luận văn thạc sĩ truyền thông đai chúng chuyên ngành báo chí học Thực trạng báo mạng điện tử đồng bằng sông cửu long

luận văn thạc truyền thông đại chúng chuyên ngành báo chí học DÒNG CHÍNH LUẬN TRONG PHIM TRUYỆN TRUYỀN HÌNH

luận văn thạc sĩ truyền thông đại chúng chuyên ngành báo chí học DÒNG CHÍNH LUẬN TRONG PHIM TRUYỆN TRUYỀN HÌNH
... trọng phim truyện truyền hình Phim truyện truyền hình đời sau nên chịu ảnh hởng tiểu thuyết (truyện văn học) sân khấu kịch Phim truyện truyền hình, văn học kịch có nét tơng đồng nên nhiều phim ... lại, nhân vật phim truyện truyền hình tiểu thuyết, kịch có nhiều điểm tơng đồng Phim truyện truyền hình kế thừa hay văn học kịch 2.3.2 Nhõn vật, tính cách nhân vật phim truyện truyền hình mang tớnh ... thể từ tiểu thuyết kịch nói, tiểu thuyết Chính nên Phim truyện truyền hình gọi tiểu thuyết truyền hình Tiểu thuyết truyền hình khác với tiểu thuyết văn học câu chuyện đợc k bng hỡnh nh ng trờn...
 • 94
 • 191
 • 0

Luận văn thạc truyền thông đại chúng chuyên ngành báo chí học nâng cao chất lượng chương trình thời sự của đài truyền hình việt nam

Luận văn thạc sĩ truyền thông đại chúng chuyên ngành báo chí học nâng cao chất lượng chương trình thời sự của đài truyền hình việt nam
... trạng chất lượng chương trình thời 19 Đài Truyền hình Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao chương trình thời Đài Truyền hình Việt Nam Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH VÀ CHƯƠNG ... Nâng cao chất lượng chương trình thời truyền hình Đài Phát Truyền hình tỉnh Lạng sơn (Luận văn thạc của tác giả Nguyễn Giang Nam- 2010); Một số giải pháp nâng cao chất lượng chương trình thời ... dụng vào việc nâng cao chất lượng chương trình thời Đài Truyền hình Việt Nam - Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm cải tiến nâng cao chất lượng chương trình thời Đài Truyền hình Việt Nam Đối tượng...
 • 133
 • 894
 • 0

luận văn thạc truyền thông đại chúng chuyên ngành báo chí học Nhu cầu và điều kiện tiếp nhận sản phẩm báo chí của cư dân nông thôn hả

luận văn thạc sĩ truyền thông đại chúng chuyên ngành báo chí học Nhu cầu và điều kiện tiếp nhận sản phẩm báo chí của cư dân nông thôn hả
... dự báo nhu cầu tiếp nhận SPBC Các bình diện nhu cầu gồm có: nhu cầu đáp ứng, nhu cầu chưa đáp ứng, nhu cầu tiếp nhận để phát thông tin 1.2.2 dân nông thôn - đặc điểm 1.2.2.1 dân nông thôn ... động báo chí Tác phẩm báo chí (tin tức, báo, chương trình phát truyền hình,…) chứa thông điệp nhịp cầu chuyển tải thông tin đến công chúng Thông tin tác phẩm báo chí chưa công chúng tiếp nhận thông ... có tiếp cận nghiên cứu bước đầu hoàn chỉnh trình truyền thông, từ loại hình kênh truyền thông đến vấn đề cung cấp thông tin phản hồi truyền thông Luận án tiến báo chí "Nhu cầu tiếp nhận thông...
 • 116
 • 885
 • 0

luận văn thạc truyền thông đai chúng chuyên ngành báo chí học Thực trạng báo mạng điện tử đồng bằng sông cửu long

luận văn thạc sĩ truyền thông đai chúng chuyên ngành báo chí học Thực trạng báo mạng điện tử đồng bằng sông cửu long
... với 41 luận văn, khóa luận, luận án tốt nghiệp thạc sĩ, đề tài nghiên cứu khoa học Báo mạng điện tử (BMDDT) từ Học viện Báo chí Tuyên truyền, trường đại học Khoa học Xã hội nhân văn (Đại học quốc ... 12/2009, nước có 37 báo điện tử, 160 trang điện tử quan báo chí, hàng ngàn trang thông tin điện tử Tuy nhiên, đến chưa có tài liệu phân định rõ 37 trang báo điện tử gồm trang chúng trang BMĐT độc ... phát hành báo chí( báo in, báo hình, báo điện tử) , phát hành xuất Internet dịch vụ cung cấp loại hình điện tử khác Internet” Những thuật ngữ nhấn mạnh đến việc trang báo thực kỹ thuật điện tử Và...
 • 122
 • 828
 • 0

Luận văn thạc 2015 các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí khám bệnh của cá nhân vùng đồng bằng sông cửu long

Luận văn thạc sĩ 2015 các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí khám bệnh của cá nhân vùng đồng bằng sông cửu long
... t nhân vùng ng n chi phí khám ch a b nh c a ng B ng Sông C u Long, nghiên c u nh m gi i quy t nh ng m c tiêu sau: - Các y u t n chi phí khám ch a b nh c a nhân vùng ng B ng Sông C u Long ... gi m chi phí khám ch a b nh c a nhân t i vùng - ng B ng Sông C u Long xu t gi i pháp gi m gánh n ng chi phí khám ch a b nh c a nhân vùng ng B ng Sông C u Long 1.2.2 Câu - Chi tiêu khám ... 39 39 40 Chi phí K 41 42 Chi phí KCB bình quân theo BHYT 43 Chi phí KCB bình quân theo 44 Chi phí KCB bình quân theo 45 Chi phí KCB bình quân theo 45 Chi phí KCB bình quân theo - 46 Chi phí KCB...
 • 90
 • 110
 • 2

luận văn thạc truyền thông đại chúng NGHỆ THUẬT VIẾT TIỂU PHẨM của NHÀ báo hồ CHÍ MINH

luận văn thạc sĩ truyền thông đại chúng NGHỆ THUẬT VIẾT TIỂU PHẨM của NHÀ báo hồ CHÍ MINH
... cách báo chí Hồ Chí Minh - tiểu phẩm báo chí Đây sở đề tài luận văn sâu nghiên cứu nghệ thuật viết tiểu phẩm Bác - Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà báo phương pháp sáng tạo báo chí, Đỗ Chí Nghĩa - Luận văn ... phong cách nghệ thuật báo chí Hồ Chí Minh Đồng thời, tác giả tuyển chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu Hồ Chí Minh từ sách Hồ Chí Minh - Toàn tập - Hồ Chí Minh - Tác giả, tác phẩm, nghệ thuật ngôn ... trên, luận văn có nhiệm vụ sau: - Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn tiểu phẩm nói chung tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh nói riêng - Chỉ rõ nét đặc sắc nghệ thuật viết tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh, ...
 • 93
 • 213
 • 0

Hệ thống phát thanh và truyền hình tỉnh luông nặm thà thực trạng và giải pháp phát triển (khảo sát đài phát thanh và truyền hình tỉnh laông nặm thà, đài phát thanh các huyện MưLUÂN văn thạc truyền thông đại chúng

Hệ thống phát thanh và truyền hình tỉnh luông nặm thà  thực trạng và giải pháp phát triển (khảo sát đài phát thanh và truyền hình tỉnh laông nặm thà, đài phát thanh các huyện MưLUÂN văn thạc sĩ truyền thông đại chúng
... ngành phát truyền hình tỉnh Luông Nặm Thà, tác giả Luận văn chọn đề tài Hệ thống phát truyền hình tỉnh Luông Nặm Thà - thực trạng giải pháp phát triển (Khảo sát Đài Phát Truyền hình tỉnh Laông Nặm ... suất phát sóng hệ thống phát truyền hình tỉnh Luông Nặm Thà (Nguồn: Đài phát truyền hình Luông Nặm Thà) Qua khảo sát thực trạng sở vật chất thiết bị kỹ thuật Đài phát truyền hình tỉnh Luông Nặm Thà, ... văn nhằm khái quát thực trạng hoạt động hệ thống phát truyền hình tỉnh Luông Nặm Thà, gồm: Đài phát tỉnh, đài huyện, từ rút giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đài phát truyền hình tỉnh...
 • 109
 • 161
 • 0

Luận văn đánh giá quần thể lai lại (backcross) phục vụ cho chọn giống lúa kháng rầy nâu tại đồng bằng sông cửu long

Luận văn đánh giá quần thể lai lại (backcross) phục vụ cho chọn giống lúa kháng rầy nâu tại đồng bằng sông cửu long
... i ng Sông C u Long Nh m ñánh giá ñư c m c ñ gây h i c a r y nâu t h p lai c a lúa ñ ch n t h p lai có mang gen kháng r y nâu, làm s cho vi c ch n l c tìm dòng mang gen kháng ñ ph c v t t cho ... trư c (Thi u Văn ðư ng ctv, 2000) ñã xác ñ nh gen kháng r y nâu bph4 dòng lúa DG5 Bph6 dòng lúa GC9 kháng hi u qu ñ i v i qu n th r y nâu ñ ng b ng sông H ng ð ng B ng Sông C u Long Cho ñ n v n ... n th r y nâu nhi u năm ñư c Vi n Lúa ð ng B ng Sông C u Long ñ xu t v t li u cho gen kháng Trong Ishii ctv (1994) ghi nh n gen kháng r y nâu Bph-10 có tính kháng n ñ nh ñ i v i r y nâu BPH3 2.3...
 • 98
 • 550
 • 0

Luận văn một số giải pháp thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp khu chế xuất vùng đồng bằng sông cửu long

Luận văn một số giải pháp thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp khu chế xuất vùng đồng bằng sông cửu long
... KCX nh gim 50% thu thu nhp i vi ngi cú thu nhp thuc din chu thu thu nhp, k c ngi Vit Nam v ngi nc ngoi lm vic ti cỏc KCN, KCX ; khu vc u t nc ngoi c khuyn khớch, u tiờn cao hn i vi khu vc u t nc ... quy nh v thu theo hng khuyn khớch u t nc ngoi nh: thu chuyn li nhun nc ngoi; ỏp dng mt s chớnh sỏch giỏ tr gia tng (VAT), thu xut khu, thu nhp khu theo hng u ói c bit i vi doanh nghip khu ch xut ... Thc trng thu hỳt u t trc tip nc ngoi vo cỏc khu cụng nghip, khu ch xut vựng ng bng sụng Cu Long Chng III: Phng hng v cỏc gii phỏp thu hỳt u t trc tip nc ngoi vo cỏc khu cụng nghip, khu ch xut...
 • 92
 • 97
 • 0

TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG ô NHIỄM đất ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG và các BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG ô NHIỄM đất ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG và các BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
... II Thực trạng ô nhiễm đất Đồng sông Cửu Long 1 Một số khái niệm liên quan 1.1 Ô nhiễm đất Đất bị ô nhiễm đất bị thay đổi tính chất, chứa chất độc hại sống người sinh vật Có thể phân loại đất ... không đất Sự đốt rác có nghĩa thay đổi ô nhiễm điạ phương đất ô nhiễm không khí diện rộng nhiều Môi trường đất ô nhiễm loại sinh vật đất ảnh hưởng có loài chết giun đất, kéo theo sinh trưởng thực ... tôm nuôi huyện Ðông Hải bị ảnh hưởng váng dầu Tại Cà Mau, cửa biển có dầu làm tôm cá đánh bắt bị dầu bám khó làm IV Quan điểm phương hướng giải ô nhiễm Đồng sông Cửu Long Các tỉnh Đồng sông Cửu...
 • 24
 • 359
 • 1

thạc truyền thông đại chúng Công tác lãnh đạo báo chí của đảng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

thạc sĩ truyền thông đại chúng Công tác lãnh đạo báo chí của đảng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế
... quan điểm Đảng Nhà nớc mở rộng quan hệ đối ngoại, quan hệ kinh tế quốc tế thời đại hội nhập kinh tế quốc tế nay, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh ... triển báo chí đòi hỏi phải có lãnh đạo Đảng Báo chí phát triển mạnh đòi hỏi tăng cờng lãnh đạo Đảng Hiệu hoạt động báo chí phụ thuộc đáng kể vào lãnh đạo Đảng, xa rời lãnh đạo, chắn báo chí thực ... triển kinh tế, việc nâng cao lực quản lý doanh nghiệp bối cảnh hội nhập Vai trò báo chí tuyên truyền kinh tế đợc thể trớc hết việc báo chí tuyên truyền, đa đờng lối, sách Đảng Nhà nớc hội nhập kinh...
 • 81
 • 46
 • 0

thạc truyền thông đại chúng Công tác lãnh đạo báo chí của đảng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

thạc sĩ truyền thông đại chúng Công tác lãnh đạo báo chí của đảng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế
... Chương CễNG TÁC LÃNH ĐẠO BÁO CHÍ CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 2.1 Đặc điểm thời kỳ đổi hội nhập kinh tế quốc tế Toàn cầu húa hội nhập kinh tế quốc tế xu phỏt ... chất lượng lónh đạo Đảng báo chí thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 7 Chương BÁO CHÍ LÀ CÔNG CỤ QUAN TRỌNG ĐỂ THỰC HIỆN SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 1.1 Vai trò báo chí đời sống xã hội Báo chí đóng vai trò ... báo chí giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế 2.2.1 Quan niệm lónh đạo Đảng bỏo Trong trình lãnh đạo cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam coi trọng công tác tuyên truyền báo chí, coi báo chí công cụ...
 • 92
 • 39
 • 0

LUẬN VĂN THẠC QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành Quản lý Giáo dục CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - ĐHTN(NGUYỄN VÂN ANH)

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành Quản lý Giáo dục CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - ĐHTN(NGUYỄN VÂN ANH)
... nim khoa hc, nghiờn cu khoa hc 23 Cỏc lun v qun hot ng nghiờn cu khoa hc ca 25 sinh viờn trng HSP- HTN 1.3.1 Qun hot ng NCKH ca sinh viờn trng H SP- HTN 25 1.3.1.1 Hot ng NCKH ca sinh ... trng HSP - HTN Khỏch th v i tng nghiờn cu - Khỏch th nghiờn cu: Hot ng nghiờn cu khoa hc ca sinh viờn trng HSP - HTN - i tng nghiờn cu: Bin phỏp qun tng cng hot ng nghiờn cu khoa hc ca sinh viờn ... 1: Lp k hoch - Phũng QLKH-QHQT nh trng gi k hoch ti cỏc Khoa - Cỏc Khoa xem xột, thc hin vic ng ký ti NCKH sinh viờn i vi nhng sinh viờn cú iu kin T chuyờn mụn v Hi ng khoa hc Khoa tin hnh...
 • 103
 • 261
 • 1

tóm tắt luận văn thạc Quy chế đấu thầu- cơ sở pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Tổng ng ty Sông Đà.

tóm tắt luận văn thạc sĩ Quy chế đấu thầu- cơ sở pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Tổng ng ty Sông Đà.
... ngi cú thm quyn, Bờn mi thu v Nh thu cú cỏc quyn v ngha v bỡnh ng vi nhng tng th to s nhp nhng cho hot ng u t xõy dng Trong ú quyn v ngha v ca ch th ny tng ng vi ngha v v quyn ca ch th Vớ d quyn ... phỏt trin ca Tng c ng ty S ng 2- C cu t chc qun ca Tng c ng ty S ng 3-Tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca Tng c ng ty S ng II- Thc t ỏp dng phỏp lut v u thu ti Tng c ng ty S ng ... : Quy ch u thu- c s phỏp v thc tin ỏp dng ti Tng c ng ty S ng Th ng qua cỏc ngun th ng tin t B, ngnh, a phng, t cỏc phng tin th ng tin i ch ng, ph ng Kinh t cú trỏch nhim thu thp cỏc thụng...
 • 28
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chức năng văn hóa của truyền thông đại chúngluận văn thạc sĩ viễn thôngluận văn thạc sĩ về đất đaicông trình luận văn thạc sĩ tiếp theo mà chúng tôi muốn kể đến ở đây là của tác giả đặng thị hương liên mang tên tiểu thuyết lịch sử nguyễn triệu luật dưới góc nhìn văn hóa và thi phápluận văn thạc sĩ ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến ý thức gắn kết của nhân viên đối với tổ chứcluận văn thạc sĩ phát triển nguồn nhân lực nganh giao duc dao taoluận văn thạc sỹ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo vệ bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông cửu longluận văn tốt nghiệp đại học ngành sư phạm địa lí tìm hiểu đất ngập nước ven biển khu vực đồng bằng sông cửu longvăn hóa truyền thống người khmer đồng bằng sông cửu long trong cuộc sống hiện nayluận văn phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh cần thơ phòng giao dịch ninh kiềunghiên cứu một số kinh nghiệm truyền thống trong việc bảo vệ môi trường của các dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông cửu longluận văn ứng dụng mô hình harry t oshima để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng sông cửu longlàng nghề truyền thống ở đồng bằng sông cửu long làng nghể mỹ lồnggiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cp chứng khoán ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu longthảo luận các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu longĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 8. Nước MĩBài 16. ADN và bản chất của genBài 17. Bài luyện tập 3Bài 13. Phản ứng hoá họcBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 4. Learning a foreign languagechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsMạ đồng và bạc hóa họcUnit 4. Big or small?Môn công nghệ phần mềm nâng cao