baiviet hoc id 4087 cac dang phuong trinh duong thang trong KG

Các dạng phương trình đường thẳng trong KG

Các dạng phương trình đường thẳng trong KG
... Đờng thẳng cần tìm d đờng thẳng qua điểm M, N (Chú ý : Cách cho ta tìm đợc độ dài đoạn vuông góc chung hai đờng thẳng chéo nhau) Dạng 15: Viết PT đờng thẳng d vuông góc với mp(P) cắt hai đờng thẳng ... thng d qua im I v cú VTCP v Dạng 14: Viết PT đờng vuông góc chung d hai đờng thẳng chéo d1, d2 Cách 1: r u ur u u r u ur u u r B1: Tìm VTCP u1 , u d1 d2 Khi đờng thẳng d có VTCP u = u1 , u ... phng ( ) v ct ng thng d Cách 1: B1: Viết PT mp(P) qua điểm A song song với mp( ) B2: Viết PT mp(Q) qua điểm A chứa đờng thẳng d B3: Đờng thẳng cần tìm d = (P) (Q) Cách 2: B1: Viết PT mt phng...
 • 2
 • 515
 • 9

phuong trinh duong thang trong kg

phuong trinh duong thang trong kg
... phương mặtng thẳng (d), Trong đườ phẳng, đường o lànvectơ a nà thẳ g song song hay trùncủvới (d) phương g a đường thẳng ? r u (d) Bµi 6:Ph­¬ng tr×nh cđa ®­êng th¼ng 2.2 Bài toán Trong không gian với ... trình mặt phẳng Phương pháp chung: Bµi 6:Ph­¬ng tr×nh cđa ®­êng th¼ng Phương trình tổng quát Ví dụ :Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1;0;0), B(0;1;0) C(0;0;1) a) Viết phương trình mặt phẳng ... = = a b c Sai Ax + By + Cz + D = Sai r u • M • M • • A B r n Bµi 6:Ph­¬ng tr×nh cđa ®­êng th¼ng Trong kh«ng gian mét ®­êng th¼ng hoµn toµn ®­ỵc x¸c ®Þnh nµo ? Bµi 6:Ph­¬ng tr×nh cđa ®­êng th¼ng...
 • 36
 • 340
 • 2

Phương trình đường thẳng trong KG

Phương trình đường thẳng trong KG
... nên phương trình tham số ∆:  = nên phương trình tham số ∆: y y − 2r ( r ∈¡ )  =2 z = −3 + 4r   z =− − t  Tiết 36 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Ví dụ Viết phương trình đường thẳng ... ct  thẳng hàng với t số thực tùy ý Định nghĩa : sgk Chú ý : Phương trình x − x0 y − y0 z − z0 = = ( a.b.c ≠ ) a b c gọi phương trình tắc đường thẳng d Tiết 36 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG ... phương đường thẳng hình học phẳng ?  x = x0 + at (t∈¡ ) Phương trình tham số đường thẳng d :   y = y0 + bt z y d M ( x0 ; y0 ) O O d x r u = ( a; b ) x y Tiết 36 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG...
 • 10
 • 135
 • 0

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KG docx

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KG docx
... luyện tập) H Đ Giảng mới: TL Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung 20' Hoạt động 1: Luyện tập viết phương trình tham số đường thẳng H1 Nêu điều kiện xác định Đ1 Biết điểm 1 Viết PTTS đường ... học tập II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hệ thống tập Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học đường thẳng III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: (Lồng vào trình ... b) d:  y  3  2t  z   3t  10' Hoạt động 2: Luyện tập xét VTTĐ hai đường thẳng H1 Nêu cách xét VTTĐ Đ1 Xét VTTĐ cặp đt: hai đường thẳng? C1: Xét quan hệ hai VTCP C2: Xét số nghiệm hệ x...
 • 7
 • 265
 • 0

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KG (tt) pps

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KG (tt) pps
... 4: Củng cố Nhấn mạnh: – Cách vận dụng phương trình đường thẳng, mặt phẳng để giải toán – Cách giải toán HHKG bẳng phương pháp toạ độ 3 BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Bài tập ôn HK IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ... học tập II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hệ thống tập Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học đường thẳng III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: (Lồng vào trình ...  Cz0  D A2  B2  C2 15' Hoạt động 3: Luyện tập giải toán HHKG phương pháp toạ độ  GV hướng dẫn cách chọn  Chọn hệ toạ độ Oxyz Cho hình lập phương hệ trục toạ độ ABCD.ABCD cho: có cạnh...
 • 7
 • 149
 • 0

Phương trình đường thẳng trong kg (t1)

Phương trình đường thẳng trong kg (t1)
... phương trình tắc đường thẳng d Giải: r a )Đường thẳng d qua điểm M(-5,3,1) có vtcp u ( 1, −2,3) b) Đường thẳng d có phương trình tắc là: x + y − z −1 = = −2 Tiết 35: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG ... a t  Tiết 35: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN I PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG Ví dụ 1: Viết phương trình tham số r đường thẳng ∆ qua điểm M(1,-2,3) có vec tơ phương a ( 2,3, ... 35: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Câu hỏi: Hãy nhắc lại định nghĩa vectơ phương đường thẳng ? r r Định nghĩa:Vectơ u khác gọi vectơ phương đường thẳng có giá song song nằm đường thẳng...
 • 20
 • 100
 • 0

Phuong trinh duong thang trong KG

Phuong trinh duong thang trong KG
... a2t; zo + a3t) thuc ng thng I PHNG TRèNH THAM S CA NG THNG Các ví dụ: Vớ d 1: Trong khụng gian Oxyz Vit Ví dụ 4: Trong không gian pt tham s, pt chớnh tc ca ng Oxyz Viết phương trình thng i qua ... ca điểm A lên mp(P) VD8: Trong khụng gian Oxyz cho im A(2;3;1)v ng thng phng trỡnh tham s: cú x = 2t y =1 + t z = t Tỡm ta hỡnh hỡnh chiu H ca A lờn Vớ d 7: Trong khụng gian Oxyz cho ... cn mt vec t ch phng v mt im thuc ng thng ú y r u M O z x I PHNG TRèNH THAM S CA NG THNG nh lý: Trong khụng gian Oxyz cho phng iu kin cn v mt s thc t cho: x = x0 + a1t y = y0 + a2t (t R...
 • 21
 • 128
 • 0

LT phương trình đường thẳng trong KG

LT phương trình đường thẳng trong KG
... Phân phối kến thức luyện tập Phương trình đường thẳng không gian Kiến thức Dạng toán Phương trình tham số đt KG Dạng 1: Viết pt tham số pt tắc đường thẳng KG ĐK để hai đt song song, cắt nhau, ... đối đường thẳng d mặt phẳng (α) Bài tập 4: Xét vị trí tương đối đường thẳng d: x= t y = + 2t z=1-t mặt phẳng (α): x + 2y + z – = Tìm toạ độ giao điểm có Phương pháp giải: Bước 1: Viết PTTS đường ... đối hai đường thẳng b) Tìm giao điểm có d d’ Bài tập 2: Tìm a để hai đường thẳng sau song song x=5+t y = at z=2-t d: d’: x = + 2t’ y = a + 4t’ z=2-t Bài tập 3: Xét vị trí tương đối đường thẳng...
 • 11
 • 110
 • 0

LT phương trình đường thẳng trong KG T2

LT phương trình đường thẳng trong KG T2
... thëng 10 Viết phương trình tắc đường thẳng d qua điểm A(1; 2; 3) có VTCP a (2; 3; 4) x −1 y − z − d: = = Lucky number Bạn nhận phần thưởng Xin chúc mừng ! 10 Tìm toạ độ giao điểm đường thẳng d:  ... A’ đối xứng với A qua đường thẳng ∆ c) Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (α) Phần Mất thưởng điểm Đội Đội P.Thưởng Mất điểm 10 Hãy viết phương trình tham số đuờng thẳng ∆ qua điểm A(1; ... số đuờng thẳng ∆ qua điểm A(1; 0; -1) vuông góc với mặt phẳng (α): 2x - y + z + = Phương trình tham số đường thẳng ∆: x = + 2t y = -t z = -1 + t Lucky number Bạn nhận hai phần thưởng Xin chúc...
 • 14
 • 224
 • 0

Phuong trinh duong thang trong kg

Phuong trinh duong thang trong kg
... TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Ví dụ 7: Viết phương trình tham số đường thẳng có phương trình tắc là: x − = y − = z − −4 §3.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Ví dụ 8: Trong điểm sau ...  y = y0 + a2t z = z + a t  2 ≠0 §3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN I PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG Định lý Trong không gian Oxyz cho đường thẳng ∆ điqua r M0(x0;y0;z0) nhận ... THẲNG TRONG KHÔNG GIAN Ví dụ 5: (TN năm 2007 ) Viết phương trình tham số đường thẳng (∆) qua α E(1; 2; 3) vuông góc với mặt phẳng ( ): x + 2y - 2z + = ∆ E α) nα §3.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG...
 • 22
 • 103
 • 0

Các dạng phương trình mặt phẳng trong không gian

Các dạng phương trình mặt phẳng trong không gian
... v 3x+2y-12z+5=0 Bi 6: Trong khụng gian Oxyz cho im A((1;0;-2); B(-1;-1;3) v mp(P): 2x-y+2z+1=0 Vit phng trỡnh mp(Q) i qua im A, B v vuụng gúc vi mp(P) Bi 7: Trong khụng gian Oxyz cho cỏc im A(-1;2;0); ... x = + 2t x = Bi 11: Trong khụng gian Oxyz cho ng thng d1 : y = + t v d : y = + t Vit phng trỡnh z = z = t mt phng (P) cha d1 v song song vi d2 Bi 12: Trong khụng gian Oxyz cho mt phng: ... Bi 13: Trong khụng gian cho ng thng d l giao tuyn ca hai mt phng cú phng trỡnh x-2y-z2=0 v x+2y-4=0 Vit phng trỡnh mt phng (P) cha d v vuụng gúc vi mp(Q): 2x-y+2z-3=0 Bi 14: Trong khụng gian Oxyz...
 • 4
 • 3,900
 • 87

Các dạng phương trình mặt phẳng trong không gian ppsx

Các dạng phương trình mặt phẳng trong không gian ppsx
... v 3x+2y-12z+5=0 Bi 6: Trong khụng gian Oxyz cho im A((1;0;-2); B(-1;-1;3) v mp(P): 2x-y+2z+1=0 Vit phng trỡnh mp(Q) i qua im A, B v vuụng gúc vi mp(P) Bi 7: Trong khụng gian Oxyz cho cỏc im A(-1;2;0); ... A(-1;3;-2) x 2t x Bi 11: Trong khụng gian Oxyz cho ng thng d1 : y t v d : y t Vit phng trỡnh z z t mt phng (P) cha d1 v song song vi d Bi 12: Trong khụng gian Oxyz cho mt phng: ( ... Bi 13: Trong khụng gian cho ng thng d l giao tuyn ca hai mt phng cú phng trỡnh x-2y-z2=0 v x+2y-4=0 Vit phng trỡnh mt phng (P) cha d v vuụng gúc vi mp(Q): 2x-y+2z-3=0 Bi 14: Trong khụng gian Oxyz...
 • 4
 • 651
 • 6

Tổng hợp các dạng toán về phương trình đường thẳng trong các đề thi thử có lời giải

Tổng hợp các dạng toán về phương trình đường thẳng trong các đề thi thử có lời giải
... hoctoancapba.com - Kho đề thi THPT quốc gia, đề kiểm tra đáp án, tài liệu ơn thi đại học mơn tốn Tập Tốn Đường thẳng đề thi Bài 47 Trong mp (Oxy) cho đường thẳng () phương trình: x – 2y – = ... 11   b/ - Đường thẳng qua O vng góc với AB phương trình : 3x-4y=0 - Đường thẳng qua B vng góc với OA phương trình : (x-4)+(y+3)=0 - Đường thẳng qua A vng góc với OB phương trình : 4(x-1)-3(y-1)=0 ... đề thi THPT quốc gia, đề kiểm tra đáp án, tài liệu ơn thi đại học mơn tốn Tập Tốn Đường thẳng đề thi Bài Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A  1;2  đường thẳng  d  : x  y   Tìm đường thẳng...
 • 60
 • 448
 • 7

Tổng hợp các dạng toán về phương trình đường thẳng trong các đề thi (có lời giải)

Tổng hợp các dạng toán về phương trình đường thẳng trong các đề thi (có lời giải)
... Kho đề thi THPT quốc gia, đề kiểm tra có đáp án, tài liệu ơn thi đại học mơn tốn Tập Tốn Đường thẳng đề thi Bài 3Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A  1;2  đường thẳng  d  : x  y   Tìm đường ... GiaVienB.Net - Kho đề thi THPT quốc gia, đề kiểm tra có đáp án, tài liệu ơn thi đại học mơn tốn Tập Tốn Đường thẳng đề thi Bài 53.Cho đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 4y + = Viết phương trình đường tròn ... Page 23 Jun 17 GiaVienB.Net - Kho đề thi THPT quốc gia, đề kiểm tra có đáp án, tài liệu ơn thi đại học mơn tốn Tập Tốn Đường thẳng đề thi Đường thẳng AB có phương trình: x – 2y + = 0, AB = 2AD hồnh...
 • 60
 • 178
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các dạng phương trình đường thẳng trong mặt phẳngcác dạng phương trình đường thẳngcác dạng phương trình đường thẳng oxyzcác loại phương trình đường thẳng trong không gianhướng dẫn học sinh giải các dạng toán về phương trình đường thẳng trong mặt phẳngthành và rèn luyện kỹ năng thảo luận nhóm trong dạy học về giải các dạng phương trình đối xứng đối với sinx và cosx tanx và cotxcác dạng viết phương trình đường thẳng trong không giancác dạng toán phương trình đường thẳng trong không giancác dạng lập phương trình đường thẳng trong không giancác dạng toán về phương trình đường thẳng trong không giancác dạng phương trình mặt cầu trong không giancác dạng viết phương trình đường thẳng trong mặt phẳngcác dạng phương trình đường tròn lớp 10các dạng phương trình mặt phẳng trong không giancác dạng bài tập phương trình đường thẳng trong không gianchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học