Nghiên cứu và triển khai hệ thống truyền hình tương tác sử dụng màn hình thứ hai dựa trên nền tảng hạ tầng viễn thông

Nghiên cứu triển khai hệ thống truyền hình tương tác sử dụng màn hình thứ hai dựa trên nền tảng hạ tầng viễn thông

Nghiên cứu và triển khai hệ thống truyền hình tương tác sử dụng màn hình thứ hai dựa trên nền tảng hạ tầng viễn thông
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  NGUYỄN THẾ TÙNG NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH TƢƠNG TÁC SỬ DỤNG MÀN HÌNH THỨ HAI DỰA TRÊN NỀN TẢNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ... thuật vào công tác Vì vậy, định chọn đề tài: Nghiên cứu triển khai hệ thống truyền hình tương tác sử dụng hình thứ hai dựa tảng hạ tầng viễn thông Luận văn tập trung tìm hiểu khái niệm tảng, tác ... hình vận hành hệ thống truyền hình tƣơng tác sử dụng hình thứ hai dựa tảng hạ tầng viễn thông, đƣợc khai triển chi tiết nhƣ sơ đồ khối Hình 3.10 40 Hình 3.10: Mô hình vận hành thực tế – Hệ thống...
 • 64
 • 261
 • 2

Nghiên cứu triển khai hệ thồng nhúng trên kit Spartan-3E

Nghiên cứu và triển khai hệ thồng nhúng trên kit Spartan-3E
... dụng đánh dấu phát triển mạnh mẽ hệ thống nhúng Nắm tầm quan trọng vấn đề với định hướng giáo viên hướng dẫn đề nhóm chúng em tiến hành nghiên cứu triển khai hệ thồng nhúng kit Spartan-3E, với mong ... trình: .41 Chƣơng 4: TRIỂN KHAI XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÚNG TRÊN KIT SPARTANT 3E 53 4.1 SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT VỀ ỨNG DỤNG NHÚNG: 53 4.2 XÂY DỰNG CÁC CHIP NHÚNG: 54 4.2.1 Khối ... 1.2 10 2.5E3 1.2e+6 Biểu diển số theo hệ khác ta tuân theo qui tắc sau hệ số#số# Hệ nhị phân : 2#10010# (là số “18” hệ thập phân ) Hệ thập lục phân : 16#12# Hệ bát phân 8: 8#22# Ký tự sử dụng VHDL...
 • 80
 • 581
 • 1

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI HỆ THỐNG HOPE TRÊN NỀN TÍNH TOÁN LƯỚI TẠI IAMI-VAST

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG HOPE TRÊN NỀN TÍNH TOÁN LƯỚI TẠI IAMI-VAST
... mạng lưới chạy hệ điều hành Unix/Linux High-Performance / Cluster Grids: Mạng lưới gồm hệ thống dành riêng cho tính toán siêu máy tính nhóm máy tính hiệu cao (được thiết kế cho ứng dụng tính toán ... ứng dụng phát triển hệ thống tính toán lưới đang bước khởi đầu Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực Tele-medicine E-Learning Hiện nay, mạng VinaREN kết nối tổ chức nghiên cứu hệ thống viện trường ... nguyên tính toán lưu trữ thông qua Web 1.3.5 Compute Grids: Mạng lưới tính toán - Compute Grids thành lập nhằm mục tiêu chia sẻ tài nguyên tính toán Desktop Grids: Đây mạng lưới tập hợp sức mạnh tính...
 • 11
 • 310
 • 1

NGHIÊN cứu TRIỂN KHAI hệ THỐNG PHÁT HIỆN xâm NHẬP MẠNG

NGHIÊN cứu và TRIỂN KHAI hệ THỐNG PHÁT HIỆN xâm NHẬP MẠNG
... trị mạng, đồ án tập trung vào nghiên cứu triển khai hệ thống phát xâm nhập vào mạng, từ đảm bảo cho hệ thống mạng hoạt động liên tục an toàn Các nhiệm vụ cụ thể ĐATN - Nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống ... Truyền thông mạng máy tính Nghiên cứu triển khai hệ thống phát xâm nhập mạng Hoàng Thanh Tùng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP I Định nghĩa chức IDS Định nghĩa Xâm nhập thuật ... vai trò IDS hệ thống mạng • Các cách vượt qua IDS • Tương lai, hướng phát triển IDS Chương II: Triển khai hệ thống phát xâm nhập mạng • Tìm hiểu tổng quan Snort – hệ thống phát xâm nhập đánh giá...
 • 73
 • 649
 • 0

nghiên cứu triển khai hệ thống firewall mã nguồn mở cho doanh nghiệp vừa nhỏ

nghiên cứu và triển khai hệ thống firewall mã nguồn mở cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
... nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống Firewall nguồn mở với pfSense Triển khai hệ thống Firewall nguồn mở với pfSense cho doanh nghiệp vừa nhỏ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu mô hình hệ ... Nghiên cứu mô hình hệ thống Firewall nguồn mở với pfSense Nghiên cứu triển khai hệ thống Firewall nguồn mở với pfSense cho doanh nghiệp vừa nhỏ Phương pháp nghiên cứu Dưới hướng dẫn giảng ... triển khai hệ thống Firewall nguồn mở cho doanh nghiệp vừa nhỏ với mục đích tìm hiểu sâu sắc chế hoạt động phát nhược điểm tìm giải pháp khắc phục nhược điểm để hệ thống mạng doanh nghiệp...
 • 56
 • 697
 • 0

Nghiên cứu triễn khai hệ thống tường lửa ISA 2006

Nghiên cứu và triễn khai hệ thống tường lửa ISA 2006
... toàn hệ thống Network Tổ chức Microsoft ISA Server 2006 Enterprise Firewall ! Một sản phẩm tốt người bạn tin cậy để bảo vệ an toàn cho hệ thống thông tin CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ISA SERVER 2006 ... hệ thống Ngoài tính có ISA Server 2006, Enterprise cho phép thiết lập hệ thống mảng ISA Server sử dụng sách, điều giúp dễ dàng quản lý cung cấp tính Load Balancing (cân tải) Tính ISA server 2006 ... nhìn chuyên gia bảo mật hệ thống, triển khai hệ thống thông tin xây dựng chế bảo vệ chặt chẽ, an toàn, góp phần trì tính “bền vững” cho hệ thống thông tin doanh nghiệp tất hiểu giá trị thông...
 • 60
 • 880
 • 6

Tiểu luận nghiên cứu triển khai hệ thống mạng giao thuc IPv6

Tiểu luận nghiên cứu và triển khai hệ thống mạng giao thuc IPv6
... tin GIAO THỨC IPv6 Trang 21 NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG IPV6 Hình 17 Payload Trong Gói Tin IPV6 GIAO THỨC IPv6 Trang 22 NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG IPV6 CHƯƠNG TRIỂN KHAI IPV6 ... NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG IPV6 DANH MỤC HÌNH VẼ GIAO THỨC IPv6 Trang ii NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG IPV6 CÁC TỪ VIẾT TẮT AH : Authentication ... nghiên cứu triển khai IPV6 cho doanh nghiệp làm đề tài cho thảo luận hôm Em xin chân thành cảm ơn! Đà Nẵng, Ngày …/05/2010 Nhóm GIAO THỨC IPv6 Trang v NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG IPV6...
 • 37
 • 295
 • 3

Nghiên cứu triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu giữa hai chi nhánh của trung tâm athena bằng dịch vụ VPN site

Nghiên cứu và triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu giữa hai chi nhánh của trung tâm athena bằng dịch vụ VPN site
... TÌM HIỂU  TỔNG QUAN  VỀ VPN Mục lục Khái niệm VPN VPN Ưu & nhược điểm Các loại VPN Bảo mật VPN Phương thức hoạt động VPN Sản phẩm công nghệ giành cho VPN 1.Khái niệm VPN Một mạng VPN điển hình bao ... bên VPN mạng riêng sử dụng hệ thống mạng công cộng (thường Internet) để kết nối địa điểm người sử dụng từ xa với mạng LAN trụ sở trung tâm 2.Ưu điểm VPN Giảm chi phí vận hành quản lý Giảm chi phí thiết lập ... Sau đó,người sử dụng có thể  gọi một số miễn phí để liên  hệ với NAS dùng phần mềm VPN máy khách để truy  cập vào mạng riêng của côngty. Loại VPN này cho phép  các kết nối an toàn, có mật mã 3.Các loại VPN VPN điểm nối điểm KN...
 • 22
 • 263
 • 0

Báo cáo đề tài nghiên cứu triển khai hệ thống ISA server 2006

Báo cáo đề tài nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA server 2006
... II GIỚI THIỆU ISA 2006  Tính ISA Server ISA Server có nhiều tính cho phép bạn cấu hình cho phù hợp với mạng LAN bạn Tốc độ nhanh nhờ chế độ cache thông minh, với tính lưu cache vào RAM (Random ... DUNG  Cài đặt  Access Rule  Server Publishing  VPN Client to Gateway  Caching II GIỚI THIỆU ISA 2006  Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA Server ) phần mềm share Internet ... thông tin WebServer lưu vào Cache máy cần lấy thông tin WebServer mạng LAN) Ngoài sách bảo mật thông tin tương đối tốt ƯU ĐIỂM CỦA ISA  Firewall dùng để ngăn chặn trang web xấu vào quốc gia,...
 • 15
 • 282
 • 1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài nghiên cứu triển khai hệ thống ISA SERVER 2006

Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài nghiên cứu và triển khai hệ thống ISA SERVER 2006
... hình ISA SVTT: THẨM ĐỨC HỮU Trang 26 Nghiên cứu triển khai hệ thống ISA Server 2006 VIII GVHD:VÕ ĐỖ THẮNG CÀI ĐẶT ISA SERVER 2006 Cài đặt ISA Server 2006 Bước 1: Chọn install ISA Server 2006 ... 18 Nghiên cứu triển khai hệ thống ISA Server 2006 GVHD:VÕ ĐỖ THẮNG Kết đạt Giới thiệu tổng quan ISA Server, cài đặt cấu hình cho hệ thống mạng doanh nghiệp vừa nhỏ Thiết lập Rule ISA Server 2006 ... THẮNG Nghiên cứu triển khai hệ thống ISA Server 2006 GVHD:VÕ ĐỖ THẮNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN PHẦN I: NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI NƠI THỰC TẬP I LỊCH LÀM VIỆC TẠI NƠI THỰC TẬP Tuần Đăng ký đề tài, ...
 • 53
 • 551
 • 1

nghiên cứu triển khai hệ thống voip cho doanh nghiệp

nghiên cứu và triển khai hệ thống voip cho doanh nghiệp
... chọn đề tài Nghiên cứu & triển khai hệ thống VoIP cho doanh nghiệp nhằm mục đích tìm hiểu công nghệ truyền thoại từ ứng dụng vào thực tế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mạng VoIP đời mạng hệ thống viễn ... chốt cho tồn phát triển mạng VoIP lại vấn đề kết nối với hệ thống VoIP vốn có ,và cụ thể vấn đề tìm hiểu phần mềm tổng đài VoIP tảng linux, window, cissc xây dựng hệ thống VoIP cho doanh nghiệp, ... dùng hệ thống trang bị phần cứng theo mức độ khác Dưới khuyến nghị từ cộng đồng sử dụng Asterisk Mục đích Thử nghiệm, học tập Hệ thống cho văn phòng nhà riêng Hệ thống cho doanh nghiệp nhỏ Hệ thống...
 • 86
 • 399
 • 0

Tìm hiểu hệ thống mã nguồn mở phục vụ cho phát triển ứng dụng thương mại điện tử nghiên cứu triển khai hệ thống mã nguồn mở prestashop để xây dựng wesbsite thương mại điện tử

Tìm hiểu hệ thống mã nguồn mở phục vụ cho phát triển ứng dụng thương mại điện tử nghiên cứu và triển khai hệ thống mã nguồn mở prestashop để xây dựng wesbsite thương mại điện tử
... Tìm hiểu hệ thống nguồn mở phục vụ cho phát triển ứng dụng thương mại điện tử Nghiên cứu triển khai hệ thống nguồn mở Prestashop để xây dựng wesbsite thương mại điện tử CHƯƠNG I TÌM HIỂU HỆ ... hưởng Thương mại điện tử đến kinh doanh thời đại B: Tìm hiểu chi tiết I: Các hệ thống nguồn mở phục vụ cho phát triển ứng dụng thương mại điện tử Với hiểu biết sơ phần mềm nguồn mở (FOSS) tìm ... ứng dụng rộng rãi ví dụ việc ứng dụng PMMNM vào phát triển ứng dụng thương mại điện tử tìm hiểu I.2 :Tìm hiểu thương mại điện tử Thương mại điện tử thông thường xem khía cạnh kinh doanh điện tử...
 • 35
 • 825
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu và triển khai hệ thống firewall mã nguồn mở cho doanh nghiệp vừa và nhbáo cáo đề tài nghiên cứu và triển khai hệ thống windows server 2008trang thiết bị điện tàu chở ôtô victory leader 4900 car đi sâu nghiên cứu và triển khai công nghệ lắp ráp hệ thống điezelmáy phátphân tích và triển khai hệ thống mạngnghiên cứu và thiết kế hệ thống voipv6chính sách nghiên cứu và triển khai công nghệ mớiđánh giá và triển khai hệ thống học trực tuyếnnghiên cứu việc triển khai mạng thông tin di động 4gđề tài nghiên cứu và triển khai open vpn trên ubuntu cho doanh nghiệpluận văn nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty giấy tân mainghiên cứu và triển khai công nghệ xử lý nước thảihợp tác nghiên cứu phát triển các hệ thống xử lý ảnh nhanh trên cơ sở sử dụng công nghệ mạng nơron phi tuyến tế bàođịa chỉ ipv6 và triển khai hệ thống mạngnghien cuu va trien khaicông nghệ nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khaiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả