Nghiên cứu tổng hợp tấm nano graphene từ oxít graphene bằng phương pháp chiếu xạ gamma co 60

Nghiên cứu tổng hợp tấm nano graphene từ oxít graphene bằng phương pháp chiếu xạ gamma co 60

Nghiên cứu tổng hợp tấm nano graphene từ oxít graphene bằng phương pháp chiếu xạ gamma co 60
... nhóm nghiên cứu tiếp cận đề tài nghiên cứu tổng hợp nano graphene từ oxít graphene phương pháp chiếu xạ gamma Co- 60 Đây hướng nghiên cứu Việt Nam sản phẩm sản xuất qui mô lớn với máy chiếu xạ gamma ... CÔNG NGHỆ NANO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PHẠM THỊ THU HỒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP TẤM NANO GRAPHENE TỪ OXÍT GRAPHENE BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co- 60 Chuyên ngành: VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANO Mã ... chế tạo vật liệu graphene Nội dung nghiên cứu  Chế tạo GO từ graphite phương pháp Hummers [40]  Tổng hợp graphene phương pháp chiếu xạ gamma Co- 60 - Khảo sát khả khử Oxít graphene nước cất...
 • 75
 • 465
 • 0

Nghiên cứu chế tạo bạc nano gắn trên silica dùng làm chất kháng khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60

Nghiên cứu chế tạo bạc nano gắn trên silica dùng làm chất kháng khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60
... bạc nano gắn silica dùng làm chất kháng khuẩn phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 3 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu: Ứng dụng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 để chế tạo bạc nano gắn ... vấn đề nhiễm khuẩn bạc nano có hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm cao [30, 47] Trên giới có nhiều nghiên cứu chế tạo ứng dụng bạc nano thực Một số phương pháp áp dụng để chế tạo bạc nano khử hóa ... nghiên cứu cách hệ thống hạt nano vàng nghiên cứu phương pháp chế tạo, tính chất ứng dụng hạt nano kim loại thực bắt đầu Khi nghiên cứu, nhà khoa học thiết lập phương pháp chế tạo hiểu tính chất...
 • 81
 • 431
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vàng nano chitosan bằng phương pháp chiếu xạ gamma co 60

Nghiên cứu chế tạo vàng nano chitosan bằng phương pháp chiếu xạ gamma co 60
... kết nghiên cứu vật liệu vàng nano 1.1.1 Chế tạo vàng nano phương pháp hóa học 1.1.2 Chế tạo vàng nano phương pháp sinh học 1.1.3 Chế tạo vàng nano phương pháp bay vật lý 1.1.4 Chế ... 1.1.4 Chế tạo vàng nano phương pháp nghiền 1.1.5 Chế tạo vàng nano phương pháp ăn mòn laser 1.1.6 Chế tạo vàng nano phương pháp phân hủy nhiệt 1.1.7 Chế tạo vàng nano phương pháp điện ... nano phương pháp xạ vi sóng điện từ 13 1.1.12 Chế tạo vàng nano phương pháp polyol 13 1.1.13 Chế tạo vàng nano phương pháp chiếu xạ gamma Co- 60 14 1.2 Những vấn đề tồn việc nghiên cứu chế...
 • 174
 • 194
 • 1

Nghiên cứu, tổng hợp perovskit hệ lantan cromit và lantanmanganit bằng phương pháp đốt cháy

Nghiên cứu, tổng hợp perovskit hệ lantan cromit và lantanmanganit bằng phương pháp đốt cháy
... nghiên cứu tiếp theo: Qua nghiên cứu đề tài Nghiên cứu, tổng hợp perovskit hệ lantan cromit v lantan manganit phơng pháp đốt cháy, đa số kiến nghị sau: - Sử dụng phơng pháp đốt cháy để tổng hợp ... Chính chọn đề tài nghiên cứu Nghiên cứu, tổng hợp perovskit hệ lantan cromit v lantan manganit phơng pháp đốt cháy Mục đích v nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu chế tạo perovskit hệ LaCrO3 LaMnO3 ... rắn, đốt cháy pha khí, đốt cháy dung dịch đốt cháy gel polyme Trong tổng hợp đốt cháy gel polyme, dung dịch tiền chất gồm muối nitrat kim loại trộn với polyme hoà tan vào nớc tạo thành hỗn hợp...
 • 28
 • 219
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel

Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel
... - M02AI4SÌ5O18 - d * by: 1.000 - WL: 1. 5-1 050 1-1 152 o - Spinel, syn - MgAI204 - d * by: 000 - WL 54056 1=1.6233 V N U -H N -S IE M E N S D 5005 - M au Bot A l-Si 2-Theta - Scale in-KhHOA-AI-Si ... dung dịch p h â n tích sau: S i l i c a s o i -+ - A l 3+ - - IH U O Si o Si - o o OM o - Si - o - A r 1- o o - o - Si - o o OH Si - o - Si 13 - Si - o - M ẫu sau k h i n u n g sơ 800°c, để nguội, ... N U -H N -S IE M E N S D 5005 - M au 100C - 1, 2, 3, 4h 2-Theta - Scale loan-KliHOA-Mullite-1100C -1 h raw ■Typo: Th/Th locked - Stall: 000 • - End 70 010 ' - Sli-p: 0.030 ■ - Slep time: s - Temp.:...
 • 56
 • 159
 • 0

nghiên cứu tổng hợp thuốc chống ung thư vú anastrozole bằng phương pháp tối ưu nhất

nghiên cứu tổng hợp thuốc chống ung thư vú anastrozole bằng phương pháp tối ưu nhất
... thiện đáng kể tiên lượng bệnh MỤC TIÊU: nghiên cứu tổng hợp thuốc chống ung thư anastrozole phương pháp tối ưu TỔNG QUAN VỀ ANASTROZOLE Phần lớn khối ung thư tăng trưởng điều hòa nội tiết tố ... qua, tamoxifen xem thuốc “tiêu chuẩn vàng” cho điều trị hỗ trợ sau phẫu thuật ung thư Kết thu từ nghiên cứu lâm sàng lớn thực năm 1990 cho thấy: Ở phụ nữ 50 tuổi mắc ung thư giai đoạn sớm, ... quốc tế ung thư tổ chức tháng trước San Antonio (Mỹ) Một số nước cho phép sử dụng anastrozole điều trị ung thư giai đoạn sớm (Mỹ, Nhật, Mexico, Bỉ, Luxemburg New Zealand) Tuy nghiên cứu phải...
 • 6
 • 326
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học NGHIÊN cứu TỔNG hợp MÀNG POLYPYROL TRÊN nền THÉP CT3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI HOÁ điện HOÁ PYROL

Báo cáo nghiên cứu khoa học  NGHIÊN cứu TỔNG hợp MÀNG POLYPYROL TRÊN nền THÉP CT3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI HOÁ điện HOÁ PYROL
... H2C2O4 Pic oxi họa pyrol dung dëch H2C2O4 0,05M v 0,075M tháúp hån so våïi dung dëch H2C2O4 0,1M v 0,2M, chỉïng t phn ỉïng oxi họa pyrol dung dëch H2C2O4 0,05M v 0,075M xy úu hån Pic oxi họa pyrol ... trãn nãưn thẹp CT3 3.2 nh hỉåíng ca näưng âäü H2C2O4 âãún quạ trçnh oxi họa pirol trãn nãưn thẹp CT3 nh hỉåíng ca näưng âäü H2C2O4 âãún quạ trçnh oxi họa pirol trãn nãưn thẹp CT3 âỉåüc âỉa åí ... xút hiãûn thãm mäüt pic oxi họa m pic ny khäng cọ âỉåìng cong dng - thãú ca dung dëch chè chỉïa H2C2O4 (hçnh 3) Nhỉ váûy, cọ xy phn ỉïng oxi họa pyrol trãn âiãûn cỉûc thẹp CT3 (+0,7  + 1,2V) sỉû...
 • 7
 • 83
 • 0

Nghiên cứu công nghệ bảo quản sản phẩm dạng củ bằng phương pháp chiếu xạ

Nghiên cứu công nghệ bảo quản sản phẩm dạng củ bằng phương pháp chiếu xạ
... ẩm bảo quản sản phẩm dạng củ sau chiếu xạ Nghiên cứu biện pháp bảo quản sản phẩm sau chiếu xạ điều kiện thông gió tự nhiên nhằm đảm bảo chất l ợng sản phẩm dạng củ 1.5.2 Nhiệm vụ đề tài * Nghiên ... ơng pháp chiếu xạ n ớc 20 1.4.1 Tình hình bảo quản sản phẩm dạng củ ph ơng pháp chiếu xạ 20 1.4.2 Tình hình Bảo quản sản phẩm chiếu xạ khoai tây 22 1.4.3 Tình hình bảo quản sản phẩm ... hình bảo quản sản phẩm dạng củ 16 1.3.2 Tình hình bảo quản sản phẩm khoai tây 17 1.3.3 Tình hình bảo quản sản phẩm hành tây 19 1.4 Tình hình nghiên cứu bảo quản sản phẩm dạng củ...
 • 83
 • 327
 • 0

Nghiên cứu sản xuất Oligochitosan bằng phương pháp chiếu xạ gamma Coban 60

Nghiên cứu sản xuất Oligochitosan bằng phương pháp chiếu xạ gamma Coban 60
... Nghiên cứu sản xuất oligochitosan phương pháp chiếu xạ gamma coban 60 Mục tiêu đề tài là: xác định thông số thích hợp trình cắt chitosan tạo oligochitosan phương pháp chiếu xạ gamma Coban- 60 ... tiềm lớn Hiện nay, có nghiên cứu thành công sản xuất oligochitosan từ phương pháp hóa học, enzyme công nghệ xạ là: Nghiên cứu thành công quy trình sản xuất oligochitosan phương pháp thủy phân sử ... thủy sản nghiều ngành khác Hiện nay, có số nghiên cứu sản xuất oligochitosan phương pháp sinh học hóa học công bố nghiên cứu thủy phân chitosan thành oligochitosan Trần Thị Luyến, nghiên cứu cắt...
 • 103
 • 179
 • 0

Nghiên cứu sản xuất oligochitin bằng phương pháp chiếu xạ gamma coban 60 phạm thị phượng; vũ ngọc bội, lê hải GVHD pdf

Nghiên cứu sản xuất oligochitin bằng phương pháp chiếu xạ gamma coban 60 phạm thị phượng; vũ ngọc bội, lê hải GVHD pdf
... cắt chitin thành oligochitin phương pháp xạ gamma coban 60; 2) Đánh giá hoạt tính sinh học oligochitin; 3) Đề xuất quy trình sản xuất oligochitin phương pháp xạ gamma coban 60; Ý nghĩa thực tiễn: ... Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm 2.2.3.1 Bố trí thí nghiệm tổng hợp dự kiến sản xuất oligochitin bằngphương pháp chiếu xạ gamma coban- 60 Sau tham khảo tài liệu, dự kiến sản xuất oligochitin phƣơng pháp ... bị chiếu xạ gamma Co60 phòng Công nghệ Bức xạ - Viện Nghiên cứu Hạt nhân (Đà Lạt) Hình 1.5 Thiết bị chiếu xạ gamma Co60 phòng Công nghệ Bức xạ - Viện Nghiên cứu Hạt Nhân Đà Lạt (Trái: máy chiếu...
 • 96
 • 245
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp hạt nano bạc từ dung dịch bạc nitrat bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá bàng

Nghiên cứu tổng hợp hạt nano bạc từ dung dịch bạc nitrat bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá bàng
... nano bạc từ dung dịch bạc nitrat tác nhân khử dịch chiết nước Bàng" Mục tiêu nghiên cứu - Xây dựng quy trình tổng hợp hạt nano bạc từ dịch chiết nước bàng - Đưa phương pháp tổng hợp nano bạc phương ... nano bạc từ dung dịch AgNO3 với tác nhân khử dịch chiết nước bàng 3.5 CƠ CHẾ TẠO NANO BẠC TỪ DUNG DỊCH AgNO3 BẰNG TÁC NHÂN KHỬ DỊCH CHIẾT NƯỚC LÁ BÀNG Dựa kết phân tích định tính: bàng có chứa nhóm ... nghiệm nghiên cứu tổng hợp hạt nano bạc từ dung dịch bạc nitrat tác nhân khử dịch chiết nước bàng thể hình 2.5 7 bàng tươi Xử lý Xác định thông số hóa lý Độ Hàm ẩm lượng tro Mẫu nguyên liệu Chiết...
 • 26
 • 906
 • 6

Nghiên cứu tổng hợp hạt nano bạc từ dung dịch bạc nitrat ở những nồng độ khác nhau bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá bàng và lá chè

Nghiên cứu tổng hợp hạt nano bạc từ dung dịch bạc nitrat ở những nồng độ khác nhau bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá bàng và lá chè
... Nghiên cứu tổng hợp hạt nano bạc từ dung dịch bạc nitrat nồng độ khác tác nhân khử dịch chiết nƣớc bàng chè Mục đích nghiên cứu - Xây dựng quy trình điều chế hạt nano bạc từ dịch chiết nƣớc bàng, ... nhân khử để điều chế nano bạc bàng chè có cách nhóm ankaloic có tính khử quan trọng dịch chiết bàng chè tác dụng diệt khuẩn Vì chọn dịch chiết nƣớc bàng chè làm chất khử để điều chế nano bạc ... dịch chiết bàng tối ƣu đến trình tạo nano bạc  Khảo sát tỉ lệ dịch chiết chè Bên cạnh tiến hành khảo sát ảnh hƣởng tỉ lệ dịch chiết chè đến trình tạo nano bạc nồng độ dung dịch AgNO3 khác nhau, ...
 • 62
 • 350
 • 3

Luận văn Nghiên cứu tính toán tấm trên nền và nền cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Luận văn Nghiên cứu tính toán tấm trên nền và nền cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn
... NN V NN CC BNG PHNG PHP PHN T HU HN Chuyên ngành : xây dựng công trình thuỷ Mã số : 60-58-40 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Người hướng dẫn khoa học: Hà Nội, 2010 MC LC MC LC M U ...
 • 97
 • 215
 • 1

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ lõi ngô bằng phương pháp oxy hóa và biến tính để ứng dụng làm chất hấp phụ

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ lõi ngô bằng phương pháp oxy hóa và biến tính để ứng dụng làm chất hấp phụ
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THAN HOẠT TÍNH TỪ LÕI NGÔ BẰNG PHƢƠNG PHÁP OXY HÓA VÀ BIẾN TÍNH ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM CHẤT HẤP PHỤ KHÓA LUẬN TỐT ... luận tập trung nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ lõi ngô phương pháp oxy hóa biến tính để ứng dụng làm chất hấp phụ SV: Nguyễn Thị Huyền Anh - MT1301 Khóa luận tốt nghiệp ... bề mặt chất hấp phụ hấp phụ vật lý, nhiệt hấp phụ không lớn 1.3.1.2 Hấp phụ hóa học Hấp phụ hóa học xảy phân tử chất hấp phụ tạo hợp chất hóa học với phân tử chất bị hấp phụ Lực hấp phụ hóa học...
 • 48
 • 1,717
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tổng hợp muối canxi hydroxycitrat từ axit hydroxycitric của vỏ quả bứa ở quảng ngãinghien cuu tong hop tio2 nanogóp phần nghiên cứu tổng hợp chất s reichstein từ 16 dpanghiên cứu điều kiện tối ưu để xác định sắt bằng phương pháp trắc quang phân tử uv visnghiên cứu sự đa hình di truyền của các dòng hoa cúc được tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ gây đột biến giống saphia trắngnghiên cứu thiêt kế hệ thống xử lý khí no2 bằng phương pháp hấp thụluận văn khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu nhân giống vô tính cây tiêu piper nigrum bằng phương pháp nuôi cấy mô part 4 docxtổng hợp thông tin các yếu tố biến bằng phương pháp thành phần chínhnghiên cứu định lượng itraconazol trong chế phẩm viên nang bằng phương pháp vi sinhnghiên cứu tổng hợp nano oxitnghiên cứu tổng hợp axit humic và fulvic từ than bùnnghiên cứu tổng hợp nano oxit mangannghiên cứu tổng hợp oxít sắt từ fe3o4 ứng dụng làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nướcnghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt sinh học không ion dialkanolamide từ acid oleicnghiên cứu tổng hợp biodiesel bằng phản ứng ancol phân từ mỡ cá da trơn ở đồng bằng sông cửu long trên xúc tác axit và bazơD n u t x y d ng chung c cao t ng ng Tr n H ng ott 36.2011 huongdan nd 115.2005Bài 13. Cấu tạo ngoài của thânGiáo trình Kế toán tài chính F2ttlt93 2006 btc khcn1. Thông tư số 29 2012 TT-BGDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.2. Thông tư liên tịch số 28 2015 TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sơ giáo dục đại học công lập.Tài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếcv 2588.2011 bhyt hoc sinh sinh vienTài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếhd tuyen truyen ky niem 87 nam hoi ndvnke hoach tuyen truyen thi dua yeu nuochuong dan tuyen truyen dai hoi nhiem ky 2018 2023Tài liệu lịch sử các học thuyết kinh tếhd cong tac nhan su 2018hd chuong trinh phoi hop hnd voi bhxh 2017 2020https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anem1ITmZUUkEyOU0M t s v n v u t tr c ti p n c ngo i t i Vi t Nam th i gian quaphat dong thi dua sua va ban hanhcv huong dan th chi thi 05