Tổng hợp các hạt nano từ tính với các lớp kháng thể trên bề mặt ứng dụng trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm

Tổng hợp các hạt nano từ tính có đính kháng thể ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

Tổng hợp các hạt nano từ tính có đính kháng thể ứng dụng trong chẩn đoán bệnh
... phát bệnh truyền nhiễm tương ứng Với ý nghĩa chọn đề tài: Tổng hợp hạt Nano từ tính đính kháng thể ng dụng chẩn đoán bệnh đặc biệt đưa phương pháp đính kháng thể Vibrio Cholerae (01) để chẩn ... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PTN CÔNG NGHỆ NANO TRẦN NGỌC TẠO TỔNG HỢP CÁC HẠT NANO TỪ TÍNH CÓ ĐÍNH KHÁNG TH ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH Chuyên ngành: Vật liệu Linh kiện Nano (Chuyên ngành đào tạo thí ... thư), ứng dụng gọi dẫn truyền thuốc hạt từ tính Hạt nano từ tính tính tương hợp sinh học gắn kết với thuốc điều trị Lúc hạt nano tác dụng hạt mang Thông thường hệ thuốc /hạt tạo chất lỏng từ...
 • 96
 • 158
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano từ polyme với Ag, Fe3O4 và đánh giá khả năng ứng dụng

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano từ polyme với Ag, Fe3O4 và đánh giá khả năng ứng dụng
... tài nghiên c u c a lu Nghiên c u t ng h v t li u t h p c u trúc nano t polyme v i Ag, Fe3O4 kh ng d ng M c tiêu c a lu n án - M c tiêu c a lu n án nghiên c u t ng h hóa lý v t li u t h p c u trúc ... u trúc nano d a n n polyme thiên nhiên chitosan (CS) polyme d n polyanilin (PANi), polypyrrol (PPy) v i oxit s t t (Fe3O4) b c (Ag): nano CS, Ag/CS, Fe3O4/ CS, Fe3O4/ PPy, Fe3O4/ PANi/PSA nghiên ... Nghiên c u t ng h m t s v t li u t h p c u trúc nano n n polyme thiên nhiên chitosan polyme d n polyanilin (PANi), polypyrrol (PPy) v i oxit s t t (Fe3O4) b c (Ag): nano CS, Ag/CS, Fe3O4/ CS Fe3O4/ PPy,...
 • 28
 • 105
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano từ polyme với Ag, Fe3O4 và đánh giá khả năng ứng dụng

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano từ polyme với Ag, Fe3O4 và đánh giá khả năng ứng dụng
... 3.3.1 Cấu trúc vật liệu nano Fe3O4/ CS 61 3.3.2 Hình thái vật liệu nano Fe3O4/ CS 64 3.3.3 Tính chất từ vật liệu nano Fe3O4/ CS 65 TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU TỔ HỢP CẤU TRÚC NANO ... ứng dụng chúng cách có hệ thống Vì lí đề cập đến trên, định chọn đề tài nghiên cứu luận án Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano từ polyme với Ag, Fe3O4 đánh giá khả ứng ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN NGỌC THỊNH NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU TỔ HỢP CẤU TRÚC NANO TỪ POLYME VỚI Ag, Fe3O4 VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ...
 • 137
 • 417
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano từ polyme với ag, fe3o4 và đánh giá khả năng ứng dụng (TT)

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano từ polyme với ag, fe3o4 và đánh giá khả năng ứng dụng (TT)
... Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng định hướng ứng dụng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano Đối tượng nghiên cứu: - Một số phương pháp hóa học tổng hợp vật liệu tổ hợp cấu trúc nano - Một số phương pháp vật lý ... nano chitosan 18 trang; Chương Tổng hợp đặc trưng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano polyme dẫn trang; Chương 5: Nghiên cứu đánh giá khả ứng dụng vật liệu tổ hợp cấu trúc nano chitosan, polyanilin, polypyrrol ... cứu đánh giá khả ứng dụng loại vật liệu tổ hợp cấu trúc nano tổng hợp y sinh học môi trường - Nghiên cứu gắn curcumin (Cur) chất có hoạt tính trị liệu quý vào nano CS Fe3O4 /CS Nghiên cứu khả...
 • 24
 • 362
 • 1

Nghiên cứu tách kháng nguyên bề mặt glycoprotein của trypanosoma evansi, ứng dụng trong chẩn đoán bệnh tiên mao trùng ở trâu bò tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyên bằng phản ứng ELISA

Nghiên cứu tách kháng nguyên bề mặt glycoprotein của trypanosoma evansi, ứng dụng trong chẩn đoán bệnh tiên mao trùng ở trâu bò tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyên bằng phản ứng ELISA
... mỏy c ELISA bc súng khỏc thuc c cht ó dựng 19 Cỏc loi phn ng dch ELISA - Phn ng ELISA trc tip (Direct ELISA) - Phn ng ELISA giỏn tip (Indirect ELISA) - Phn ng Bỏnh mỡ kp ch (Sandwich ELISA) ... nguyờn b mt glycoprotein ca Trypanosoma evansi, ng dng chn oỏn bnh tiờn mao trựng trõu bũ ti huyn Ph Yờn tnh Thỏi Nguyờn bng phn ng ELISA" Mc ớch ca ti Nghiờn cu tỏch khỏng nguyờn b mt Glycoprotein ... Zoomastigophora B: Kinetoplastida Phõn b: Trypanosomatina H: Trypanosomatidae Ging: Trypanosoma Loi: Trypanosoma evansi 2.2 MT S C IM CA TIấN MAO TRNG (TRYPANOSOMA EVANSI) c im hỡnh thỏi T evansi...
 • 76
 • 80
 • 0

Hệ vấn mờ trực cảm và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

Hệ tư vấn mờ trực cảm và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh
... VỀ TẬP MỜ TRỰC CẢM, HỆ TƢ VẤN VÀ BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN BỆNH I Bài toán chẩn đoán bệnh .6 Giới thiệu Bài toán chẩn đoán bệnh Ví dụ toán chẩn đoán bệnh ... HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỌ THÔNG HỆ TƯ VẤN MỜ TRỰC CẢM VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60480104 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG ... QUAN VỀ TẬP MỜ TRỰC CẢM, HỆ TƯ VẤN VÀ BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN BỆNH I Bài toán chẩn đoán bệnh Giới thiệu Bài toán chẩn đoán bệnh toán phổ biến y học Nó khâu quan trọng quy trình điều trị bệnh nhân Bernegger...
 • 17
 • 257
 • 0

nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính y1 xsrxfeo3 (x = 0 1 và 0 2) bằng phương pháp kết tủa hóa học

nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính y1 xsrxfeo3 (x = 0 1 và 0 2) bằng phương pháp kết tủa hóa học
... phương 10 . 605 6 10 . 605 6 10 . 605 6 11 92. 90 Perovskite Trực thoi 5.2 819 5.5957 7. 604 6 224.76 Y2O3 Lập phương 10 . 604 1 10 . 604 1 10 . 604 1 119 2. 40 Trực thoi 5.2 819 5.5957 7. 604 6 224.76 Y 0. 9 Sr 0. 1 FeO 3_ 30_ 800 ... _ 30_ 8 50 Y 0. 8 Sr 0. 2 FeO _1h_ 800 Y 0. 8 Sr 0. 2 FeO _1h_8 50 Mr (emu/g) 0. 008 0. 094 0. 347 4 .04 9 3.854 Ms (emu/g) 0. 200 0. 3 71 0. 846 7. 505 7 .12 2 H c (Oe) 93 .02 2542.77 3 01 9.98 6 715 .14 714 4 .16 Từ kết ... coi phương pháp kết tủa hóa học Với lí trên, chọn nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính Y 1- x Sr x FeO (x = 0. 1 0. 2) phương pháp kết tủa hóa học DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG...
 • 46
 • 183
 • 0

tổng hợp vật liệu nano từ tính y1 xcaxfeo3 và khảo sát khả năng hấp phụ ion pb2+ của chúng

tổng hợp vật liệu nano từ tính y1 xcaxfeo3 và khảo sát khả năng hấp phụ ion pb2+ của chúng
... tạo vật liệu thay vật liệu cũ, chọn đề tài Tổng hợp vật liệu nano từ tính Y 1-x Ca x FeO ,và khảo sát khả hấp phụ ion Pb2+ chúng CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ VẬT LIỆU NANO 1.1 Một vài khái niệm vật liệu ... từ hóa Vật liệu từ loại vật liệu mà tác dụng từ trường bị từ hóa, nên có tính chất đặc biệt Tùy thuộc vào tín hiệu vật liệu từ từ trường mà người ta phân loại thành vật liệu từ mềm vật liệu từ ... nhiệt độ thấp xảy trình hấp phụ vật lý, tăng nhiệt độ khả hấp phụ vật lý giảm khả hấp phụ hóa học tăng lên Cân hấp phụ Hấp phụ vật lý trình thuận nghịch Các phẩn tử chất bị hấp phụ hấp phụ bề mặt...
 • 56
 • 113
 • 0

Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng.doc

Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng.doc
... bột giặt chất tẩy rửa Sản xuất gôm sinh học Nhiều vi sinh vật tiết vào môi trường số loại pôlisaccarit gọi gôm Gôm có vai trò bảo vệ tế bào vi sinh vật khỏi bị khô, ngăn cản tiếp xúc với virut, ... người sử dụng vi sinh vật để sản xuất nhiều loại chế phẩm phục vụ cho đời sống cho ngành sản xuất công, nông nghiệp CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Hãy nêu đặc điểm chung trình tổng hợp vi sinh vật Trên thị ... bột giặt sinh học Em hiểu chữ sinh học” tác dụng để làm gì? Tại trâu bò lại đồng hoá rơm, rạ, cỏ giàu chất xơ? EM CÓ BIẾT? Trong số sản phẩm vi sinh vật tổng hợp, chất có lợi có loại chất mà...
 • 2
 • 2,569
 • 6

Hạt nano fe3o4 và ứng dụng trong chẩn đoán ung thư

Hạt nano fe3o4 và ứng dụng trong chẩn đoán ung thư
... nhiều để làm hạt nano từ tính Giảng viên: Th Cao Thị Mỹ Dung Sinh viên: Lê Thanh Thịnh PHẦN Môn Công nghệ vật liệu từ Khoa Học Vật liệu ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO UNG THƯ Tế bào ung thư dấu ... Dung Sinh viên: Lê Thanh Thịnh PHẦN 1 Môn Công nghệ vật liệu từ Khoa Học Vật liệu TỔNG QUAN VẬT LIỆU NANO Fe3O4 Hạt nano từ tính (nano sắt từ) Việc ứng dụng hạt nano oxit sắt siêu thuận từ vào ... Giảng viên: Th Cao Thị Mỹ Dung Sinh viên: Lê Thanh Thịnh PHẦN Môn Công nghệ vật liệu từ Khoa Học Vật liệu TỔNG KẾT Ứng dụng hạt nano từ miễn dịch vào chẩn đoán bệnh ung thư phương pháp mẻ Trên giới...
 • 12
 • 241
 • 0

Nghiên cứu hệ thống siêu âm của hãng Siemens và các ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh cụthể: tim mạch, sản phụkhoa, thận

Nghiên cứu hệ thống siêu âm của hãng Siemens và các ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh cụthể: tim mạch, sản phụkhoa, thận
... GlasgowScotland lần ứng dụng sóng siêu âm vào việc chẩn đoán sản phụ khoa thức khẳng định an toàn sóng siêu âm thai nhi Ngày 7/6/1958 công bố kết nghiên cứu Ứng Dụng Xung Siêu Âm Trong Khảo Sát Ổ ... Bách Khoa TP.HCM Hình 5.1 .Hệ thống máy siêu âm chẩn đoán bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 5.1.1 Các thiết bị hệ thống máy siêu âm: Máy chính: Hình 5.2.Máy siêu âm Là loại máy siêu âm Doppler màu hoàn ... mW/cm2 ): biểu thị lượng sóng âm đơn vị diện tích Trong y tế, siêu âm ứng dụng hai lĩnh vực chính: − Siêu âm chẩn đoán (tạo hình siêu âm) : sử dụng tần số từ 2-30 MHz, sử dụng phổ biến dải số từ 2,5-10MHz...
 • 72
 • 697
 • 1

XÁC ĐỊNH DIỄN BIẾN MỘT SỐ HORMONE SINH SẢN NHẰM ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN, PHÒNG, TRỊ HIỆN TƯỢNG CHẬM THÀNH THỤC TÍNH VÀ CHẬM ĐỘNG DỤC LẠI SAU ĐẺ Ở BÒ SỮA DO NGUYÊN NHÂN BỆNH LÝ BUỒNG TRỨNG

XÁC ĐỊNH DIỄN BIẾN MỘT SỐ HORMONE SINH SẢN NHẰM ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN, PHÒNG, TRỊ HIỆN TƯỢNG CHẬM THÀNH THỤC TÍNH VÀ CHẬM ĐỘNG DỤC LẠI SAU ĐẺ Ở BÒ SỮA DO NGUYÊN NHÂN BỆNH LÝ BUỒNG TRỨNG
... Kết định lượng Progesterone 62 4.4 Kết ứng dụng số hormone chế phẩm hormone sinh dục để điều trị vài tượng rối loạn sinh sản sữa nguyên nhân buồng trứng .70 v 4.4.1 Kết ứng ... trình sinh sản nguyên nhân bệnh buồng trứng 3.2.3 Định lượng hormone kỹ thuật ELISA - Định lượng FSH - Định lượng Progesterone 31 3.2.4 Ứng dụng số hormone sinh dục chế phẩm hormone để điều trị ... loạn sinh sản ở đàn bò sữa nuôi tại Việt Nam chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xác định diễn biến số hormone sinh sản nhằm ứng dụng chẩn đoán, phòng, trị tượng chậm thành thục tính...
 • 95
 • 723
 • 0

Xác định diễn biến một số hormone sinh sản nhằm ứng dụng trong chẩn đoán, phòng, trị hiện tượng chậm thành thục tính và chậm động dục lại sau đẻ ở bò sữa do nguyên nhân bệnh lý buồng trứng

Xác định diễn biến một số hormone sinh sản nhằm ứng dụng trong chẩn đoán, phòng, trị hiện tượng chậm thành thục tính và chậm động dục lại sau đẻ ở bò sữa do nguyên nhân bệnh lý buồng trứng
... nghiên c u ñ tài: Xác ñ nh di n bi n m t s hormone sinh s n nh m ng d ng ch n ñoán, phòng, tr hi n tư ng ch m thành th c tính ch m ñ ng d c l i sau ñ s a nguyên nhân b nh bu ng tr ng” 1.2 ... m t s hormone ch ph m hormone sinh d c ñ ñi u tr m t vài hi n tư ng r i lo n sinh s n s a nguyên nhân bu ng tr ng 4.4.1 K t qu ng d ng ch ph m prostaglandin (PGF2α) ñi u tr có th vàng t ... dư ng qu n Trong ñi u ki n nuôi dư ng t t s sinh trư ng ñư c thúc ñ y thành th c v tính s ñ n s m s a thành th c tính d c th tr ng ñ t t 30 – 40 % th tr ng lúc trư ng thành, th t m c...
 • 92
 • 491
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụngxác định diễn biến một số hormone sinh sản nhằm ứng dụng trong chẩn đoán phòng trị hiện tượng chậm thành thục tính và chậm động dục lại sau đẻ ở bò sữa do nguyên nhân bệnh lý buồng trứngnghiên cứu sản xuất các gam chuẩn cho rtpcr ứng dụng trong chẩn đoán cúm và kiểm định công hiệu vắc xin sởihạt nano từ tínhứng dụng hạt nano từ tínhhạt nano từ tính là gìhạt nano từ tính fe3o4hạt nano từ tính sử dụng gardient điều khiển đến vùng cần điều trịtổng quan về dây nano từ tínhtổng hợp các nhóm kháng sinhtổng hợp các phần mềm chat trên điện thoạitổng hợp các cách kiếm tiền trên mạng uy tíntổng hợp các bài tập thể hình tại nhàtổng hợp các cách kiếm tiền trên mạngtổng hợp các số liệu có sẵn và việc sử dụng nó để đánh giá hcvf hành lang xanhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học