 85 416,000 12.00 557...
 • 20
 • 938
 • 4

Xem thêm